Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum/Wielomiany

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wiadomości wstępne

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Wiadomości wstępne

Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Mnożenie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Mnożenie wielomianów

Dzielenie wielomianów

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Dzielenie wielomianów

Rozkład wielomianów na czynniki

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Rozkład wielomianów na czynniki

Równania wielomianowe

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równania wielomianowe

Nierówności wielomianowe

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Nierówności wielomianowe

Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną

Równości i nierówności wielomianowe z parametrem

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Równości i nierówności wielomianowe z parametrem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Wielomiany/Ćwiczenia