Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/I

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia
»
II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań
Odniesienie do podstawy programowej:
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:
  1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku;
Zadania realizujące ten punkt
  3. wykazuje związki pomiędzy strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia;
Zadania realizujące ten punkt
  4. objaśnia funkcjonowanie organizmu człowieka na różnych poziomach złożoności i w poszczególnych etapach ontogenezy;
Zadania realizujące ten punkt
  5. przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
Zadania realizujące ten punkt
  6. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia: