Historia powszechna/Wielkie Morawy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Mojmir I[edytuj]

Osłabienie Awarów umożliwił utworzenie związków plemiennych przez plemiona słowiańskie. Na początku IX wieku państewko takie utworzyli Morawianie, których pierwszym władcą był Mojmir, panujący od lat 20. tegoż stulecia do 846 roku, który chrzest przyjął w 831 roku. Równocześnie na ziemiach Słowacji narodziło się Księstwo Nitrzańskie z księciem Pribiną na czele. Rządy Mojmira są słabo poznane, wiadomo jednak, że w 833 roku monarcha napadł na Nitrę i zajął ją, Pribina zaś zbiegł do kraju Franków, jednak jako że był poganinem ci nie mogli udzielić mu pomocy i jedynie wydzielili Księstwo Błateńskie nad Balatonem. Zjednoczenie Nitry i Moraw uznaje się za formalny początek Państwa Wielkomorawskiego.

Rościsław I[edytuj]

Po śmierci Mojmira w 846 roku Frankowie chcąc podporządkować sobie Morawian obrali za ich władcę, podległego, jak wówczas myśleli, bratanka zmarłego - Rościsława. Władca ten okazał się jednak całkowicie niezależny i w 850 roku zerwał zależność od potężnego sąsiada, równocześnie wspomagając frankijskiego opozycjonistę Ludwika i wypędzając niemieckich księży ze swego kraju. Aby poskromić Rościsława król wschodniofrankijski Ludwik Niemiecki napadł na Wielkie Morawy i dotarł aż do siedziby monarchy, jednak Słowianie nie tylko odparli najazd, ale także spustoszyli kraj wroga.