Moduł:Pudełko/ParametryCechy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
p["Parametry ogólnego pudełka"] = function (frame,__funkcja)
 	local pf=frame:getParent();
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local function Kody(czy)
 		local pf=frame:getParent();
 		local numer_jednostki=frame.args["numer jednostki"] or frame.args["i"] or pf.args["numer jednostki"] or pf.args["i"];
 		numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki);
 		if(not czy)then if(not numer_jednostki)then return;end;end;
 		numer_jednostki=numer_jednostki or 0;
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		local kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_pomocne_modul.Wikikody_kontenera(frame,numer_jednostki);
 		if(czy)then return kod_jezyka,kod_projektu;end;
 		local wiki_modul=require("Module:Wiki")
 		local biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		if(biezaca_wiki)then return;end;
 		return kod_jezyka,kod_projektu;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["obsługiwana przestrzeń nazw"]))then
 		local nazwa_przestrzeni_nazw=pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 		if(not nazwa_przestrzeni_nazw)then nazwa_przestrzeni_nazw="(main)";end;
 		local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
  	local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
		if(obslugiwane)then return "tak";else return "";end;
	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["pierwsza nieobsługiwana przestrzeń nazw"]))then
 		local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			for _, tablica_zmiennych in pairs(mw.site.namespaces)do
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych.name;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Nazwy").Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak"};
 				local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw);
 				if(not obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 			end;
 		else
 			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 			local namespaces=nazwy_modul.NpDane{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["uchwyt"]="tak",}
 			for _,tablica_zmiennych in pairs(namespaces)do
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych[1];
 				local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
 				if(not obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 			end;
 		end;
 		return "";
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["pierwsza obsługiwana przestrzeń nazw"]))then
 		local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			for _, tablica_zmiennych in pairs(mw.site.namespaces)do
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych.name;
 				local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw);
 				if(obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 			end;
 		else
 		  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 			local namespaces=nazwy_modul.NpDane{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["uchwyt"]="tak",}
 			for _, tablica_zmiennych in pairs(namespaces)do
 				for i=1,2,1 do
 					local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych[i];
 					local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
 					if(obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 				end;
 			end;
 		end;
 		return "";
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["pierwsza obsługiwana niegłówna przestrzeń nazw"]))then
 		local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			for _, tablica_zmiennych in pairs(mw.site.namespaces)do
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych.name;
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then
 					local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw);
 					if(obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 				end;
 			end;
 		else
 			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 			local namespaces=nazwy_modul.NpDane{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["uchwyt"]="tak",}
 			for _, tablica_zmiennych in pairs(namespaces)do
 				 for i=1,2,1 do
 				 	local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych[i];
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then
 						local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
 						if(obslugiwane)then return nazwa_przestrzeni_nazw;end;
 					end;
 				 end;
 			end;
 		end;
 		return "";
 	end;
 	 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["pierwsza obsługiwana użytkowa niegłówna cechowa przestrzeń nazw"]))then
 	 		 local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 	     local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	     
 	  	 local nazwa_parametru;local wartosc_parametru;
 	  	 if(__funkcja=="Przedmiotowe błędy pudełka")then
 	  		nazwa_cechy="przedmiotowa";
 	  		wartosc_cechy="tak";
 	  	elseif(__funkcja=="Dyskusyjne błędy pudełka")then
 	  		nazwa_cechy="dyskusja";
 	  		wartosc_cechy="tak";
 	  	elseif(__funkcja=="Błędy pudełka")then
 	  		nazwa_cechy="przedmiotowa";
 	  		wartosc_cechy=nil;
 	  	else
 	  		nazwa_cechy="przedmiotowa";
 	  		wartosc_cechy=nil;
 	  	end;
 			 if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 				for _, tablica_zmiennych in pairs(mw.site.namespaces)do
 					local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych.subject.name;
 					local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 					if((nazwa_przestrzeni_nazw~=nazwy_np_modul.Main)and(nazwa_przestrzeni_nazw~=nazwy_np_modul.User))then
 						local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw);
 						if(obslugiwane)then return nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,};end;
 					end;
 				end;
 				local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"User");
 				if(obslugiwane)then
 					 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 					 return nazwy_modul.Np{nazwa=nazwy_np_modul.User,[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,};
 			  end;
 			else
 				local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 				local namespaces=nazwy_modul.NpDane{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["uchwyt"]="tak",}
 				for _, tablica_zmiennych in pairs(namespaces)do
 					local nazwa_przestrzeni_nazw=tablica_zmiennych[1];
 					local main=nazwy_modul.NpDane{["nazwa"]="",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				  local user=nazwy_modul.NpDane{["nazwa"]="User",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if((nazwa_przestrzeni_nazw~=main)and(nazwa_przestrzeni_nazw~=user))then
 						local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
 						if(obslugiwane)then return nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};end;
 					end;
 				end;
 				local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"User",kod_jezyka,kod_projektu);
 				if(obslugiwane)then
 					 local user=nazwy_modul.NpDane{["nazwa"]="User",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,};
 					 return user;
 			  end;
 			end;
 		  if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 		  	 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 		  	 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 				 return nazwy_modul.Np{nazwa="(main)",[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,};
 		  else
 		  	return nazwy_modul.NpDane{["nazwa"]="(main)",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,[nazwa_cechy]=wartosc_cechy,};
 		  end;
 	 end;
  if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwana strona główna projektu"]))then
 		 local nieobslugiwane_strony=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony"]);
 		 local nieobslugiwana_strona_glowna_projektu=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna projektu"]);
 		 if(parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwana_strona_glowna_projektu))then return "tak";end;
 		 local kod_jezyka,kod_projektu=Kody(true);
 		 local numer_jednostki=frame.args["numer jednostki"] or frame.args["i"] or pf.args["numer jednostki"] or pf.args["i"];
 		 numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
 		 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
   	 local nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
   	 local projekt=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_ze_zmiennej(frame,numer_jednostki,kod_jezyka,kod_projektu);
   	 projekt=(not projekt)and nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych or projekt;
   	 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
   	 local nazwa_przestrzeni_nazw_projektu=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=projekt,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}
   	 local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
   	 if(not obslugiwane)then return "tak";else return "";end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwana strona główna dla dzieci"]))then
 		 local nieobslugiwane_strony=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony"]);
 		 local nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna dla dzieci"]);
 		 if(parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci))then return "tak";end;
 		 local kod_jezyka,kod_projektu=Kody(true);
 		 local numer_jednostki=frame.args["numer jednostki"] or frame.args["i"] or pf.args["numer jednostki"] or pf.args["i"];
 		 numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0; 		 
 		 local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		 local nazwa_strony_glownej_wikijuniora=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);
 		 local junior=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,numer_jednostki,kod_jezyka,kod_projektu);
     junior=(not junior)and nazwa_strony_glownej_wikijuniora or junior;
     local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
   	 local nazwa_przestrzeni_nazw_dla_dzieci=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=junior,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}
   	 local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,nazwa_przestrzeni_nazw_dla_dzieci,kod_jezyka,kod_projektu);
   	 if(not obslugiwane)then return "tak";else return "";end;
 	end;
	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony główne użytkowników"]))then
		local nieobslugiwane_strony=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony"]);
 	 	local nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony główne użytkowników"]);
	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
	  local user;
	  if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
	  	local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	  	user=polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.User;
	  else
	  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	  	local user=nazwy_modul.NpDane{nazwa="User",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	  end;
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	  local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,user,kod_jezyka,kod_projektu);
	  if((parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow))or(not obslugiwane))then
	  	return "tak";
	  else
	  	return "";
	  end;
	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["obsługiwany brudnopis projektu"]))then
 		local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 		local project;
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 			project=polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Wikibooks;
 		else
 			project=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Project",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,project,kod_jezyka,kod_projektu);
 		local brudnopis_wikibooks=frame.args["obsługiwany brudnopis projektu"];
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 		if((obslugiwane)or(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_wikibooks)))then
 			return "tak";
 		else
 			return "";
 		end;
 	end;
 if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["obsługiwany brudnopis szablonu"]))then
 	 	local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 		local template;
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 			template=polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Template;
 		else
 			template=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Template",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,template,kod_jezyka,kod_projektu);
 		local brudnopis_szablon=frame.args["obsługiwany brudnopis szablonu"];
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 		if((obslugiwane)or(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_szablon)))then
 			return "tak";
 		else
 			return "";
 		end;
 	end;
 	 if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["obsługiwany brudnopis modułu"]))then
 	 	local kod_jezyka,kod_projektu=Kody();
 		local modul;
 		if(not kod_jezyka and not kod_projektu)then
 			local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 			modul=polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Module;
 		else
 			modul=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Module",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end
  		local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 		local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,modul,kod_jezyka,kod_projektu);
 		local brudnopis_modulu=frame.args["obsługiwany brudnopis modułu"];
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 		if((obslugiwane)or(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_modulu)))then
 			return "tak";
 		else
 			return "";
 		end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony brudnopisu szablonów"]))then
    local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow=frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu szablonów"];
    local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"];
    local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
    local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Template);
    if(not obslugiwane or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu szablonów"]))then
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow=frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu szablonów"];
    local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"];
    local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
    local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Template);
    if(not obslugiwane or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony brudnopisu modułów"]))then
    local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modolow=frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu modułów"];
    local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"];
    local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
    local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Module);
    if(not obslugiwane or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modolow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu modułów"]))then
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modolow=frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu modułów"];
    local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"];
    local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
    local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
    local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Module);
    if(not obslugiwane or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modolow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	--[[]]
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony szablonów"]))then
	  local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	  local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Template);
    local nieobslugiwane_strony_szablonow=frame.args["nieobsługiwane strony szablonów"];
    local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"];
    if(not obslugiwane)or (parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_szablonow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]))then
	  local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	  local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Template);
    local nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow=frame.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"];
    local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"];
    if(not obslugiwane)or (parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony modułów"]))then
	  local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	  local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Module);
    local nieobslugiwane_strony_modolow=frame.args["nieobsługiwane strony modułów"];
    local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"];
    if(not obslugiwane)or (parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_modolow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["nieobsługiwane strony opisu modułów"]))then
	  local polskie_nazwy_przestrzeni_nazw=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 	  local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
	  local obslugiwane=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,polskie_nazwy_przestrzeni_nazw.Module);
    local nieobslugiwane_strony_opisu_modolow=frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu modułów"];
    local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"];
    if((not obslugiwane)or(parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_modolow) or parametry_modul.CzyTak(nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
    	return "tak";
    else
    	return "";
    end;
 	end;
  if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["dodatkowy parametr"]))then
 		local dodatkowy_parametr=pf.args["parametr"];
 		 if(parametry_modul.CzyTak(frame.args[dodatkowy_parametr]))then
 		 	 return "tak";
 		 else 
 		 	  return "";
 		 end;		
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["maksymalny numer argumentu nienazwanego"]))then
 		local maksymalny_numer_argumentu_nienazwanego=frame.args["maksymalny numer argumentu nienazwanego"];
 		 if(parametry_modul.CzyTak(maksymalny_numer_argumentu_nienazwanego))then
 		 	 return tonumber(maksymalny_numer_argumentu_nienazwanego) or 0;
 		 else 
 		 	  return 0;
 		 end;		
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["zwracane kategorie błędu"]))then
 		local dodatek_do_kategorii=frame:getParent().args["dodatek"]
 		local strings="";
    local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"pierwszy człon kategorii błędu");
 		for licznik=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
 			local wartosc_parametru=(licznik>1)and frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..licznik]or((licznik==1)and(frame.args["pierwszy człon kategorii błędu 1"] or frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"]));
 			if((wartosc_parametru)and(wartosc_parametru~=""))then
 			  strings=strings..((strings~="")and ", " or "").."[[:Category:"..wartosc_parametru.." - "..dodatek_do_kategorii.."|"..wartosc_parametru.." - "..dodatek_do_kategorii.."]]";
 			end;
 		end;
 		return strings;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["parametry"]))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["parametry"]))then
 			return frame.args["parametry"];
 		end;
 		return "";
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["dodatkowa informacja"]))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["dodatkowa informacja"]))then
 			return frame.args["dodatkowa informacja"];
 		end;
 		return "";
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["najniższy numer dodatkowego warunku"]))then
 		local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,_=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"dodatkowy warunek");
		return minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["najwyższy numer dodatkowego warunku"]))then
 		local _,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"dodatkowy warunek");
		return maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["parametry dodatkowego warunku"]))then
 		local numer_parametru_dodatkowego=tonumber(pf.args["numer parametru dodatkowego"]);
 		if(numer_parametru_dodatkowego)then
 			local parametr_dodatkowy_numer=(numer_parametru_dodatkowego==1)and (frame.args["parametry przykładowe dodatkowego warunku 1"] or frame.args["parametry przykładowe dodatkowego warunku"])or ((numer_parametru_dodatkowego>1)and frame.args["parametry przykładowe dodatkowego warunku "..numer_parametru_dodatkowego]);
 			return parametr_dodatkowy_numer;
 		end;
 		return "";
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["kategorie parametrów dodatkowych"]))then
 		local numer_parametru_dodatkowego=tonumber(pf.args["numer parametru dodatkowego"]);
 		if(numer_parametru_dodatkowego)then
 			  local dodatek_kategorii=((numer_parametru_dodatkowego==1)
 			  and(frame.args["dodatkowy warunek 1"] or frame.args["dodatkowy warunek"]))
 			  or ((numer_parametru_dodatkowego>1)and (frame.args["dodatkowy warunek "..numer_parametru_dodatkowego]));
 			  if(not dodatek_kategorii)then return "";end;
 			  local dodatek_kategorii=((numer_parametru_dodatkowego==1)
 			  and(frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku 1"] or frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku"]))
 			  or ((numer_parametru_dodatkowego>1)and (frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku "..numer_parametru_dodatkowego]));
 			  if(not dodatek_kategorii)then dodatek_kategorii="błędne wywołania";end;
 			  local cala_kategoria="";
        local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"pierwszy człon kategorii błędu");
 		    for licznik=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
 			    local wartosc_parametru=(licznik>1)and frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..licznik]or(frame.args["pierwszy człon kategorii błędu 1"] or frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"]);
 			    if((wartosc_parametru)and(wartosc_parametru~=""))then
 			      cala_kategoria=cala_kategoria..((cala_kategoria~="")and ", " or "").."[[:Category:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..dodatek_kategorii.."|{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..dodatek_kategorii.."]]";
 			    end;
 		    end;
 		    local kategorie_wszystkie="";
 			  for i=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
 			  	   local pierwszy_czlon_kategorii_bledow=(i>1)and frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..i]or ((i==1)and(frame.args["pierwszy człon kategorii błędu 1"] or frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"]));
 			  	   if((pierwszy_czlon_kategorii_bledow)and(pierwszy_czlon_kategorii_bledow~=""))then
 			  	  	 kategorie_wszystkie=kategorie_wszystkie..((kategorie_wszystkie=="")and "" or ", ")..mw.ustring.gsub(cala_kategoria,"{{pierwszy człon kategorii błędu}}",pierwszy_czlon_kategorii_bledow);
 			  	   end;
 			  end;
 			  return kategorie_wszystkie;
 		end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(pf.args["istnieje taki parametr dodatkowego warunku"]))then
 		local numer_parametru_dodatkowego=tonumber(pf.args["numer parametru dodatkowego"]) or 1;
 		local czy_istnieje;
 		if(numer_parametru_dodatkowego==1)then czy_istnieje=frame.args["dodatkowy warunek 1"] or frame.args["dodatkowy warunek"];
 		else czy_istnieje=frame.args["dodatkowy warunek "..numer_parametru_dodatkowego];end;
 		return (require("Module:Parametry").CzyTak(czy_istnieje))and "tak" or "";
 	end;
 end;
return p;