Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum

75% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Nowy podręcznik miesiąca
Ten podręcznik został wyróżniony tytułem Nowy podręcznik miesiąca.
Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Matematyka dla liceum (edycja), w wersji do czytania.
Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Matematyka dla liceum (edycja), w wersji do druku.

W dziale Koordynacja znajdują się informacje dla przyszłych autorów tego podręcznika.

Zobacz Wersję do druku.

Przeskocz do:

Wstęp  —  Zaczynamy  —  Logika  —  Liczby i ich zbiory  —  Funkcje i ich własności  —  Funkcja liniowa  —  Funkcja kwadratowa  —  Wielomiany  —  Funkcje wymierne  —  Trygonometria  —  Ciągi liczbowe  —  Planimetria  —  Geometria analityczna  —  Stereometria  —  Rachunek prawdopodobieństwa  —  Funkcja wykładnicza i logarytmiczna  —  Inne


Wstęp[edytuj]

 1. Wstęp i autorzy Etap rozwoju: 00% (w dniu 08.01.2006)
 2. Alfabet grecki Etap rozwoju: 100% (w dniu 08.01.2006)

Zaczynamy[edytuj]

 1. Zbiory Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.07.2006)
 2. Działania arytmetyczne Etap rozwoju: 100% (w dniu 29.09.2006)
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności Etap rozwoju: 100% (w dniu 29.09.2006)
 4. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 08.06.2007)
 5. Ćwiczenia Etap rozwoju: 100% (w dniu 08.07.2007)

Logika[edytuj]

 1. Zdanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 07.07.2005)
 2. Spójniki logiczne Etap rozwoju: 100% (w dniu 07.07.2005)
 3. Prawa rachunku zdań Etap rozwoju: 100% (w dniu 07.07.2005)
 4. Kwantyfikatory Etap rozwoju: 100% (w dniu 07.07.2005)
 5. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 07.07.2005)
 6. Zadania z rozwiązaniami Etap rozwoju: 25% (w dniu 08.08.2009)
 7. Ćwiczenia Etap rozwoju: 25% (w dniu 07.07.2005)

Liczby i ich zbiory[edytuj]

 1. Pojęcie zbioru Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.12.2005)
 2. Działania na zbiorach Etap rozwoju: 100% (w dniu 19.12.2005)
 3. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory Etap rozwoju: 100% (w dniu 22.12.2005)
 4. Oś liczbowa Etap rozwoju: 100% (w dniu 31.12.2005)
 5. Przedziały liczbowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 13.04.2005)
 6. Wartość bezwzględna liczby Etap rozwoju: 100% (w dniu 31.03.2005)
 7. Postać wykładnicza Etap rozwoju: 75% (w dniu 15.06.2009)
 8. Przybliżenia liczbowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.12.2005)
 9. Obliczenia procentowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.12.2005)
 10. Podsumowanie Etap rozwoju: 50% (w dniu 07.01.2006)
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcje i ich własności[edytuj]

 1. Pojęcie funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 28.04.2006)
 2. Sposoby określania funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.05.2006)
 3. Dziedzina funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 06.05.2006)
 4. Zbiór wartości funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.05.2006)
 5. Miejsca zerowe funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.05.2006)
 6. Monotoniczność funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.05.2006)
 7. Najmniejsza i największa wartość funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.05.2006)
 8. Inne własności funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 28.05.2006)
 9. Przekształcanie wykresu funkcji Etap rozwoju: 100% (w dniu 28.05.2006)
 10. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.06.2009)
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcja liniowa[edytuj]

 1. Wiadomości wstępne Etap rozwoju: 100%
 2. Wykres i własności Etap rozwoju: 100%
 3. Równania liniowe Etap rozwoju: 75%
 4. Układy równań Etap rozwoju: 75% (w dniu 20.06.2009)
 5. Podsumowanie Etap rozwoju: 75%
 6. Zadania z rozwiązaniami Etap rozwoju: 25% (w dniu 20.06.2009)
 7. Ćwiczenia Etap rozwoju: 00%

Funkcja kwadratowa[edytuj]

 1. Wiadomości wstępne Etap rozwoju: 100% (w dniu 12.05.2006)
 2. Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej Etap rozwoju: 100% (w dniu 12.05.2006)
 3. Równania kwadratowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 12.05.2006)
 4. Nierówności kwadratowe Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.04.2006)
 5. Postać iloczynowa Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.04.2006)
 6. Wzory Viète'a Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.04.2006)
 7. Równania i nierówności z parametrem Etap rozwoju: 100% (w dniu 24.05.2006)
 8. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 29.05.2006)
 9. Zadania z rozwiązaniami
 10. Ćwiczenia

Wielomiany[edytuj]

 1. Wiadomości wstępne
 2. Dodawanie i odejmowanie wielomianów
 3. Mnożenie wielomianów
 4. Dzielenie wielomianów
 5. Rozkład wielomianów na czynniki
 6. Równania wielomianowe
 7. Nierówności wielomianowe
 8. Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną
 9. Równości i nierówności wielomianowe z parametrem
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcje wymierne[edytuj]

 1. Wykres funkcji wymiernej Etap rozwoju: 50% (w dniu 29.10.2009)
 2. Pojęcie wyrażenia wymiernego Etap rozwoju: 25% (w dniu 29.10.2009)
 3. Działania na wyrażeniach wymiernych Etap rozwoju: 50% (w dniu 29.10.2009)
 4. Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną
 5. Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną
 6. Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną
 7. Rozwiązywanie równań wymiernych
 8. Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną
 9. Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia Etap rozwoju: 00% (w dniu 29.10.2009)

Trygonometria[edytuj]

 1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego Etap rozwoju: 100% (w dniu 03.03.2006)
 2. Miara łukowa kąta Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.03.2006)
 3. Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego Etap rozwoju: 100% (w dniu 11.03.2006)
 4. Własności funkcji trygonometrycznych Etap rozwoju: 25% (w dniu 22.03.2006)
 5. Wykresy funkcji trygonometrycznych Etap rozwoju: 50% (w dniu 21.02.2006)
 6. Tożsamości trygonometryczne Etap rozwoju: 50% (w dniu 21.02.2006)
 7. Wzory redukcyjne Etap rozwoju: 25% (w dniu 21.02.2006)
 8. Równania trygonometryczne Etap rozwoju: 25% (w dniu 29.03.2006)
 9. Nierówności trygonometryczne Etap rozwoju: 25% (w dniu 29.03.2006)
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Ciągi liczbowe[edytuj]

 1. Pojęcie ciągu Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.06.2006)
 2. Monotoniczność ciągu Etap rozwoju: 100% (w dniu 01.12.2009)
 3. Ciąg arytmetyczny Etap rozwoju: 25% (w dniu 06.02.2006)
 4. Ciąg geometryczny Etap rozwoju: 25% (w dniu 06.02.2006)
 5. Suma częściowa ciągu
 6. Inne przykłady ciągów
 7. Rekurencja i indukcja matematyczna
 8. Granica ciągu liczbowego
 9. Procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Planimetria[edytuj]

 1. Czworokąty i ich własności
 2. Jednokładność
 3. Twierdzenie Talesa
 4. Twierdzenie sinusów
 5. Twierdzenie cosinusów
 6. Czworokąty - zaawansowane
 7. Wektory
 8. Podsumowanie
 9. Czworokąty w zadaniach
 10. Zadania z rozwiązaniami
 11. Ćwiczenia

Geometria analityczna[edytuj]

 1. Równanie prostej na płaszczyźnie
 2. Opisywanie półpłaszczyzny za pomocą nierówności
 3. Odległość
 4. Okrąg i koło
 5. Przecięcie prostej z okręgiem
 6. Podsumowanie
 7. Zadania z rozwiązaniami
 8. Ćwiczenia

Stereometria[edytuj]

 1. Figury przestrzenne i bryły obrotowe
 2. Wzajemne położenie krawędzi i ścian brył
 3. Przekroje płaskie
 4. Wielościany foremne
 5. Podsumowanie
 6. Graniastosłupy i ostrosłupy w zadaniach
 7. Bryły obrotowe w zadaniach
 8. Ćwiczenia

Rachunek prawdopodobieństwa[edytuj]

 1. Elementy kombinatoryki Etap rozwoju: 100% (w dniu 29.02.2008)
 2. Pojęcie prawdopodobieństwa Etap rozwoju: 75% (w dniu 02.07.2009)
 3. Elementy statystyki opisowej Etap rozwoju: 75% (w dniu 29.02.2008)
 4. Prawdopodobieństwo warunkowe
 5. Prawdopodobieństwo całkowite
 6. Niezależność zdarzeń Etap rozwoju: 25% (w dniu 12.09.2009)
 7. Schemat Bernoulliego Etap rozwoju: 25% (w dniu 19.06.2009)
 8. Podsumowanie
 9. Zadania z rozwiązaniami Etap rozwoju: 00% (w dniu 1.03.2008)
 10. Ćwiczenia

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna [edytuj]

 1. Przypomnienie działań na potęgach Etap rozwoju: 100% (w dniu 03.06.2006)
 2. Funkcja potęgowa i jej własności Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.06.2005)
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności potęgowych Etap rozwoju: 100% (w dniu 04.06.2005)
 4. Funkcja wykładnicza i jej własności Etap rozwoju: 100% (w dniu 06.06.2006)
 5. Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych Etap rozwoju: 100% (w dniu 06.06.2006)
 6. Pojęcie i własności logarytmu Etap rozwoju: 100% (w dniu 17.06.2006)
 7. Funkcja logarytmiczna Etap rozwoju: 100% (w dniu 17.06.2006)
 8. Rozwiązywanie równań logarytmicznych Etap rozwoju: 100% (w dniu 17.06.2006)
 9. Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych Etap rozwoju: 100% (w dniu 17.06.2006)
 10. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 17.06.2006)
 11. Zadania z rozwiązaniami Etap rozwoju: 00%
 12. Ćwiczenia

Inne[edytuj]