Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Funkcje i ich własności[edytuj]

Pojęcie funkcji[edytuj]

pojęcie funkcji

Zanim zaznajomimy się z formalną definicją funkcji, poznajmy kilka przykładów funkcji:

 • Przykład 1
  Ucząc się słów z języka angielskiego i ich polskich odpowiedników mamy do czynienia ze swoistą funkcją. Na przykład słysząc dog myślimy pies, słysząc cow - krowa, a horse - koń. Podobne „zjawisko” występuje w matematyce. Moglibyśmy zapisać f(dog)=pies, f(cow)=krowa, f(horse)=koń (choć być może taki zapis niektórym nie przypadłby do gustu). Wówczas funkcja f byłaby odwzorowaniem, która pewnemu wyrazowi angielskiemu przyporządkowuje wyraz z języka polskiego. Matematycznie moglibyśmy zapisać tak , gdzie to zbiór angielskich słówek i analogicznie - zbiór polskich słówek.
 • Przykład 2
  Każdej osobie w pewnej klasie jest przyporządkowany pewien numer z dziennika.
 • Przykład 3
  Każdej liczbie możemy przyporządkować jej trzykrotność.

Podając te przykłady pominęliśmy jeden ważny warunek, aby pewne przyporządkowanie było funkcją. Otóż każdemu elementowi z jednego zbioru przyporządkowujemy dokładnie jeden element z drugiego. Co to oznacza? Odwołując się do naszego pierwszego przykładu, dla pewnego słówka (elementu) ze zbioru (zbiór angielskich słówek) musimy wybrać dokładnie jedno słówko z (zbiór polskich słówek), czyli musielibyśmy założyć, że istnieje dokładnie jedno tłumaczenie pewnego słówka z języka angielskiego na język polski. Spójrzmy teraz na definicję funkcji:

definicja funkcji, dziedzina funkcji, zbiór wartości funkcji
Definicja
DEFINICJA

Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y nazywamy takie odwzorowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru X został przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru Y. Taką funkcję oznaczamy przez .

Zbiór X jest nazywany dziedziną funkcji, a zbiór Y przeciwdziedziną .

W przykładzie pierwszym dziedziną funkcji jest , a przeciwdziedziną .

Definicja
DEFINICJA

Zbiór wartości funkcji jest to zbiór tych wszystkich y, które funkcja przyjmuje jako swoje wartości.

Przykład 4.

Każdej liczbie całkowitej możemy przyporządkować liczbę przeciwną do niej. W tym przypadku dziedziną jest zbiór liczb całkowitych – , a przeciwdziedziną także zbiór liczb całkowitych – .

Przykład 5.

graf

Zobaczmy na poniższy graf przedstawiający pewną funkcję.

Graf y=x^2 (x=-1, 0, 1, 2, 3).png

Łatwo zauważyć, że dziedziną jest a przeciwdziedziną jest zbiór . Zbiorem wartości tej funkcji jest , są to te elementy ze zbioru Y, które zostały połączone strzałką. Każdemu elementowi ze zbioru X musi zostać przyporządkowany dokładnie jeden element, dlatego wszystkie elementy ze zbioru X muszą być początkiem dokładnie jednej strzałki, ale nie na wszystkie elementy ze zbioru Y muszą być połączone z grotem pewnej strzały np. w tym przykładzie 5,6 i 3. Z grafu widzimy, że: , , , i . Nie możemy nic powiedzieć o wartości funkcji f(6) czy też f(-2), ponieważ liczba 6 ani -2 nie należy do dziedziny funkcji, dlatego też dla tych wartości funkcja nie jest zdefiniowana.


Przykład 6.

Graf funkcji 1.png

Dziedziną funkcji jest zbiór , a przeciwdziedziną jest zbiór różnych kolorowych figur. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór zawierający niebieską i pomarańczową gwiazdę, trójkąt, a także prostokąt.


Przykład 7.

Nie każde odwzorowanie jest funkcją:

Graf niebędący funkcją.png

Graf ten nie przedstawia funkcji, ponieważ element d ze zbioru X jest połączony nie z jednym, tylko z dwoma elementami ze zbioru Y – z elementem g i h.


Sposoby określania funkcji[edytuj]

określanie funkcji

Funkcję możemy przedstawić za pomocą:

 • opisu słownego
 • tabelki
 • wzoru
 • grafu
 • zbioru par uporządkowanych
 • wykresu

Przykład 1. Mamy daną funkcję określoną opisem słownym: „Dane są zbiory i , wówczas każdej liczbie ze zbioru X przyporządkowujemy kwadrat tej liczby.”

 • funkcję tę możemy przedstawić w postaci tabelki:
x -1 0 1 2 3
y 1 0 1 4 9
 • za pomocą wzoru:
  używa się także zapisu , a także
 • używając do tego grafu

Graf y=x^2 (x=-1, 0, 1, 2, 3).png

 • zbioru par uporządkowanych:
 • wykresu:

Wykres y=x^2 (x=-1,0,1,2,3).png

Przykład 2. Opiszmy funkcję , gdzie za pomocą różnych metod.

 • Opis słowny:
  Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowujemy różnicę iloczynu tej liczby z i jedynki.
 • Za pomocą wzoru:
  Wzór już mamy w przykładzie: .
  Możemy także zapisać: , czy też .
 • W postaci tabeli:
  Ponieważ w tabelce nie możemy umieścić wszystkich liczb, możemy co najwyżej wybrać niektóre z nich. Tabelka może wyglądać tak:
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y -2.2 -1.8 -1.4 -1 -0.6 -0.2 0.2
 • Rysując wykres funkcji
wykres funkcji

Wykres y=0.4x-1.png

 • Używając zbioru par uporządkowanych:
  Nie możemy wypisać wszystkich uporządkowanych par. Podobnie jak to było w przypadku tabelki wypiszemy tylko niektóre:
  ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ...
 • Raczej ciężko by było przedstawić tę funkcję w postaci grafu, musielibyśmy podobnie się „nakropkować”, jak w poprzednim przykładzie, dlatego ten sposób pominiemy.


Dziedzina funkcji

Własności funkcji[edytuj]

własności funkcji, dziedzina funkcji, wyznaczanie dziedziny funkcji

Dla każdej funkcji możemy podać jej własności. Są nimi:

 • dziedzina funkcji
 • zbiór wartości funkcji
 • miejsca zerowe funkcji
 • zbiór tych argumentów, dla których funkcja jest dodatnia
 • zbiór tych argumentów, dla których funkcja jest ujemna
 • monotoniczność
 • najmniejsza i największa wartość funkcji
 • różnowartościowość
 • parzystość
 • nieparzystość
 • okresowość
 • wartości funkcji

Dziedzina funkcji[edytuj]

Definicja
DEFINICJA

Dziedziną funkcji nazywamy zbiór wszystkich argumentów x, dla których funkcja ta jest określona.

Dziedzinę funkcji f najczęściej oznaczamy przez .

Wyznaczanie dziedziny funkcji[edytuj]

Podczas wyznaczania dziedziny funkcji musimy pamiętać, że:

 • dzielenie przez zero jest niewykonalne, w przypadku ułamka mianownik musi być różny od 0,
 • liczba podpierwiastkowa nie może być ujemna
 • liczba podpierwiastkowa w mianowniku pewnego ułamka musi być liczbą dodatnią

Kiedy wyznaczamy dziedzinę pewnej funkcji, staramy się patrzeć prościej na to, co widzimy. Czyli kiedy zobaczymy taki prosty wzór:

Nasz tok rozumowania będzie wyglądał tak:

 1. Jest to po prostu ułamek , dlatego mianownik (czyli b) ma być różny od zera
 2. Zauważamy, że . Zastanawiamy się, czy jest tu jakiś ułamek lub pierwiastek, lecz na szczęście nie ma. Zatem w tym przypadku
 3. Patrzymy na mianownik. Mamy . Niestety, ponieważ jest to mianownik (pamiętamy „nigdy cholero nie dziel przez zero!”), musimy założyć, że , czyli .
 4. Na koniec podsumowujemy wszystko. Czyli odrzucamy wszystkie x, które zostały odrzucone w którymś punkcie. Czyli otrzymujemy , zatem dziedziną będzie .

Spójrzmy teraz na bardziej skomplikowany

I znowu banał...

 1. Mamy ułamek , gdzie a może być dowolne, a b różne od zera
 2. Patrzymy na licznik a. I znowu mamy . Ponieważ kwadraty nas nie interesują, nie wpływają na dziedzinę funkcji patrzymy na c:
  • No i mamy . Wiemy, że liczba podpierwiastkowa (w tym przypadku ) musi być nieujemna, więc rozwiązujemy nierówność x i po prostym przekształceniu otrzymujemy
 3. Teraz patrzymy na mianownik , który ma być różny od 0. Wykorzystujemy własność mówiącą, że iloczyn pewnych liczb wynosi zero, gdy któraś z tych liczb jest równa 0. Czyli w skrócie . I rozwiązujemy, wykluczając te liczby:
  Zatem , , . Ponadto, aby wyrażenie miało sens, x nie może być liczbą ujemną, zatem .
 4. I podsumowujemy: , , , , . Zatem .

Suma przedziałów (1).png


Przykład 1. Określmy dziedzinę funkcji . Wyrażenie ma sens liczbowy jedynie wtedy, gdy , ponieważ gdyby x było równe zeru musielibyśmy wykonać dzielenie przez 0, a wszyscy dobrze wiemy, że nie wolno dzielić przez 0 (1:0 nie ma sensu liczbowego). Wobec czego możemy wywnioskować, że .

Przykład 2. Aby określić dziedzinę musimy wyznaczyć te wartości x, dla których mianownik jest równy 0, a następnie wykluczyć te liczby z dziedziny:

z własności iloczynu wiemy, że iloczyn ma wartość zero, jeśli którykolwiek z czynników ma wartości zero. Wobec czego:

Czyli .

Przykład 3. Ponieważ liczba podpierwiastkowa musi być liczbą nieujemną, ponadto mianownik nie może być równy zeru, więc liczba podpierwiastkowa musi być większa od zera. Czyli , a wtedy .

Przykład 4. Mianownik musi być różny od zera, wobec czego . Ponieważ kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest nieujemny (czyli zawsze ), więc nigdy nie będzie równy liczbie -4. Otrzymujemy .


Zbiór wartości funkcji[edytuj]

zbiór wartości funkcji, wyznaczanie zbioru wartości funkcji
Definicja
DEFINICJA

Zbiorem wartości funkcji nazywamy zbiór tych elementów zbioru Y, którym zostały przyporządkowane elementy ze zbioru X. Zbiór wartości funkcji f będziemy oznaczać przez .

Zbiór wartości możemy także rozumieć jako zbiór wszystkich liczb (ściślej elementów zbioru Y), które zostały wyznaczone przez zrzutowanie jakiejś funkcji np. f na oś Y.

Przy wyznaczaniu zbioru wartości funkcji niejednokrotnie warto wykonać szkic funkcji. To prawie nic nie kosztuje, ale możemy na tym wiele zyskać. Poza tym osoba sprawdzająca rozwiązanie naszego zadania może uznać rysunek jako pewnego rodzaju dowód. Dlatego w większości podawanych przez nas przykładów będziemy rysować wykres funkcji, który w znacznej mierze może nam ułatwić znalezienie zbioru wartości funkcji, a sprawdzającym być może umili życie. Oczywiście nie należy popadać w skrajność, czasami spokojnie można pominąć rysunek, gdy rozwiązanie widać już na pierwszy rzut oka.

Zobaczmy na kilka przykładów:

Przykład 1. Mamy funkcję . Niezależnie, jakibyśmy wybrali x i tak f(x) będzie równe 10. Dlatego też .

Wykres y=10.png

Przykład 2. Mamy funkcję . Wiemy, że funkcja ta przyjmuje wartości nieujemne, ponadto dla każdego znajdziemy taki x, że np. gdy weźmiemy , wtedy . Tak więc . Nasze rozumowanie potwierdza rysunek.

Wykres y=x^2.png

Przykład 3. Wyznaczmy zbiór wartości funkcji .

Pomyślmy... pierwiastek kwadratowy dowolnej liczby nigdy nie będzie ujemny, co najwyżej równy zero. Zatem najmniejsza wartość wynosi zero, gdzie . Potem już dla większych a pierwiastek także staje się coraz większy np. dla . Zatem dojdzie bardzo wysoko, bo aż do , czyli . Ponadto od liczby 2 odejmujemy ten pierwiastek, zatem wszystko nam pójdzie „do góry nogami” przez znak „-” (czyli otrzymamy ), a następnie pójdzie o dwa „do góry” otrzymując . Zatem .

Jednak nie zawsze dopadnie nas natchnienie, wtedy musimy to zrobić w standardowy sposób:

 • Wyznaczamy dziedzinę. Liczba podpierwiastkowa musi być nieujemna, zatem otrzymujemy nierówność . Wykonując kilka przekształceń otrzymujemy .
 • Rysujemy wykres funkcji uwzględniając dziedzinę. Sporządźmy w tym celu najpierw tabelkę:
x -2 -1 0 1
y 0 2

Zatem wykres będzie podobny do tego:

Wykres y=2-sqrt(2-2x).png

 • otrzymujemy, że


Miejsca zerowe funkcji

miejsce zerowe funkcji, wyznaczanie miejsca zerowego
Definicja
DEFINICJA

Miejscem zerowym funkcji nazywamy taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa 0 [czyli ].

Na wykresie funkcji f miejscami zerowymi będą miejsca przecięcia wykresu funkcji z osią OX.

 • Przykład 1

Funkcja ma jedno miejsce zerowe dla . Możemy to zaobserwować na wykresie albo rozwiązać równanie :

Wykres y=x+2.png

Nie wszystkie funkcje posiadają miejsca zerowe. Pokazuje nam to kolejny przykład.

 • Przykład 2

Funkcja , gdzie nie posiada miejsc zerowych. Widać to na wykresie: Wykres y=x+3 (x=(-2;+oo)).png

Możemy również sprawdzić to algebraicznie:


 • Przykład 3

Wyznaczmy miejsca zerowe funkcji .

możemy obustronnie dzielić przez 2 i otrzymujemy

Zatem .


 • Przykład 4

Znajdźmy wszystkie x dla których , a . Czyli:

Korzystając, ze wzorów skróconego mnożenia otrzymujemy:
, czyli lub .

Zatem , gdy lub .

 • Przykład 5

Wyznaczmy miejsca zerowe funkcji .

Dla (czyli ), funkcję można wyrażać jako . Ta funkcja nie ma miejsc zerowych w zbiorze .

Dla (czyli ), funkcję można wyrażać jako . Ta funkcja nie ma miejsc zerowych w zbiorze .

Dla (czyli i . funkcja jest stała z wartością 0.

Zatem , gdy .


Monotoniczność funkcji oznacza, że funkcja jest:

 • rosnąca
 • malejąca
 • nierosnąca
 • niemalejąca
 • stała.

Monotoniczność funkcji[edytuj]

monotoniczność funkcji, funkcja rosnąca, funkcja niemalejąca
Definicja
DEFINICJA

Funkcja jest rosnąca w zbiorze wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych argumentów i należących do zbioru A i wynika .

Inaczej mówiąc wraz ze wzrostem argumentów rosną wartości funkcji.

Analogicznie definiujemy funkcję niemalejącą w zbiorze , tylko nierówność nie jest ostra. Zachodzi wtedy:

, dla

Zauważmy, że gdy nierówność jest rosnąca, to jest również niemalejąca, ale nie musi być odwrotnie.

funkcja malejąca, funkcja nierosnąca
Definicja
DEFINICJA

Funkcja jest malejąca w zbiorze wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych argumentów i należących do zbioru A i wynika .

Czyli wraz ze wzrostem argumentów maleją wartości funkcji.

Podobnie możemy określić funkcję nierosnącą w zbiorze . Mamy wtedy:

, dla

Gdy nierówność jest malejąca, to jest również nierosnąca, ale nie musi zajść odwrotnie.


Przykład 1. Przyjrzyjmy się funkcji .

Wykres y=x^2.png

Możemy powiedzieć o tej funkcji, że:

 • jest rosnąca dla
 • jest malejąca dla


Przykład 2.

Określmy monotoniczność funkcji na podstawie jej poniższego wykresu. Funkcja ta jest określona dla (czyli ).

Wykres funkcji 1.png

Z wykresu widzimy, że funkcja ta:

 • rośnie w przedziałach oraz
 • maleje w przedziałach oraz


Przykład 3.

Spójrzmy teraz na najprostszy przykład. Jest to funkcja liniowa . Wykres tej funkcji będzie wyglądał tak:

Wykres y=(4-x) div 2.png

Widać od razu, że funkcja ta jest malejąca dla wszystkich .

Przykład 4.

Poniższy wykres przedstawia funkcję niemalejącą.

Funkcja niemalejąca.png

Nazwa bierze się stąd, że wraz ze wzrostem argumentów nie maleją wartości funkcji, czyli dla coraz wyższych x , gdzie jest dowolną liczbą mniejszą od x.


Przykład 5.

Poniżej przedstawiono wykres funkcji nierosnącej.

Funkcja nierosnąca.png

Widzimy z wykresu, że wraz ze wzrostem argumentów nie rosną wartości funkcji.

Przykład 6.

Udowodnij na podstawie definicji, że funkcja jest rosnąca.

Funkcję liniową miałeś okazję poznać już w gimnazjum. Wiesz więc od razu, że jeśli współczynnik kierunkowy jest większy od zera to funkcja jest rosnąca. Jednak w zadaniu mam skorzystać z definicji funkcji rosnącej. Czytamy, że funkcja jest rosnąca, gdy dla dowolnego zachodzi .

Wykresfunkcji.jpg

Weźmy więc dowolne i rozwiązmy nierówność .

Z założenia mamy, że , czyli wartość w nawiasie jest zawsze ujemna. Iloczyn liczby dodatniej (2) i dowolnej liczby ujemnej jest ujemny. Czyli nierówność spełniona jest zawsze, co należało dowieść.


Najmniejsza i największa wartość funkcji[edytuj]

najmniejsza wartość funkcji, największa wartość funkcji
Definicja
DEFINICJA

Funkcja przyjmuje wartość największą dla pewnego wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zachodzi nierówność .

Definicja
DEFINICJA

Funkcja przyjmuje wartość najmniejszą dla pewnego wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zachodzi nierówność .

Przykład 1. Funkcja przyjmuje wartość najmniejszą (dla ).

Wykres y=x^2.png

Funkcja ta nie przyjmuje wartości największej, jednak w pewnym przedziale np. możemy taką znaleźć. W przedziale A będzie to dla , natomiast najmniejszą wartością funkcji w tym przedziale będzie , dla .

Przykład 2.

Największa wartości funkcji wynosi dla

Wykres y=2-sqrt(2-2x).png

Wartością najmniejszą w przedziale będzie . Nie możemy określić wartości największej w tym przedziale ze względu na to, że funkcja ta jest rosnąca w przedziale B i przedział jest lewostronnie otwarty. Możemy iść ciągle po wzdłuż tej funkcji, coraz wyżej i wyżej, lecz nigdy nie dojdziemy do 1.

Przykład 3.

Spójrzmy na poniższą funkcję, określoną dla :

Wykres funkcji 1.png

Przyjmuje ona zarówno wartość największa i najmniejszą. Funkcja ta przyjmuje wartość największą dla . Natomiast wartością najmniejszą tej funkcji jest dla .

ekstremum funkcji

Zwróćmy uwagę, że funkcja ta posiada pewne ala dwie „górki” i jedną „dolinę” położoną między nimi. Wszystkie te „górki” posiadają pewien „szczyt”, czyli miejsce, które jest położone najwyżej, natomiast „dolina” miejsce, które jest położone najniżej. Takie miejsca nazywane są ekstremami funkcji. Formalnie ekstremum funkcji definiuje się jako punkt, w którym funkcja zmienia swoją monotoniczność np. z rosnącej na malejącą.

Przykład 4.

Funkcja posiada zarówno wartość najwyższą jak i najniższą. Wartością najniższą jest dla . Wartością najwyższą jest także i także dla .

Wykres y=10.png

W dowolnym niepustym przedziale (nawet otwartym), wartością najwyższa i najniższą będzie także 10.

Przykład 5.

Wykres y=0.4x-1.png

Widzimy, że funkcja ta niestety nie przyjmuje wartości największej ani najmniejszej, ale na przykład możemy wziąć sobie przedział , wówczas wartością największą będzie 1 (dla ), a najmniejszą -1 (dla ).


Inne własności funkcji

Dla funkcji możemy określić zbiór tych argumentów, dla których funkcja jest dodatnia, a także zbiór tych argumentów, dla których funkcja jest ujemna.

Różnowartościowość funkcji[edytuj]

różnowartościowość, funkcja różnowartościowa
Definicja
DEFINICJA

Funkcja jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja ta różnym argumentom przyporządkowuje różne wartości.

Przykład 1. Funkcja jest różnowartościowa, co łatwo zauważyć na wykresie. Żadne dwa punkty należące do wykresu, nie są na tej samej wysokości (nie mają takiej samej współrzędnej y).

Wykres y=x.png

Różnowartościowość tej funkcji wynika także z tego, że jest to funkcja rosnąca.

Przykład 2. Poniższa funkcja także jest różnowartościowa.

Funkcja różnowartościowa.png

Zauważmy, że jeśli funkcja jest rosnąca lub malejąca, to jest także różnowartościowa.

Przykład 3. Poniższa funkcja nie jest różnowartościowa. Możemy zauważyć, że dla argumentów oraz przyjmuje ona taką samą wartość równą 1.

Wykres y=x^2.png

Nieróżnowartościowość funkcji jest związana z istnieniem ekstremum, w którym funkcja zmienia swą monotoniczność z malejącej na rosnącą.

Parzystość i nieparzystość funkcji[edytuj]

parzystość funkcji, funkcja parzysta
Definicja
DEFINICJA

Funkcję f nazywamy parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji, liczba przeciwna -x również należy do dziedziny tej funkcji oraz zachodzi .

Przykład 1. Funkcja jest parzysta, ponieważ i , zatem spełnia warunki określone w definicji.

Zobaczmy teraz na wykres:

Wykres y=x^2.png

Zauważmy, że funkcja jest parzysta jeśli jest symetryczna względem osi OY.

Przykład 2. Funkcja jest parzysta, ze względu na to, że zachodzi . Poza tym widzimy symetrię na wykresie funkcji.

Wykres y=abs(x).png

nieparzystość funkcji, funkcja nieparzysta
Definicja
DEFINICJA

Funkcję f nazywamy nieparzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji, liczba przeciwna -x również należy do dziedziny tej funkcji oraz zachodzi równość .

Funkcja nieparzysta jest symetryczna względem punktu (0,0).


Przykład 3. Funkcja jest nieparzysta, ponieważ

Wykres y=3x.png

Przykład 4. Funkcja jest nieparzysta.

Wykres y=x^3.png

Zachodzi .

Okresowość[edytuj]

okresowość funkcji
Definicja
DEFINICJA

Funkcję f nazywamy okresową wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba T różna od zera, że dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji, liczby x+T oraz x-T również należą do dziedziny tej funkcji oraz zachodzi . Liczba T nazywana jest okresem tej funkcji, a najmniejsza istniejąca taka liczba to okres podstawowy.

Przykład 5.

Poniższa funkcja jest okresowa:

Funkcja okresowa.png

Okres podstawowy tej funkcji wynosi 2, ponieważ .


Przykład 6.

Funkcja jest funkcją okresową. Okres tej funkcji wynosi .

Wykres sin w radianach.png


Przekształcanie wykresów funkcji

przekształcanie wykresu funkcji

Do podstawowych przekształceń wykresu funkcji y = f(x) zaliczamy:

 • symetrię względem osi X - otrzymujemy wtedy wykres funkcji y = - f(x)
 • symetrię względem osi Y - otrzymujemy wtedy wykres funkcji y = f(-x)
 • symetrię względem początku układu współrzędnych - otrzymujemy wtedy wykres funkcji y = - f(-x)
 • translacja (przesunięcie) o wektor - otrzymujemy wtedy wykres funkcji y = f(x - a) + b
 • nałożenie wartości bezwzględnej
 • zmiana skali

Symetria względem osi X[edytuj]

symetria względem osi OX

Jeśli punkt P(x,y) przekształcimy przez symetrię względem osi X, to otrzymamy punkt P'(x',y'), w którym x'=x a y'=-y. Jeśli daną funkcję przekształcimy przez symetrię względem osi X, to dla dowolnego punktu P(x,y) należącego do wykresu funkcji y=f(x) po przekształceniu otrzymamy punkt P'(x',y'), gdzie x'=x i y'=-y=-f(x)=-f(x'), Zatem wykres funkcji przekształconej poprzez symetrię względem osi X będzie miał wzór y=-f(x).

Wykres y=f(x), y=-f(x).png

Przykład 1. Zapisz wzór funkcji f(x)=3x+5 w symetrii względem osi X.
y=-f(x)=-(3x+5)= -3x-5.

Przykład 2. Zapisz wzór funkcji f(x)=2log3(x+2) w symetrii względem osi X.
y=-f(x)=-(2log3(x+2))=-2log3(x+2).

Symetria względem osi Y[edytuj]

symetria względem osi OY

Jeśli punkt P(x,y) przekształcimy przez symetrię względem osi OY, to otrzymamy punkt P'(x',y'), w którym x'=-x a y'=y. Jeśli daną funkcję przekształcimy przez symetrię względem osi Y, to dla dowolnego punktu P(x,y) należącego do wykresu funkcji y=f(x) po przekształceniu otrzymamy punkt P'(x',y'), gdzie x'=-x i y'=y=f(x)=f(-x'), Zatem wykres funkcji przekształconej poprzez symetrię względem osi Y będzie miał wzór y=f(-x).

Wykres y=f(x), y=f(-x).png

Przykład 1. Zapisz wzór funkcji f(x)=3x+5 po przekształceniu przez symetrię względem osi OY.
y=f(-x)=3(-x)+5= -3x+5

Przykład 2. Zapisz wzór funkcji f(x)=2log3(x+2) po przekształceniu przez symetrię względem osi OY.
y=f(-x)=2log3(-x+2)

Symetria względem środka układu współrzędnych[edytuj]

symetria względem początku układu współrzędnych

Jeśli punkt P(x,y) przekształcimy przez symetrię względem początku układu współrzędnych, to otrzymamy punkt P'(x',y'), w którym x'=-x a y'=-y. Jeśli daną funkcję przekształcimy przez symetrię względem początku układu współrzędnych, to dla dowolnego punktu P(x,y) należącego do wykresu funkcji y=f(x) po przekształceniu otrzymamy punkt P'(x',y'), gdzie x'=-x i y'=-y=-f(x')=-f(-x), Zatem wykres funkcji przekształconej poprzez symetrię względem środka układu współrzędnych będzie miał wzór y=-f(-x).

Wykres y=f(x), y=-f(-x).png

Przykład 1. Zapisz wzór funkcji f(x)= -x3 po przekształceniu przez symetrię środkową względem środka układu współrzędnych- So.
y=-f(-x)=-(-(-x)3)=-x3.

Przykład 2. Zapisz wzór funkcji f(x)=2xpo przekształceniu przez symetrię środkową względem środka układu współrzędnych - So.
y=-f(-x)=-2(-x)=-2-x=- .

Translacja[edytuj]

translacja, przesunięcie funkcji

Jeśli punkt P(x,y) przekształcimy przez translację o wektor to otrzymamy punkt P'(x',y'), w którym x'=x+a a y'=y+b. Jeśli daną funkcję przekształcimy przez translację o wektor , to dla dowolnego punktu P(x,y) należącego do wykresu funkcji y=f(x) po przekształceniu otrzymamy punkt P'(x',y'), gdzie x'=x+a i y'=y+b=f(x)+b=f(x'-a)+b, Zatem wykres funkcji przekształconej poprzez translację o wektor będzie miał wzór y=f(x-a)+b.

Wykres y=f(x), y=f(x-a)+b.png

Przykład 1. Zapisz wzór funkcji f(x)=2x2 po przekształceniu przez translację o wektor .
y=f(x-a)+b= 2(x-3)2-2.

Przykład 2. Zapisz wzór funkcji f(x)=log(x+2)-3 po przekształceniu przez translację o wektor .
y=f(x-a)+b=log(x+3+2)+5-3=log(x+5)+2.

Nałożenie wartości bezwzględnej[edytuj]

nałożenie wartości bezwzględnej

Wykres funkcji tworzymy poprzez usunięcie funkcji po lewej stronie osi OY i symetryczne odbicie prawej strony względem tej osi.

Wykres funkcji tworzymy poprzez przełożenie części funkcji znajdującej się pod osią OX nad nią.

Absolute.png


Podsumowanie[edytuj]

Funkcja to sposób przyporządkowania każdemu elementowi danego zbioru X dokładnie jednego elementu pewnego zbioru Y.

Funkcję możemy przedstawić za pomocą:

 • grafu
 • wykresu
 • wzoru
 • tabelki
 • opisu słownego

Dziedzina funkcji jest to zbiór wszystkich argumentów zmiennej (np. x), dla której funkcja ma sens.

Wyznaczając dziedzinę należy pamiętać o tym, że: w mianowniku nie może być 0, a pod pierwiastkiem nie może znajdować się liczba ujemna.

Zbiór wartości możemy także rozumieć jako zbiór wszystkich liczb (ściślej elementów zbioru Y), które zostały wyznaczone przez zrzutowanie jakiejś funkcji np. f na oś Y.

Miejsce zerowe funkcji jest to punkt przecięcia wykresu z osią X.


Funkcja rosnąca

Funkcję nazywamy rosnącą, jeśli dla dowolnych argumentów , zachodzi:

Funkcja malejąca

Funkcję nazywamy malejącą, jeśli dla dowolnych argumentów , zachodzi:

Funkcja stała

Funkcja jest stała, gdy dla każdego x:


Funkcja niemalejąca

Dla dowolnych argumentów :

Funkcja nierosnąca

Dla dowolnych argumentów :


Największa wartość funkcji

Funkcja przyjmuje wartość największą dla pewnego wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zachodzi nierówność

Najmniejsza wartość funkcji

Funkcja przyjmuje wartość najmniejszą dla pewnego wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zachodzi nierówność


Inne własności funkcji

 • funkcja różnowartościowa
 • funkcja parzysta
 • funkcja nieparzysta
 • okresowa

Podstawowe przekształcanie wykresu funkcji

 • przesuwanie wykresu o wektor (translacja) wzór -
 • symetria względem osi OX - wzór
 • symetria względem osi OY - wzór
 • symetria względem układu współrzędnych - wzór
 • nałożenie wartości bezwzględnej
 • zmiana skali

Powinieneś umieć[edytuj]

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem, powinieneś umieć:

 1. na poziomie podstawowym:
  • powiedzieć czym jest funkcja, a także wykres funkcji
  • wyznaczyć dziedzinę funkcji
  • podać jaki jest zbiór wartości funkcji
  • wyznaczyć miejsce zerowe funkcji
  • wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji w danym przedziale
  • podać monotoniczność funkcji
  • przesunąć wykres funkcji (translacja)
 2. a na poziomie rozszerzonym:
  • powiedzieć czym jest funkcja różnowartościowa
  • funkcja parzysta, nieparzysta i okresowa
  • przekształcać wykres funkcji przez zmianę skali i przez symetrię


1 Wykresem funkcji może być:

odcinek
punkt
prosta prostopadła do osi OX.

2 Dana jest funkcja f(x)=(. Wobec tego:

dziedziną funkcji f jest przedział <2, +nieskończoność),
miejscem zerowym funkcji f jest lczba 2,
istnieje argument, dla którego wartość funkcji f wynosi 0.

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Ćwiczenia