Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/I/1/1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
I. Chemizm życia
»
II. Komórka
Odniesienie do podstawy programowej:
I. Chemizm życia.
1. Składniki nieorganiczne. Uczeń:
1) przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów
(Fe, J, Cu, Co, F);
Zadania realizujące ten punkt
3) wyjaśnia rolę wody w życiu organizmów, z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych.
Zadania realizujące ten punkt
2. Składniki organiczne. Uczeń:
1) przedstawia budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe α, β); rozróżnia monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna) i określa znaczenie biologiczne węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne; planuje oraz przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia budowę białek (uwzględniając wiązania peptydowe); rozróżnia białka proste i złożone; opisuje strukturę I-, II-, III- i IV-rzędową białek; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność białek w materiale biologicznym; przedstawia wpływ czynników fizycznych i chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji); określa biologiczne znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, fibrynogen, hemoglobina, mioglobina); przeprowadza obserwacje wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko;
Zadania realizujące ten punkt
3) przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone, przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
Zadania realizujące ten punkt
4) porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/I/1/1}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Chemizm życia:

Strony w kategorii „Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/I/1/1”

W tej kategorii jest tylko jedna strona.