Ministrant/Szaty liturgiczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Szaty liturgiczne podkreślają specjalną rolę kapłana oraz posługujących.

Ministrant[edytuj]

Ministrant jest osobą, która posługuje przy ołtarzu: dzwoni dzwonkami i gongami, podaje chleb i wino, podtrzymuje patenę w czasie komunii świętej, dlatego też posiada swój strój. W jednych parafiach jest to komża i pelerynka, a w innych sutanela. Sutanela składa się z sutanny ministranckiej, komży i peleryny. Niekiedy ministranci zakładają welon, aby nie trzymać insygniów biskupich gołymi rękoma.

Pojęcia związane z ubiorem ministranta:

Lektor[edytuj]

Lektor jest osobą świecką odczytującą lekcje. W przypadku braku diakona może też śpiewać psalm responsoryjny i wypowiadać wezwania w modlitwie powszechnej. W czasie procesji na wejście dodatkowo może wnieść ewangeliarz. Jego podstawowym strojem jest alba i cingulum.

Pojęcia związane z ubiorem lektora:

Diakon[edytuj]

Diakon jest osobą po święceniach diakonatu. Diakon jest jednym z trzech stopni święceń kapłańskich. Diakon nie ma zastępować kapłana w trakcie jego nieobecności, lecz wspierać go w posługiwaniu przy ołtarzu. Diakon posługuje przy kielichu i kapłanie, rozdaje komunię i może pomagać w rozdawaniu komunii świętej.

Pojęcia związane z ubiorem diakona:

Kapłan[edytuj]

Kapłan jest osobą, której udzielono święcenia kapłańskie, i najważniejszą osobą w liturgii. To on jej przewodniczy, odczytuje teksty Ewangelii i rozdaje komunię świętą. Kapłan zazwyczaj w dzień powszedni ubiera czarną sutannę z szeregiem guzików, białą koloratkę i pektorał. W trakcie Mszy świętej zakłada ornat, stułę, albę oraz humerał. Natomiast w trakcie procesji przybiera kapę oraz welon, gdy odprawia błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Strój noszony przez zakonników nazywamy habitem.

Pojęcia związane z ubiorem kapłana:

Biskup[edytuj]

Biskup jest osobą posiadająca pełne święcenia duchowne. Charakterystycznym elementem każdego biskupa są piuska, mitra, pastorał i pierścień. Jak każdy duchowny, biskup ubiera tradycyjne szaty.

Pojęcia związane z ubiorem i insygniami biskupa:

Kolory szat[edytuj]

W zależności od okresu liturgicznego kapłani (stuła, ornat), diakoni (stuła, dalmatynka) i ministranci (sutanna, kołnierz) noszą różne kolory szat. Kolory szat liturgicznych można sprawdzić w specjalnym kalendarzu, który znajduje się w każdej zakrystii (nie musicie uczyć się ich na pamięć, podaliśmy je tylko, żebyście mieli podstawowe informacje na ten temat). W przypadku odprawiania mszy niedzielnej w sobotę wieczorem należy sprawdzić kolor szat liturgicznych na niedzielę, a nie sobotę.