Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/IV

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
IV. Podziały komórkowe
»
III. Energia i metabolizm V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów
Odniesienie do podstawy programowej:
IV. Podziały komórkowe. Uczeń:
  1. przedstawia organizację materiału genetycznego w komórce;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wyjaśnia mechanizm replikacji DNA, z uwzględnieniem roli enzymów (helikaza, prymaza, polimeraza DNA, ligaza);
Zadania realizujące ten punkt
  3. opisuje cykl komórkowy, z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach; uzasadnia konieczność replikacji DNA przed podziałem komórki;
Zadania realizujące ten punkt
  4. opisuje przebieg kariokinezy podczas mitozy i mejozy;
Zadania realizujące ten punkt
  5. rozpoznaje (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
Zadania realizujące ten punkt
  6. porównuje przebieg cytokinezy w komórkach roślinnych i zwierzęcych;
Zadania realizujące ten punkt
  7. przedstawia znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi;
Zadania realizujące ten punkt
  8. wyjaśnia znaczenie procesu crossing-over i niezależnej segregacji chromosomów jako źródeł zmienności rekombinacyjnej i różnorodności biologicznej;
Zadania realizujące ten punkt
  9. przedstawia apoptozę jako proces warunkujący prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów wielokomórkowych.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Podziały komórkowe: