JavaScript/Składniki JavaScriptu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kod źródłowy aplikacji JavaScript jest często rozproszony w plikach JavaScript, HTML i CSS, a także w zdarzeniach i danych przepływających przez szereg nieintuicyjnych ścieżek.[1]

JavaScript w przeglądarce[edytuj]

JavaScript to nie tylko język programowania – pod tą nazwą kryje się również interfejs API i całe środowisko, w jakim JavaScript jest wykonywany. Sam język programowania, czyli ECMAScript, wyraża komputację do wykonania, zaś częściami odpowiedzialnymi za wejście i wyjście danych i interakcji to DOM i BOM.

Javascript
ECMAScript Document Object Model Browser Object Model

ECMAScript[edytuj]

Rdzeniem JavaScriptu jest ECMAScript – obiektowy język skryptowy, powstały w wyniku standaryzacji języka JavaScript. Standaryzacja języka gwarantuje, że wszystkie typy, wartości, obiekty, właściwości, funkcje oraz składnie zdefiniowane w standardzie, wykorzystywane w skrypcie będą tak samo zachowywać się niezależnie od przeglądarki internetowej. Ponadto ustandaryzowane obiekty języka powinny zawsze zawierać co najmniej minimalny zestaw właściwości i funkcji.

Dodatkowo jest dopuszczalna implementacja obiektów, właściwości, funkcji, wartości i typów nie uwzględnionych w standardzie ECMA-262. Popularnymi implementacjami takich obiektów są: XMLHttpRequest i ActiveXObject.

Poniżej przedstawiona jest Tabelka zgodności z ECMAScriptem, zawierająca już historyczne dziś przeglądarki.

Przeglądarka Internetowa Zgodność z ECMAScriptem
Netscape Navigator 2.0 - 4.05 brak
Netscape Navigator 4.06 - 4.79 w wersji 1
Netscape Navigator ≥ 6.0 w wersji 3
Mozilla ≥ 0.6 (SeaMonkey) w wersji 3
Firefox w wersji 3
Internet Explorer 3.0 - 4.0 brak
Internet Explorer 5.0 w wersji 1
Internet Explorer ≥ 5.5 w wersji 3
Opera 6.0 - 7.1 w wersji 2
Opera ≥ 7.2 w wersji 3
Safari ≥ 1.0 w wersji 3
Konqueror ≥ 2.0 w wersji 3

Obecnie wykorzystywane przeglądarki są zgodne z co najmniej 3. wersją standardu ECMA-262, a najnowsze z 5. wersją, obowiązującą od grudnia 2009 roku.

Model obiektowy dokumentu – DOM[edytuj]

Model DOM (Document Object Model) to interfejs API dla języków SGML, takich jak HTML i XML. Dzięki temu modelowi zostaje odwzorowana cała struktura dokumentu w formie umożliwiającej jej manipulację przez program.

Dla przykładu kod HTML:

 <html>
 <head></head>
 <body>
 <h1></h1>
 <p></p>
 </body>
 </html>

można przedstawić jako diagram hierarchii węzłów modelu DOM.

Sposób odwoływania się do poszczególnych części dokumentu następuje poprzez przejście przez odpowiednie węzły modelu DOM.

Model obiektowy przeglądarki – BOM[edytuj]

Model BOM (Browser Object Model) to interfejs API do manipulowania zachowaniem przeglądarki internetowej. Do modelu BOM można zaliczyć:

 1. Okna przeglądarki.
  1. Otwieranie nowych okien w przeglądarce.
  2. Manipulacja narzędziami i paskiem stanu przeglądarki.
  3. Przemieszczanie się po stronach internetowych.
  4. Okna dialogowe.
 2. Ekran.
  1. Rozdzielczość i pozycja elementów na ekranie monitora.
 3. Cookies.
  1. Manipulacja ciasteczkami przeglądarki.
 4. XMLHttpRequest - łączenie się przeglądarki z serwerem w tle.
 5. ActiveXObject - bardzo potężne narzędzie do tworzenia obiektów ActiveX.

Zobacz też[edytuj]


 1. the-evolution-of-javascript-tooling by SENCHA INC.