Historia powszechna/Periodyzacja dziejów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Periodyzacja dziejów


Badając dzieje ludzkości, historycy dostrzegli, że pewne zjawiska i niektóre zespoły zjawisk trwały w określonym ciągu czasu; zauważyli też, że zachodziło w nich wiele zmian. podzielili więc dzieje na kilka długotrwałych okresów, czyli epok. Wyznaczanie epok jest umowne, ponieważ nie wszystkie zaczynały i kończyły się w tym samym okresie. Wiele dat granicznych między epokami jest spornych, jednakże zawsze są to daty uznane za ważne w historii.

Podział epok:

 • PREHISTORIA (od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma ok. 3000 lat p.n.e)
  • Epoka Kamienia (od ok. 2 mln lat p.n.e. do ok. 2 tys. lat p.n.e.)
   • Paleolit (od ok. 2 mln do ok. 8 tys. lat p.n.e.)
    • Paleolit Dolny (od ok. 2 mln do ok. 120 tys. lat p.n.e.)
    • Paleolit Środkowy (od ok. 350 tys. do ok. 40 tys. lat p.n.e.)
    • Paleolit Górny (od ok. 40 tys. do ok. 14 tys. lat p.n.e.)
    • Paleolit Późny (od ok. 14 tys. do ok. 8 tys. lat p.n.e.)
   • Mezolit (od ok. 8 tys. do ok. 5 tys. lat p.n.e.)
   • Neolit (od ok. 7 tys. do ok. 2 tys. lat p.n.e)
  • Epoka Brązu (od ok. 2 tys. lat p.n.e. do ok. IX w. p.n.e. )
  • Epoka Żelaza (od ok. IX-VI w. p.n.e. i trwa, w znaczeniu historycznym do dziś, w sensie archeologicznym skończyła się w XIII w. n.e.)
 • STAROŻYTNOŚĆ (od ok. 3000 lat p.n.e. do 476r. n.e. - upadek Imperium Zachodniorzymskiego)
 • ŚREDNIOWIECZE (od 476r. n.e. do schyłku XV w. w 1453r. upadł Konstantynopol, w 1455r. Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarska, a w 1492r. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę Północną)
 • CZASY NOWOŻYTNE (od XVI w. do 1914/1918r.)
 • CZASY WSPÓŁCZESNE (od 1918r. i trwa nadal)