Matematyka dla liceum/Matematyka dla liceum

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Wstęp

Wstęp

Matematyka dla liceum/Wstęp/Wstęp

Alfabet grecki

Matematyka dla liceum/Wstęp/Alfabet grecki

Zaczynamy

Zbiory

Matematyka dla liceum/Zaczynamy/Zbiory

Działania arytmetyczne

Matematyka dla liceum/Zaczynamy/Działania arytmetyczne

Rozwiązywanie równań i nierówności

Matematyka dla liceum/Zaczynamy/Rozwiązywanie równań i nierówności

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Zaczynamy/Podsumowanie

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Zaczynamy/Ćwiczenia

Logika

Zdanie

Matematyka dla liceum/Logika/Zdanie

Spójniki logiczne

Matematyka dla liceum/Logika/Spójniki logiczne

Prawa rachunku zdań

Matematyka dla liceum/Logika/Prawa rachunku zdań

Kwantyfikatory

Matematyka dla liceum/Logika/Kwantyfikatory

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Logika/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Logika/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Logika/Ćwiczenia

Liczby i ich zbiory

Pojęcie zbioru

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Pojęcie zbioru

Działania na zbiorach

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Działania na zbiorach

Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory

Oś liczbowa

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Oś liczbowa

Przedziały liczbowe

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Przedziały liczbowe

Wartość bezwzględna liczby

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Wartość bezwzględna liczby

Postać wykładnicza

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Postać wykładnicza

Przybliżenia liczbowe

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Przybliżenia liczbowe

Obliczenia procentowe

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Obliczenia procentowe

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Liczby i ich zbiory/Ćwiczenia

Funkcje i ich własności

Pojęcie funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Pojęcie funkcji

Sposoby określania funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Sposoby określania funkcji

Dziedzina funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Dziedzina funkcji

Zbiór wartości funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Zbiór wartości funkcji

Miejsca zerowe funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Miejsca zerowe funkcji

Monotoniczność funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Monotoniczność funkcji

Najmniejsza i największa wartość funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Najmniejsza i największa wartość funkcji

Inne własności funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Inne własności funkcji

Przekształcanie wykresu funkcji

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Przekształcanie wykresu funkcji

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcje i ich własności/Ćwiczenia

Funkcja liniowa

Wiadomości wstępne

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Wiadomości wstępne

Wykres i własności

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Wykres i własności

Równania liniowe

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Równania liniowe

Układy równań

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Układy równań

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa/Ćwiczenia

Funkcja kwadratowa

Wiadomości wstępne

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Wiadomości wstępne

Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej

Równania kwadratowe

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Równania kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Nierówności kwadratowe

Postać iloczynowa

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Postać iloczynowa

Wzory Viète'a

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Wzory Viète'a

Równania i nierówności z parametrem

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Równania i nierówności z parametrem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa/Ćwiczenia

Wielomiany

Wiadomości wstępne

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Wiadomości wstępne

Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Mnożenie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Mnożenie wielomianów

Dzielenie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Dzielenie wielomianów

Rozkład wielomianów na czynniki

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Rozkład wielomianów na czynniki

Równania wielomianowe

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równania wielomianowe

Nierówności wielomianowe

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Nierówności wielomianowe

Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną

Równości i nierówności wielomianowe z parametrem

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równości i nierówności wielomianowe z parametrem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Ćwiczenia

Funkcje wymierne

Wykres funkcji wymiernej

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Wykres funkcji wymiernej

Pojęcie wyrażenia wymiernego

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Pojęcie wyrażenia wymiernego

Działania na wyrażeniach wymiernych

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Działania na wyrażeniach wymiernych

Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną

Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną

Rozwiązywanie równań wymiernych

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań wymiernych

Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną

Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Ćwiczenia

Trygonometria

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Miara łukowa kąta

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Miara łukowa kąta

Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego

Własności funkcji trygonometrycznych

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Własności funkcji trygonometrycznych

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Wykresy funkcji trygonometrycznych

Tożsamości trygonometryczne

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Tożsamości trygonometryczne

Wzory redukcyjne

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Wzory redukcyjne

Równania trygonometryczne

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Równania trygonometryczne

Nierówności trygonometryczne

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Nierówności trygonometryczne

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Trygonometria/Ćwiczenia

Ciągi liczbowe

Pojęcie ciągu

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Pojęcie ciągu

Monotoniczność ciągu

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Monotoniczność ciągu

Ciąg arytmetyczny

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Ciąg arytmetyczny

Ciąg geometryczny

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Ciąg geometryczny

Suma częściowa ciągu

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Suma częściowa ciągu

Inne przykłady ciągów

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Inne przykłady ciągów

Rekurencja i indukcja matematyczna

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Rekurencja i indukcja matematyczna

Granica ciągu liczbowego

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Granica ciągu liczbowego

Procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Ciągi liczbowe/Ćwiczenia

Planimetria

Czworokąty i ich własności

Matematyka dla liceum/Planimetria/Czworokąty i ich własności

Jednokładność

Matematyka dla liceum/Planimetria/Jednokładność

Twierdzenie Talesa

Matematyka dla liceum/Planimetria/Twierdzenie Talesa

Twierdzenie sinusów

Matematyka dla liceum/Planimetria/Twierdzenie sinusów

Twierdzenie cosinusów

Matematyka dla liceum/Planimetria/Twierdzenie cosinusów

Czworokąty - zaawansowane

Matematyka dla liceum/Planimetria/Czworokąty - zaawansowane

Wektory

Matematyka dla liceum/Planimetria/Wektory

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Planimetria/Podsumowanie

Czworokąty w zadaniach

Matematyka dla liceum/Planimetria/Czworokąty w zadaniach

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Planimetria/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Planimetria/Ćwiczenia

Geometria analityczna

Równanie prostej na płaszczyźnie

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Równanie prostej na płaszczyźnie

Opisywanie półpłaszczyzny za pomocą nierówności

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Opisywanie półpłaszczyzny za pomocą nierówności

Odległość

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Odległość

Okrąg i koło

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Okrąg i koło

Przecięcie prostej z okręgiem

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Przecięcie prostej z okręgiem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Geometria analityczna/Ćwiczenia

Stereometria

Figury przestrzenne i bryły obrotowe

Matematyka dla liceum/Stereometria/Figury przestrzenne i bryły obrotowe

Wzajemne położenie krawędzi i ścian brył

Matematyka dla liceum/Stereometria/Wzajemne położenie krawędzi i ścian brył

Przekroje płaskie

Matematyka dla liceum/Stereometria/Przekroje płaskie

Wielościany foremne

Matematyka dla liceum/Stereometria/Wielościany foremne

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Stereometria/Podsumowanie

Wielościany w zadaniach

Matematyka dla liceum/Stereometria/Wielościany w zadaniach

Bryły obrotowe w zadaniach

Matematyka dla liceum/Stereometria/Bryły obrotowe w zadaniach

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Stereometria/Ćwiczenia

Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy kombinatoryki

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Elementy kombinatoryki

Pojęcie prawdopodobieństwa

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Pojęcie prawdopodobieństwa

Elementy statystyki opisowej

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Elementy statystyki opisowej

Prawdopodobieństwo warunkowe

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo całkowite

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Prawdopodobieństwo całkowite

Niezależność zdarzeń

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Niezależność zdarzeń

Schemat Bernoulliego

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Schemat Bernoulliego

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Rachunek prawdopodobieństwa/Ćwiczenia

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

Przypomnienie działań na potęgach

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Przypomnienie działań na potęgach

Funkcja potęgowa i jej własności

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Funkcja potęgowa i jej własności

Rozwiązywanie równań i nierówności potęgowych

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań i nierówności potęgowych

Funkcja wykładnicza i jej własności

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Funkcja wykładnicza i jej własności

Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych

Pojęcie i własności logarytmu

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Pojęcie i własności logarytmu

Funkcja logarytmiczna

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Funkcja logarytmiczna

Rozwiązywanie równań logarytmicznych

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie równań logarytmicznych

Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcja wykładnicza i logarytmiczna/Ćwiczenia

Powrót do spisu treści