Historia powszechna/Prehistoria na ziemiach polskich

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Epoka kamienia[edytuj]

Homo erectus i Homo neanderthalensis na ziemiach polskich[edytuj]

Jako pierwszy na ziemie polskie dotarł Homo erectus (łac. Człowiek wyprostowany, który ok. milion lat temu wyruszył z Afryki i rozpoczął kolonizację innych kontynentów, przede wszystkim Azji. Plemiona Homo erectus dotarły ok. 400 - 500 tys lat temu na ziemie południowej Polski: ślady ich pobytu odnaleziono m.in. w Raciborzu, Złotoryi i Trzebnic. Ci pierwotni ludzie wytwarzali kamienne tłuki (pięściaki), noże, sporządzali prymitywną odzież ze zwierzęcych skór oraz mieli opanowaną umiejętność krzesania ognia. Kolejnym człowiekiem, który dotarł na tereny Polski był Homo neanderthalensis (neandertalczyk) - nasz najbliższy krewny. Pojawił się on ok. 120 tys. lat temu, kiedy lądolód sięgał środkowej Polski. Ślady pobytu plemion neandertalskich odnaleziono właśnie w pobliżu granicy lądolód, m.in. w pobliżu Zwolenia i w Skaratkach, koło Łowicza. Neandertalczycy byli od nas nieco bardziej rozwinięci umysłowo, urządzali wielkie polowania, zapędzając zwierzynę w pułapki i być może wierzyli w życie pozagrobowe, czego świadectwem mają być odnalezione groby, jednak możliwe jest, że pochówków dokonywano z celów czysto praktycznych.