Przejdź do zawartości

Hiszpański/Lekcja A0

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki


Zanim zaczniesz naukę[edytuj]

Przed przystąpieniem do tej lekcji warto zapoznać się z wprowadzeniem do języka hiszpańskiego.

W tej lekcji poznasz:

  • wymowę
  • alfabet
  • interpunkcję
  • strukturę zdania

Pismo A0-1: Alfabet[edytuj]

Alfabet hiszpański składa się z 29 znaków, wliczając w to dwuznaki ll i ch oraz literę ñ, wymawianą praktycznie tak, jak polskie ni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z
Informacje o literze Ñ

Ñ jest jedyną literą alfabetu hiszpańskiego niespotykaną w innych językach. W słownikach i encyklopediach zawsze należy ją umieszczać zaraz po n (traktować, jakby to była litera n). Jej odpowiednikiem w języku polskim jest zbitek liter ni, rzadziej ń.

Informacje o literach Ch i Ll

Dwuznaki Ch i Ll są częściami alfabetu, pomimo tego, że składają się z dwóch liter. Od 1994 w słownikach i encyklopediach należy je umieszczać tak, jakby nie były literami. Ch czytamy jak "ć", a Ll jak "j".

Informacje o literach K i W

Litery K i W są normalnymi częściami alfabetu, jednak ich występowanie jest bardzo ograniczone. W praktyce można je spotkać tylko w wyrazach pochodzenia obcego, takich jak karate i whisky.

Litery „h” nie wymawiamy.

Posłuchaj alfabetu: odsłuchaj* (646KB)

Pismo A0-2: Samogłoski akcentowane[edytuj]

W pisanym hiszpańskim, podobnie jak we francuskim, występują samogłoski ze znaczkami akcentowania - kreską w prawo nad literą. Umieszcza się je w miejscach, gdzie powinien pojawiać się akcent, ale tylko w słowach, w których normalnie pada on na inną sylabę. Dodatkowo jest on umieszczany w wyrazach, których znaczenie w wymowie zależy od użytego tonu.

Hiszpańskie samogłoski z akcentem:

Á É Í Ó Ú
á é í ó ú

Pismo A0-3: Znak "ü"[edytuj]

Znak "ü" (u z dwoma kropkami u góry, podobnie jak niemieckie u umlaut) należy umieszczać wszędzie tam, gdzie litera u jest wymawiana, choć z zapisu wynikałoby, że nie jest. Ten znak szczególnie często występuje w sekwencjach znaków -gue- i -gui-. Ten znak czytamy jak nasze polskie "ł".

Przykłady wyrazów: pingüino (pingwin), cigüeña (bocian), lingüística (lingwistyka, językoznawstwo).

Komunikacja A0-1: Wymowa[edytuj]

Akcent intonacyjny w słowach hiszpańskich złożonych przynajmniej z dwóch sylab - jakkolwiek może padać na jakąkolwiek sylabę - przeważnie pada na jedną z trzech ostatnich sylab. Zależnie od miejsca sylaby akcentowanej, rozróżniamy wyrazy:

1. aguda: gdy akcent intonacyjny pada na ostatnią sylabę.
- sylabę taką oznaczamy akcentem graficznym, jeżeli wyraz kończy się na samogłoskę lub jedną ze spółgłosek [s] lub [n] (np. menú, pedí, cayó, revés, melón); w pozostałych przypadkach nie stosuje się akcentu graficznego (np. tractor, papel).
2. llana: gdy akcent intonacyjny pada na przedostatnią sylabę.
- sylabę taką oznaczamy akcentem graficznym, jeżeli wyraz nie kończy się na samogłoskę lub jedną ze spółgłosek [s] lub [n] (np. éter, afonía).
3. esdrújula: gdy akcent intonacyjny pada na trzecią sylabę od końca.
- sylabę taką oznaczamy zawsze akcentem graficznym (np. pétalo, brújula).

Komunikacja A0-2: Różnice w dialektach[edytuj]

Gramatyka A0-1: Interpunkcja[edytuj]

Hiszpański, jako jedyny z języków europejskich, stosuje znaki odwróconego pytajnika i odwróconego wykrzyknika. Używa się ich na początkach zdań zakończonych znakiem pytajnika i wykrzyknika. Ułatwia to stosowanie odpowiedniego akcentu zdaniowego.

Gramatyka A0-1: Struktura zdania[edytuj]

Ćwiczenia: Lekcja A0 - ćwiczenia
Sprawdzian: Lekcja A0 - sprawdzian

Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki