Historia powszechna/Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Rozdział
Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

W czasach przedchrześcijańskich i za panowania pierwszych ochrzczonych Piastów na ziemiach polskich nie istniał jeden naród, społeczeństwo składało się z wielu plemion, spośród których co najmniej dwa stworzyły państwa (Polanie i Wiślanie, których państewko zostało jednak rozbite przez Wielkie Morawy pod koniec IX w.). Plemiona składały się z wielu opól, te zaś z rodów - kilkunastu spokrewnionych ze sobą rodzin.

Organizacja państwa[edytuj]

W państwie pierwszych piastów władca rzadko przebywał w jednym miejsu. Zwykle przemieszczał się wraz z dworem i częścia drużyny po kraju, by zapewnić im wyżywienie którego zaczynało brakować.W każdym z grodów mieszkał namiestnik, zarządzający połozonymi blisko ziemiami. Członkowie drużyny książęcej, a także urzędnicy tworzyli ludność grodu. Rzemieślnicy, służba i kupcy osiedlali się na podgrodziach. Podporą władzy księcia była drużyna. Część wojów rozmieszczał w kraju a część zostawiał przy swoim boku.Kmiecie (chłopi) musieli płacić księciu daniny w postaci miodu, ryb, zboża, bydła itp.

Organizacja kościoła[edytuj]

Biskupstwo misyjne[edytuj]

Powstanie polskiej prowincji kościelnej[edytuj]

Pierwsi męczennicy[edytuj]

Pierwsze kościoły i klasztory[edytuj]

Klasztory były centrami kulturalnymi, skarbnicą wiedzy. Pierwsze klasztory: Tuma pod Łęczycą, Wiślica, Trzemeszno.

Warstwy społeczne[edytuj]

=== Władca oraz jego dwór ===

Możni[edytuj]

Rycerstwo[edytuj]

Duchowieństwo[edytuj]

Chłopi[edytuj]

Ludność niewolna[edytuj]

Życie gospodarcze[edytuj]

Wsie[edytuj]

Grody[edytuj]

Miasta[edytuj]

Produkcja rolna i rzemieślnicza[edytuj]

Szlaki handlowe[edytuj]

Prawa i obyczaje[edytuj]