Historia powszechna/Renesans - kalendarium

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kalendarium

 • 1455 - wynalezienie druku przez Jana Gutenberga.
 • 1487 - odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei.
 • 1492 - odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
 • 1498 - odkrycie drogi morskiej przez Indie przez Vasco da Gamę.
 • XVI. - Giordano Bruno pisze o ziemiach krążących wokół innych słońc.
 • 1517 - wygłoszenie 95 tez w Wittenberdze przez Marcina Lutra.
 • 1519 - początek wyprawy dookoła świata przez Ferdynanda Magellana.
 • 1534 - początek anglikanizmu.
 • 1539 - założenie zakonu jezuitów.
 • 1543 - opublikowanie dzieł Mikołaja Kopernika.
 • 1545-1563 - sobór trydencki.
 • 1555 - pokój w Augsburgu pomiędzy katolikami a protestantami.
 • 1609 - Galileusz dzięki skonstruowanej przez niego samego lunecie odkrywa księżyce wokół Jowisza, fazy Wenus i kratery na Księżycu.