Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad20tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 20 ( 4 pkt)

Papierowy model trójkąta zgięto wzdłuż przerywanej linii otrzymując figurę przestawioną na rysunku. Pole zginanego trójkąta jest 1,5 większe od pola otrzymanej figury, a suma pól trzech zacieniowanych trójkątów jest równa 1. Jakie było pole zginanego trójkąta?


Wybierz odpowiedź

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. Nie można tego obliczyć