Przejdź do zawartości

Hiszpański/Lekcja A1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki


Zanim zaczniesz naukę[edytuj]

Przed przystąpieniem do tej lekcji upewnij się, że znasz dobrze materiał z lekcji A0.

W tej lekcji:

  • poznasz podstawowe zwroty grzecznościowe, powitania
  • poznasz osoby i odmiany
  • poznasz czasowniki ser i estar oraz haber

Dialog A1-1[edytuj]

Dwóch dobrych przyjaciół, Carmen i Roberto, spotykają się:

Język hiszpański
Język hiszpański
Dialog
Dialog
Diálogo¡hola!
Carmen: ¡Hola, Roberto! ¿Cómo estás?

Roberto: Yo estoy bien, gracias. Y tú, ¿cómo estás?
Carmen: Estoy bien.
Roberto: ¿Hay algo nuevo para contar?
Carmen: No mucho.
Carmen: Adiós, Roberto.

Roberto: Adiós, hasta mañana.

Posłuchaj dialogu: odsłuchaj* (139KB)

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabulario¡hola!
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe

¡hola! odsłuchaj

¿Cómo estás? odsłuchaj
¿Cómo está? odsłuchaj
(Yo) estoy bien. odsłuchaj
gracias odsłuchaj
de nada, odsłuchaj
mucho gusto
lub con gusto
y
odsłuchaj
¿Qué pasa? odsłuchaj
¿Qué tal? odsłuchaj
¿Qué hay de nuevo? odsłuchaj
no mucho odsłuchaj
¡adiós! odsłuchaj
¡Hasta mañana! odsłuchaj

¡Hasta luego! odsłuchaj

Cześć!

Co u Ciebie? (niefor.)
Co u Ciebie? (formalnie)
Mam się dobrze.
Dziękuję.
Nie ma za co


i
ty (niefor., l. poj.)
Jak leci?
Co u Ciebie?
Co nowego?
niewiele
Do widzenia!
Do jutra!

Do zobaczenia!

Dialog A1-2[edytuj]

Dwie osoby - Señor González i Señora Pérez - spotykają się po raz pierwszy:

Język hiszpański
Język hiszpański
Dialog
Dialog
Diálogo¡hola!
Señor González: Buenos días. ¿Cómo se llama usted?

Señora Pérez: Me llamo Ana Pérez. ¿Y usted? ¿Cómo se llama?
Señor González: Soy Luis González. Encantado.

Señora Pérez: Encantada.

Posłuchaj dialogu: odsłuchaj* (127KB)

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabulario¡buenos días!
Dzień dobry!

Buenos días! odsłuchaj

Buenas tardes. odsłuchaj
Buenas noches odsłuchaj
Me llamo... odsłuchaj
Soy... odsłuchaj
odsłuchaj
¿Cómo te llamas? odsłuchaj
usted odsłuchaj
¿Cómo se llama? odsłuchaj
Encantado/Encantada. odsłuchaj

Mucho gusto. odsłuchaj

Dzień dobry! (rano)

Dzień dobry! (po południu)
Dobry wieczór!
Nazywam się...
Jestem...
Ty (niefor.)
Jak masz na imię? (niefor.)
Ty (for.)
Jak masz na imię? (for.)
miło Cię poznać

To zaszczyt poznać Cię.

Słownictwo A1-1: dni tygodnia[edytuj]

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabulariolos días de la semana
dni tygodnia

(la) semana

(el) día laborable
(el) lunes
(el) martes
(el) miércoles
(el) jueves
(el) viernes
(el) sábado

(el) domingo

tydzień

dzień pracujący
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

niedziela

Słownictwo A1-2: miesiące[edytuj]

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabulariolos meses
miesiące

(el) mes

(el) enero
(el) febrero
(el) marzo
(el) abril
(el) mayo
(el) junio
(el) julio
(el) agosto
(el) septiembre
(el) octubre
(el) noviembre

(el) diciembre

miesiąc

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad

grudzień

Słownictwo A1-3: pory roku[edytuj]

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabulariolas estaciones del año
pory roku

(la) estación del año

(la) primavera
(el) verano
(el) otoño

(el) invierno

pora roku

wiosna
lato
jesień

zima

Gramatyka A1-1: zaimki osobowe[edytuj]

W gramatyce hiszpańskiej występuje 6 różnych osób, z których część dodatkowo różni się w zależności od rodzajów. Występują także formy grzecznościowe.

Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticazaimki osobowe liczby pojedynczej
osoba zaimek polskie znaczenie
1. osoba liczby pojedynczej: Yo ja
2. osoba liczby pojedynczej (nieformalnie): ty
2. osoba liczby pojedynczej (formalnie): usted Pan, Pani
3. osoba liczby pojedynczej (rodzaj męski): él on
3. osoba liczby pojedynczej (rodzaj żeński i nijaki): ella ona, ono

Proszę zwrócić uwagę na rozróżnianie zwrotów formalnych w drugiej osobie, oraz na używanie tego samego zaimka dla rodzaju żeńskiego i nijakiego trzeciej osoby.

Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticazaimki osobowe liczby mnogiej
osoba zaimek polskie znaczenie
1. osoba liczby mnogiej (rodzaj męski): nosotros my
1. osoba liczby mnogiej (rodzaj żeński i nijaki): nosotras my
2. osoba liczby mnogiej
(nieformalnie, rodzaj męski):
vosotros wy
2. osoba liczby mnogiej
(nieformalnie, rodzaj żeński i nijaki):
vosotras wy
2. osoba liczby mnogiej
(formalnie, oba rodzaje):
ustedes Wy
3. osoba liczby mnogiej (rodzaj męski): ellos oni
3. osoba liczby mnogiej (rodzaj żeński i nijaki): ellas one

Gramatyka A1-1a: użycie zaimków osobowych liczby mnogiej[edytuj]

W języku hiszpańskim zaimki osobowe liczby mnogiej są używane nieco inaczej, niż w języku polskim. Różnice polegają głównie na rozdzieleniu grup ze względu na rodzaj.

Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticaużycie zaimków liczby mnogiej
zaimek użycie
nosotros Używa się w odniesieniu do grup, w których znajduje się przynajmniej jeden mężczyzna, niezależnie od ilości kobiet.
nosotras Używa się w odniesieniu do grup, w których znajdują się same kobiety.
vosotros Używa się w nieformalnych sytuacjach, w odniesieniu do grup, w których znajduje się przynajmniej jeden mężczyzna, niezależnie od ilości kobiet.
vosotras Używa się w nieformalnych sytuacjach, w odniesieniu do grup, w których znajdują się same kobiety.
ustedes Używa się w każdej sytuacji wymagajacej języka formalnego, patrz także kolejny rozdział
ellos Używa się w odniesieniu do grup, w których znajduje się przynajmniej jeden mężczyzna, niezależnie od ilości kobiet.
ellas Używa się w odniesieniu do grup, w których znajdują się same kobiety.


Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticavosotros/vosotras i ustedes
Formy drugiej osoby liczby mnogiej, vosotros i vosotras, są używane praktycznie tylko w części Hiszpanii. W niektórych partiach tego kraju, oraz w Ameryce Południowej, używa się zamiast nich formy ustedes, która traci wtedy swój formalny wydźwięk.

Gramatyka A1-2: odmiana czasowników regularnych[edytuj]

Hiszpański ma sześć różnych odmian, które są używane w zależności od zaimka osobowego, który zostałby użyty w danym miejscu. Odmiany te w przybliżeniu odpowiadają osobom, z wyjątkiem formalnych zaimków drugiej osoby obu liczb (usted i ustedes), które należy traktować tak, jakby były zaimkami trzeciej osoby danej liczby.

Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticaodmiany czasowników
odmiana odpowiadające zaimki osobowe
1. yo.
2.
3. él, ella, usted
4. nosotros, nosotras
5. vosotros, vosotras
6. ellos, ellas, ustedes


W hiszpańskim występują 3 główne rodzaje czasowników regularnych. Podział ten dokonywany jest w zależności od końcówki (-ar, -er, -ir) bezokolicznika danego czasownika. W zależności od tego, do jakiej grupy należy dany czasownik, używane są trzy różne odmiany (koniugacje). Różnią się one końcówkami, które zostały zebrane i pogrubione w poniższej tabelce. Przedstawia ona końcówki czasowników używane w czasie teraźniejszym prostym.

Język hiszpański
Język hiszpański
Gramatyka
Gramatyka
Gramáticaodmiana czasowników
odmiana czasowniki -ar czasowniki -er czasowniki -ir
przykładowy
czasownik
comprar
  kupować
beber
  pić
escribir
  pisać
1. compro bebo escribo
2. compras bebes escribes
3. compra bebe escribe
4. compramos bebemos escribimos
5. compráis bebéis escribís
6. compran beben escriben


Warto pamiętać, że w hiszpańskim nie trzeba używać zaimków osobowych (powiemy raczej Soy una persona, a nie Yo soy una persona). Oczywiście, w szczególnych przypadkach, możemy je użyć. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy chcemy podkreślić część zdania.

Gramatyka A1-3: czasowniki ser i estar[edytuj]

Hiszpański posiada dwa odrębne czasowniki, które znaczą "być". Ser jest używany przy określaniu stałych własności, charakterystyk ("Soy Luis"), podczas kiedy estar jest używane dla zmieniających się cech ("Estoy bien"). W kolejnych lekcjach powrócimy do tego tematu.

Poniżej znajdują się odmiany czasowników ser i estar dla czasu teraźniejszego oznajmującego.

Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabularioel verbo "ser"
czasownik "być" odnoszący się do stałych cech

yo soy

tú eres
él/... es
nosotros/... somos
vosotros/... sois

ellos/...son

ja jestem

ty jesteś
on, ona, ono jest
my jesteśmy
wy jesteście

oni, one są


Język hiszpański
Język hiszpański
Słownictwo
Słownictwo
Vocabularioel verbo "estar"
czasownik "być" odnoszący się do cech zmiennych

yo estoy

tú estás
él/... está
nosotros/... estamos
vosotros/... estáis

ellos/... están

ja jestem

ty jesteś
on, ona, ono jest
my jesteśmy
wy jesteście

oni, one są


Język hiszpański
Język hiszpański
Przykład
Przykład
Ejemplosczasowniki ser i estar
Yo soy una persona.

Yo estoy en casa.
eres un buen hombre.
estás en el sitio correcto.
Él es mi amigo.

El está jugando muy bien.*
Jestem osobą.

Jestem w domu.
Jesteś dobrym człowiekiem.
Jesteś w dobrym miejscu
On jest moim przyjacielem

On bardzo dobrze gra.

Uwaga: *to użycie estar ma miejsce w czasie teraźniejszym progresywnym, który jest używany dla czynności, które trwają. Więcej informacji na ten temat znajdzie się w lekcji dziesiątej.

Gramatyka A1-4: czasownik haber (hay)[edytuj]

W hiszpańskim, aby powiedzieć "tutaj jest"/"tutaj są" używa się czasownika haber, a ściślej jego formy hay.

Język hiszpański
Język hiszpański
Przykład
Przykład
Ejemplosczasownik haber
Hay un niño y una niña.
Hay una casa.
Tutaj jest (jeden) chłopiec i (jedna) dziewczynka
Tutaj jest dom.

Ćwiczenia: Lekcja A1 - ćwiczenia
Sprawdzian: Lekcja A1 - sprawdzian

Język hiszpański - kurs podstawowy

Spis treści | Wprowadzenie | Zawartość kursu | Lekcje: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Dodatki