Ministrant/Modlitwa eucharystyczna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Modlitwa eucharystyczna jest centralnym momentem mszy świętej. W tym czasie konsekrowane są dary ofiarne.

  • Prefacja - po złożeniu darów odbywa się prefacja. Kapłan odśpiewuje uroczysty dialog, a prefacja kończy się aklamacja "Święty, święty".

Podczas konsekracji w czasie uroczystych Mszy św. okadza się Chleb i Wino. Można także wnieść więcej świec albo pochodni. Są to tzw. facki. W czasie aklamacji "Święty" ministranci wychodzą przed ołtarz w taki sposób, aby po dojściu na środku stali turyferariusz z nawikulariuszem a po bokach stało po 3 ministrantów z pochodniami. Jeśli obecny jest diakon to zejdzie do ministrantów kadzidła, dokona zasypania i sam okadzi Święte Postaci. Jeśli go brak to okadzić powinien turyferariusz. Chleb okadza się 3 rzutami kadzielnicy i Wino kadzi się 3 rzutami kadzielnicy. Po zakończeniu konsekracji ministranci kadzidła kłaniają się i odchodzą na bok, zaś ministranci światła pozostają w pozycji klęczącej lub stojącej do zakończenia Modlitwy Eucharystycznej.

  • Konsekracja - kapłan rozpoczyna modlitwę. W momencie złożenia rąk należy uderzyć raz w gong. Kapłan podnosi Hostię i mówi: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane". Podczas podniesienia dzwonimy trzy razy. Następnie celebrans podnosi kielich z winem i mówi: "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi Mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moją pamiątkę". Tu także dzwonimy trzy razy.
  • Anamneza w postaci aklamacji "Oto Wielka tajemnica wiary"/ "Tajemnica wiary"/ "Wielka jest tajemnica naszej wiary"/ "Uwielbiajmy tajemnicę wiary" - w tym momencie wspominamy zmartwychwstanie, śmierć i powtórne przyjście, które Jezus nam obiecał.
  • Doksjologia końcowa (zakończenie modlitwy eucharystycznej) - kapłan podnosi patenę z hostią i kielich z winem oraz odmawia modlitwę.