Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/VI/4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
VI. Bakterie i archeowce
»
V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów VII. Grzyby
Odniesienie do podstawy programowej:
VI. Bakterie i archeowce. Uczeń:
  1. przedstawia budowę komórki prokariotycznej, z uwzględnieniem różnic w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wyjaśnia różnice między archeowcami i bakteriami; przedstawia znaczenie archeowców; przedstawia różnorodność form morfologicznych bakterii;
Zadania realizujące ten punkt
  3. przedstawia czynności życiowe bakterii: odżywianie (chemoautotrofizm, fotoautotrofizm, heterotrofizm); oddychanie beztlenowe (denitryfikacja, fermentacja) i tlenowe; rozmnażanie;
Zadania realizujące ten punkt
  4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
Zadania realizujące ten punkt
  5. przedstawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka, w tym wywołujących choroby człowieka (gruźlica, tężec, borelioza, salmonelloza, kiła, rzeżączka).
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/VI/4}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Bakterie i archeowce:

Strony w kategorii „Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/VI/4”

W tej kategorii jest tylko jedna strona.