MikroTik na platformie WRAP/Instalacja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instalacja[edytuj]

Wariant 1 - instalator systemu na nośniku docelowym[edytuj]

NetInstall.exe[edytuj]

NetInstall.exe to program z graficznym interfejsem użytkownika pozwalający wybrać i umieścić na karcie CF (bądź innym nośniku) tylko te pakiety, które chcemy zainstalować. Można w ten sposób umieścić w wygodny sposób obraz instalacyjny na karcie CF, dysku twardym, etc.

W powyższym kroku utworzono partycję FAT i umieszczono na niej wszystkie niezbędne do instalacji paczki. Następnie nośnik ten podłączamy do WRAPa. Po uruchomieniu terminala (wg parametrów 9600-8-N-1) i włączeniu zasilania rozpocznie się bootowanie i właściwa instalacja systemu MikroTik.

Welcome to MikroTik Router Software hard disk installation
Press Ctrl-Alt-Delete to abort
Reading: system....
Reading: advanced-tools...
Reading: arlan...
Reading: dhcp...
Reading: hotspot...
Reading: ntp...
Reading: ppp...
Reading: radiolan...
Reading: routerboard...
Reading: routing...
Reading: security...
Reading: web-proxy...
Reading: wireless...

Looking for harddrives...

Found harddrive as IDE Primary master (disk C)
Creating partition.........
Formatting disk......
Installing system...
[######################################################################]
Installing advanced-tools...
[######################################################################]
Installing arlan...
[######################################################################]
Installing dhcp...
[######################################################################]
Installing hotspot...
[######################################################################]
Installing ntp...
[######################################################################]
Installing ppp...
[######################################################################]
Installing radiolan...
[######################################################################]
Installing routerboard...
[######################################################################]
Installing routing...
[######################################################################]
Installing security...
[######################################################################]
Installing web-proxy...
[######################################################################]
Installing wireless...
[######################################################################]
Checking disk integrity...

Software installed.

Rebooting...

W tym miejscu system powinien się dwa razy zrestartować. Jeśli po pierwszym restarcie system długo nie zgłasza się, byćmoże będzie konieczność ręcznego restartu. Co w przypadku WRAPa sprowadza się do wyłaczenia zasilania na ok 20 sekund i ponownego włączenia.

]ăÄăMă ÄMÄśÁ úúúúúúúúúúúúúúú?Starting...
Checking disk integrity...
No errors found.

Generating SSH RSA key...
Generating SSH DSA key...
Starting services...


MikroTik v2.8.26
MikroTik login:

Możemy wreszcie po udanej instalacji zalogować się do systemu. Login administratora systemu to 'admin'. Hasło jest puste, zatem przy zapytaniu o hasło naciskamy ENTER.

MikroTik v2.8.26
MikroTik login: admin
Password:

 MMM   MMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMMM  MMMM    KKK             TTTTTTTTTTT   KKK
 MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
 MMM MM MMM III KKKKK   RRR RRR OOO OOO   TTT   III KKKKK
 MMM   MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO OOO   TTT   III KKK KKK
 MMM   MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO   TTT   III KKK KKK

 MikroTik RouterOS 2.8.26 (c) 1999-2005    http://www.mikrotik.com/


ROUTER HAS NO SOFTWARE KEY
----------------------------
You have 23h46m to configure the router to be remotely accessible,
and to enter the key by pasting it in a Telnet window or in Winbox.
See www.mikrotik.com/key for more details.

Current installation "software ID": ALXW-M3T
Please press "Enter" to continue!


Terminal vt100 detected, using single line input mode
[admin@MikroTik] >


Opisać, co następuje powyżej...


Pomijając adapter CF->IDE dysponowałem także czytnikiem kart pamięci All-in-1 wbudowanym w drukarkę HP PhotoSmart 7660 (podłączoną do komputera przez port USB). Drukarkowy czytnik nie chciał przeczytać karty, na której nie było systemu plików FAT, mrugając na czerwono i wyświetlając komunikat 'CARD ACCESS ERROR'. O ile ten fakt jest do zaakceptowania (nie wszystkie drukarki muszą czytać Ext3 czy inne takie :-)), to niemile zaskoczyła mnie niemożność sformatowania tego nośnika z poziomu systemu operacyjnego (Win2Kprof) do strawnego dla niej formatu. System zupełnie odrzucał wszelkie próby utworzenia systemu plików FAT a co za tym idzie, uniemożliwiał sformatowanie karty. Trudno powiedzieć, czy inne dostępne w sprzedaży czytniki kart pamięci podłączane do portu USB cierpią na podobną przypadłość. Byćmoże tylko te wbudowane w drukarki, jeśli nie uda im się odczytać systemu plików, to ignorują kartę i nie zezwalają na dostęp do niej z poziomu systemu operacyjnego.

Aby "odzyskać" kartę należy zatem podłączyć ją do gniazda IDE za pomocą adaptera. Wówczas z poziomu systemu operacyjnego będzie możliwe ponowne utworzenie partycji FAT i sformatowanie karty.

Jeśli mamy sprawną kartę w czytniku uniwersalnym, możemy również przeprowadzić instalację za pomocą programu NetInstall.exe analogicznie, jak to zrobiliśmy, gdy karta była podłączona do portu IDE naszego komputera.

Wariant 2 - zewnętrzny bootowalny nośnik instalatora[edytuj]

płyta CD[edytuj]

Obraz ISO bootowalnej płyty CD zawarty w pliku MTcdimage_v2.8.27_27-apr-2005_(build_6).zip zawiera wygodny instalator, który okaże się przydatny, jeśli nie posiadamy komputera z działającym systemem MS-Windows. Najnowsza wersja dostepna jest na stronie producenta.

dyskietka[edytuj]

Plik DiskMaker_v2.8.27_27-apr-2005_(build_6).zip służy do utworzenia obrazu bootowalnej dyskietki zawierającej instalator systemu.

karta CF[edytuj]

Jest to program z tekstowym interfejsem użytkownika. Służy do zapisania obrazu z pliku na dany nośnik. Rozpakowujemy obraz karty CF z pliku o nazwie X.Y.Z-install-image.zip , gdzie X,Y,Z oznaczają numer posiadanej przez nas wersji systemu. Obraz ten zawiera wszystkie dostępne paczki dla danej wersji systemu MikroTik. W oknie Wiersza poleceń albo Trybu MS-DOS wydajemy polecenie physdiskwrite X.Y.Z-install-image.img .

c:\>physdiskwrite 2.8.26-install-image.img

physdiskwrite v0.4 by Manuel Kasper <mk@neon1.net>

Searching for physical drives...

Information for \\.\PhysicalDrive0:
  Windows:    cyl: 2432
         tpc: 255
         spt: 63
  C/H/S:     16383/16/63
  Model:     IC25N020ATCS04-0
  Serial number:    CSH201D2GBDKYB
  Firmware rev.: CA2OA71A

Information for \\.\PhysicalDrive1:
  Windows:    cyl: 7
         tpc: 255
         spt: 63

Which disk do you want to write? (0..1)

Zapytani przez program odpowiadamy, na którym fizycznym nośniku ma być nagrany obraz. Zwrócić należy uwagę, by przez przypadek nie wybrać dysku twardego, na którym mamy zainstalowany system operacyjny, lub dyskietki, na której trzymamy swoje dokumenty lub inne ważne pliki. W powyższym przypadku nośnik CF ma numer 1.

About to overwrite the contents of disk 1 with new data. Proceed? (y/n)

Jeżeli jesteśmy świadomi utraty wszystkich danych zawartych na karcie CF możemy nacisnąć y . Gdy cały proces zakończy się sukcesem, na ekranie zobaczymy podsumowanie oraz ujrzymy ponownie znak gotowości powłoki systemu.

20971520/20971520 bytes written in total

c:\>


Po uruchomieniu otrzymałem komunikat:

Z(R@ăEmăÄăMăÄÄÄ}ăŔ6/ÄŮHúúúúó/iZ*úúúúúúúúúúúúúúúZ;ă
Welcome to MikroTik Router Software hard disk installation
Press Ctrl-Alt-Delete to abort

FATAL ERROR: No hard disk found
Press ENTER to reboot

Rebooting...

Zatem obraz install-image nie potrafi zainstalowac systemu na karcie, na ktorej sam się znajduje. Pozostaje zatem tylko NetInstall.