Mechanika teoretyczna

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Informacja
Książka wymaga poprawek językowych i stylistycznych.

Będziemy się tutaj zajmowali mechaniką teoretyczną w skład, których wchodzą następujące działy: kinematyka i dynamika Newtona, równiami ruchu z więzami, równaniem Lagrange pierwszego i drugiego rodzaju, ciałem sztywnym, a także teorią giroskopu, kinematyką deformowanych ciał, a także będziemy się zajmować równaniami materiałowymi, teorią sprężystości i na samym końcu teorią płynów.

Spis treści

Mechanika teoretyczna/Kinematyka i dynamika klasyczna opisu punktu materialnego
Mechanika teoretyczna/Problem zderzenia cząstek
Mechanika teoretyczna/Dynamika punktów masowych
Mechanika teoretyczna/Ruch ciał ograniczonych więzami
Mechanika teoretyczna/Układ ciał ograniczonych więzami
Mechanika teoretyczna/Równania Lagrange'a drugiego rodzaju i zasada Hamiltona
Mechanika teoretyczna/Teoria ciała sztywnego i giroskopu
Mechanika teoretyczna/Kanoniczne metody mechaniki klasycznej
Mechanika teoretyczna/Zdeformowane ciała i ich opis kinematyczny
Mechanika teoretyczna/Zasady zachowania w mechanice materiałów
Mechanika teoretyczna/Tensor napięć a w tym tensor tarcia, a prawo Hooke'a
Mechanika teoretyczna/Teoria sprężystości w przedstawieniu klasycznym
Mechanika teoretyczna/Wprowadzenie do hydrodynamiki

Bibliografia

Licencja

Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw.makowiecki@gmail.com
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.