Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/24

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 24
Na schemacie przedstawiono jeden z 3 procesów płciowych bakterii, który polega na przekazaniu fragmentu DNA z jednej komórki do drugiej.
Zadanie 24.1 (0-1)
Podaj nazwę opisanego procesu.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


VI. Bakterie i archeowce. Uczeń:

4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
Zasady oceniania
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy procesu
0 p. – za podanie nieprawidłowej nazwy procesu lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania koniugacja
Uwagi
Zadanie 24.2 (0-1)
Podaj nazwę elementu oznaczonego literą A.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


VI. Bakterie i archeowce. Uczeń:

4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
Zasady oceniania
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy elementu
0 p. – za podanie nieprawidłowej nazwy elementu lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A – plazmid
Uwagi
Zadanie 24.3 (0-1)
Opisz, co zachodzi w etapie oznaczonym numerem 2.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


VI. Bakterie i archeowce. Uczeń:

4. wykazuje znaczenie procesów płciowych w zmienności genetycznej bakterii;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe opisanie procesu z użyciem odpowiedniej terminologii biologicznej
0 p. – za nieprawidłowe opisanie procesu lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania W trakcie etapu oznaczonego numerem 2 dochodzi do transferu jednej z nici plazmidu poprzez pilus płciowy od komórki dawcy, do komórki biorcy.
Uwagi Ponieważ dobudowanie komplementarnej nici zachodzi dopiero w etapie nr 3, jeśli w odpowiedzi pojawi się informacja o dobudowywaniu komplementarnej nici, za rozwiązanie należy przyznać 0 pkt.