Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XII

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XII. Wirusy, wiroidy, priony
»
XI. Funkcjonowanie zwierząt XIII. Ekspresja informacji genetycznej
XII. Wirusy, wiroidy, priony.
1. Wirusy – pasożyty molekularne.
Uczeń:
1) przedstawia budowę wirusów jako bezkomórkowych form infekcyjnych;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia różnorodność morfologiczną i genetyczną wirusów;
Zadania realizujące ten punkt
3) wykazuje związek budowy wirusów ze sposobem infekowania komórek;
Zadania realizujące ten punkt
4) porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);
Zadania realizujące ten punkt
5) wyjaśnia mechanizm odwrotnej transkrypcji i jego znaczenie w namnażaniu retrowirusów;
Zadania realizujące ten punkt
6) przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez wirusy (wścieklizna, AIDS, Heinego-Medina, schorzenia wywołane zakażeniem HPV, grypa, odra, ospa, różyczka, świnka, WZW typu A, B i C, niektóre typy nowotworów);
Zadania realizujące ten punkt
7) przedstawia drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych zwierząt (nosówka, wścieklizna, pryszczyca) i roślin (mozaika tytoniowa, smugowatość ziemniaka) oraz ich skutki;
Zadania realizujące ten punkt
8) przedstawia znaczenie wirusów w przyrodzie i dla człowieka.
Zadania realizujące ten punkt
2. Wiroidy i priony – swoiste czynniki infekcyjne.
Uczeń:
1) przedstawia wiroidy jako jednoniciowe koliste cząsteczki RNA infekujące rośliny;
Zadania realizujące ten punkt
2) opisuje priony jako białkowe czynniki infekcyjne będące przyczyną niektórych chorób degeneracyjnych OUN (choroba Creutzfeldta-Jacoba, choroba szalonych krów BSE).
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Wirusy, wiroidy, priony:

Strony w kategorii „Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XII”

W tej kategorii jest tylko jedna strona.