Moduł:StronicowyParser/Kategorie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.WstawKategorie(frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData('Module:StronicowyParser/informacje').tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy)then return nil;end;
 if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then return "";end;
 local pf=frame:getParent();
 local nazwa_szablonu_rodzica=frame.args[2] or pf.args["nazwa szablonu rodzica"] or require("Module:Szablonowe").NazwaSzablonu(pf:getTitle());
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1=nazwa_szablonu_rodzica..":"..frame.args[1];
 local ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie;
 if(ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1==ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie2)then
 		-----
 		local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 		local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
		local nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu;
		local nazwa_ksiazki_strony=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu;
		local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
		-----
 	  mw.log("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
 	  mw.log("Udało się zwrócić dla sygnatury szablonu: "..ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie1..".")
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local strony_z_wielkiej_litery,strony_z_malej_litery;
 	  if(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)then
 	   	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów";
 	  elseif(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Artykuły dla dzieci,";
 	  	strony_z_malej_litery="artykułów dla dzieci";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony,"^([^/]+)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony użytkowników,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron użytkowników";
 	  elseif((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_ksiazki_strony,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$")))then
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony brudnopisu projektu,";
 	  	strony_z_malej_litery="stron brudnopisu projektu";
 	  else
 	  	strony_z_wielkiej_litery="Strony niepodręcznikowe";
 	  	strony_z_malej_litery="stron niepodręcznikowych";
 	  end;
 	  ----
 	  local function Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow(element, tablica_nazwy_ksiazki)
 	  	local tablica_element=tablica_nazwy_ksiazki[element];
 	  	if(tablica_element)then return true;end;
 	  	return false;
 	  end;
 	  local stronicowyparser_problemy_modul=require("Module:StronicowyParser/Problemy");
 	  local self={};
 	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
 	  ----
 	  local tabela_kategorii={};
 	  local latki_modul=require("Module:Łatki");
 	  
 	  ----
 	  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["problemy książkowe"])then
 	  	for nazwa_przestrzeni,tablica_przestrzeni in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["problemy książkowe"])do
 	  		for nazwa_przestrzeni_ksiazki,tablica_nazwy_przestrzeni_ksiazki in pairs(tablica_przestrzeni) do
 	  			for nazwa_ksiazki, tablica_nazwy_ksiazki in pairs(tablica_nazwy_przestrzeni_ksiazki)do
 	  				local tablica_bledy=tablica_nazwy_ksiazki["błędy uchwytów dołączonych stron"];
 	  				if(tablica_bledy)then
 	  					for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektowych_form)do
 	  						local wartosc_elementu_pierwszego=element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1];
 	  						local bledy_obiektow=tablica_bledy[wartosc_elementu_pierwszego];
 	  						if(bledy_obiektow)then
 	  							----
 	  							if((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu))then
	          					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi innymi stronami, w książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]");
          				else
          					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi ".. ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "artykułami, " 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułami dla dzieci, " 
  		                        or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$"))) and "stronami użytkowników, "
  		                        	 or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$"))) and "stronami brudnopisu projektu, "
  		                           or "stronami niepodręcznikowymi, ")))).."w innych książkach, "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and ", " or " ").."ze złymi uchwytami]]");
          				end;
 	  						end;
 	  				 	end;
   					end;
 	  				----
 	  				local tablica_bledy=tablica_nazwy_ksiazki["brak spisów treści do dołączonych stron"];
 	  				if(bledy_obiektow)then
 	  					local czy_pomijaj=Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("brak spisów treści do dołączonych książek na ich stronach głównych", tablica_nazwy_ksiazki)
    			           or Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("dołączone strony główne nie istnieją", tablica_nazwy_ksiazki);
    					if(not czy_pomijaj)then
      					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	  or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", "..(((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu)) and "stron w książkach" or (((element_w_podtablicy_kategorii_bledow==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci," 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników,"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu,"
  		                           or "stron")))).." w innych książkach")).."]]");
    					end;
 	  				end;
 	  				----
 	  				local tablica_bledy=tablica_nazwy_ksiazki["brak spisów treści do dołączonych książek na ich stronach głównych"];
 	  				if(bledy_obiektow)then
 	  					local czy_pomijaj=Czy_jest_taki_element_w_tabeli_problemow("doloczone_strony_glowne_nie_istnieja", tablica_nazwy_ksiazki)
    			        		  or((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)
    			           			 and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu));
  		  			if(not czy_pomijaj)then
  								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", do książek"..((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]");
  		    		end;
 	  				end;
 	  				-----
 	  				local tablica_bledy=tablica_nazwy_ksiazki["dołączone strony główne nie istnieją"];
 	  				if(bledy_obiektow)then
 	  					local czy_ta_sama_ksiazka=((nazwa_przestrzeni==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu)and(nazwa_ksiazki==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu));
  		  			if(not czy_ta_sama_ksiazka)then
  									parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, dołączonych do "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron niepodręcznikowych"))))..", książek"..((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)and "" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User) and " użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " brudnopisu projektu"
  		                           or " innych")))).."]]");
  		    		end;
 	  					-----
 	  				end;
 	  				local function Dodaj_kategorie_naglowkuj(kategoria_bledu,czesc_nazwy_kategorii)
   				  	local tablica_bledy=tablica_nazwy_ksiazki[kategoria_bledu];
 	  					if(bledy_obiektow)then
      					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..":"..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi "
      							..(
      							(nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)
      					  		and "artykułami" 
      					  			or ((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)
      					   				and "artykułami dla dzieci,"
      					   					or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$")))
      					   	 	  				and "stronami użytkowników,"
      					   	 	  				or (((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$")))
      					   	 	  			and "stronami brudnopisu projektu,"
      					   	 	  			or "stronami niepodręcznikowymi"
      					   	 	  		)
      					   	 			)
      					   			)
      								)
      							.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]");
      				
 	  					end;
   					end;
   					Dodaj_kategorie_naglowkuj("powtórka nagłówek w stronie dołączonej","z wielokrotnymi użyciami szablonu nagłówka w jednym nagłówku");
   					Dodaj_kategorie_naglowkuj("nagłowek w tekście rozdziału w stronie dołączonej","z użyciami szablonu nagłówka w tekstach rozdziałów");
 	  			end;
 	  		end;
 			end;
 	  end;
 	  ----
 	  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektowych_form)do
 	  	local wartosc_elementu_pierwszego=element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1];
 	  	if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"błędy uchwytów korzystanych stron",wartosc_elementu_pierwszego))then
         parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..latki_modul.Z(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]).." "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6]..((mw.ustring.match(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[6],"[%s_]+"))and "," or "").." ze złymi uchwytami]]");
 	  	end;
 	  	if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"błędy uchwytów korzystanych stron","Link"..wartosc_elementu_pierwszego))then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." ze złymi uchwytami do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
  		end;
  			if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"puste parametry szablonów stronicowych linkujących",wartosc_elementu_pierwszego,1))then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi uchwytami w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
  		end;
 	  	if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"puste parametry szablonów stronicowych linkujących",wartosc_elementu_pierwszego,2))then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami artykułów w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
  		end;
 	  	if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"puste parametry szablonów stronicowych linkujących",wartosc_elementu_pierwszego,3))then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z pustymi nazwami książek w odnośnikach do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
  		end;
 	  	if(stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"brak uchwytu",wartosc_elementu_pierwszego))then
          parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z odnośnikami, z brakiem uchwytu, do "..element_w_podtablicy_kategorii_bledow[7].."]]");
  		end;
 	  end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["brak spisu treści do korzystanych stron"])and((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["brak spisów treści do korzystanych książek na ich stronach głównych"])and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["korzystana strona główna nie istnieje"])))then 
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brakujące spisy treści, do korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and " artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and " artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and " stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and " stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", w książkach]]");
  	end;
  	function Dodaj_kategorie_naglowkuj(zmienna_korzystane,czesc_nazwy_kategorii)
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_korzystane])then 
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[zmienna_korzystane]==0)then 
	  	  	  parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." "..czesc_nazwy_kategorii.."]]");
  		  end;	  		
  		end;
  	end;
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("powtórka nagłowek w stronie korzystanej","z wielokrotnymi użyciami szablonu nagłówka w jednym nagłówku")
  	Dodaj_kategorie_naglowkuj("nagłówek w tekście rozdziału w stronie korzystanej","z użyciami szablonu nagłówka w tekstach rozdziałów")
  	
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["nieprawidłowe nazwy korzystanych stron"])then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["nieprawidłowe nazwy korzystanych stron"]==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami korzystanych stron]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["nieprawidłowe nazwy stron dołączanych do stron"])then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["nieprawidłowe nazwy stron dołączanych do stron"]==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z nieprawidłowymi nazwami dołączonych stron]]");
    	end;
  	end;    
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["strona nie istnieje"])then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["strona nie istnieje"]==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z dołączonymi nieistniejącymi stronami]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["błąd wewnętrzny modułu lua stronicowego parsera"])then 
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["błąd wewnętrzny modułu lua stronicowego parsera"]==0)then
      	parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": "..strony_z_wielkiej_litery.." z błędami wewnętrznymi skryptów]]");
    	end;
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["niedozwolone znaki w spisach treści"])then
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["niedozwolone znaki w spisach treści"]==0)then
  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..":Nazwy "..strony_z_malej_litery..", w spisach treści zawierają niedozwolone znaki]]");
  		end;
  	end;
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["brak spisów treści do korzystanych książek na ich stronach głównych"])and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["korzystana strona główna nie istnieje"]))then
  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Brak spisu treści, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", do książek]]");
  	end;
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy["korzystana strona główna nie istnieje"])then
  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(tabela_kategorii,"[["..nazwy_np_modul.Category..": Nieistniejące strony główne, korzystanych "..((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)and "artykułów" 
  		                      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)and "artykułów dla dzieci" 
  		                        or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User) and "stron użytkowników"
  		                        	 or ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks) and "stron brudnopisu projektu"
  		                           or "stron"))))..", książek]]");
  	end;
	  return table.concat(tabela_kategorii,"");
  end;
end;
return p;