Ministrant/Obrzędy komunii świętej

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komunia Święta jest jednym z najważniejszych momentów mszy świętej. To wtedy przyjmujemy Ciało Jezusa Chrystusa.

  • Modlitwa "Ojcze Nasz" - kapłan po konsekracji wzywa wiernych do odmówienia Modlitwy Pańskiej. Wierni odmawiają ją lub odśpiewują.
  • Embolizm - modlitwa wymawiana przez kapłana, będąca rozwinięciem modlitwy "Ojcze Nasz".
  • Znak pokoju - następnie diakon (a jeśli go brak to sam kapłan) wypowiada słowa: "Przekażcie sobie znak pokoju". Ten znak może przyjąć formę podania ręki czy skinienia głowy.
  • Agnus Dei (Baranku Boży) - w tym momencie odśpiewujemy Agnus Dei, a kapłan łamie Chleb i miesza go z Winem. Po zakończeniu aklamacji bijemy raz w dzwonek. Po tym obrzędzie następuje komunia święta.
  • Komunia święta - kapłan wraz z asystą rozdaje komunię świętą. Ministrant stoi obok kapłana z pateną i nie może wyciągać pateny zbyt daleko w kierunku wiernego. Należy chwilę odczekać, aby wierny mógł podejść wystarczająco blisko. Powinno się stać po stronie kapłana, po której kapłan nie trzyma puszki. Jeżeli celebrans w lewej ręce trzyma puszkę, a prawą rozdaje komunię, to staje się przy prawej ręce itp. Na zakończenie przechyla się patenę w kierunku kielicha, aby spadły okruszki Ciała Chrystusa. Następnie ministrant udaje się do kredensji (czyli stolika, gdzie znajdują się ampułki, pateny itp.), by odłożyć patenę na miejsce i zabrać ampułkę z wodą oraz samodzielnie nalewa wodę do kielicha. Należy oprzeć ampułkę o krawędź kielicha i nalewać wodę, dopóki kapłan nie podniesie lekko kielicha. Gdy kapłan złoży kielich, odkłada się go wraz z puszkami (jeżeli były użyte w czasie mszy świętej) na kredensję.
  • Uwielbienie po komunii - klękamy i odmawiamy krótką modlitwę.
  • Modlitwa po komunii - kapłan odmawia modlitwę dziękczynną kończącą obrzędy komunii świętej.