Ministrant/Kim jest ministrant?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministranci są członkami Liturgicznej Służby Ołtarza. Jak sama nazwa wskazuje – wykonują więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Jego zadaniem jest uczynienie liturgii:

 1. sprawniejszą: gdy ministrant przyniesie kielich, czy pomoże kapłanowi przy lavabo, ten nie musi robić tego sam, w wyniku czego poprawia się szybkość sprawowania liturgii,
 2. piękniejszą, bardziej uporządkowaną: kapłan wykonujący tylko swoje czynności i ministranci u jego boku ukazują wagę eucharystii w lepszym stopniu niż sam kapłan, robiący „wszystko”.

Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone: wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów.

Oczywiście bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do Eucharystii. Liturgiczna Służba Ołtarza tworzy pewną zgrana grupę społeczną, która spędza razem czas na zbiórkach, wyjazdach itp. Kwintesencją roku służby liturgicznej jest pomoc księdzu podczas Wizyty Duszpasterskiej (tzw. Kolędy).

Krajowe Duszpasterstwo dzieli służbę liturgiczną na kilka grup. Postaramy się je przybliżyć.

Kandytat na ministranta[edytuj]

Jest to osba, która jeszcze nie wstąpiła do zgromadzenia liturgicznego i uczy się posługiwania kapłanowi do mszy. Okres kandydacki dzieli się na dwa okresy:

 • aspirant- pierwsze 3 miesiące
 • kandydat- okres 9 miesiący

Kandydat po zakończeniu kursu ministranckiego zostaje uroczyście zaprzysiężony na jednej z mszy świętych. Kandydaci wypowiadają słowa przysięgi. Następnie kapłan błogosławi ich nowe komże, a starsi koledzy pomagają ubrać im pelerynki.

Ministrant[edytuj]

Ministranci z Ołtarzewa

Ministrantem może zostać osoba, która po pewnym nauki jako kandydat została przyjęta w grono Liturgicznej Służby Ołtarza. Ogólnie uważa się, że ministrantem może zostać chłopiec, który przyjął Pierwszą Komunię Świętą, jednak od tej reguły często się odstępuje i przyjmuje również młodszych. W niektórych parafiach obok ministrantów mogą być także ministrantki. Zadaniem ministranta jest obsługa zgromadzenia liturgicznego w zakresie:

 • Dzwonienia dzwonkami podczas przeistoczenia i w innych fragmentach mszy
 • Obsługa przygotowania darów
 • Trzymanie pateny podczas komunii w celu ochrony Ciała Pańskiego przed profanacją
 • Pomoc księdzu przy puryfikacji (w zakresie nalania wody do kielicha, lub odebrania go z ołtarza)
 • Inne funkcje w czasie świąt

Ministranci mają określone funkcje:

 • choralista- daje znaki ludziom uderzając w dzwonki i gongi
 • ministrant światła- opiekuje się świecami
 • minnistrant księgi- przygotowuje księgi potrzebne w trakcie mszy świętej, może posługiwać się też przy mszale
 • ministrant krzyżą- nosi krzyż podczas procesji i dróg krzyżowych
 • ministrant wody- nosi kociołek z wodą święconą
 • turyferariusz- odpowiedzialny za kadzielnicę i jej czystość
 • nawikulariusz- nosi kadzidło w łódce
 • kaperiusz- trzyma mitrę i pastorał
 • ministrant ołtarza- podaje chleb i wino i trzyma patenę w trakcie komunii

Lektor[edytuj]

Lektorem zostaje chłopiec, który w wieku co najmniej 12-14 lat zostaje zgłoszony przez swojego opiekuna na kurs lektorski organizowany w diecezji. Zostaje nim po promocji, której po kursie udziela biskup. Zadania lektora to:

 • Czytanie czytań, wezwań modlitwy wiernych, jak również nieraz śpiewanie Psalmu Responsoryjnego
 • Wykonywanie czynności ministranckich, które wymagają większej siły, precyzji i doświadczenia, których często brakuje młodszym ministrantom (np. niesienie krzyża, obsługa trybularza)

Ceremoniarz[edytuj]

Ceremoniarz, to członek LSO, który po posłudze w formie ministranta i lektora odbywa specjalny kurs ceremoniarski. Zasadniczo ceremoniarzem może zostać już 15-latek, ale w większości parafiach wysyła się na kurs starszych, gdyż funkcja ceremoniarza jest funkcją niezwykle trudną, odpowiedzialną, wymagającą obeznania, doświadczenia i dojrzałości. Ceremoniarz powinien być spokojny, nie może panikować w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Jego zadania to:

 • Zorganizowanie, wyćwiczenie i przygotowanie asysty liturgicznej do większych uroczystości
 • Dyskretne interweniowanie podczas zgromadzeń w sytuacjach wyjątkowych, które nie powinny się zdarzyć, ale jednak się zdarzają (jeżeli w waszej parafii nie zdarzają się wpadki przy asyście lub celebracji, to znaczy, że macie dobrych ceremoniarzy, który interweniują tak dyskretnie, że w ogóle nie widać, iż jest to działanie kryzysowe)
 • Pomoc animatorowi przy organizacji zbiórek i szkoleń dla kandydatów.

Animator liturgiczny[edytuj]

Jest ministrantem powyżej 16 lat lub osobą dorosła. Opiekuje się grupą ministrantów.