Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/IV/2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych
»
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych V. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka
Odniesienie do podstawy programowej:
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
Uczeń:
  1. interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i zjawiskami, formułuje wnioski;
Zadania realizujące ten punkt
  2. przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/C/IV/2}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt celu Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.