Przejdź do zawartości

Informatyka dla gimnazjum/Programowanie i algorytmy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Niejeden z czytelników podczas swej pracy z komputerem zastanawiał się już zapewne wielokrotnie "jak to działa". Jak to się dzieje, iż ta "bezduszna maszyna" zdolna jest do rozwiązywania złożonych zadań matematycznych i przewidywania pogody, a jednocześnie może ułatwiać komunikację pomiędzy ludźmi oraz być doskonałym partnerem do zabawy i nauki? Ta wszechstronność komputerów może rzeczywiście imponować, jednak wkrótce dowiemy się, że komputer, choć bardzo szybki i niezawodny, jest jednak dość prostym narzędziem, a jego możliwości wynikają głównie z cechy, określanej mianem programowalności. Termin ten oznacza, że sposób działania urządzenia możemy łatwo modyfikować, gdyż jest on determinowany przez coś, co nazywamy programem.

Program jest zapisem ciągu poleceń dla komputera w języku dlań zrozumiałym, który przewiduje wszelkie możliwe zdarzenia i opisuje reakcje na nie. Okazuje się jednak, że ściśle zdefiniowany sposób postępowania i uwzględnianie w nim różnych, mogących zaistnieć sytuacji, to cecha nie tylko komputerów - wiele urządzeń funkcjonuje na podobnej zasadzie, choć często nie mają one z komputerami nic wspólnego i nie są sterowane żadnym programem. Pojawia się tutaj pojęcie znacznie ogólniejsze, którym jest algorytm

Algorytm to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania, w ograniczonej liczbie kroków. (za Wikipedią)


Jak się przekonamy w dalszej części rozdziału, z algorytmami mamy do czynienia każdego dnia, zarówno przy pracy, czy nauce, jak i przy typowych domowych czynnościach. Algorytmy są wszędzie wokół nas.