JavaScript/Wersje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Wersja Data wydania Ekwiwalent ECMAScriptu Netscape
Navigator
Mozilla
Firefox
Internet
Explorer
Opera Safari
1.0 Marzec 1996 2.0 3.0
1.1 Sierpień 1996 3.0
1.2 Lipiec 1997 4.0-4.05
1.3 Październik 1998 ECMA-262 wersja 1 / ECMA-262 wersja 2 4.06-4.7x 4.0
1.4 Netscape
Server
1.5 Listopad 2000 ECMA-262 wersja 3 6.0 1.0 5.5 (JScript 5.5),
6 (JScript 5.6),
7 (JScript 5.7),
8 (JScript 6)
6.0,
7.0,
8.0,
9.0
1.6 Listopad 2005 1.5
1.7 Październik 2006 2.0 3.x
1.8 Czerwiec 2008 3.0
1.9 3.1

Następne wydanie JavaScriptu - 2.0, nastąpi po wydaniu standardu ECMA-262 w wersji 4.Versions of JavaScript