Przejdź do zawartości

Inkscape w praktyce/Łączenie obiektów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dzięki programowi Inkscape jesteśmy w stanie tworzyć nowe ścieżki z istniejących na zasadzie działań logicznych. W menu "Ścieżka" znajdziemy sześć operacji, które jesteśmy w stanie wykonać na tworzonych obiektach.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych operacji.

Suma

[edytuj]

Suma ('Ctrl' + '+') - wykonuje działanie zsumowania ze sobą dwóch (lub więcej obiektów) tworząc nowy kształt.

Jak widać funkcja suma nadaje barwę nowemu obiektowi zgodną z barwą obiektu znajdującego się na dole stosu.

Różnica

[edytuj]

Różnica ('Ctrl' + '-') - wykonuje wycięcie obiektu znajdującego się na dole stosu o obszar wspólny dla obiektów zaznaczonych. Funkcja działa na dwóch obiektach. W celu wycięcia kilku kształtów z jednego obiektu należy powielić wykonanie funkcji.

Również w tym przypadku barwa powstałego obiektu jest zgodna z barwą obiektu z dołu stosu.

Część wspólna

[edytuj]

Część wspólna ('Ctrl' + '*') - w wyniku wykonaniu tej operacji otrzymamy efekt, którego kształt jest zgodny z częścią wspólną obiektów zaznaczonych. Funkcja może być wykonywana na wielu obiektach jednak należy pamiętać, że otrzymany obiekt będzie częścią wspólną wszystkich trzech.

Barwa obiektu w wyniku wyboru funkcji część wspólna jest zgodna z barwą obiektu z dołu stosu.

Wykluczenie

[edytuj]

Wykluczenie ('Ctrl' + '^') - jest funkcją odwrotną do funkcji część wspólna. W wyniku użycia tej funkcji otrzymujemy obiekt, która jest sumą zaznaczonych obiektów z którego wycięty został fragment będący częścią wspólną. Możliwe jest wykonanie funkcji na wielu obiektach. Wykluczenie wykonywane jest na obiekcie znajdującym się na dole stosu.

Obiekt uzyskany w efekcie wykonania funkcji wykluczenie ma barwę zgodną z barwą obiektu znajdującego się na dole stosu.


Podział

[edytuj]

Podział ('Ctrl' + '/') - w wyniku zastosowania tej funkcji uzyskamy dwa nowe obiekty. Obiekt znajdujący się na najniższej warstwy zostanie podzielony zgodnie z linią tworzoną przez drugi obiekt zaznaczony - funkcję można wykonać tylko na dwóch obiektach.

Obydwa obiektu w wyniku wykonania funkcji posiadają barwę obiektu znajdującego się na dole stosu.

Rozcięcie ścieżki

[edytuj]

Rozcięcie ścieżki ('Ctrl' + 'Alt' + '/') - w wyniku zastosowania tej funkcji uzyskamy dwie nowe ścieżki. Obiekt znajdujący się na najniższej warstwie zostanie podzielony zgodnie z linią tworzoną przez drugi obiekt zaznaczony i utworzone zostaną dwie ścieżki - funkcję można wykonać tylko na dwóch obiektach, obiekt na najniższej warstwie musi posiadać obrys.

Na poniższych zrzutach widać, że efekt rozcięcia ścieżki jest różny od Podziału.

Obydwie ścieżki w wyniku wykonania funkcji nie posiadają wypełnienia.