Przejdź do zawartości

Moduł:Pudełko/Pomocne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu)
	local strona=require("Module:Pudełko")["Strona główna tego projektu"]();
  local odpowiednik_strony=require("Module:Wiki").WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu};
  if(odpowiednik_strony)then 
  	nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=odpowiednik_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  else 
  	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  	if((kod_jezyka==pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]())and(kod_projektu==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]()))then
  		return strona;
  	else
  		local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  		local czy_w_wikidanych=wiki_interwiki_modul.tablica_kody_projektu_wikidane.lingwistyczne[kod_projektu]
  									or wiki_interwiki_modul.tablica_kody_projektu_wikidane.specjalistyczne[kod_projektu];
  		return czy_w_wikidanych and "Main Page" or nil;
  	end;
  end;
end;
function p.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka)
  local strona=require("Module:Pudełko")["Strona główna dla dzieci tego projektu"]();
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then return strona;end;
  local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  local odpowiednik_strony=require("Module:Wiki").WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu};
  if(odpowiednik_strony)then 
  	nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=odpowiednik_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu,};
  else 
  	return "Wikijunior";
  end;
end;
function p.Nazwa_strony_bazowej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu)
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
	local strona_glowna_projektu;
	if(i~=0)then
	 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	 	local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
	 	local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
   	if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
   	  strona_glowna_projektu=frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"]
   	else
   	  strona_glowna_projektu=(frame.args["strona główna projektu "..i] or pf.args["strona główna projektu "..i]) 
   	end;
  else
    strona_glowna_projektu=frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"]
	end;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  return (parametry_modul.CzyTak(strona_glowna_projektu))and require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=strona_glowna_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or (strona_glowna_projektu and "" or nil);
end;
function p.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka)
  local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  local strona_glowna_dla_dzieci;
  if(i~=0)then
	 local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
   if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
   		strona_glowna_dla_dzieci=frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"]
   else
   	  strona_glowna_dla_dzieci=(frame.args["strona główna dla dzieci "..i] or pf.args["strona główna dla dzieci "..i]) 
   end;
  else
   	strona_glowna_dla_dzieci=frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"]
  end;
  local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  return (parametry_modul.CzyTak(strona_glowna_dla_dzieci))and require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=strona_glowna_dla_dzieci,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu,} or (strona_glowna_dla_dzieci and "" or nil);
end;
function p.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_nazwa_przestrzeni_nazw(nazwa_przestrzeni_nazw, normmalna_przedmiotwa_dyskusji,kod_jezyka,kod_projektu)
	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad;
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==0)then
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;			
	elseif(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==1)then
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, przedmiotowa=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
	  	nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, przedmiotowa=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	  	
	elseif(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==2)then
	  if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
	else
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	
	else 
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
	  	nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	  	
	end;
	return nazwa_przestrzeni_nazw_blad
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,numer_jednostki)
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
  local nazwa_przestrzeni_nazw=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,numer_jednostki,1) or p.Nazwa_przestrzeni_nazw_uzyskana_z_typu_jednostki_z_frame(frame,numer_jednostki);
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,numer_jednostki);
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	local czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw;
	if(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==1)then
		if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]() or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==2)then
		if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"]() or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,dyskusja="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,dyskusja="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	else
	  if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]() or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  	czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka, ["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	end;
	if(czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw)then
		 return czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw;
	else
		if(((czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe==nil)and true or czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe) and frame.args[1])then
			local nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej=mw.text.trim(frame.args[1]);
			if(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,"^[%w%s_]*$"))then
				local czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej;
				if(czy_biezaca)then
					czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				else
					czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				end;
				return czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej or "(błąd)";
			else
				return "(błąd)";
			end;
		else
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_przestrzeni_nazw,[2]="tak",};
			if(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
				return nazwa_przestrzeni_nazw;
			else
				return "(błąd)";
			end;
		end;
	end;
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw_2(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i)
	local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,liczba_numer_jednostki=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,i);
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw or p.Nazwa_przestrzeni_nazw_uzyskana_z_typu_jednostki_z_frame(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad;
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	if(czy_biezaca_wiki)then
 		nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 		nazwa_przestrzeni_nazw_blad=require("Module:Nazwy").Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		if(nazwa_jednostki)then
 			nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",};
 			nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
 			local parametry=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^.*%?([^%?]+)$");
			if(parametry and mw.ustring.match(parametry,"[^=]+=[^=]*"))then
				nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.*)%?([^%?]+)$","%1");
			end;
 		else
 			nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]();
 		end;
 	else
 		nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		nazwa_przestrzeni_nazw_blad=require("Module:Nazwy").NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		if(nazwa_jednostki)then
			local html_modul=require("Module:Html");
			nazwa_jednostki=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_jednostki,true);
 		else
 			nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
		end; 			
 	end;
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw_blad or nazwa_przestrzeni_nazw;
 	if(not mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^:"))then
 		if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then 
 			if(czy_biezaca_wiki)then
 				local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np"); 				
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Template)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Template)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_np_modul.Template;
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Module)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Module)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_np_modul.Module;
 					end;
 				end;
 			else
 				local template_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Template",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				local module_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Module",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==template_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==template_prze)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=template_prze;
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==module_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==module_prze)then
 						nazwa_przestrzeni_nazw=module_prze;
 					end;
 				end;
 			end;
 			if(not nazwa_przestrzeni_nazw_blad)then
 				if(((czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe==nil)and true or czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe) and frame.args[1])then
					local wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw=mw.text.trim(frame.args[1]);
					if(mw.ustring.match(wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
						if(czy_biezaca_wiki)then
							local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
							local czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
					  	return czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw or "(błąd)";
					  else
					  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
					  	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad2=nazwy_modul.NpDane{nazwa=wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		          return nazwa_przestrzeni_nazw_blad2 or "(błąd)";
					  end;
					  
					else
						return "(błąd)";
					end;
				else
		      	local wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw=mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw);
					if(mw.ustring.match(wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
					  return wytrimowana_nazwa_przestrzeni_nazw;
					else
						return "(błąd)";
					end;
				end;
 			else
 			  return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			 end;
 		else
 			return require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
	else
  	return require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	end;
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw_przedmiotowa_dyskusji_2(frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,i,typ)
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	local liczba_numer_jednostki=((numer_jednostki)and(tonumber(numer_jednostki))or 0);  	
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=require("Module:Pudełko")["Nazwa przestrzeni nazw 2"](frame,czy_uwzglednic_alternatywna_nazwe,liczba_numer_jednostki);
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(czy_biezaca)then
 		return nazwy_modul.Np{[typ]="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw};
 	else
 		return nazwy_modul.NpDane{[typ]="tak",nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
end;
function p.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna)
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not i)then return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();end;
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
	if(i==0)then
		return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
	elseif(i==1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_jezyka=frame.args["kod języka"] or frame.args["kod języka 1"] or pf.args["kod języka"] or pf.args["kod języka 1"]
		return ((kod_jezyka)and(kod_jezyka~=""))and mw.text.trim(kod_jezyka) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	elseif(i>1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_jezyka=frame.args["kod języka "..i] or pf.args["kod języka "..i]
		return ((kod_jezyka)and(kod_jezyka~=""))and mw.text.trim(kod_jezyka) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	end;
end
function p.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna)
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not i)then return pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();end;
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
	if(i==0)then
		return pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
	elseif(i==1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_projektu=frame.args["kod projektu"] or frame.args["kod projektu 1"] or pf.args["kod projektu"] or pf.args["kod projektu 1"]
		return ((kod_projektu)and(kod_projektu~=""))and mw.text.trim(kod_projektu) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	elseif(i>1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_projektu=frame.args["kod projektu "..i] or pf.args["kod projektu "..i]
		return ((kod_projektu)and(kod_projektu~=""))and mw.text.trim(kod_projektu) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	end;
end
function p.Klucz_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu)
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
	local klucz_projektu;
	local function domyslne_klucz(klucz_projektu)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		return ((klucz_projektu)and(klucz_projektu~=""))and mw.text.trim(klucz_projektu)or((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_jezyka)and(parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_projektu)))and (wartosc_domyslna_jezyka..":" ..wartosc_domyslna_projektu)or(parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_jezyka) and wartosc_domyslna_jezyka or (parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_projektu) and wartosc_domyslna_projektu or nil)));
	end;
	if(i==0)then
	  return nil;
	elseif(i==1)then
		local klucz_projektu=frame.args["klucz projektu"] or frame.args["klucz projektu 1"] or pf.args["klucz projektu"] or pf.args["klucz projektu 1"]
		return domyslne_klucz(klucz_projektu);
	elseif(i>1)then
		local klucz_projektu=frame.args["klucz projektu "..i] or pf.args["klucz projektu"]
		return domyslne_klucz(klucz_projektu);
	end;
end;
function p.Wikikody_kontenera(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu)
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(p.Klucz_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu),p.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka),p.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_projektu));
	return kod_jezyka,kod_projektu;
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw_od_typu_jednostki(typ,args,bez_analizy)
	if(not bez_analizy)then
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	if((((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and((typ=="artykuł")or(typ=="podręcznik")))or (typ=="artykuł")))then
  		return "";
  	elseif(((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and((typ=="artykuł dla dzieci")or(typ=="podręcznik dla dzieci")))or(typ=="artykuł dla dzieci"))then
  		return "Wikijunior";
  	elseif((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))
  		and(((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and(parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki brudnopisu projektu"])and (typ=="podręcznik brudnopisu projektu" or typ=="artykuł brudnopisu projektu")or (typ=="jednostka brudnopisu projektu")) or (typ=="strona brudnopisu projektu"))or(typ=="strona projektu"))or (typ=="strona projektu"))then
  		return "Project";
  	elseif((parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))and (typ=="strona szablonu") 
  			  	   	or(not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"])
  			    	   	 and((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			    	   	  and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"])
  			    	   	  and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))
  			    	   	    and((typ=="strona brudnopisu szablonu")or(typ=="strona brudnopisu opisu szablonu"))or(typ=="strona brudnopisu szablonu"))
  			    	   	     or((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			    	   	     	   and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]) 
  			    	   	     	   and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))
  			    	   	     	    and((typ=="strona szablonu")or(typ=="strona opisu szablonu"))or(typ=="strona szablonu"))))then
			return "Template";
  	elseif((parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))and (typ=="strona modułu") 
  			     or(not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"])
  			     	 and((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			     	  	  	and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))
  			     	  	     and((typ=="strona brudnopisu modułu")or(typ=="strona brudnopisu opisu modułu"))or(typ=="strona brudnopisu modułu"))
  			     	  	      or((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			     	  	       	  and not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))
  			     	  	       	    and((typ=="strona modułu")or(typ=="strona opisu modułu"))or(typ=="strona modułu"))))then
  		return "Module";
  	elseif(not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki użytkownika jako normalne strony"])
  			     	  	         and(((not parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and(parametry_modul.CzyTak(args["obsługiwane jednostki użytkownika"])and (typ=="podręcznik użytkownika" or typ=="artykuł użytkownika") or (typ=="jednostka użytkownika")) or (typ=="strona użytkownika"))or(typ=="strona główna użytkownika"))or(typ=="strona użytkownika"))then
	  	return "User";
  	elseif(typ=="strona pliku")then
			return "File";
  	elseif(typ=="strona kategorii")then
			return "Category";
  	elseif(typ=="strona pomocy")then
  		return "Help";
  	elseif(typ=="strona komunikatu")then
  		return "MediaWiki";
  	elseif(typ=="strona specjalna")then
  		return "Special";
  	elseif(typ=="strona gadżetu")then
  		return "Gadget";
  	elseif(typ=="strona główna projektu")then
  		return "Project";
  	elseif(typ=="strona główna dla dzieci")then
  		return "Wikijunior";
  	end;
  	return;
	end;
	if(typ)then
		if((typ=="artykuł")or(typ=="podręcznik"))then
			return "";
		elseif((typ=="artykuł dla dzieci")or(typ=="podręcznik dla dzieci"))then
			return "Wikijunior";
		elseif((typ=="podręcznik brudnopisu projektu")or(typ=="artykuł brudnopisu projektu")or(typ=="jednostka brudnopisu projektu")or(typ=="strona brudnopisu projektu")or(typ=="strona projektu"))then
			return "Project";
		elseif((typ=="strona szablonu")or(typ=="strona opisu szablonu")or(typ=="strona brudnopisu szablonu")or(typ=="strona brudnopisu opisu szablonu"))then	
			return "Template";
		elseif((typ=="strona modułu")or(typ=="strona opisu modułu")or(typ=="strona brudnopisu modułu")or(typ=="strona brudnopisu opisu modułu"))then
			return "Module";
		elseif((typ=="podręcznik użytkownika")or(typ=="artykuł użytkownika")or(typ=="jednostka użytkownika")or(typ=="strona użytkownika")or(typ=="strona główna użytkownika"))then
			return "User";
		elseif(typ=="strona pliku")then
			return "File";
  	elseif(typ=="strona kategorii")then
			return "Category";
  	elseif(typ=="strona pomocy")then
  		return "Help";
  	elseif(typ=="strona komunikatu")then
  		return "MediaWiki";
  	elseif(typ=="strona specjalna")then
  		return "Special";
  	elseif(typ=="strona gadżetu")then
  		return "Gadget";
  	elseif(typ=="strona główna projektu")then
  		return "Project";
  	elseif(typ=="strona główna dla dzieci")then
  		return "Wikijunior";
		end;
	end;
end;
function p.Typ_jednostki_uzyskany_z_frame(frame,i)
	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
	 
	 local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
   local typ;
   if liczba_numer_jednostki~=0 then
   	typ=liczba_numer_jednostki and(frame.args["typ jednostki "..liczba_numer_jednostki] or pf.args["typ jednostki "..liczba_numer_jednostki]);
   	if(not typ)then
   		local nazwa_jednostki=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,liczba_numer_jednostki,2);
   		if(nazwa_jednostki)then
   			if(not mw.ustring.match(mw.text.trim(nazwa_jednostki),"^:"))then
   				local nazwa_przesrzeni_nazw=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,liczba_numer_jednostki,1);
   			  if(not nazwa_przesrzeni_nazw)then
   					typ=frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"];
   				end;
   			end;
   		end;
   	end;
   else
   	typ=frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"];
   end;
   return typ,liczba_numer_jednostki;
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw_uzyskana_z_typu_jednostki_z_frame(frame,i)
	local typ=p.Typ_jednostki_uzyskany_z_frame(frame,i);
	return typ and p.Nazwa_przestrzeni_nazw_od_typu_jednostki(typ,nil,true) or nil;
end;
function p.Typ_jednostki(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i,numer_argorytmu)
	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	 local analiza=parametry_modul.CzyTak(frame.args["analiza"]);
	 local typ,liczba_numer_jednostki=p.Typ_jednostki_uzyskany_z_frame(frame,i);
   local uzyskana_przestrzen_nazw_od_typu_jednostki;
   local nazwa_przestrzeni_nazw_podana,nazwa_jednostki_podana=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,liczba_numer_jednostki); 
	 
	 if((not analiza)and(typ))then
   	if(typ~="")then
   		uzyskana_przestrzen_nazw_od_typu_jednostki=p.Nazwa_przestrzeni_nazw_od_typu_jednostki(typ,frame.args);
   		if(uzyskana_przestrzen_nazw_od_typu_jednostki)then
   			if((not nazwa_przestrzeni_nazw_podana)and(not nazwa_jednostki_podana))then
   				return typ;
   			end;
   		else
   			return "(błąd typu jednostki)";
   		end;
   	end;
	 end;
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=p.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,liczba_numer_jednostki,numer_argorytmu);
	 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	 local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,liczba_numer_jednostki);
 	 local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	 local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	 local czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
	 if(czy_biezaca)then
	 	 czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
	 else
	 	 czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
	 end;
 	 if(not czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then return "(błąd nazwy przestrzeni nazw)";end;
 	 nazwa_przestrzeni_nazw=czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
	---
	---
   if((not analiza)and(typ))then
   	if(typ~="")then
   		---typ jednostki
   		if(uzyskana_przestrzen_nazw_od_typu_jednostki)then
   			if((nazwa_przestrzeni_nazw_podana)and(not nazwa_jednostki_podana))then
   				if(uzyskana_przestrzen_nazw_od_typu_jednostki==nazwa_przestrzeni_nazw)then
   					return typ;
   				else
   					return "(błąd niezgodności)";
   				end;
   			end;
   		else
   			return "(błąd typu jednostki)";
   		end;
		end;
   end;
	 local function Typ_jednostki()
 		if(nazwa_jednostki~="")then
 	 		--local kod_jezyka,kod_projektu=KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	 		--local klucz_projektu=kod_projektu..":"..kod_jezyka;
 	 		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  		local pelna_nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":" or "")..nazwa_jednostki;
  		if(pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(pelna_nazwa_strony))then return "(błąd nazwy jednostki)";end;
  		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy")
  		pelna_nazwa_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  		local norm_przed_lub_dyskusji=p.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_nazwa_przestrzeni_nazw(nazwa_przestrzeni_nazw, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
  		if(kod_projektu==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]())then
   			local nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=p.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,liczba_numer_jednostki,kod_jezyka);
   			if(nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=="")then return "(błąd nazwy strony głównej dla dzieci)";end;
   			local nazwa_strony_glownej_wikijuniora=p.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);	 
   			local nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana=(not nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej)and nazwa_strony_glownej_wikijuniora or nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej;
   			if(nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana)then
   				if(pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana))then return "(błąd nazwy strony głównej dla dzieci)";end;
   	  		nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
   				if(pelna_nazwa_strony==nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_uzyskana)then return "strona główna dla dzieci";end;
   			end;
   		end;
   		local nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=p.Nazwa_strony_bazowej_projektu_ze_zmiennej(frame,liczba_numer_jednostki,kod_jezyka,kod_projektu);
   		if(nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=="")then return "(błąd nazwy strony głównej projektu)";end;
   		local nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych=p.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
   		local nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana=(not nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej)and nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych or nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej;
   		if(nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana)then
   			if(pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana))then return "(błąd nazwy strony głównej projektu)";end;
   			nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}; 
   			if(pelna_nazwa_strony==nazwa_strony_glownej_projektu_uzyskana)then return "strona główna projektu";end;
   		end;
  		if(norm_przed_lub_dyskusji=="")then
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  				return "artykuł";
  			else
    			local it=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$");
    			if(it)then return "podręcznik";else return "artykuł";end;
    		end;
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Wikijunior")then
    		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
    			return "artykuł dla dzieci";
    		else
    			local it=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$");
    			if(it)then return "podręcznik dla dzieci";else return "artykuł dla dzieci";end;
    		end;
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="User")then 
    		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika jako normalne strony"]))then
  				return "strona użytkownika";
  			else
    			local czy_podstrony=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$")
    			if(czy_podstrony)then
    				return "strona główna użytkownika";
    			else
    				if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then  
    					if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika"]))then
    			  		local czy_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+/[^/]*$");
    			  		if(czy_ksiazka)then
    							return "podręcznik użytkownika";
    						else
    							return "artykuł użytkownika";
    			  		end;
    			  	else
    			  		return "jednostka użytkownika";
    			  	end;
    				else
    					return "strona użytkownika";
    				end;
    			end;
    		end;
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="File")then return "strona pliku";
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Category")then return "strona kategorii";
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Project")then 
    		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))then return "strona projektu";end;
    		if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*"))then
    			if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
    				if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki brudnopisu projektu"]))then
    					local czy_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/[^/]*");
    					if(czy_ksiazka)then
    	  				return "podręcznik brudnopisu projektu";
    	  			else
    	  				return "artykuł brudnopisu projektu";
    					end;
  	  	  	else
  	  	  		return "jednostka brudnopisu projektu";
  	  	  	end;
    	  	else
    	  		return "strona brudnopisu projektu";
    	  	end;
    		else
    			return "strona projektu";
    		end;	
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Help")then return "strona pomocy";
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="MediaWiki")then return "strona komunikatu";
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Special")then return "strona specialna";
    	elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Gadget")then return "strona gadżetu";
    	elseif(nazwa_przestrzeni_nazw=="Template")then
    		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))then return "strona szablonu";end;
    		local function CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,szablon,opis_szablonu,strona_szablonu,prefix)
    			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    			if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    			 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then 
    				return szablon;
    			else
    				if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^"..prefix..".*/opis$"))then
  		  	  		return opis_szablonu;
  					else
    					if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))then
    						local czy_brudnopis=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^"..prefix..".*$");
  							if(czy_brudnopis)then
  								local pagename=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
  		  	  				local czy_istnieje_strona,tab=require("Module:Techniczne").PoliczZbiory(pagename);
  		  	  				if(czy_istnieje_strona==1)then
  		  	  					local czy_brudnopis_opisu_szablonu=require("Module:Łatki").contentMatch{
  		  	  	        	  [1]='<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}.-</noinclude>',
	        	   	  	 		  [2]='<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*|.-</noinclude>',pagename=pagename,namespace=0
  		  	  					};
	        					if(not czy_brudnopis_opisu_szablonu)then return opis_szablonu;else return szablon;end;
	        				else
	        					return szablon;
  		  	  				end;
  		  	  			else
  		  	  				return strona_szablonu;
  		  	  			end;
  		  				else
	        			return szablon;
    					end;
    				end;
    			end;
    		end;
    		if((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*")))then 
    			return CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,"strona brudnopisu szablonu","strona brudnopisu opisu szablonu","strona szablonu","[Bb]rudnopis/[^/]*/");
  			else
      			return CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,"strona szablonu","strona opisu szablonu","strona szablonu","");
  			end;
  		elseif(nazwa_przestrzeni_nazw=="Module")then 
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))then return "strona modułu";end;
  	  	if((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*")))then 
  	  		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    				 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  	    			return "strona brudnopisu modułu"
  	  		else
  	  			local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
  	  			pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  	  			local pelna_nazwa_strony_brudnopisu_opisu_modulu=require("Module:Techniczne")["PełnaNazwaOpisuModułu"](pelna_nazwa_strony);
  					if(pelna_nazwa_strony==pelna_nazwa_strony_brudnopisu_opisu_modulu)then
  		  	  		return "strona brudnopisu opisu modułu";
  					else
  		  	  		return "strona brudnopisu modułu";
  					end;
  				end;
  			else
  				if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    				 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  	    			return "strona modułu"
  	  		else
	    			local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
	    			pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  	  			local pelna_nazwa_opisu_modulu=require("Module:Techniczne")["PełnaNazwaOpisuModułu"](pelna_nazwa_strony);
  					if(pelna_nazwa_strony==pelna_nazwa_opisu_modulu)then
  		  	  		return "strona opisu modułu";
  					else
  		  	  		return "strona modułu";
  					end;
  				end;
  			end;
    	else return "inne";
  		end;
  	end;
  	return "inne";
	 end;
	local typ_jednostki=Typ_jednostki();
	if(((analiza)or(nazwa_jednostki_podana))and(typ)and(typ~=""))then
		if(typ_jednostki==typ)then
			return typ_jednostki;
		elseif(nazwa_jednostki_podana)then
			return "(błąd parametrów pudełkowych)"
		else
			return "(błąd typu jednostki)";
		end;
	end;
	return typ_jednostki;
 end;
function p.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i,numer_argorytmu,co_ma_liczyc)
	local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
	if(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==0)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa jednostki";
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==1)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa przedmiotowa jednostki";
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==2)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa dyskusji jednostki";
	else
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa jednostki";
	end;
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not numer_argorytmu)then
 		if((not i)or(i==0))then
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame);
 			end;
 		else
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local n=p.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,i);
 				nazwa_przestrzeni_nazw=(n)and pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i) or pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=(n)and pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i) or pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local n=p.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,i);
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=(n)and pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i) or pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				local n=p.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,i);
 				return (n)and pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i) or pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 			end;
 		end;
 	else
 		if(numer_argorytmu==0)then
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i);
 			end;
 		else
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 			end;
 		end;
 	end;
end;
 function p.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,numer_jednostki)
 	 local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
 	 return frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..tostring(numer_jednostki)] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw "..tostring(numer_jednostki)]
 end;
function p.Nazwa_jednostki(frame,i)
 	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
 	local nazwa_jednostki,liczba_numer_jednostki=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,i,2);
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,liczba_numer_jednostki);
 	if(nazwa_jednostki)then
 		nazwa_jednostki=mw.text.trim(nazwa_jednostki);
 		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^:","");
 		nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1");
 		local parametry=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^.*%?([^%?]+)$");
		if(parametry and mw.ustring.match(parametry,"[^=]+=[^=]*"))then
			nazwa_jednostki,_=mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^(.*)%?([^%?]+)$","%1");
		end;
 	else
 		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 		nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
  return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_jednostki);
end;
function p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,i,co_podac)
	local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local nazwa_jednostki;
 	local bool_numer_jednostki=(liczba_numer_jednostki~=0);
 	local function Nazwa_jednostki()
 		if bool_numer_jednostki then
 			nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki "..liczba_numer_jednostki] or ((liczba_numer_jednostki==1)and(pf.args["cel"])) or pf.args[liczba_numer_jednostki];
		else
 	  	nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 		end;
 		return nazwa_jednostki;
 	end;
	local function Nazwa_przestrzeni_nazw()
 		local nazwa_przestrzeni_nazw=bool_numer_jednostki and (frame.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki]) 
 	  	or frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 		return nazwa_przestrzeni_nazw;
	end;
	if(not co_podac)then
 		return Nazwa_przestrzeni_nazw(),Nazwa_jednostki(),liczba_numer_jednostki;
	elseif(co_podac==1)then
 	 	return Nazwa_przestrzeni_nazw(),liczba_numer_jednostki;
	elseif(co_podac==2)then
 		return Nazwa_jednostki(),liczba_numer_jednostki;
 	else
 		return Nazwa_przestrzeni_nazw(),Nazwa_jednostki(),liczba_numer_jednostki;
 	end;
end;
function p.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,jaka)
 	local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,liczba_numer_jednostki=p.Nazwy_przestrzeni_i_jednostki_podane_o_pewnym_numerze(frame,i); 
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw or p.Nazwa_przestrzeni_nazw_uzyskana_z_typu_jednostki_z_frame(frame,liczba_numer_jednostki);
 	----
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
 	
 	if(nazwa_jednostki)then
		local html_modul=require("Module:Html");
		nazwa_jednostki=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_jednostki,true);
 	else
 		nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]();
 	end;
 	
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.Wikikody_kontenera(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(jaka)then
 		if(czy_biezaca)then
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, [jaka]="tak"};
 	  else
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, [jaka]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	  end;
 	else
 		if(czy_biezaca)then
 			nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw};
 		else
 			nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 	end;
 	if(not mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^:"))then
 		if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then 
 			if(czy_biezaca)then
 				local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Template)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Template)then
 						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_jednostki);
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Module)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Module)then
						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_jednostki);
 					end;
 				end;
 			else
 				local template_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Template",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				local module_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Module",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==template_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==template_prze)then
 						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==module_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==module_prze)then
						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					end;
 				end;
 			end;
 			 return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_jednostki);
 		else
 	  	return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 	else
 		return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 end;
function p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,jakas_przestrzen_nazw,kod_jezyka,kod_projektu)		
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(czy_biezaca)then
 		jakas_przestrzen_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=jakas_przestrzen_nazw};
 	else
 		jakas_przestrzen_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=jakas_przestrzen_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 	local function nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw_iter)
 		if(czy_biezaca)then
 			nazwa_przestrzeni_nazw_iter=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_iter};
 		else
 			nazwa_przestrzeni_nazw_iter=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_iter,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 		if(jakas_przestrzen_nazw==nazwa_przestrzeni_nazw_iter)then
 	  		return true;
 		end;
 		return false;
 	end;
 	for licznik,nazwa_przestrzeni_nazw in pairs(frame.args)do
 		if(type(licznik)=="number")then
 			local nazwa_przestrzeni_nazw_element,klucze_element=mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw,"^%s*([%w%s]*)%s*:%s*(.-)%s*");
 			if(nazwa_przestrzeni_nazw_element and klucze_element)then
 				local tab_klucze=mw.text.split(klucze_element,"%s*,%s*",false);
 				local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 				for _,klucz_element in ipairs(tab_klucze)do
 					local kod_jezyka_obslugiwane,kod_projektu_obslugiwane=wiki_modul.KluczProjektu(klucz_element);
 					if(kod_jezyka_obslugiwane==kod_jezyka and kod_projektu_obslugiwane==kod_projektu)then
 						local wynik=nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw_element);
 						if(wynik)then return true;end;
 					end;
 				end;
 			else
 				local wynik=nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw);
 				if(wynik)then return true;end;
 			end;
   	end;
 end;
 return false;	
end;
function p.Analiza_interwiki_czy_projekt_aktualny(frame,czy_jezyk,czy_projekt)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local p=parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local jezyk_biezacy=czy_jezyk and pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	local projekt_biezacy=czy_projekt and pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	for i,_ in pairs(p.args)do
 		if(type(i)=="number")then
 			local klucz_projektu=pudelko_modul["Klucz projektu"](frame,i);
 			local kod_jezyka=pudelko_modul["Kod języka"](frame,i);
 			local kod_projektu=pudelko_modul["kod projektu"](frame,i);
 			local jezyk,projekt=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
 			if((czy_jezyk and (jezyk~=jezyk_biezacy))or(czy_projekt and(projekt~=projekt_biezacy)))then
 				return "tak";
 			end;
 		end;
 	end;
 	return;
end;
return p;