Moduł:Pudełko/Potrzebne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={}
function p.Problemy_kontenerowe_szablonowe(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw)
 	local pf=frame:getParent();
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local zkategoria=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez kategorii"] or pf.args["bez kategorii"]);
  local brudnopis_wikibooks=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis projektu"]);
	local brudnopis_modul=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis modułu"]);
	local brudnopis_szablon=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis szablonu"]);
	local nieobslugiwane_strony=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony modułów"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu modułów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strona brudnopisu opisu modułów"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"]);
	
	local nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony główne użytkowników"]);
  local nieobslugiwana_strona_glowna_projektu=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna projektu"]);
	local nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna dla dzieci"]);
	
	local obslugiwane_niebiezace_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane niebieżące wiki"]);
	local nieobslugiwane_polskie_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane polskie wiki"]);
	local nieobslugiwane_lokalne_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane lokalne wiki"]);
	
	local podkategoria_niebiezace_wiki;
	local wskazuje_wiki;
	local nazwij_jednostka=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nazwij jednostką"] or pf.args["nazwij jednostką"]);
	local wylocz_niezaleznosc_od_nazwij_jednostka=parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyłącz niezależność od nazwij jednostką"]);
	
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local lancuch_bledow={};
 	local tablica_lancuch_kategorii_bledow={};
 	local czy_ze_szczegolami=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez szczegółów"] or pf.args["bez szczegółów"]);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local kod_jezyka_tego_projektu;
 	local kod_projektu_tego_projektu;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local pudelko_pomocne_modul=require("Module:Pudełko/Pomocne");
 	
 	function AnalizujDane(i)
 		local kod_jezyka;local kod_projektu;
 		if(obslugiwane_niebiezace_wiki or nieobslugiwane_polskie_wiki or nieobslugiwane_lokalne_wiki)then
 	     kod_jezyka,kod_projektu=pudelko_pomocne_modul.Wikikody_kontenera(frame,i);
 	  else
 	  	kod_jezyka=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	  	kod_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	  end;
 	  if(i>0)then
 	  	if(obslugiwane_niebiezace_wiki or nieobslugiwane_polskie_wiki or nieobslugiwane_lokalne_wiki)then
 	  		local klucz_projektu2=pudelko_pomocne_modul.Klucz_projektu(frame,i);
 	  		local kod_jezyka2=pudelko_pomocne_modul.Kod_jezyka(frame,i);
 	  		local kod_projektu2=pudelko_pomocne_modul.Kod_projektu(frame,i);
 	  		podkategoria_niebiezace_wiki=podkategoria_niebiezace_wiki 
 	  		          or (obslugiwane_niebiezace_wiki and "bieżące wiki"
 	                  or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		              and "polskie lub lokalne, wiki" 
 	  		              or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		                   and "polskie wiki" or "lokalne wiki"
 	  		                ) or nil));
	      wskazuje_wiki=wskazuje_wiki 
	                 or (obslugiwane_niebiezace_wiki and "niebieżący"
	                 or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		              and "niepolski i nielokalny" 
 	  		              or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		                   and "niepolski" or "nielokalny"
 	  		                ) or nil));
 	  		if(not(klucz_projektu2 or kod_jezyka2 or kod_projektu2))then
 	  			if((obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki)or(nieobslugiwane_lokalne_wiki))then
 	  				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  					table.insert(lancuch_bledow,"<li>Nie podano, które wiki ma osbługiwać, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 	  					end; 
 							return;
 	  				else
 	  			  	return "tak";
 	  				end;
 	  			end;
 	  		else
 	  			local wynik=wiki_modul:OddawajDaneKodyWiki(klucz_projektu2,kod_jezyka2,kod_projektu2);
 	  			if((type(wynik)=="table") and (wynik[4]) and (wynik[5])) then
 	  				if((obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki)or(nieobslugiwane_lokalne_wiki))then
 	  					local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	  					local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	  					local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	  		 			if(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu2))then
 	  		 				if((kod_jezyka)and(kod_projektu))then
 	  		 					if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
 	  		 						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu, a w nim: kod języka i kod projektu, nie wskazują na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  		 						--projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
 	  		 						if(czy_ze_szczegolami)then
 											if(zkategoria)then
 												parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 											end; 
 	  								else
 	  		 							return "tak";
 	  								end;
 	  		 					elseif((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki) or (nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
   		 		  	  			table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu: a w nim: kod języka, nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 		 									if(czy_ze_szczegolami)then
 												if(zkategoria)then
 													parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 												end; 
 	  									else
 	  		 								return "tak";
 	  									end;
 	  		 					elseif(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu))then
   		 		  	  			table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu: a w nim: kod projektu, nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  			if(czy_ze_szczegolami)then
 												if(zkategoria)then
 													parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 												end; 
 	  									else
 	  		 								return "tak";
 	  									end;
   		 		  	  	end;
   		 					end;
 	  		 			else
 	  		 				if (kod_jezyka2 and kod_projektu2 
 	  		 					and ((((kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2~=kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    	or(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_jezyka2~=kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    	or(((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or obslugiwane_niebiezace_wiki)and(kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    )
 	  		 					   or(((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))
 	  		 					    and(kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu))
 	  		 					    or(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))
 	  		 					    and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 				  ))then
 	  		 					  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany: kod języka i kod projektu, nie wskazują na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  		 					  if(czy_ze_szczegolami)then
 											if(zkategoria)then
 												parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 											end; 
 	  								else
 	  		 							return "tak";
 	  								end;
 	  		 				  elseif((kod_jezyka2 and not kod_projektu2) and ((((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or obslugiwane_niebiezace_wiki)and (kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu))or(not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)))
   		 					  then
   		 		  	  	  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod języka nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  	  if(czy_ze_szczegolami)then
 											if(zkategoria)then
 												parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 											end; 
 	  								else
 	  		 							return "tak";
 	  								end;
   		 					  elseif((not kod_jezyka2 and kod_projektu2)and 
 		 		  	  	     (((((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or obslugiwane_niebiezace_wiki))and (kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))or(nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)))
 		 		  	  	  then
   		 		  	  	  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod projektu nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  	  if(czy_ze_szczegolami)then
 											if(zkategoria)then
 												parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki);
 											end; 
 	  								else
 	  		 							return "tak";
 	  								end;
   		 		  	  end;
 	  		 			end;
 	  				end;
 	  			else
 	  				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  					if(wynik[1])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[4] and not wynik[5])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany: kod języka i kod projektu, są błędne, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[4])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod języka, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[5])then
 	  						 table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod projektu, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					end;
 	  					if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne parametry wiki");
 							end; 
 	  				else
 	  					return "tak";
 	  				end;
 	  			end;
 	  		end;
 	  	end;
 	  end;
 	  local obslugiwane1=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Template",kod_jezyka,kod_projektu);
  	local obslugiwane2=pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Module",kod_jezyka,kod_projektu);
  	
 		local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=pudelko_pomocne_modul.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i)
 		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 		local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 		local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		local czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
 		if(czy_biezaca)then
 			czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		else
 			czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 	  end;
 		if(not czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then
 			if((i==0)or ((i>0)and pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,i)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 						table.insert(lancuch_bledow,(i==0)
 							and "<li>Wartość, nazwy przestrzeni nazw, dla korzystanej jednostki jest nieprawidłowa.</li>"
 							or "<li>Wartość, nazwy przestrzeni nazw, dla zmiennych o numerze "..i.." jest nieprawidłowa.</li>"
 	    				);
 					if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa przestrzeni nazw");
 					end; 
 				else
 					return "tak";
 				end;
 			end;
 		end;
 		if(nazwa_jednostki=="")then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 	 				table.insert(lancuch_bledow,(i==0)
 	 					and"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla korzystanej jednostki jest pusta.</li>"
 	 					or"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla zmiennych o numerze "..i.." jest pusta.</li>"
 	 					);
 	 				if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa jednostki");
 	 				end; 
 	 			else
 	 				return "tak";
 				end;
		end;
		local mo, norm_przed_lub_dyskusji;
  	if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then
  		if(nazwa_jednostki~="")then
  			mo=(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and pudelko_pomocne_modul.Typ_jednostki(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i) or nil;
  		end;
  		norm_przed_lub_dyskusji=pudelko_pomocne_modul.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_nazwa_przestrzeni_nazw(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw) or nil;
  	end;
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~=""))then
			if((i==0)or ((i>0)and pudelko_pomocne_modul.Nazwa_przestrzeni_nazw_dodatkowe(frame,i)))then
				  local obslugiwane=czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw and pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
  				if((not obslugiwane)and((not mo)or(not(((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Project")and(brudnopis_wikibooks
  					 and((mo=="jednostka brudnopisu projektu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*"))))))
 			          or((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Template")and(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_szablon)
 			          	and((mo=="strona brudnopisu szablonu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*"))))))
 			           or((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Module")and(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_modul)
 			           	and((mo=="strona brudnopisu modułu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*")))))))))
  				)then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
   						table.insert(lancuch_bledow,
   							(i==0)and"<li>Szablon wartości, nazwy przestrzeni nazw, dla korzystanej jednostki nie obsługuje.</li>"
   				  		or"<li>Szablon wartości, nazwy przestrzeni nazw, dla zmiennych o numerze "..i.." nie obsługuje.</li>"
   	    			);
   						if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana przestrzeń nazw");
   						end; 
   					else
   						return "tak";
 						end;
					end;
			end;
	  end;
    local nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki=false;
    if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw and nazwa_jednostki~="")then
   		nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki=pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(((parametry_modul.CzyTak(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw))and czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw..":" or "")..nazwa_jednostki);
   		if(nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
    			table.insert(lancuch_bledow,
    				(i==0)and"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla korzystanej jednostki jest nieprawidłowa.</li>"
    				   or"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla zmiennych o numerze "..i.." jest nieprawidłowa.</li>"
    				);
   				if(zkategoria)then
 						 parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa jednostki");
   				end; 
 				else
 					return "tak";
 				end;
 			end;
 		end;
 		if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")then
  		if((not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="")and(nazwa_jednostki~="")))then
   			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
   			local nowa_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{nazwa=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
   			if(nowa_nazwa_przestrzeni_nazw~="")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
   	 					 table.insert(lancuch_bledow,
   	 			 			(i==0)and"<li>Zmienna <code>nazwa jednostki</code> zawiera w sobie przestrzeń.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Zmienna nienazwana "..i.." zawiera w sobie przestrzeń.</li>"
   	 					);
   	 				if(zkategoria)then
 			  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nazwa jednostki zawierająca w sobie przestrzeń");
   	 				end; 
   	 			else
   	 				return "tak";
 	  			end;
   			end;
  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane1)and(mo)and(mo=="strona szablonu")and((nieobslugiwane_strony_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona szablonu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane1)and(mo)and(mo=="strona opisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 					 (i==0)and"<li>Strona opisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona opisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 					);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona opisu szablonu");
   	 			end;	 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane2)and(mo)and(mo=="strona modułu")and((nieobslugiwane_strony_modulow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona modułu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane2)and(mo)and(mo=="strona opisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_opisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 					 (i==0)and"<li>Strona opisu modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona opisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona opisu modułu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;  	
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu szablonu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu opisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu opisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu opisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu opisu szablonu");
   	 			end; 
 	  		else
 	  			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu modulu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu modułu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu opisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu opisu modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu opisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu opisu modułu");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;  	  	
  	if(((i>0)and(frame.args["strona główna projektu "..i] or pf.args["strona główna projektu "..i]))
  		   or ((i==0)and(frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"])))then
  		local projekt=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu);
  		local nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
  	  projekt=(not projekt)and nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych or projekt;
  	  local dowolna_nazwa_strony_glownej_projektu=parametry_modul.CzyTak(frame.args["dowolna nazwa strony głównej projektu"]);
  	  if(projekt)then
  			if(projekt=="")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
   					table.insert(lancuch_bledow,
   				   (i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu</code> jest pusta.</li>"
   						  or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu .."..i.."</code> jest pusta.</li>"
   						);
   					if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa strony głównej projektu");
   					end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
  			elseif((not dowolna_nazwa_strony_glownej_projektu)and(not mw.ustring.match(projekt,"^[^/]+$")))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
 	  	  		table.insert(lancuch_bledow,
 	  	  			(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   						   or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code> zawiera prawe ukośniki</li>"
   						 );
   	  			if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu");
   	  			end; 
   	  		else
   	  			return "tak";
 					end;
 				elseif(pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(projekt))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
 	  	  		table.insert(lancuch_bledow,
 	  	  			(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, w zmiennej <code>strona główna projektu</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						   or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, w zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   							 );
   	  			if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu");
   	  			end;  				
   	  		else
   	  			return "tak";
   	  		end;
 				end;
			end;
		end;
		local typ=frame.args["typ jednostki"..((i)and((i~=0))and (" "..i) or "")] or pf.args["typ jednostki"..((i)and((i~=0))and (" "..i) or "")];
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki))then
  		if(nieobslugiwana_strona_glowna_projektu)then
  			if(mo=="strona główna projektu")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
  				  if(typ~="strona główna projektu")then
  							table.insert(lancuch_bledow,
  										(i==0)and"<li>Wstawiono szablon na stronę główną projektu.</li>"
   						      			or ((frame.args["strona główna projektu "..i] 
                      			or pf.args["strona główna projektu "..i])and"<li>Szablon, wskazuje na stronę główna projektu, według zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code>, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						        					or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną projektu, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						  				));
   		  		else
   							table.insert(lancuch_bledow,(i==0)and "<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki = strona główna projektu</code>.</li>"
   								                            or"<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki "..i.." = strona główna projektu</code>.</li>"
   								                       );
            end;
   					if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna projektu");
   					end; 
   				else
   					return "tak";
   				end;
 				end;
	  	end;
		end;
		if(kod_projektu==require("Module:Pudełko")["Kod projektu tego projektu"]())then
			if(((i>0)and(frame.args["strona główna dla dzieci "..i] or pf.args["strona główna dla dzieci "..i]))
  		   or ((i==0)and(frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"])))then
				local junior=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu);
   			local nazwa_strony_glownej_wikijuniora_z_wikidanych=pudelko_pomocne_modul.Nazwa_strony_bazowej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka)
  	  	junior=(not junior)and nazwa_strony_glownej_wikijuniora_z_wikidanych or junior;
  	  	local dowolna_nazwa_strony_glownej_wikijuniora=parametry_modul.CzyTak(frame.args["dowolna nazwa strony głównej wikijuniora"]);
  	  	if(junior)then
					if(junior=="")then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
	   						table.insert(lancuch_bledow,
	   							(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> jest pusta.</li>"
   						  	  or "<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci .."..i.."</code> jest pusta.</li>"
   				  			);
  	 						if(zkategoria)then
 			  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa strony głównej dla dzieci");
  	 						end; 
 						else
 							return "tak";
 						end;
  				elseif((not dowolna_nazwa_strony_glownej_wikijuniora)and(not mw.ustring.match(junior,"^[^/]+$")))then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
 	    				table.insert(lancuch_bledow,
 	    					(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   						  	 or"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci "..i.."</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   							);
   						if(zkategoria)then
 		  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej dla dzieci");
   						end; 
 						else
 							return "tak";
 						end;
 					elseif(pudelko_modul.CzyNiepoprawnaNazwa(junior))then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
 							table.insert(lancuch_bledow,
 	    					(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						  	 or"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci "..i.."</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						);
   						if(zkategoria)then
	 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej dla dzieci");
   						end; 
 						else
 							return "tak";
 						end;
 					end;
				end; 
			end;
			if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki))then
  			if(nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci)then
  				if(mo=="strona główna dla dzieci")then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
  					  if(typ~="strona główna dla dzieci")then
   									table.insert(lancuch_bledow,
   											(i==0)and"<li>Wstawiono szablon na stronę główną dla dzieci.</li>"
   						      				or ((frame.args["strona główna dla dzieci "..i] 
                      				or pf.args["strona główna dla dzieci "..i])and"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną dla dzieci, według zmiennej <code>strona główna dla dzieci .."..i..", dla zmiennych o numerze "..i..".</code>.</li>"
   						        						or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną dla dzieci, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						    				));
   						else
   							table.insert(lancuch_bledow,(i==0)and "<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki = strona główna dla dzieci</code>.</li>"
   								                              or"<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki "..i.." = strona główna dla dzieci</code>.</li>"
                                                 );   								                            
   						end                         
   						if(zkategoria)then
 		  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna dla dzieci");
   						end; 
 						else
 							return "tak";
 						end;
 					end;
				end;
			end;
		end;
		local obslugiwane3=(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and((norm_przed_lub_dyskusji=="User") and pudelko_pomocne_modul.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"User",kod_jezyka,kod_projektu));
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and(obslugiwane3))then
    	if(nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow)then
    		if((mo~="jednostka użytkownika")and(mo~="strona główna użytkownika"))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
  					if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$"))then
  	 					table.insert(lancuch_bledow,
  	 					 	(i==0)and "<li>Wstawiono szablon na stronę główną użytkownika.</li>"
  	 				 		   or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną użytkownika, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
  	 				 		);
   	 					if(zkategoria)then
 		  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna użytkownika");
 							end; 
  					end;
					else
						return "tak";
					end;
    		elseif(mo=="strona główna użytkownika")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
					 	table.insert(lancuch_bledow,
  	 					 	(i==0)and "<li>Wstawiono szablon na stronę główną użytkownika.</li>"
  	 				 		   or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną użytkownika, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
  	 				 		);
   	 				if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna użytkownika");
   	 				end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
				end;
			end;
		end;
		if((not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)
			  and((not wylocz_niezaleznosc_od_nazwij_jednostka)or(not nazwij_jednostka))
			     and(((i>0)and((frame.args["typ jednostki "..i])or(pf.args["typ jednostki "..i])))
			     or ((i==0)and((frame.args["typ jednostki"])or (pf.args["typ jednostki"]))))
		)then
			if(mo=="(błąd typu jednostki)")then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
   	  		table.insert(lancuch_bledow,
   	  				(i==0)and"<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki</code> jest nieprawidłowa.</li>"
   	  		  		 or "<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki "..i.."</code> jest nieprawidłowa.</li>"
   	  	  		);
   				if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa wartość typu jednostki");
   				end;   	
 				else
 					return "tak";
 				end;
			elseif(mo=="(błąd niezgodności)")then
				if(czy_ze_szczegolami)then
   	  		table.insert(lancuch_bledow,
   	  				(i==0)and"<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki</code> jest niezgodna z podaną zmienną: <code>nazwą przestrzeni nazw</code>.</li>"
   	  		  		 or "<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki "..i.."</code> jest niezgodna z podaną: <code>nazwą przestrzeni nazw "..i.."</code>.</li>"
   	  	  		);
   				if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - niezgodna wartość typu jednostki");
   				end;   	
 				else
 					return "tak";
				end;
			elseif(mo=="(błąd parametrów pudełkowych)")then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
   	  		table.insert(lancuch_bledow,
   	  				(i==0)and"<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki</code> jest niezgodna z podanymi parametrami pudełkowymi.</li>"
   	  		  		 or "<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki "..i.."</code> jest niezgodna z podanymi parametrami pudełkowymi.</li>"
   	  	  		);
   				if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - niezgodne parametry pudełkowe");
   				end;   	
 				else
 					return "tak";
				end;
 			end;
		end;
 	 	if(not czy_ze_szczegolami)then return "";end;
 	end;
	local num=frame.args["nazwy jednostki numerowane"];
	if(parametry_modul.CzyTak(num))then 
		AnalizujDane(0);
		local i=1;
		local maksymalny_numer_elementu_nienazwanego=frame.args["maksymalny numer argumentu nienazwanego"];
		local czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego=parametry_modul.CzyTak(maksymalny_numer_elementu_nienazwanego);
		local num2;
		if(czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego)then
			num2=tonumber(maksymalny_numer_elementu_nienazwanego) or 0;
		else
			num2=0;
		end;
		local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"nazwa jednostki");
		maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.max(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,parametry_modul.MaksymalnaLiczbaParametruNienazwanegoTablicy(pf.args));
	  if(pf.args["cel"])then maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.max(1,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku);end;
	  
	  minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.min(minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,parametry_modul.MinimalnaLiczbaParametruNienazwanegoTablicy(pf.args));
	  if(pf.args["cel"])then minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.min(1,minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku);end;
	  if(czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego)then 
	  	if(num2>0)then
	  		if(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>0)then
	  			if(minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>num2)then 
	  				maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=0;
	  			elseif(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>=num2)then
	  				for i=num2,1,-1 do
	  					local wartosc_parametru=(((i>1)and frame.args["nazwa jednostki "..tostring(i)])or ((i==1)and (frame.args["nazwa jednostki 1"] or frame.args["nazwa jednostki"]))or ((i==1)and(pf.args["cel"])) or pf.args[i]);
	  					if(wartosc_parametru)then
	  						maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=i;
	  						break;
	  					end;
	  				end;
	  			end;
	  		end;
	  	end;
	  end;
	  
	  local tabelka_braku_zmiennych={};
	  for i=1,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
		  local wartosc_parametru=(((i>1)and frame.args["nazwa jednostki "..tostring(i)])or ((i==1)and (frame.args["nazwa jednostki 1"] or frame.args["nazwa jednostki"]))or ((i==1)and(pf.args["cel"])) or pf.args[i]);
	    if(not wartosc_parametru)then
	    	 if(czy_ze_szczegolami)then
            tabelka_braku_zmiennych[#tabelka_braku_zmiennych+1]=i;
 					else
 						return "tak";
 					end;
	    else
				local wynik=AnalizujDane(i);
				if((not czy_ze_szczegolami)and(wynik~=""))then return wynik;end;
			end;
	  end;
	  if(czy_ze_szczegolami)then
	  	if(parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tabelka_braku_zmiennych))then
	  		local str_braku_parametru="";
	  		for i,wartosc in ipairs(tabelka_braku_zmiennych)do
	  			str_braku_parametru=str_braku_parametru..((str_braku_parametru=="")and "" or ((tabelka_braku_zmiennych[i+1])and ", " or " i "))..wartosc;
	  		end;
		  	table.insert(lancuch_bledow,"<li>Brak parametrów o numerach: "..str_braku_parametru..", w obsługiwanym zakresie zmiennych.</li>");
   			if(zkategoria)then
 		  		 parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - brak parametrów");
   			end; 
	  	end;
 		end;
	else
		local wynik=AnalizujDane(0);
		if((not czy_ze_szczegolami)and(wynik~=""))then return wynik;end;
	end;
	--local lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=table.concat(lancuch_kategorii_bledow,"");
  local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"dodatkowy warunek");
  for i=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku, maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
    local wartosc_parametru=(i>1)and frame.args["dodatkowy warunek "..i] or ((i==1)and frame.args["dodatkowy warunek 1"] or frame.args["dodatkowy warunek"]);
	  if(parametry_modul.CzyTak(wartosc_parametru))then
 			if(czy_ze_szczegolami)then
				local bledy_dodatkowego_warunku=frame.args["błędy dodatkowego warunku "..i];
				if(parametry_modul.CzyTak(bledy_dodatkowego_warunku))then
					local bledy_w_postaci_kategorii="<li>"..bledy_dodatkowego_warunku.."</li>";
  				table.insert(lancuch_bledow,bledy_dodatkowego_warunku);
  				if(zkategoria)then
  					local bledy_w_postaci_kategorii=frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku "..i];
  				  if(parametry_modul.CzyTak(bledy_w_postaci_kategorii))then
  						local bledy_w_postaci_kategorii="{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..bledy_w_postaci_kategorii;
 		    			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,bledy_w_postaci_kategorii);
 		    		else
 		    			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne wywołania");
 		    		end;
  				end;
 	  		else
 	  	  	table.insert(lancuch_bledow,"<li>Błąd wywołania szablonu.</li>");
 	  			if(zkategoria)then
 	  				local bledy_w_postaci_kategorii=frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku"];
 	  				if(parametry_modul.CzyTak(bledy_w_postaci_kategorii))then
 	  					local bledy_w_postaci_kategorii="{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..bledy_w_postaci_kategorii;
 	  			    parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,bledy_w_postaci_kategorii);
 	  			  else
 		    			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tablica_lancuch_kategorii_bledow,"{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne wywołania");
 		    		end;
 		  		end;
				end;
 	  	else
 	  		return "tak";
 	  	end;
 		end;
  end;
 	if(not czy_ze_szczegolami)then return "";end;
  local i=1;
  local templates={};
  --templates["{{Category}}"]="Category";
  local lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2="";
  local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"pierwszy człon kategorii błędu");
  if(#tablica_lancuch_kategorii_bledow>0)then
  	local wszystkie_bledy={};
  	--wszystkie_bledy[1]="Szablon";
		for i=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
    	 local pierwszy_czlon_kategorii_bledow=(i>1)and frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..i] or (frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..1] or frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"] );
    	templates["{{pierwszy człon kategorii błędu}}"]=pierwszy_czlon_kategorii_bledow;
    	for _,kategoria in ipairs(tablica_lancuch_kategorii_bledow) do
    		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(wszystkie_bledy,mw.ustring.gsub(kategoria,"{{[%w%s]+}}",templates));
    	end;
    	i=i+1;
		end;
  --lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2=string.gsub(lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2,"%[%[Category:","{{#invoke:Ramka|Szablon|parametry funkcji modułu pudełek=tak|Nazwa=Kategoria|");
  --lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2=string.gsub(lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2,"%]%]","}}");
  	wszystkie_bledy["parametry podstawowe funkcji modułu pudełek"]="tak";
  	wszystkie_bledy["Nazwa"]="Kategorie";
  	local frame2=frame:getParent():newChild{title="#invoke:Ramka",args=wszystkie_bledy,};
  	local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  	lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2=ramka_modul["Szablon"](frame2);
  end;
  local lancuch=table.concat(lancuch_bledow,"")..lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2;
  if(lancuch~="")then lancuch="<ul>"..lancuch.."</ul>";end;
  return lancuch;
end;

function p.Cecha_kontenerowa_szablonowa(frame,__funkcja)
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local parametry_pudelka=frame:getParent().args["parametry pudełka"]
 if(parametry_modul.CzyTak(parametry_pudelka))then
 	return require("Module:Pudełko/ParametryCechy")["Parametry ogólnego pudełka"](frame,__funkcja);
 end;
 local funkcja=frame.args["funkcja cechowania"];
 if(not parametry_modul.CzyTak(funkcja))then funkcja=__funkcja;end;
 local modul=frame.args["moduł"];
 if(not parametry_modul.CzyTak(modul))then modul="Pudełko";end;
 local cecha=require("Module:"..modul)[funkcja](frame);
 return cecha;
end;
function p.Generalny_kontener_szablonowy(frame)
  local pf=frame.getParent and frame:getParent() or {args={}};
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local parametry_pudelka=pf.args["parametry pudełka"]
  if(parametry_modul.CzyTak(parametry_pudelka))then
   	return frame.args["cecha"] or "";
  end;
  local alternatywny_szablon=frame.args["alternatywny szablon"];
  if(parametry_modul.CzyTak(alternatywny_szablon))then return alternatywny_szablon; end
  local cecha;
  local bez_bledu=parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez błędu"] or pf.args["bez błędu"]);
  local czy_ogolne_pudelko;
  if(not bez_bledu)then cecha=frame.args["cecha"] or ""; czy_ogolne_pudelko=(cecha=="");else czy_ogolne_pudelko=true;end;
  if(czy_ogolne_pudelko)then
  		local warunek_niealternatywnego_wywolania=frame.args["warunek niealternatywnego wywołania"];
  		if((warunek_niealternatywnego_wywolania)and(warunek_niealternatywnego_wywolania==""))then
  			 local alternatywne_wywolanie=frame.args["alternatywne wywołanie"];
  			 if(alternatywne_wywolanie)then
  			 	 return alternatywne_wywolanie;
  			 end;
  		end;
  end;
  local szablon=frame.args["szablon"];
  local pudelko,grafika,typ;
  local nazwa_przestrzeni_nazw=frame.args["nazwa przestrzeni nazw"];
  local komunikat=frame.args["własny komunikat"];
  local szablon2=(parametry_modul.CzyTak(szablon)) and szablon or require("Module:Nazwy")["NAZWASTRONY"](pf:getTitle()); 
  local czy_komunikat=parametry_modul.CzyTak(komunikat);
  local funkcja_komunikatu;
  local wynik_komunikatu;
  local tekst;
  local klasa;local styl;
  if(czy_komunikat)then
  	 local modul=frame.args["moduł"];
  	 if(not parametry_modul.CzyTak(modul))then modul="Pudełko";end;
  	 funkcja_komunikatu=require("Module:"..modul)[komunikat];
  	 if(funkcja_komunikatu)then
  	 	  wynik_komunikatu=funkcja_komunikatu(frame);
  	 end;
  end;
  if(czy_ogolne_pudelko)then
  	 local wybor=frame.args["wybór"];
  	 local czy_wybor=parametry_modul.CzyTak(wybor);
  	 pudelko=(czy_wybor and frame.args["nazwa "..wybor] or frame.args["nazwa"]) or "mbox";
   grafika=czy_wybor and frame.args["grafika "..wybor] or frame.args["grafika"];
   typ=czy_wybor and frame.args["typ "..wybor] or frame.args["typ"];
   typ=parametry_modul.CzyTak(typ) and typ or "zawartość";
   tekst=czy_wybor and frame.args["tekst "..wybor] or frame.args["tekst"] or "";
   local parametry=czy_wybor and frame.args["parametry "..wybor] or frame.args["parametry"] or "";
   klasa=czy_wybor and frame.args["klasa "..wybor] or frame.args["klasa"];
   styl=czy_wybor and frame.args["styl "..wybor] or frame.args["styl"];
   local kategorie=czy_wybor and frame.args["kategorie "..wybor] or frame.args["kategorie"] or "";
   tekst=tekst..parametry..kategorie;
  else
  	 pudelko="ombox";
  	 grafika="poważny";
  	 typ="poważny";
  	 local czy_ze_szczegolami=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez szczegółów"] or pf.args["bez szczegółów"]);
  	 if(czy_ze_szczegolami)then
  		tekst="'''Szablon ".."{{[[Template:"..szablon2.."|"..szablon2.."]]}} zgłosił następujące błędy:'''"..cecha;
  	else
  		tekst="Szablon '''".."{{[[Template:"..szablon2.."|"..szablon2.."]]}}''' jest w stanie błędu, popraw parametry szablonu!";
  	end;
  end;
  local argumenty={
  	        ["klasa"]=klasa,
  	        ["styl"]=styl,
  	        ["nazwa przestrzeni nazw"]=nazwa_przestrzeni_nazw,
  	        ["typ"]=typ,
  	        ["grafika"]=grafika,
  	        ["tekst"]=(czy_komunikat) and ((funkcja_komunikatu)and wynik_komunikatu or tekst)or tekst,
					};
  return pf:expandTemplate{title=pudelko,args=argumenty};
end;
return p;