Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad10tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 10 ( 3 pkt)

Jeżeli , , , to:


Wybierz odpowiedź

A. a < b < c B. b < c < a C. c < a < b D. b < a < c E. c < b < a