Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/I/3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia
»
II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań
Odniesienie do podstawy programowej:
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:
  1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku;
Zadania realizujące ten punkt
  3. wykazuje związki pomiędzy strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia;
Zadania realizujące ten punkt
  4. objaśnia funkcjonowanie organizmu człowieka na różnych poziomach złożoności i w poszczególnych etapach ontogenezy;
Zadania realizujące ten punkt
  5. przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
Zadania realizujące ten punkt
  6. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/C/I/3}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt celu Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.