Przejdź do zawartości

Kaszubski/Podstawy/Lekcja 3/Odpowiedzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 1. Ćwiczenie 1.
  1. Agnes mieszkô w Gdini.
  2. Michôł mieszkô w Rëmi.
  3. Agnes mieszkô w Gdini òd wiedna.
  4. Agnes przecëgô sã do Gduńska.
  5. Òkróm Michôła, w Rëmi przë Ôbrama mieszkô stark.
 2. Ćwiczenie 2.
  1. Michôł mieszkô w Rëmi.
  2. Agnes mieszkô w Gdini.
  3. Joana mieszkô w Gduńsku.
  4. Môrcën mieszkô w Wejrowie.
 3. Ćwiczenie 3. Przykładowe odpowiedzi.
  1. Jo, mieszkóm w Gdini. Nié, mieszkôm w Rëmi.
  2. Jo, mòje miono Michôł. Nié, mòje miono Mórcën.
  3. Jo, mieszkóm w Gduńsku òd wiedna. Nié, mieszkóm w Kòscérznie òd wiedna.
  4. Jo, przecëgóm sã do Krakòwa. Nié, przecëgóm sã do Rëmi.
 4. Ćwiczenie 4.
  • Witôj Waldi. Czëż je czëc.
  • Mòże bëc, sprawi. A kòl cë?
  • Fejn. Dze mieszkôsz?
  • Mieszkóm w Rëmi, przë Matejczi. A të?
  • A jô mieszkôm w Hélu, przë Pòrtowi.
  • Jak długò hénë mieszkôsz?
  • Òd wiedna, le terôzka przecëgóm sã do Gduńska.
 5. Ćwiczenie 5. Przykładowe odpowiedzi.
To je Joana, òna mieszkô w Wejrowié. A to je mòja mëmka, jej miono Ana. Òna mieszkô w Rëmi.