Moduł:StronicowyParser/Kategorie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.WstawKategorie(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then return "";end;
 local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 local nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki;
 local nazwa_ksiazki_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local pf=frame:getParent();
 local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 local nazwa_szablonu_rodzica=frame.args[2] or pf.args["nazwa szablonu rodzica"] or szablonowe_modul.NazwaSzablonu(pf:getTitle());
 nazwa_szablonu_rodzica=mw.ustring.gsub(nazwa_szablonu_rodzica,"%d+$","");
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1=nazwa_szablonu_rodzica..":"..frame.args[1];
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie;
 if(ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1==ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2)then
 	  mw.log("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
 	  mw.log("Udało się zwrócić dla sygnatury szablonu: "..ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1..".")
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local strony_z_wielkiej_litery,strony_z_malej_litery;
 	  if(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)then
 	   	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów";
 	  elseif(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły dla dzieci,";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów dla dzieci";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony,"^([^/]+)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony użytkowników,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron użytkowników";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony brudnopisu projektu,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron brudnopisu projektu";
 	  else
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony niepodręcznikowe";
 	  	strony_z_malej_litery="stron niepodręcznikowych";
 	  end;
 	  local function Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow(element, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)
 	  	local tabela_problemow=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[element];
 	  	return (parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow,nazwa_przestrzeni)
 	  		     and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow[nazwa_przestrzeni],nazwa_przestrzeni_ksiazki)
 	  		       and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki],nazwa_ksiazki));
 	  end;
 	  
 	  local tabela_kategorii={};
 	  local latki_modul=require("Module:Łatki");
 	  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektow)do
 	  	local wartosc_elementu_pierwszego=element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1];
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[wartosc_elementu_pierwszego])then
      	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and "," or "").." ze złymi uchwytami]]");
      	end;
 	  	end;
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_doloczonych_stron[wartosc_elementu_pierwszego])then
      	for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_doloczonych_stron[wartosc_elementu_pierwszego]) do
      		for nazwa_przestrzeni_ksiazki,element_w_podtablicy_kategorii_bledow3 in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2)do
       			for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow3)do
       				if((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki))then
          			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi innymi stronami, w książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]");
          		else
          			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi ".. ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "artykułami, " 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułami dla dzieci, " 
  		                        or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$"))) and "stronami użytkowników, "
  		                        	 or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$"))) and "stronami brudnopisu projektu, "
  		                           or "stronami niepodręcznikowymi, ")))).."w innych książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]");
          		end;
       			end;
					end;
      	end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..wartosc_elementu_pierwszego])then
      		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." ze złymi uchwytami do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
      		end;
  		end;
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][1])then
      	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][1]==0)then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi uchwytami w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
      	end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][2])then
      	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][2]==0)then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami artykułów w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
      	end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][3])then
      	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc_elementu_pierwszego][3]==0)then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami książek w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
      	end;
  		end;
 	  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego])then
      	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[wartosc_elementu_pierwszego]==0)then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z odnośnikami, z brakiem uchwytu, do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
      	end;
  		end;
 	  end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron)and((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)))then 
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, do korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and " artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and " stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", w książkach]]");
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisy_tresci_do_doloczanych_stron)then
    	for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisy_tresci_do_doloczanych_stron)do
    		for nazwa_przestrzeni_ksiazki,element_w_podtablicy_kategorii_bledow3 in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2) do
    			for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow3)do
    				local czy_pomijaj=Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych", nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
    			           or Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("doloczone_strony_glowne_nie_istnieja", nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
    				if(not czy_pomijaj)then
      					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	  or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", "..(((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)) and "stron w książkach" or (((element_w_podtablicy_kategorii_bledow==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników,"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu,"
  		                           or "stron")))).." w innych książkach")).."]]");
    				end;
		  		end;
  		  end;
  		end;
  	end;
  	function Dodaj_kategorie_naglowkuj(zmienna_korzystane,zmienna_doloczone,czesc_nazwy_kategorii)
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_korzystane])then 
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_korzystane]==0)then 
	  	  	  parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]");
  		  end;	  		
  		end;
  	
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_doloczone])then
    		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_doloczone])do
    			for nazwa_przetrzeni_ksiazki,element_w_podtablicy_kategorii_bledow3 in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2)do
    				for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow3) do
      				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..":"..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi "
      				..(
      					(nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)
      					   and "artykułami" 
      					   or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)
      					   	 and "artykułami dla dzieci,"
      					   	 or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$")))
      					   	 	  and "stronami użytkowników,"
      					   	 	  or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$")))
      					   	 	  	and "stronami brudnopisu projektu,"
      					   	 	  	or "stronami niepodręcznikowymi"
      					   	 	  	)
      					   	 	  )
      					   	 )
      					 )
      				.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]");
      			end;
      		end;
  			end;
  		end;
  	end;
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej","powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej","z wielokrotnymi użyciami szablonu nagłówka w jednym nagłówku")
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej","naglowek_w_tekscie_rozdzialu_w_stronie_doloczonej","z użyciami szablonu nagłówka w tekstach rozdziałów")
  	
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami korzystanych stron]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami dołączonych stron]]");
    	end;
  	end;    
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi nieistniejącymi stronami]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z błędami wewnętrznymi skryptów]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci)then
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci==0)then
  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..":Nazwy "..strony_z_malej_litery..", w spisach treści zawierają niedozwolone znaki]]");
  		end;
  	end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje))then
  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", do książek]]");
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje)then
  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", książek]]");
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)then
  		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)do
  			for nazwa_przestrzeni_ksiazki,element_w_podtablicy_kategorii_bledow3 in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2)do
  				for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow3)do
  					local czy_pomijaj=Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("doloczone_strony_glowne_nie_istnieja", nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
    			           or((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)
    			           	 and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki));
  		  		if(not czy_pomijaj)then
  						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", do książek"..((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]");
  		      end;
  		    end;
  		  end;
  		end;
  	end;
	  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja)then
  		for nazwa_przestrzeni,element_w_podtablicy_kategorii_bledow2 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.doloczone_strony_glowne_nie_istnieja)do
  			for nazwa_przestrzeni_ksiazki,element_w_podtablicy_kategorii_bledow3 in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow2)do
  				for nazwa_ksiazki,_ in pairs(element_w_podtablicy_kategorii_bledow3)do
  					local czy_ta_sama_ksiazka=((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki));
  		  		if(not czy_ta_sama_ksiazka)then
  						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", książek"..((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]");
  		      end;
  		    end;
  		  end;
  		end;
	  end;
	  return table.concat(tabela_kategorii,"");
  end;
end;
return p;