Linux - wprowadzenie/Historia wydań

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Wersja 1.26 20070919 Wydane przez MG

Komentarze czytelników, licencja.


Wersja 1.25 20070511 Poprawione przez MG

Komentarze czytelników, pomniejsze uaktualnienia, e-mail, poprawione informacje na temat dostępności (dzięki Oleg).


Wersja 1.24 2006-11-01 Poprawione przez MG

Dodano indeks, przygotowano do drugiego wydania papierowego, dodano informacje na temat gpg oraz proxy.


Wersja 1.23 2006-07-25 Poprawione przez MG

Uaktualnienia i korekty, ponownie usunięto app5, zaadaptowano licencję umożliwiającą dołączenie podręcznika do dokumentacji Debiana.


Wersja 1.22 2006-04-06 Poprawione przez MG

Rozdział 8 został całkowicie poprawiony; Rozdział 10: uproszczono przykłady, dodano informacje na temat ifconfig oraz cygwin, poprawiono aplikacje sieciowe.


Wersja 1.21 2006-03-14 Poprawiono przez MG

Do rozdziału 11 dodano ćwiczenia, poprawiono błąd nowej linii, ukończono przegląd komend w rozdziale 9, mniejsze poprawki w rozdziale 10.


Wersja 1.20 2006-01-06 Poprawione przez MG

Podzielono rozdział 7, materiały o dźwięku są teraz w rozdziale 11, małe poprawki, uaktualnienia dla takich komend jak aptitude, więcej na temat pamięci USB, telefonii internetowej, poprawki od czytelników.


Wersja 1.13 2004-04-27 Poprawione przez MG

Ostatnie czytanie przed wysłaniem wszystkiego do Fultus w celu wydrukowania, Dodano referecje do Fultus w sekcji Nowa Wersja, uaktualniono sekcje Konwencja i Organizacja, Pomniejsze zmiany w rozdziałach 4, 5, 6 oraz 8, dodano informacje na temat rdesktop w rozdziale 10, uaktualniono słownik, zastąpiono odnośnik do fileutils odnośnikiem do coreutils, Dzięki wam przetłumaczono na Hindi.