Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/20

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 20
Makroelementy to pierwiastki chemiczne, które nasz organizm przyswaja w znacznych ilościach, co jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania.


Zadanie 20.1 (0-1)
Zaznacz zestaw zawierający tylko makroelementy.

A. azot, żelazo, mangan, siarka
B. magnez, miedź, sód, kobalt
C. chrom, selen, węgiel, żelazo
D. fosfor, wapń, siarka, magnez
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


I. Chemizm życia.

1. Składniki nieorganiczne. Uczeń:
1) przedstawia znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
Zasady oceniania
1 p. – za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi
0 p. – za zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi, więcej niż jednej odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania D. fosfor, wapń, siarka, magnez
Uwagi