Informatyka dla szkoły podstawowej/Folder

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przykładowa ikona katalogu

Na tej lekcji zostanie omówiona obsługa katalogów i zapisywania plików.

Zakładamy katalog[edytuj]

Katalog, folder bądź komputerowa teczka to miejsce w komputerze, gdzie zapisujemy pliki takie jak obrazy, muzyka czy tabele. Jeżeli chcemy założyć katalog na pulpicie, to po włączeniu komputera, na pulpicie, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Nowy. Wybieramy opcję Folder i piszemy nazwę katalogu, na przykład zdjęcia. Tak samo postępujemy, gdy chcemy utworzyć folder w folderze (podfolder)

Jak w katalogu zapisać pliki?[edytuj]

Gdy na przykład napisaliśmy list, a chcemy go zapisać do katalogu prywatne listy, to klikamy na przycisk, który wygląda jak rysunek dyskietki, lub wybieramy opcje: Zapisz bądź Zapisz jako... z menu Plik. Wybieramy folder, wpisujemy nazwę oraz wybieramy typ pliku (o tym w klasach 7-8, na razie można pozostawić domyślny dla używanego programu). Potem klikamy opcję Zapisz.

Kopiowanie plików do folderu - metoda przeciągnij i upuść[edytuj]

Przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) to technologia przenoszenia informacji między programami. Polega na najechaniu myszką na jakiś obiekt (np. plik lub zaznaczony kawałek tekstu), wciśnięcia przycisku myszy, i bez puszczania, przeciągnięciu go w inne miejsce. Wtedy trzeba puścić przycisk myszki.

Aby przenieść lub skopiować plik należy otworzyć w jednym oknie wybrany folder (chyba że kopiujemy na pulpit, to wtedy nie), a w drugim inny folder, lub program (nie ze wszystkich programów można w ten sposób kopiować pliki). Wtedy przeciągamy dany plik. Jeśli zrobimy to prawym przyciskiem myszy, to pokaże nam się lista czynności do wyboru. Jeśli zrobimy to lewym, to komputer za nas zadecyduje.

Jeśli w ten sposobny przeniesiemy plik, ale puścimy go na ikonie podfolderu, to zostanie on przeniesiony/skopiowany do tego podfolderu. A jeśli na ikonę programu, to zostanie on za pomocą tego programu otworzony.