Przejdź do zawartości

Informatyka dla gimnazjum/Edytor nano

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Edytor nano jest prostym edytorem tekstu działającym m.in. na tekstowej konsoli systemu Linux. Podstawowe polecenia edytora wypisane są w dolnej części konsoli i są to:

^G Get Help ^O WriteOut ^\ Replace  ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit   ^R Read File ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Txt ^T To Spell

Zapis "^G" oznacza, że wywołanie funkcji "Get Help" (pomoc) odbywa się przez przytrzymanie klawisza Control (CTRL) i przyciśnięcie litery G. Należy pamiętać, że zapis taki jest dość popularny i występuje w wielu programach i opracowaniach informatycznych.

Dostępne funkcje programu:

 • ^G (Get Help) - wyświetla pomoc. Wyjście z pomocy - ^X.
 • ^X (Exit) - wyjście z programu. Jeżeli w edytowanym pliku zrobiliśmy jakieś zmiany od czasu ostatniego zapisu, program zapyta nas czy zapisać dokonane zmiany.
 • ^O (WriteOut) - zapisywanie pliku. Po naciśnięciu tej sekwencji zostaniemy zapytani o nazwę pod jaką chcemy zapisać stworzony plik. Domyślnie będzie to nazwa pod jaką ostatnio zapisywaliśmy plik, lub nazwa pliku, który otworzyliśmy do edycji.
 • ^R (Read File) - wklej plik. Powoduje wpisanie do edytora zawartości wskazanego pliku.
 • ^\ (Replace) - zamień. Z tego polecenia korzystamy, gdy chcemy zamienić wszystkie wystąpienia danego słowa na inne. Po naciśnięciu klawiszy CTRL+"\" zostaniemy najpierw zapytani o słowo, które chcemy zamienić a następnie o słowo, które chcemy wstawić w jego miejsce.

[ itd ]

Do edycji tekstu możemy przejść od razu po uruchomieniu edytora. Naciśnięcie [...]