Moduł:StronicowyParser/NumerLubNazwaArtykułówKsiążek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
local function PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,typ,zbieraj_dane_wszystkie)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryKonteneraWoluminu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyStronWoluminu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 local nie_wszystkie=parametry_modul.CzyTak(args["nie wszystkie"]);
 ----
 local dane=tonumber(args["dane"]);
 if((not dane)or((dane~=1)and(dane~=2)and(dane~=3)))then dane=1;end;
 ----
 local artykul_spisu=args["spis"];
 artykul_spisu=artykul_spisu and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=artykul_spisu,[2]="tak",} or nil;
 
 local tab_artykul=(not naglowek)and {} or nil;
  
 local poziomowo=parametry_modul.CzyTak(args["poziomowo"]);
 local tab_poziomowo={};
 local tab_poziomowo_1={};
 local tab_poziomowo_2={};
 
 local html_modul=require("Module:Html");
 ----
 local function ParametrySzablonuPobierania()
 		if(not zbieraj_dane_wszystkie)then
			local pierwszy_parametr_szablonu=nil;local czy_nazwa=nil;
    	if(not typ)then
    		pierwszy_parametr_szablonu=args[1] and ((not naglowek) and mw.ustring.gsub(html_modul["PoprawAdresNagłówkaOrazParametrówStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](args[1]),true),"^([^#]*)#(.*)$","%1") or html_modul["PoprawAdresNagłówkaOrazParametrówStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](args[1]),true)) or "Przykładowy artykuł";
    	else
    		pierwszy_parametr_szablonu=args[1] and ((not poziomowo) and (tonumber(args[1]) or 1) or args[1]) or ((not poziomowo) and 1 or "1");
    		czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
    	end;
    	
			return function()
				return {pierwszy_parametr_szablonu,czy_nazwa,dane,};
			end;
		end;
 end;
 local pierwszy_parametr_szablonu=ParametrySzablonuPobierania();
 ----
 local ktory=(tonumber(args["który"]) or 1);
 
 local i=(not poziomowo) and 1 or nil;
 
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local odczyt_tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu;
 local tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu);
 
 local odczyt_tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
 local tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu);
 
 setmetatable(tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 setmetatable(tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 
 local HNumerPoziomow_4=nil;
 local HNumerPoziomow_3=nil
 local HNumerPoziomow_2=nil;
 local HNumerPoziomow_1=nil;
 
 local HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 local HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 
 local HNumerPoziomowNaglowkow_1=nil;
 local HNumerPoziomowNaglowkow_2=nil;
 
 local tab_numer=poziomowo and {} or nil;
 tab_numer_baza_spis_tresci=nil;
 tab_numer_3=nil
 tab_numer_4=nil;--poziomowo and {} or nil;
 
 local spis=false;
 
 local pierwszy_dodatni_naglowek=nil;
 local pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
 
 local poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 local poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 
 local poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=0;
 local poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=0;
 
 local poziom_zerowego_naglowka=0;
 local poziom_srednikowego_naglowka=0;
 
 local ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
 local ostatni_rozdzial_centrowany=nil;
 local pierwszy_rozdzial_dodatni=nil;
 
 local glowny_dodatni_rozdzial=nil;
 local glowny_ujemny_rozdzial=nil;
 
 local spis_tresci=nil;
 
 local poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
 
 local ostatni_poczatek_artykulu=nil;
 local pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
 
 local rozdzial;
 
 local czy_pierwszy_nilowy=nil;
 local czy_nienilowy_rozdzial=nil;
 local czy_pierwszy_nilowy_rozdzial=nil;
 
 local czy_ostatni_rozdzial_jest_centrowany=nil;
 
 local glowny_spis_tresci_ksiazki=nil;
 local poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local poprz_numeracji_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local staly_dodatek_rozdzialu=0;
 ----
 local poziom_spisu_tresci_dodatek=nil;
 ----
 local odejmnij_od_dwukropka=0;
 -----
 local czy_w_trakcie_dwukropkowania=nil;
 -----
  local numer_poprz=nil;
 ----
 
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce2=tab_lista_artykulow_w_ksiazce;
 tab_lista_artykulow_w_ksiazce={};
 function TabLista(tab_lista)
 		local max_ile=0;
 		for name,value in pairs(tab_lista)do
 			max_ile=math.max(max_ile,name);
 		end;
		function Iterator(tab_lista)
			local p2=0;
			local s=0;
			local pp=0;
			local function InneTablica(numer)
				local p1=0;
				return function()
					if((tab_lista[numer])and(tab_lista[numer][p1+1])and(tab_lista[numer][p1+1][6]==pp))then
 			  		p1=p1+1;
 			  		pp=pp+1;
 			  		return s,tab_lista[numer][p1];
 			  	end;
				end;
			end;
 			local function WszystkieInneTablica()
 				local tab={};
 				for i=1,max_ile-2,1 do
 					tab[i]=InneTablica(i+2);
 				end;
 				return function()
 					for i=1,max_ile-2,1 do
 						local wartosc,tab_artykul=tab[i]();
 						if((wartosc)and(tab_artykul))then
 							return wartosc,tab_artykul;
 						end;
 					end;
 				end;
 			end;
 			--local p1=0;
 			--local p2=0;
 			--local s=0;
 			
 			local iter_inne_tablice=WszystkieInneTablica();
 			return function()
 				s=s+1;
 				local wartosc,tab_artykul=iter_inne_tablice();
 				if((wartosc)and(tab_artykul))then
 					return wartosc,tab_artykul;
 				elseif((tab_lista[2])and(tab_lista[2][p2+1]))then
 			  	p2=p2+1;
 			  	pp=pp+1;
 			  	return s,tab_lista[2][p2];
 				else
 					return nil;  	
 				end;
 			end;
		end;
		local tab={};
		local iter=Iterator(tab_lista);
		for s,artykul_w_bazie in iter do
 			tab[s]=artykul_w_bazie;
		end;
		return tab;
	end;
	for s,tab_lista in ipairs( tab_lista_artykulow_w_ksiazce2)do
 		if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s])then tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s]={};end;
 		tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s][1]=tab_lista[1];
 		tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s][2]=TabLista(tab_lista);
	end;
	----
	local function ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu)
		local numer_artykulu=tonumber(poziom_artykulu);
		local numer_dodatkowy=((numer_artykulu)and(numer_artykulu>0)) and 0 or 1;
		return (numer_artykulu or 0),numer_dodatkowy;
	end;
	local function ZerowyArtykul(tab_lista_2,p,w_rozdziale,poziom_zerowego_artykulu,poziom_zerowego_naglowka,poziom_zerowego_artykulu_poprz)
 		if((not w_rozdziale)
 			and(poziom_zerowego_artykulu>0)
 			and(poziom_zerowego_naglowka>0))then 
 			if(p>1)then
 				 local czy_jest_nast=tab_lista_2[p-1];
 				 if(czy_jest_nast)then
 					 local numer=tonumber(tab_lista_2[p-1][2][1]);
 				  	if(numer>0)then
 				  		poziom_zerowego_artykulu=0;
 				  	end;
 				 else
 					 poziom_zerowego_artykulu=0;
 				 end;
 			end;
 		elseif(poziom_zerowego_artykulu==0)then
 			poziom_zerowego_artykulu=poziom_zerowego_artykulu_poprz;
 		end;
		return poziom_zerowego_artykulu;
	end;
	local function OdejmnijOdDwukropka(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,numer_poprz,czy_w_trakcie_dwukropkowania,odejmnij_od_dwukropka)
		if((not czy_w_trakcie_dwukropkowania)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
			odejmnij_od_dwukropka=math.max((#poziom_poczatku_artykulu-(numer_poprz or 0)-1),0);
			czy_w_trakcie_dwukropkowania=true;
		elseif((czy_w_trakcie_dwukropkowania)and(not mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
			odejmnij_od_dwukropka=0;
			czy_w_trakcie_dwukropkowania=nil;
		end;
		if(odejmnij_od_dwukropka>0)then
			poziom_artykulu=poziom_artykulu-odejmnij_od_dwukropka;
			if(poziom_artykulu<1)then
				poziom_artykulu=1;
			end;
		end;
		return poziom_artykulu,odejmnij_od_dwukropka,czy_w_trakcie_dwukropkowania;
	end;
	local function PoziomNumeracji(numeracja_artykulu)
		if(numeracja_artykulu)then
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"^%s*%.*(.-)%.*%s*$","%1");
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"%s+","");
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"%.+",".");
			local tab_numeracja_artykulu=numeracja_artykulu and mw.text.split(numeracja_artykulu,"%s*%.%s*",false);
			poziom_numeracji_artykulu=((numeracja_artykulu~="") and (#tab_numeracja_artykulu) or 0);
			return poziom_numeracji_artykulu;
		end;
		return 0;
 	end;
	-----
	local function UzyskajArtykul(artykul,pomin_link)
 		local artykul=(not naglowek)and stronicowyparser_potrzebne_modul.TylkoNazwaStronyWoluminuZTabeliPublikacji(artykul,pomin_link)
				or stronicowyparser_potrzebne_modul.UzykanieNazwyStronyWoluminuZParametramiOrazIdentyfikatoremZTabeliWoluminu(artykul,true,pomin_link);
		return artykul;
 	end;
	----
	local nazwa_spisu=nil;local numer_spisu=nil;
	local prawdziwy_poziom_rozdzialu_poprz=nil;
	for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
 		local poziom_rozdzialu;
 		local poziom_poczatku_rozdzialu=nil;
 		local poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 		local prawdziwy_poziom_rozdzialu=nil;
 	
		local poziom_naglowka=nil;
		local poziom_naglowka_bez_poprawki=nil;
		local numer_rozdzialu=nil;
		local tab_numer_zapasowe=nil;
 		local poziom_numeracji_rozdzialu=nil;
 		local czy_jest_teraz_spis_tresci=nil;
 		local czy_rozdzial_centrowany=nil;
 		-----
 		local zbieraj_dane=true;
 		-----
 		local function PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu)
 			if(not poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
				staly_dodatek_rozdzialu={poziom_numeracji_rozdzialu,};
				return poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu;
 			end;
			if(poziom_naglowka==poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
				local poziom_numeracji=poziom_numeracji_rozdzialu-(staly_dodatek_rozdzialu[1] or 0);
				return poziom_naglowka+((poziom_numeracji>=0)and poziom_numeracji or 0),staly_dodatek_rozdzialu;
			elseif(poziom_naglowka~=poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
				staly_dodatek_rozdzialu={poziom_numeracji_rozdzialu,};
				return poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu;
			end;
 		end;
 		local function PoziomNumerNaglowkaStalyDodatekRozdzialu(staly_dodatek_rozdzialu,poziom_naglowka,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)
			if(parametry_modul.TypeTable(staly_dodatek_rozdzialu))then
				return 0;
			elseif(poziom_naglowka>poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
				local dodatek=(parametry_modul.TypeTable(staly_dodatek_rozdzialu) and staly_dodatek_rozdzialu[2] or 0);
				return dodatek;
			elseif(poziom_naglowka<poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
				local dodatek=(parametry_modul.TypeTable(staly_dodatek_rozdzialu) and staly_dodatek_rozdzialu[1] or 0);
				return dodatek;
			end;
 		end;
  	local function PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,poziom_rozdzialu,poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami)
  		local function JedenDwa(poziom_poczatku_rozdzialu,poziom_poczatku_artykulu)
  			  return ((poziom_poczatku_artykulu)and(poziom_poczatku_rozdzialu)
      				and(((mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^*"))
      				  and((mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:"))
      			  	   or(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^#"))
      			  	)
      					)or((mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^#"))and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))));
  		end;
    		if(JedenDwa(poziom_poczatku_rozdzialu,poziom_poczatku_artykulu))then
      	 local roznica=poziom_rozdzialu-poziom_artykulu;
      	 if(roznica>=0)then
      	 		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=roznica+1;
      	 else
      			staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;	
      	 end;
      	 return (poziom_artykulu+staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami),staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami;
    	elseif(JedenDwa(poziom_poczatku_artykulu,poziom_poczatku_rozdzialu))then
    		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    	elseif(#poziom_poczatku_artykulu==0)then 
    		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    	end;
  		return (poziom_artykulu+(staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami or 0)),staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami;
  	end;
  	local function CzyWliczacBezPoziomowo(p,i)
  		if(naglowek)then return true;end;
  		local tab=tab_lista[2];
  		if(not tab)then return false;end;
  		if(p==i)then return true;end;
 			local tab_artykul2={};
 			for k=p+1,i,1 do
 				-----
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(tab[k][1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and tab[k][1][1] or tab[k][1];
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				-----
 				if(k==i)then
 					if((tab_artykul[artykul])or(tab_artykul2[artykul]))then
 						return false;
 					else
 						return true;
 					end;
 				else
 					tab_artykul2[artykul]=true;
 				end;
 			end;
 			return false;
  	end;
  	local function IleNajblizejDalejBezPoziomowo(p)
  		if(naglowek)then return (p+1);end;
  		local tab=tab_lista[2];
  		if(not tab)then return (p+1);end;
 			local tab_artykul2={};
 			local i=p+1;
 			while(true)do
 				if(not tab[i])then return i;end;
 				-----
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(tab[i][1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and tab[i][1][1] or tab[i][1];
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				-----
 				if((not tab_artykul[artykul])and(not tab_artykul2[artykul]))then
 					return i;
 				end;
 				tab_artykul2[artykul]=true;
 				i=i+1;
 			end;
 			return i;
  	end;
  		----
	function AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulowa,czy_rozdzial,__FUNKCJA)
    local poziom_zerowego_naglowka_temp=poziom_zerowego_naglowka or 0;
    local poziom_srednikowego_naglowka_temp=poziom_srednikowego_naglowka or 0;
    local staly_dodatek_artykulu=0;
    --local poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka;
    --local poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka_bez_poprawki;
    local staly_dodatek_rozdzialu_temp=staly_dodatek_rozdzialu or 0;
    local poczatek_poprz=nil;
    local ostatni_rozdzial_dodatni_temp=ostatni_rozdzial_dodatni;
    local ostatni_rozdzial_centrowany_temp=ostatni_rozdzial_centrowany;
    local poziom_zerowego_artykulu=0;
    local staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    local ostatni_artykul_w_rozdziale=nil;
    local czy_dwukropek=nil;
    local czy_rozdzial_centrowany_temp=nil;
    for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista_artykulowa)do
      if((czy_rozdzial and (p>m)) or (not czy_rozdzial))then
      	 if((not czy_rozdzial) and (CzyWliczacBezPoziomowo(1,p)) or czy_rozdzial)then
      	 		local rozdzial=nil;
      	 		if(czy_rozdzial)then
      	 			artykul_w_bazie=artykul_w_bazie[1];
      	 			rozdzial=artykul_w_bazie[1];
      	 			czy_rozdzial_centrowany_temp=artykul_w_bazie[2][4];
      	 		end;
      	 		local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
      	 		local czy_dwukropek_aktualnie=nil;
      	 		if((czy_rozdzial)and(rozdzial)and(poziom_artykulu)and(poziom_artykulu==0))then
      	 			czy_dwukropek_aktualnie=mw.ustring.match(rozdzial,":%s*$")
      	 			czy_dwukropek=czy_dwukropek_aktualnie or czy_dwukropek;
      	 		end;
      	 		local poziom_znakowy_artykulu=poziom_artykulu;
      	 		poziom_artykulu=math.abs(poziom_artykulu);
      	 		local poziom_poczatku_artykulu=artykul_w_bazie[2][2];
      	 		local w_rozdziale=(not czy_rozdzial) and artykul_w_bazie[2][4] or nil;
 				  	if(not czy_rozdzial)then
 				  		local __poziom_poczatku_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_poczatku_rozdzialu or poczatek_poprz;
 				  		local __poziom_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_rozdzialu or poziom_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,__poziom_rozdzialu,__poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami);
 				  	end;
 				  	local poziom_srednikowego_naglowka_srednik=0;
 				  	if(czy_rozdzial)then
 				  		if(poziom_znakowy_artykulu)then
 				  			if(poziom_znakowy_artykulu==0)then
 				  				poziom_zerowego_naglowka_temp=1;
 				  			elseif(poziom_znakowy_artykulu>0)then
 				  				poziom_zerowego_naglowka_temp=0;
 				  				poziom_srednikowego_naglowka_temp=0;
 				  				ostatni_rozdzial_dodatni_temp=(not czy_rozdzial_centrowany_temp) and ostatni_rozdzial_dodatni_temp or nil;
 				  				czy_dwukropek=nil;
 				  			else
 				  				local poziom_srednikowego_naglowka_srednik_temp=mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^;+.*$");
 				  				if(poziom_srednikowego_naglowka_srednik_temp)then
 				  					poziom_srednikowego_naglowka_srednik=#poziom_srednikowego_naglowka_srednik_temp;
 				  					poziom_srednikowego_naglowka_temp=poziom_srednikowego_naglowka_srednik;
 				  				end;
 				  			end;
 				  		end;
 				  	end;
 				  	
						if((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu>0))then
							ostatni_rozdzial_dodatni_temp=0;
							ostatni_rozdzial_centrowany_temp=w_rozdziale and 0 or ostatni_rozdzial_centrowany_temp;
						end;
						local id=(not czy_rozdzial)and artykul_w_bazie[4] or nil;
						local poziom_zerowego_artykulu_aktualny=poziom_artykulu;
						local poziom_artykulu_zerowy;
						if(not czy_rozdzial)then
							local poziom_zerowego_artykulu_poprz=poziom_zerowego_artykulu;
							poziom_artykulu,poziom_zerowego_artykulu=ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu);
							poziom_artykulu_zerowy=poziom_artykulu;
							----
							poziom_zerowego_artykulu=ZerowyArtykul(tab_lista_artykulowa,p,w_rozdziale,poziom_zerowego_artykulu,poziom_zerowego_naglowka_temp,poziom_zerowego_artykulu_poprz);
							----
							poziom_artykulu=poziom_artykulu+poziom_zerowego_artykulu;
						end;
						if((not czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)and(rozdzial==""))then
							poziom_artykulu=poziom_artykulu+poziom_naglowka_bez_poprawki;
						else
							---
							if(not czy_rozdzial)then
								poziom_zerowego_naglowka_temp=((not w_rozdziale)and(ostatni_artykul_w_rozdziale)and(poziom_zerowego_naglowka_temp>0)and(poziom_zerowego_artykulu_aktualny==0)) and (poziom_zerowego_naglowka_temp-1) or poziom_zerowego_naglowka_temp;
							end;
							----
 				  		poziom_artykulu=(((czy_rozdzial)and(--[[((ostatni_rozdzial_centrowany_temp or 0)>0)or]](poziom_znakowy_artykulu<=0))or(not czy_rozdzial))and ((ostatni_rozdzial_centrowany_temp or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni_temp or 0)+(poziom_zerowego_naglowka_temp+(((poziom_znakowy_artykulu)and(poziom_znakowy_artykulu==0)and(czy_dwukropek)and(not czy_dwukropek_aktualnie))and 1 or 0)+poziom_srednikowego_naglowka_temp)) or 0)+(((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu>0)and(not czy_rozdzial_centrowany_temp))and ostatni_rozdzial_centrowany_temp or 0)+poziom_artykulu--[[+staly_dodatek_rozdzialu_temp]]+(id and 1 or 0);
 				  		-----
 				  		if(czy_rozdzial)then
 				  			if(poziom_znakowy_artykulu==0)then
 				  				if(not czy_dwukropek_aktualnie)then
 				  					poziom_zerowego_naglowka_temp=1+(czy_dwukropek and 1 or 0);
 				  				else
 				  					poziom_zerowego_naglowka_temp=2;
 				  				end;
 				  			end;
 				  		end;
						end;
						if(not czy_rozdzial)then
							if(w_rozdziale)then ostatni_artykul_w_rozdziale=true else ostatni_artykul_w_rozdziale=false;end;
						end;
 				  	if((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu>0))then
 				  		if(w_rozdziale)then
								ostatni_rozdzial_dodatni_temp=nil;
								ostatni_rozdzial_centrowany_temp=poziom_znakowy_artykulu;
							else
								ostatni_rozdzial_dodatni_temp=poziom_znakowy_artykulu;
							end;
						end;
 				  	
 				  	local czy_sredniki=poziom_poczatku_artykulu and mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^;+") or nil;
      	 		if(czy_sredniki)then poziom_srednikowego_naglowka_temp=#poziom_poczatku_artykulu;end;
      	 		
    				poczatek_poprz=poziom_poczatku_artykulu;
    				poziom_artykulu=poziom_artykulu+((czy_jest_teraz_spis_tresci) and poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
      	 		local wynik=__FUNKCJA(poziom_artykulu,poziom_naglowka_bez_poprawki,poziom_znakowy_artykulu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany_temp,{poziom_srednikowego_naglowka_temp,poziom_srednikowego_naglowka_srednik,},poziom_zerowego_naglowka_temp,poziom_artykulu_zerowy);
      	 		ostatni_rozdzial_dodatni_temp=(czy_rozdzial_centrowany_temp) and poziom_artykulu or ostatni_rozdzial_dodatni_temp;
      	 		if(not parametry_modul.TypeNil(wynik))then return wynik;end;
      	 end;
      end;
    end;
	end;
	local function IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista_artykulowa,bez_sprawdzania)
		local ile_w_rozdziale=0;
		for s=1,#tab_lista_artykulowa[2],1 do
			if(bez_sprawdzania or CzyWliczacBezPoziomowo(1,s))then
				local w_rozdziale=tab_lista_artykulowa[2][s][2][4];
				if(w_rozdziale)then
					 ile_w_rozdziale=ile_w_rozdziale+1;
				else
					break;
				end;
			end;
		end;
		return ile_w_rozdziale
	end;
	local function KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,znak_poziom,czy_srednik)
     if((tab_numer_baza_spis_tresci)and(#tab_numer_baza_spis_tresci>0))then
    	local function UsunElementySpisTresci(tab_numer_temp)
    		if(not tab_numer_temp)then return;end;
    		local tab_numer_prawd;local HNumerPoziomow_prawd;local HNumerPoziomowNaglowkow_prawd;
    		for i=#tab_numer_temp,1,-1 do
    			local tab_naglowka=tab_numer_temp[i];
    			if((tab_naglowka[4]>=poziom_naglowka_bez_poprawki)or((tab_naglowka[5]<0)and((znak_poziom>0)or(czy_srednik))))then
    				tab_numer_prawd=tab_naglowka[1];
    				HNumerPoziomow_prawd=tab_naglowka[2];
    				HNumerPoziomowNaglowkow_prawd=tab_naglowka[3]
    				table.remove(tab_numer_temp,i);
    			else
    				break;
    			end;
    		end;
    		if(tab_numer_prawd)then
    			tab_numer=tab_numer_prawd;
    			HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_prawd;
    			if(HNumerPoziomowNaglowkow_prawd)then HNumerPoziomowNaglowkow=HNumerPoziomowNaglowkow_prawd;end;
    			return true;
    		end;
    		return nil;
    	end;
    	if(znak_poziom>0)then
    		if(not UsunElementySpisTresci(tab_numer_baza_spis_tresci))then return;end;
    		if(#tab_numer_baza_spis_tresci==0)then
    			glowny_spis_tresci_ksiazki=false;
    		end;
    		tab_poziomowo={};
  	  end;
  	end;
	end;
	----
 		-----
		czy_nienilowy_rozdzial=tab_lista[1][2][1];
		poziom_rozdzialu=czy_nienilowy_rozdzial or 0;
    ----
    rozdzial=tab_lista[1][1];
    ----
    
	  if((m==1)and(not numer_spisu)and(not nazwa_spisu))then
  	  if(poziom_rozdzialu==1)then
    		local spis=tab_lista[1]["spis"];
    		if(spis)then
    			nazwa_spisu=spis[1];
    			numer_spisu=spis[2];
    		end;
    	end;
    elseif((m>2)and(numer_spisu)and(nazwa_spisu))then
    	if(poziom_rozdzialu==1)then
      		local spis=tab_lista[1]["spis"];
      		if(spis)then
    			nazwa_spisu=spis[1];
    			numer_spisu=spis[2];
    		end;
    	end;
    end;

    tab_poziomowo={};
    local rozdzial_bez_dwukropka=mw.ustring.match(rozdzial,"^%s*(.-)%s*:[%s:]*$") or rozdzial;
    czy_jest_teraz_spis_tresci=((m==1)and (czy_nienilowy_rozdzial and tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial_bez_dwukropka] 
    	                 or ((not czy_nienilowy_rozdzial)and true or false))
                       	 or ((m>1)and tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial_bez_dwukropka] 
                       	   or false));
    poziom_spisu_tresci_dodatek=(czy_jest_teraz_spis_tresci and ((poziom_rozdzialu==0)and 1 or 0) or (poziom_spisu_tresci_dodatek or 0));
     
    local czy_nie_ten_rozdzial;
    if((tab_numer_baza_spis_tresci)and(#tab_numer_baza_spis_tresci>0))then
    	czy_nie_ten_rozdzial=false;
    	glowny_spis_tresci_ksiazki=true;
    else
    	glowny_spis_tresci_ksiazki=false;
    	if(nie_wszystkie)then
    		czy_nie_ten_rozdzial=tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial_bez_dwukropka];
    	end;
    end;
    
    if((m==1)and(not czy_nienilowy_rozdzial))then
			czy_pierwszy_nilowy=true;
			czy_pierwszy_nilowy_rozdzial=true;
    end;
    if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
    	if(poziomowo)then
    		prawdziwy_poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu;
    		poziom_poczatku_rozdzialu=tab_lista[1][2][2];
    		local numeracja_rozdzialu=tab_lista[1][2][3];
    		poziom_numeracji_rozdzialu=PoziomNumeracji(numeracja_rozdzialu);
    		czy_rozdzial_centrowany=tab_lista[1][2][4];
    		----
    		local czy_z_dwukropkiem=nil;
    		----
    		if(poziom_rozdzialu<0)then
    			poziom_rozdzialu,odejmnij_od_dwukropka,czy_w_trakcie_dwukropkowania=OdejmnijOdDwukropka(-poziom_rozdzialu,poziom_poczatku_rozdzialu,numer_poprz or 0,czy_w_trakcie_dwukropkowania,odejmnij_od_dwukropka);
    			numer_poprz=-tab_lista[1][2][1] or 0;
    			poziom_rozdzialu=-poziom_rozdzialu;
    		else
    			numer_poprz=nil;
    			czy_w_trakcie_dwukropkowania=nil;
    			odejmnij_od_dwukropka=0;
    		end;
    		local czy_sredniki;
    		-----
    		poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_znakowy_rozdzialu;
    		poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_rozdzialu;
      	poziom_rozdzialu=math.abs(poziom_rozdzialu);
      
      	local poprzedni_tab_poziomowo_temp=poprzedni_tab_poziomowo;
      	
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      		poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(czy_rozdzial_centrowany and 0 or (ostatni_rozdzial_centrowany or 0));
      		poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      		poziom_spisu_tresci_dodatek=0;
      		
      	  poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      	
      		poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
      		----
      		ostatni_poczatek_artykulu=nil;
      		pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      		----
      		if((m>2)or(not czy_pierwszy_nilowy))then
      			poprzedni_tab_poziomowo=nil;
      		end;
      	
      		poziom_zerowego_naglowka=0;
      		poziom_srednikowego_naglowka=0;
      	
      		if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      			HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
      			HNumerPoziomow_4=nil;
      			tab_numer=tab_numer_4;
      		
      			poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      			glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      			----
      			czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      			----
      			if((poprz_ujemnego_rozdzialu_dodatniego_rozdzialu)and(poprz_ujemnego_rozdzialu_dodatniego_rozdzialu>0))then
      				pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
      			end;
      		end;
      		KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,1);
      	
      		if((tab_numer_baza_spis_tresci)and(#tab_numer_baza_spis_tresci>0)and(not spis_tresci))then
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,1);
      			spis_tresci=true;
      			pierwszy_rozdzial_dodatni=1;
      		else
      			if(not pierwszy_rozdzial_dodatni)then
      				pierwszy_rozdzial_dodatni=1;
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,1);
      			else
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      			end;
      		end;
      		if(czy_rozdzial_centrowany)then
      			ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
      			ostatni_rozdzial_centrowany=poziom_rozdzialu;
      		else
      			ostatni_rozdzial_dodatni=poziom_rozdzialu;
      		end;
      	elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      		czy_sredniki=mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^(;+)");
      		if(czy_sredniki)then
      			poziom_zerowego_naglowka=0;
      			----
      			ostatni_poczatek_artykulu=nil;
      			pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      			----
      			if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      				HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
	      			HNumerPoziomow_4=nil;
  	    			tab_numer=tab_numer_4;
    	  			poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      				glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      				----
      				czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      				----
      				if((poprz_ujemnego_rozdzialu_dodatniego_rozdzialu)and(poprz_ujemnego_rozdzialu_dodatniego_rozdzialu>0))then
      					pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
      				end;
      			end;
      			----
      			poziom_srednikowego_naglowka=poziom_rozdzialu;
      			poziom_naglowka=(ostatni_rozdzial_centrowany or 0) + (ostatni_rozdzial_dodatni or 0) + poziom_zerowego_naglowka + poziom_srednikowego_naglowka+((not czy_jest_teraz_spis_tresci) and poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      		
      			poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_srednikowego_naglowka;
      			poziom_rozdzialu=poziom_srednikowego_naglowka;
      			
      			KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,-1,true);
      		else
      			if(not pierwszy_rowny_rozdzial)then
      				if((ostatni_poczatek_artykulu)
      					 and(#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)
      			  			and(mw.ustring.match(ostatni_poczatek_artykulu,"^*"))
      			    			and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^:"))
      	  		)then
      					poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu+1;
      					poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_rozdzialu;
      					pierwszy_rowny_rozdzial=1;
      		
      					poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka+((not czy_jest_teraz_spis_tresci) and poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
      					poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      					poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      				else
      					 poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka+((not czy_jest_teraz_spis_tresci) and poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
      					 poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      					 poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      				end;
      			else
      				if((not ostatni_poczatek_artykulu)or((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^*"))))then
	      	  		pierwszy_rowny_rozdzial=0;
  	    			elseif((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^:")))then
    		  			pierwszy_rowny_rozdzial=1;
    		  		elseif((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^#")))then
    	  				pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      	  		end;
      				poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu+(pierwszy_rowny_rozdzial or 0);
      				poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_rozdzialu;
      		
      				poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka+((not czy_jest_teraz_spis_tresci) and poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
      				poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      				poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			end;
      			----
      			KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,-1);
      			----		
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      				
      			local numer_rozdzialu_dodatniego=HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0;
      			if(numer_rozdzialu_dodatniego>=numer_rozdzialu)then
	      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,numer_rozdzialu_dodatniego+1);
  	    		end;
      		end;
      	else
      		if((m>1)or((m==1)and(not czy_pierwszy_nilowy)))then
      			local poziom_zerowego_naglowka_temp=poziom_zerowego_naglowka;
      			czy_z_dwukropkiem=mw.ustring.match(rozdzial,":%s*$");
      			local dodatek=((czy_z_dwukropkiem)and 1 or 0);
      			poziom_zerowego_naglowka=1+((not czy_z_dwukropkiem)and ((poziom_zerowego_naglowka_temp==2) and 1 or 0) or 1);
      			poziom_naglowka=1+(((not czy_z_dwukropkiem)and(poziom_zerowego_naglowka_temp==2))and 1 or 0)+ (ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0) + 0+poziom_srednikowego_naglowka;
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,-1);
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      		
      			poziom_znakowy_rozdzialu=-1;
      			poziom_rozdzialu=1;
      		else
      			poziom_zerowego_naglowka=0;
      			numer_rozdzialu=0;
      			poziom_naglowka=(ostatni_rozdzial_centrowany or 0);
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			staly_dodatek_rozdzialu=0;
      		end;
      	end;
      
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then 
      		local numer=HNumerPoziomowNaglowkow(poziom_naglowka);
      	elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      	end;
    	
    		if(poziom_rozdzialu>0)then
	    		if(((czy_ostatni_rozdzial_jest_centrowany)and(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)>0)and(#tab_numer>0)and(tab_numer[#tab_numer]==0)and(#tab_numer<=numer_rozdzialu))then
  	  			tab_numer[#tab_numer]=nil;
  	  			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,((numer_rozdzialu>1)and(numer_rozdzialu-1) or 1));
  	  			czy_ostatni_rozdzial_jest_centrowany=nil;
	    		elseif(poprzedni_tab_poziomowo)then
  	  			local lens=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo,numer_rozdzialu-#tab_numer);
    				local len_tab_numer=#tab_numer;
    				local min_lens=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo,lens);
    				for i=1,min_lens,1 do
    				 	tab_numer[len_tab_numer+i]=poprzedni_tab_poziomowo[i];
	    			end;
	    			for i=min_lens+1,#tab_numer do
  	  				tab_numer[len_tab_numer+i]=nil;
    				end;
  	  		end;
    			if(#tab_numer<numer_rozdzialu)then
    				for i=#tab_numer+1,numer_rozdzialu,1 do
    					table.insert(tab_numer,1);
	    			end;
  	  		elseif(#tab_numer>numer_rozdzialu)then
    				for i=#tab_numer, numer_rozdzialu+1,-1 do
    					table.remove(tab_numer,i);
    				end;
    				tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
	    		else
  	  			tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
    			end;
    		end;
    	local function CzyJestONumerzeMniejszymLubRownymPoziomieNizAktualnyRozdzial()
    		if(poziom_rozdzialu==0)then return true;end;
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      		local ile_w_rozdziale_w_naglowku_artykulow=IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista,true);
  				return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_aktualnego_naglowka,poziom_naglowka,poziom_znakowy_naglowka,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
  					if(ile_w_rozdziale_w_naglowku_artykulow>0)then return true;end;
  					if(poziom_znakowy_naglowka>0)then
  						if(poziom_aktualnego_naglowka<=poziom_naglowka)then
  							return true;
  						end;
  					end;
  				end);
      	elseif(((m==1)
      				or(((m==2)and(czy_pierwszy_nilowy_rozdzial))or((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])
      						and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2][1] or 0)>0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2])and(#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]==IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1],true)))))
      							and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))then
      		local czy_artykuly=nil;
      		if(tab_lista[2])then
      			local czy_w_rozdziale_artykuly=nil;
    	 			local wynik=AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],nil,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,_,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
    	 				if(not w_rozdziale)then
    	 					czy_artykuly=true;
    	 					if(((((not czy_z_dwukropkiem)and(czy_w_rozdziale_artykuly))or(poziom_artykulu-(poziom_zerowego_naglowka or 0)<=poziom_naglowka)or(poziom_artykulu-(poziom_srednikowego_naglowka[1] or 0)<=poziom_naglowka))and(poziom_artykulu_zerowy)and(poziom_artykulu_zerowy==0)and(poziom_zerowego_naglowka)and(poziom_zerowego_naglowka>0))and((m>2)or((m==2)and(not czy_pierwszy_nilowy_rozdzial))))then
    	 						return true;
    	 					end;
    	 					if(poziom_artykulu<=poziom_naglowka)then
      	 					return true;
    	 					end;
    	 				 else
    	 				 	czy_w_rozdziale_artykuly=true;
    	 				 end;
    	 			end);
    	 			if(wynik)then return true;end;
      		end;
    	 		if((czy_artykuly)or(m==1))then
  					local wynik=AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_aktualnego_naglowka,poziom_naglowka,poziom_znakowy_naglowka,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
  						if(poziom_znakowy_naglowka<=0)then
  							if(poziom_aktualnego_naglowka<=poziom_naglowka)then
  								if((poziom_srednikowego_naglowka[2])and(poziom_srednikowego_naglowka[2]>0))then
  									return false;
  								else
  									return true;
  								end;
  							end;
  						else
  							if((m==1)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)and(poziom_znakowy_naglowka>0))then return true;end;
  							return false;
  						end
  					end);
  					return wynik;
  				else
  					return true;
  				end;
  			else
  				return true;
    		end;
    	end;
    		local function DodajNaSamPoczatek()
    			local function ArtykulyNieWRozdziale()
    				local ile=0;
    				if(tab_lista[2])then
    					for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
    						local w_rozdziale=artykul_w_bazie[2][4];
    						if(not w_rozdziale)then
    							ile=ile+1;
    						end;
    					end;
    				end;
    				return ile;
    			end;
    	  	if((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])and(ArtykulyNieWRozdziale()>0)
    					and((
    		  	  		(poziom_znakowy_rozdzialu>0)
    			    	and AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
    	 							if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    	 								if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 								return true;
    	 								end;
    	 							end;
    	 							return false;
    	 						end)
    					)or(
    			  		(poziom_znakowy_rozdzialu<0) 
    			    		and AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka_temp,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
    			    			if((poziom_srednikowego_naglowka_temp[2])and(poziom_srednikowego_naglowka)and(poziom_srednikowego_naglowka_temp[2]>poziom_srednikowego_naglowka))then
    	 								if(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
    	 									if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 									return true;
    	 									end;
    	 								end;
    	 							end;
    	 							return false;
    	 						end)
    					))
    			)then
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				table.insert(tab_numer,0);
    				return true;
    			else
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				return false;
    			end;
    		end;
    		if((m==1)and(czy_pierwszy_nilowy)and(poziom_znakowy_rozdzialu==0))then
    			if(zbieraj_dane)then 
    			 	local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki);
    			 	if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    				zbieraj_dane=false;
    			end;
  	  		tab_numer={};
    		elseif((czy_jest_teraz_spis_tresci)and((poziom_znakowy_rozdzialu>0)or(poziom_znakowy_rozdzialu<0)))then
	    		function Poziom_dodatni_lub_ujemny()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
    	 				if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 				return true;
    	 				elseif(czy_sredniki)then
    	 					return true;
    	 				end;
  	 					return false;
	    			end);
  	 			end;
	    		local function czy_inaczej_numeruj_rozdzial_dodatni()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],false,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
	    				if(not w_rozdziale)then
    	 					if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 					return true;
    	 					end;
  	 						return false;
  	 					end;
	    			end);
  	  		end;
    	
	    		local function czy_inaczej_numeruj_rozdzial_ujemny()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],nil,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
    	 				if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 				return true;
      	 			end;
	    			end);
    			end;
    			if((poziom_znakowy_rozdzialu>0)and((czy_inaczej_numeruj_rozdzial_dodatni())or(Poziom_dodatni_lub_ujemny())))then
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				----
    				if(not tab_poziomowo_1)then tab_poziomowo_1={};end;
	    			table.insert(tab_poziomowo_1,{tab_poziomowo,poziom_naglowka_bez_poprawki,});
	    			----
  	  			tab_poziomowo={};
    
	    			tab_numer_zapasowe=tab_numer;
	    			------
	    			if(not tab_numer_baza_spis_tresci)then tab_numer_baza_spis_tresci={};end;
  	  			table.insert(tab_numer_baza_spis_tresci,{tab_numer,HNumerPoziomow,HNumerPoziomowNaglowkow,poziom_naglowka_bez_poprawki,1,});
  	  			-----
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    				HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    				spis_tresci=false;
  	  			-----
    				tab_numer={};
    			elseif((poziom_znakowy_rozdzialu<0)and((czy_inaczej_numeruj_rozdzial_ujemny())or(Poziom_dodatni_lub_ujemny())))then
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				----
    				if(not tab_poziomowo_1)then tab_poziomowo_2={};end;
	    			table.insert(tab_poziomowo_2,{tab_poziomowo,poziom_naglowka_bez_poprawki,});
	    			----
	    			tab_poziomowo={};
    		
	    			tab_numer_zapasowe=tab_numer;
	    			-----
  	    		if(not tab_numer_baza_spis_tresci)then tab_numer_baza_spis_tresci={};end;
  	  			table.insert(tab_numer_baza_spis_tresci,{tab_numer,HNumerPoziomow,nil,poziom_naglowka_bez_poprawki,-1,});
  	  			spis_tresci=false;
  	  			-----
  	  			HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
  	  			-----
	  	  		tab_numer={};
    			end;
  		  	local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=DodajNaSamPoczatek();
  		  	if((not parametry_modul.TypeBoolean(wartosc))and(wartosc))then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    		elseif(((not czy_jest_teraz_spis_tresci)and(((not pierwszy_dodatni_naglowek)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))
  						or(((not pierwszy_ujemny_naglowek)or((prawdziwy_poziom_rozdzialu_poprz)and(prawdziwy_poziom_rozdzialu_poprz>0)))and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))))
  					and(not CzyJestONumerzeMniejszymLubRownymPoziomieNizAktualnyRozdzial()))and((not czy_pierwszy_nilowy_rozdzial)or((#tab_numer~=1)or(tab_numer[1]==1)))then
      	if(poziom_rozdzialu>0)then
    				
    			if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki);
    					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				----
    				HNumerPoziomowNaglowkow_2=HNumerPoziomowNaglowkow;
    				HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    				tab_numer_zapasowe=tab_numer;
    				tab_numer_3=tab_numer;
	    			tab_numer={};
    				
    				HNumerPoziomow_3=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    				pierwszy_dodatni_naglowek=true;
    				poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    				glowny_dodatni_rozdzial=true;
    			else
    				if(zbieraj_dane)then 
    					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    				  if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    					zbieraj_dane=false;
    				end;
    				----
    				tab_numer_zapasowe=tab_numer;
    				tab_numer_4=tab_numer;
    				tab_numer=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](tab_numer);
	    			tab_numer[#tab_numer]=nil;
    				HNumerPoziomow_4=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    				if(poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
    					numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,#tab_numer);
    				end;
    				pierwszy_ujemny_naglowek=true;
    				poprz_ujemnego_rozdzialu_dodatniego_rozdzialu=(m>1) and prawdziwy_poziom_rozdzialu_poprz or false;
    				poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    				glowny_ujemny_rozdzial=true;
    			end;
    		else
    			if(zbieraj_dane)then 
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); 
    				if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    				zbieraj_dane=false;
    			end;
      	end;
    		local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=DodajNaSamPoczatek();
    		if((not parametry_modul.TypeBoolean(wartosc))and(wartosc))then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    	else
    		local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=DodajNaSamPoczatek();
    		if((not parametry_modul.TypeBoolean(wartosc))and(wartosc))then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    		----
    		if(wartosc)then
    		else
    			if(zbieraj_dane)then 
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki);
    				if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    				zbieraj_dane=false;
    			end;
    		end;
    	end;
  --  end;
  			zbieraj_dane=true;
  			poprz_numeracji_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_numeracji_rozdzialu;
  			poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka;
  			poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=numer_rozdzialu;
  			poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka_bez_poprawki;
  			prawdziwy_poziom_rozdzialu_poprz=prawdziwy_poziom_rozdzialu;
  			-----
  			if((m>1)or((m==1)and(not czy_pierwszy_nilowy_rozdzial)))then
  				if(prawdziwy_poziom_rozdzialu>0)then
  					pierwszy_dodatni_naglowek=true;
  					pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
  				else
  					pierwszy_ujemny_naglowek=true;
  					pierwszy_dodatni_naglowek=true;
  				end;
  			end;
  			----
  			czy_ostatni_rozdzial_jest_centrowany=((poziom_znakowy_rozdzialu>0)and(czy_rozdzial_centrowany and true or nil) or ((poziom_znakowy_rozdzialu<=0)and czy_ostatni_rozdzial_jest_centrowany or nil));
  	else
  		local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki);
  		if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
    end;
 		if((tab_lista[2])and(parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tab_lista[2])))then
 			local HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 			local HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 			local czy_dwukropek_artykulu=nil;
 			local stare_HNumerArtykulu=nil;
 			local stare_HNumerPoziomu=nil;

	 		local czy_tytul_rozdzial=nil;

 			local czy_ma_elementy=nil;
 		
 			ostatni_poczatek_artykulu=nil;
 		
 			local czy_zera=nil;
 			local ile_w_rozdziale=nil;
 		
 			local poprz_poziom_artykulu_bez_b=nil;
 		
 			local k=1;
 			-----
	 		local czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=nil;
	 		local artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=nil;
	 		local czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka=nil;
 			-----
 			local numer_poprz_w_rozdziale=nil;
	 		local poczatek_poprz=nil;
 			local id_poprz=nil;
 			local poprz_numer_artykulu=nil;
 			
 			local tab_poprzedni_artykul_w_bazie=nil;
 			local odejmnij_od_dwukropka_w_rozdziale=0;
 			-----
 			local czy_w_trakcie_dwukropkowania_w_rozdziale=nil;
 			-----
 			local poziom_zerowego_artykulu=0;
 			local staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
 			local nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo=nil;
 			local czy_w_podreczniku_poprz=nil;
 			-----
 			local stare_HNumerPoziomu_poza_rozdzialem=nil;
 			local czy_dodano_zero_do_tab_numer=nil;
 			local ile_w_rozdziale_licznik=1;
 			local staly_dodatek_rozdzialu_temp=0;
 			local staly_dodatek_rozdzialu_roz=staly_dodatek_rozdzialu;
 			local staly_dodatek_artykulu=0;
 			local ostatni_artykul_w_rozdziale=nil;
 			local tab_numer_w_rozdziale=nil;
 			local podrozdzial_spisu=nil;
 			local dodatek_poprz=nil;
 			-----
 			for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(artykul_w_bazie[1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 				local nazwa=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][2] or nil;
 				local Przekierowanie=function(przekierowanie)
 					return (((parametry_modul.TypeString(przekierowanie))and(przekierowanie))or(parametry_modul.TypeTable(przekierowanie)and(((przekierowanie[1])and((przekierowanie[2])or(przekierowanie[3])))or(przekierowanie[1]))and(przekierowanie[1]..(przekierowanie[2] and ("?"..(przekierowanie[2] or "")) or "")..(przekierowanie[3] and ("#"..(przekierowanie[3] or "")) or ""))));
 				end;
 				local czy_w_podreczniku=artykul_w_bazie[5];
 				local przekierowanie=(czy_w_podreczniku) and (czy_table_baza_artykulu and ((not artykul_w_bazie[1][4])and(not artykul_w_bazie[1][7]) and Przekierowanie(artykul_w_bazie[1][3]) or {Przekierowanie(artykul_w_bazie[1][3]),artykul_w_bazie[1][4],nil,nil,artykul_w_bazie[1][7],}) or nil) or (((not czy_w_podreczniku)and(czy_table_baza_artykulu)and(artykul_w_bazie[1][5])or(artykul_w_bazie[1][6])or(artykul_w_bazie[1][7])) and {nil,nil,artykul_w_bazie[1][5],artykul_w_bazie[1][6],artykul_w_bazie[1][7],} or nil);
 				---
 				local czy_dodane=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][8] or nil;
 				----
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				----
				if(naglowek or not tab_artykul[artykul])then
					pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
				
					czy_ma_elementy=true;
					if(not naglowek)then
						tab_artykul[artykul]=true;
					end;
					local tab_artykul_w_bazie;
				
					local w_rozdziale;
					if(poziomowo)then
							local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
							local poziom_poczatku_artykulu=artykul_w_bazie[2][2];
							----
							local czy_poczatek_rozdzialu=(IleNajblizejDalejBezPoziomowo(p-1)>IleNajblizejDalejBezPoziomowo(0));
							
							w_rozdziale=artykul_w_bazie[2][4];
							if(w_rozdziale)then
								poziom_artykulu,odejmnij_od_dwukropka_w_rozdziale,czy_w_trakcie_dwukropkowania_w_rozdziale=OdejmnijOdDwukropka(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,numer_poprz_w_rozdziale or 0,czy_w_trakcie_dwukropkowania_w_rozdziale,odejmnij_od_dwukropka_w_rozdziale);
								numer_poprz_w_rozdziale=tonumber(tab_lista[2][p][2][1]);
							else
								poziom_artykulu,odejmnij_od_dwukropka,czy_w_trakcie_dwukropkowania=OdejmnijOdDwukropka(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,numer_poprz or 0,czy_w_trakcie_dwukropkowania,odejmnij_od_dwukropka);
							end;
							----
							local numeracja_artykulu=artykul_w_bazie[2][3];
							local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
					 
							local w_rozdziale=artykul_w_bazie[2][4];
							
							local czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki=nil;
							
							if(w_rozdziale)then
								if(not stare_HNumerPoziomu_poza_rozdzialem)then
									stare_HNumerPoziomu_poza_rozdzialem=HNumerPoziomow;
									HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
									-----
									tab_numer_w_rozdziale=tab_numer;
									tab_numer=tab_numer_zapasowe or tab_numer;
								end;
					 			function CzyRozdzialMaArtykulyNieWewnetrzNaglowka()
					 				local czy_artykuly=nil;
					 				return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],false,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
	    							if(not w_rozdziale)then
	    								czy_artykuly=true;
    	 								if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 								return true;
    	 								end;
  	 									return false;
  	 								end;
	    						end),czy_artykuly;
					 			end;
					 			function CzyRozdzialMaRozdzialyNieWewnetrzNaglowka()
					 				return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu_artykulu,w_rozdziale,ostatni_rozdzial_centrowany,poziom_srednikowego_naglowka,poziom_zerowego_naglowka,poziom_artykulu_zerowy)
					 					if((poziom_znakowy_rozdzialu<0)and(poziom_znakowy_rozdzialu_artykulu>0))then
					 						return false;
					 					else
    	 								if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 								return true;
    	 								end;
  	 									return false;
  	 								end;
	    						end);
					 			end;
					 			if(not ile_w_rozdziale)then
					 				ile_w_rozdziale=IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista,false);
					 			end;
					 			if(ile_w_rozdziale_licznik==ile_w_rozdziale)then
					 				czy_w_trakcie_dwukropkowania_w_rozdziale=nil;
					 				odejmnij_od_dwukropka_w_rozdziale=0;
					 				numer_poprz_w_rozdziale=nil;
					 				ostatni_artykul_w_rozdziale=true;
					 			end;
					 			ile_w_rozdziale_licznik=ile_w_rozdziale_licznik+1;
					 			if((poziom_znakowy_rozdzialu>0)and(ile_w_rozdziale==1))then
					 				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,{},nil,tab_lista[2][p][5],przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane);
					 				if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
					 				czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=true;
					 			elseif(not artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)then
					 				artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=true;
					 				if(parametry_modul.TypeNil(czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka))then
					 					local czy_ma_artykuly;
					 					czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka,czy_artykuly=CzyRozdzialMaArtykulyNieWewnetrzNaglowka();
					 					if((not czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka)and(not czy_artykuly))then
					 						czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka=CzyRozdzialMaRozdzialyNieWewnetrzNaglowka();
					 					end;
					 				end;
					 				if((czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka)and(not glowny_ujemny_rozdzial))then
					 					tab_numer[#tab_numer+1]=0;
					 		  	end;
					 			end;
							else
								if((artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)or(czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly))then
					 				-----
					 				tab_poziomowo={};
					 				HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
					 				HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
					 				-----
				 					artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=nil;
				 					czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=nil;
				 					----	
					 				k=1;
					 				tab_poprzedni_artykul_w_bazie=nil;
					 			end;
					 			---
								if(not czy_zera)then
 									if((((not czy_nienilowy_rozdzial)and(m==1))or((czy_nienilowy_rozdzial)and(m>=1)))and(k==1))then
 					 					local numer=tab_lista[2][p][2][1];
 					 					local poczatek=tab_lista[2][p][2][2];
 					 					if(((not czy_nienilowy_rozdzial)and(mw.ustring.match(poczatek,"^:")))or(numer+poziom_numeracji_artykulu==0))then
 					 						for s=p+1,#tab_lista[2],1 do
 					 							if(CzyWliczacBezPoziomowo(p,s))then
 					 								local numer=tab_lista[2][s][2][1];
 					 								local poczatek=tab_lista[2][s][2][2];
 					 								local numeracja_artykulu=tab_lista[2][s][2][3];
													local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
 					 								if((mw.ustring.match(poczatek,"^#"))or(numer+poziom_numeracji_artykulu>0))then
 					 									if(((#tab_numer>0)and(tab_numer[#tab_numer]~=0))or(#tab_numer==0))then
 					 										table.insert(tab_numer,0);
 					 									end;
 					 									tab_poziomowo={};
 					 									czy_zera=true;
 					 									break;
 					 								elseif((not mw.ustring.match(poczatek,"^:"))and(not(#poczatek==0)))then
 					 									break;
 					 								end;
 					 							end;
 					 						end;
 					 					end;
 					 				end;
 							else
 					 			local numer=tonumber(tab_lista[2][p][2][1]);
 					 			local poczatek=tab_lista[2][p][2][2];
 					 			local id=tab_lista[2][p][4];
 					 			local function DodajUsunNumerek(jedno,drugie,trzecie)
 					 				if((not jedno)and(not drugie)and(not trzecie))then return;end;
 									if((#tab_numer>(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka))then
 					 					czy_zera=false;
 					 					tab_poziomowo={};
 										table.remove(tab_numer,#tab_numer);
 										if(#tab_numer>0)then
 											tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0)+1;
 										end;
										czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki=true;
					 				end;
 					 			end;
 					 			DodajUsunNumerek(((mw.ustring.match(poczatek_poprz,"^:"))and(mw.ustring.match(poczatek,"^#"))),((#poczatek_poprz==0)and(not id_poprz)and(#poczatek>0)and(not id)),((#poczatek_poprz+poprz_numeracji_rozdzialu_lub_artykulu==0)and(numer+poziom_numeracji_artykulu>0)));
							end;
 							if((not czy_zera)
 								and((k==1)and(not w_rozdziale)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
 									and(((m==1)and(not czy_nienilowy_rozdzial)and(((artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu)==0)or(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1]>0)))
 											or((m>1)and(czy_nienilowy_rozdzial)and((artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu)==0)))
      							))then
      					local czy_sa_jakies_artykuly_niezerowe=false;local ile=0;
      					local poziom_zerowy=artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu;
      					if(poziom_zerowy)then
      						for h,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
      							if(h>p)then
      								czy_nie_ma_artykulow=false;
      								local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
      								local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
      								if(poziom_artykulu+poziom_numeracji_artykulu>0)then
      									czy_sa_jakies_artykuly_niezerowe=true;
      									break;
      								end;
      							end;
      						end;
      						for h,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
      							if(h>=p)then
      								ile=ile+1;
      							end;
      						end;
      					end;
      					if(((poziom_zerowy==0)and(czy_sa_jakies_artykuly_niezerowe)or(not czy_nienilowy_rozdzial))or(poziom_zerowy>0))then
      						if(ile<=5)then
  									table.insert(tab_numer,0);
  								else
  									nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo=true;
  								end
  							end;
      				end;
						end;
							ostatni_poczatek_artykulu=poziom_poczatku_artykulu;
 				  		-----
 				  		local poziom_zerowego_artykulu_poprz=poziom_zerowego_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,poziom_zerowego_artykulu=ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu);
 				  		
 				  		local poziom_zerowego_artykulu_aktualny=poziom_artykulu;

 				  		poziom_zerowego_artykulu=ZerowyArtykul(tab_lista[2],p,w_rozdziale,poziom_zerowego_artykulu,poziom_zerowego_naglowka,poziom_zerowego_artykulu_poprz);

 				  		----
 				  		local czy_sredniki=mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^(;+)");
      				if(czy_sredniki)then
      		 			poziom_zerowego_naglowka=0;
      					if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      						HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
      						HNumerPoziomow_4=nil;
      						tab_numer=tab_numer_4;
      		
      						poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      						glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      						----
      						czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      					end;
      					KoniecSpisuTresci(poziom_naglowka_bez_poprawki,-1,true);
      				end;
 				  		----
 				  		local poziom_czysty_artykulu=poziom_artykulu;
 				  		----
 				  		local __poziom_poczatku_rozdzialu= (not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_poczatku_rozdzialu or poczatek_poprz;
 				  		local __poziom_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_rozdzialu or poziom_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,__poziom_rozdzialu,__poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami);
 				  		----
 				  		poziom_zerowego_naglowka=czy_sredniki and 0 or poziom_zerowego_naglowka;
 				  		poziom_zerowego_artykulu=czy_sredniki and 0 or poziom_zerowego_artykulu;
 				  		----
 				  		poziom_srednikowego_naglowka=czy_sredniki and 0 or poziom_srednikowego_naglowka;
 				  		----
 				  		poziom_zerowego_naglowka=((ostatni_artykul_w_rozdziale)and(not w_rozdziale)and(poziom_zerowego_naglowka>0)and(poziom_zerowego_artykulu_aktualny==0)) and (poziom_zerowego_naglowka-1) or poziom_zerowego_naglowka;
 				  		
 				  		if((ostatni_artykul_w_rozdziale)and(not w_rozdziale))then
 				  			ostatni_artykul_w_rozdziale=nil;
 				  		end;
 				  		----
 				  		if((poziom_znakowy_rozdzialu<0)and(rozdzial==""))then
 				  			poziom_artykulu=poziom_naglowka+poziom_artykulu+poziom_zerowego_artykulu+(poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
 				  		else
 				  			poziom_artykulu=poziom_artykulu+poziom_zerowego_artykulu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+((not czy_sredniki)and poziom_srednikowego_naglowka or 0)+(poziom_spisu_tresci_dodatek or 0);
 				  		end;
 				  		----
      	  		local poziom_podany_artykulu_bez_numeracji=poziom_artykulu;
      	  		poziom_artykulu=poziom_artykulu+(poziom_numeracji_artykulu or 0);
      	  		----
      	   		local __poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=((poziom_znakowy_rozdzialu>0) and poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu or poziom_naglowka);
      	   		local __poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=(poziom_znakowy_rozdzialu>0) and poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu or poziom_numeracji_rozdzialu;
      	   		
      	   		if(not w_rozdziale)then
      	   			if(k==1)then
      	   				staly_dodatek_rozdzialu_temp=staly_dodatek_rozdzialu_roz;
      	   			end;
      	   		end;
      	   		poziom_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu_temp--[[staly_dodatek]]=PoziomNumerNaglowka(poziom_podany_artykulu_bez_numeracji,poziom_numeracji_artykulu,__poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,__poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu_temp--[[staly_dodatek]]);
      	   		if(not w_rozdziale)then staly_dodatek_rozdzialu=staly_dodatek_rozdzialu_temp;end;
 							----
 							local prefix_poziom_artykulu=poziom_artykulu;
							local function WielopoziomowyAdres(poziom_artykulu,poprz_poziom_artykulu_bez_b,tab_poprzedni_artykul_w_bazie,staly_dodatek_artykulu)
								local b=0;	
								local tab_artykul_w_bazie=mw.text.split(artykul,"/");
								if((tab_poprzedni_artykul_w_bazie)and((czy_w_podreczniku_poprz)and(czy_w_podreczniku)))then
									if((#tab_artykul_w_bazie>1)or(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie>1))then
 										for c=1,#tab_artykul_w_bazie,1 do
					 						local podstrona_artykul=tab_artykul_w_bazie[c];
					 						local podstrona_poprzedni_artykul=tab_poprzedni_artykul_w_bazie[c];
					 						if(podstrona_artykul==podstrona_poprzedni_artykul)then
					 	 						b=b+1;
					 	 					else
					 	 						break;
					 						end;
					 					end;
									end;
								else
									if(k==1)then
		 				  			if(#tab_artykul_w_bazie>1)then
		 				  				local podrozdzial_artykulu=tab_artykul_w_bazie[1];
		 				  				podrozdzial_artykulu=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=podrozdzial_artykulu,[2]="tak",};
		 				  				podrozdzial_artykulu=mw.getContentLanguage():ucfirst(podrozdzial_artykulu);
		 				  				if(not podrozdzial_spisu)then
		 				  					podrozdzial_spisu=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=rozdzial,[2]="tak",};
		 				  					podrozdzial_spisu=mw.getContentLanguage():ucfirst(podrozdzial_spisu);
		 				  				end;
		 				  				local czy_z_rozdzialem=(podrozdzial_artykulu==podrozdzial_spisu);
		 				  				if(czy_z_rozdzialem)then b=1;end;
		 				  			end;
		 				  		end
								end;
								if((#tab_artykul_w_bazie==b)and(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie==b))then b=b-1;end;
 								if(not poprz_poziom_artykulu_bez_b)then
									staly_dodatek_artykulu={b,true};
									return 0,staly_dodatek_artykulu,tab_artykul_w_bazie;
 								end;
								if(poziom_artykulu==poprz_poziom_artykulu_bez_b)then
									if((k>=2)and(czy_w_podreczniku)and(staly_dodatek_artykulu[2])and(staly_dodatek_artykulu[1]==0)and(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie>1)and(b>0)and(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie>=b+1))then
										staly_dodatek_artykulu[1]=b;
										staly_dodatek_artykulu[2]=false;
									end;
									if(((k==2)or(staly_dodatek_artykulu[3]))and(not czy_w_podreczniku))then
										staly_dodatek_artykulu[3]=k;
									elseif((k>2)and(czy_w_podreczniku)and((staly_dodatek_artykulu[3] or 0)+2==k)and(b>0))then
										staly_dodatek_artykulu[3]=nil;
										staly_dodatek_artykulu[1]=b;
									end;
									local poziom_numeracji=b-(staly_dodatek_artykulu[1] or 0);
									return ((czy_w_podreczniku)and ((poziom_numeracji>=0)and poziom_numeracji or 0)or(dodatek_poprz)),staly_dodatek_artykulu,tab_artykul_w_bazie;
								elseif(poziom_artykulu~=poprz_poziom_artykulu_bez_b)then
									staly_dodatek_artykulu={b,true};
									if((k==2)and(not czy_w_podreczniku))then
										staly_dodatek_artykulu[3]=k;
									end;
									return 0,staly_dodatek_artykulu,tab_artykul_w_bazie;
								end;
								return 0,staly_dodatek_artykulu,tab_artykul_w_bazie;
							end;
							-----
							local dodatek;
							dodatek,staly_dodatek_artykulu,tab_artykul_w_bazie=WielopoziomowyAdres(poziom_artykulu,poprz_poziom_artykulu_bez_b,tab_poprzedni_artykul_w_bazie,staly_dodatek_artykulu);
							poprz_poziom_artykulu_bez_b=poziom_artykulu;
							local numer_poziomu=HNumerPoziomow(poziom_artykulu);
							-----
							if(not w_rozdziale)then
 								if(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
 									if(poziom_artykulu<=(poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka or 0))then
 										tab_poziomowo=tab_numer_4;
 										tab_numer={};
 										HNumerPoziomu=HNumerPoziomow_4;
 										HNumerArtykulu(poziom_artykulu,HNumerPoziomu(0));
									else	
 										local numer=numer_rozdzialu-numer_poziomu;
 										if(numer>=0)then
 											local tab_numer_s=tab_numer;
 											local tab_poziomowo_s=tab_poziomowo;
 											tab_numer={};tab_poziomowo={};
 											if(#tab_numer_s>=numer_poziomu-1)then
 												for i=1,numer_poziomu-1,1 do
 													tab_numer[i]=tab_numer_s[i];
 												end;
 												for i=numer_poziomu,#tab_numer_s,1 do
 													tab_poziomowo[i-numer_poziomu+1]=tab_numer_s[i];
 												end;
 												for i=1,#tab_poziomowo_s,1 do
 													tab_poziomowo[i+#tab_numer_s-numer_poziomu+1]=tab_poziomowo_s[i];
 												end;
 											else
 												for i=1,#tab_numer_s,1 do
 													tab_numer[i]=tab_numer_s[i];
 												end;
 												for i=1,numer_poziomu-1,1 do
 													tab_numer[i+#tab_numer_s]=tab_poziomowo_s[i];
 												end;
 												for i=numer_poziomu,#tab_poziomowo_s,1 do
 													tab_poziomowo[i-numer_poziomu+1]=tab_poziomowo_s[i];
 												end;
 											end;
 										end;
 									end;
 								end;
							end;
 					 		if(not czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly)then
 								if((poziomowo)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))then
 									if((numer_rozdzialu>=numer_poziomu)and(numer_poziomu>=1))then
 										HNumerPoziomu(poziom_artykulu,1);
 										HNumerArtykulu(poziom_artykulu,1);
 									end;
 								end;
								 								
								local stala=poziom_artykulu;
								
								if(czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki)then
									HNumerPoziomu(stala,1);
									HNumerArtykulu(stala,1);
								end;
								local numer_poziomu=HNumerPoziomu(stala);
								poziom_artykulu=stala+dodatek;
								local numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu);
								local roznica=numer_poziomu-numer;
								if(roznica>0)then
					 				numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu,numer_poziomu);
								end;
          			if(#tab_poziomowo<numer)then
           				for i=#tab_poziomowo+1,numer,1 do
           					table.insert(tab_poziomowo,1);
           				end;
          			else
           				if(#tab_poziomowo>numer)then
           	 				for i=#tab_poziomowo,numer+1,-1 do
           	 	  				table.remove(tab_poziomowo,i);
           	 				end;
           				end;
           				tab_poziomowo[#tab_poziomowo]=(tab_poziomowo[#tab_poziomowo] or 0)+1;
          			end;
 					 		end;
 					 		----
				      tab_poprzedni_artykul_w_bazie=tab_artykul_w_bazie;
          		poprz_numeracji_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_numeracji_artykulu;
          		poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_artykulu;
          		poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_podany_artykulu_bez_numeracji;
          		poziom_srednikowego_naglowka=czy_sredniki and poziom_czysty_artykulu or poziom_srednikowego_naglowka;
          		numer_poprz=(not w_rozdziale)and tonumber(tab_lista[2][p][2][1]) or ((w_rozdziale)and numer_poprz or nil);
          		poprz_numer_artykulu=numer;
          		poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=numer_poziomu;
 					 		poczatek_poprz=tab_lista[2][p][2][2];
 					 		id_poprz=tab_lista[2][p][4];
 					 		czy_w_podreczniku_poprz=czy_w_podreczniku;
 					 		dodatek_poprz=dodatek;
						end;
						local wartosc;
						if(not czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly)then
							wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,nil,tab_lista[2][p][5],przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane);
							if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
						end;
						if(not poziomowo)then
							i=i+1;
						else
							if((ostatni_artykul_w_rozdziale)and(w_rozdziale))then
 								HNumerPoziomow=stare_HNumerPoziomu_poza_rozdzialem;
 								stare_HNumerPoziomu_poza_rozdzialem=nil;
 								tab_numer=tab_numer_w_rozdziale;
 								poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 								-----
 								poziom_zerowego_artykulu=0;
 								-----
					 			czy_sa_artykuly_lub_rozdzialy_w_rozdziale_nie_wewnatrz_naglowka=nil;
					 			if((#tab_numer>0)and(tab_numer[#tab_numer]==0))then
					 				tab_numer[#tab_numer]=nil;
					 			end;
							else
 								if(not nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo)then
 					 				poprzedni_tab_poziomowo=tab_poziomowo;
 					 			else
 					 				poprzedni_tab_poziomowo={1,};
 					 			end;
				 			end;
						end;
						k=k+1;
					end;
 				end;
 				if(not czy_ma_elementy)then
 					poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 				end;
 			else
 				poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 			end;
 		end;
	end;
	return;
end;
function ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu)
	local tab_numer_artykulu=mw.text.split(numer_artykulu,".",true);
	return tab_numer_artykulu;
end;
function UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu)
	if(#tab_numer_artykulu<=1)then return tab_numer_artykulu;end;
	local stronicowyparser_modul=require("Module:StronicowyParser");
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local nazwa_glownego_spisu,tab_inne_spisy,dodatkowe_artykuly=stronicowyparser_modul["DaneUkładuAutonawigacji"](frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
	if((not tab_inne_spisy)or(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tab_inne_spisy)))then return tab_numer_artykulu;end;
	local tab_w_spis={};
	for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
		local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1];
		if(tab_lista[2])then
			for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
				if((m>1)and(poziom_rozdzialu==1))then break;end;
				local czy_table_baza_artykulu=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 				local przekierowanie=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][3] or nil;
 				local czy_artykul=nil;
 				for _,tab_lub_str in ipairs(tab_inne_spisy)do
 					local czy_tab_lub_str=parametry_modul.TypeTable(tab_lub_str);
 					if(czy_tab_lub_str)then
 						if(czy_tab_lub_str[1]==artykul)then
 							czy_artykul=true;
 						end;
 					else
 						if(tab_lub_str==artykul)then
 							czy_artykul=true;
 						end;
 					end;
 				end;
 				if(czy_artykul)then
 					tab_w_spis[artykul]=true;
 				end;
			end;
		end;
	end;
	local czy_w_spis=true;
	for _,name in ipairs(tab_inne_spisy)do
		local czy_table_name=parametry_modul.TypeTable(name);
		czy_w_spis=czy_w_spis and tab_w_spis[czy_table_name and name[1] or name];
		if(not czy_w_spis)then break;end;
	end;
	if(not czy_w_spis)then
		return tab_numer_artykulu;
	end;
	if((tab_numer_artykulu)and(#tab_numer_artykulu>1)and(tab_numer_artykulu[1])and(tab_numer_artykulu[1]=='1'))then
		table.remove(tab_numer_artykulu,1);
	end;
	if((tab_numer_artykulu)and(#tab_numer_artykulu>1)and(tab_numer_artykulu[1])and(tab_numer_artykulu[1]=='1'))then
		local nazwa_spisu,numer_spisu;
		local czy_jedno=true;local pierwszy_rozdzial;
		for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
			local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1];
			if(m>1)then
				if(poziom_rozdzialu==1)then 
					break;
				elseif(m==2)then
					pierwszy_rozdzial=poziom_rozdzialu;
				elseif(m>2)then
					czy_jedno=czy_jedno and pierwszy_rozdzial and (pierwszy_rozdzial<poziom_rozdzialu);
				end;
			end;
		end;
		if(czy_jedno)then
			table.remove(tab_numer_artykulu,1);
		end;
	end;
	return tab_numer_artykulu;
end;
function LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu)
	local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
	if(#tab_numer_artykulu<=1)then return tab_numer_artykulu;end;
	local tab_numer_spisu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_spisu);
	local lens=#tab_numer_spisu;
	for i=lens,1,-1 do
		if(i==lens)then 
			tab_numer_artykulu[1]=tab_numer_spisu[i];
		else
			table.insert(tab_numer_artykulu,1,tab_numer_spisu[i]);
		end;
	end;
	return tab_numer_artykulu;
end;
p["PobierzNumerArtykułu"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
 local s=1;
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args_kopia;
 local tab_spis;
 local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_podrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki)
 	----
 	  local dane_szablonu=pierwszy_parametr_szablonu();
 	  local nazwa_artykulu,czy_nazwa,dane=dane_szablonu[1],dane_szablonu[2],dane_szablonu[3];
 	  ----
 	  if((((dane==2)or(dane==3))and(artykul=="")and(rozdzial==nazwa_artykulu))or(((dane==1)or(dane==3))and(artykul~="")and((nazwa_artykulu==artykul)or(((przekierowanie)and(parametry_modul.TypeString(przekierowanie))and(przekierowanie==nazwa_artykulu))or(parametry_modul.TypeTable(przekierowanie)and(przekierowanie[1]==nazwa_artykulu))))))then
 	  	  if(s==ktory)then
				if(poziomowo)then
					local numer_artykulu=(table.concat(tab_numer,".")..((#tab_numer>0) and ((#tab_poziomowo>0) and "." or "") or "")..table.concat(tab_poziomowo,"."));
					if((not nazwa_spisu)or(not numer_spisu) 
						or ((not glowny_spis_tresci_ksiazki)and((tonumber(numer_artykulu) or 1)>1))
							or((glowny_spis_tresci_ksiazki)and((numer_spisu or 1)>1))
					)then
						return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;
					elseif((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
						if(glowny_spis_tresci_ksiazki)then
							
							return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;
						else
							local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
							tab_numer_artykulu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu);
							return table.concat(tab_numer_artykulu,"."),glowny_spis_tresci_ksiazki;
						end;
					end;
					local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
					if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then
						if(not args_kopia)then
							local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
							args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
						end;
						args_kopia[1]=nazwa_spisu;
						if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
						tab_spis[nazwa_spisu]={};
						numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=PobierzNumerLubNazweArtykulu({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false);
						tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
					else
						local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
						numer_spisu_tresci=tab_element[1];
						glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
					end;
					if((not numer_spisu_tresci)or((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)>1)))then return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
					local tab_numer_artykulu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu_tresci);
					tab_numer_artykulu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu) or tab_numer_artykulu;
					return table.concat(tab_numer_artykulu,"."),glowny_spis_tresci_ksiazki;
				else
					return i,glowny_spis_tresci_ksiazki;
				end;
 	  	  end;
		  s=s+1;
		end;
 end;
 local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false);
 return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;
end;
p["PobierzNazwęArtykułu"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
	local s=1;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args_kopia;
	local tab_spis;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_podrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki)
	  ----
 	  local dane_szablonu=pierwszy_parametr_szablonu();
 	  local numer,czy_nazwa,dane=dane_szablonu[1],dane_szablonu[2],dane_szablonu[3];
 	  ----
		if((not poziomowo)and(i==numer))then
			if(s==ktory)then
				if(artykul~="")then
					local wartosc=(not czy_nazwa) and artykul or (nazwa or artykul);
					return wartosc;
				else
					return rozdzial;
				end;
			else
				s=s+1;
			end;
		elseif(poziomowo)then
			local function NumerArtykulu(tab_numer,tab_poziomowo)
				return (table.concat(tab_numer,".")..((#tab_numer>0) and ((#tab_poziomowo>0) and "." or "") or "")..table.concat(tab_poziomowo,"."));
			end;
			local function WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu)
				if((((dane==2)or(dane==3))and(artykul=="")and(numer_artykulu==numer))or(((dane==1)or(dane==3))and(artykul~="")and(numer_artykulu==numer)))then
			  	if(s==ktory)then
			  		if(artykul~="")then
							local wartosc=(not czy_nazwa) and artykul or (nazwa or artykul);
							return wartosc;
						else
							return rozdzial;
						end;
					else
						s=s+1;
					end;
				end;
			end;
			local numer_artykulu=NumerArtykulu(tab_numer,tab_poziomowo);
			if((not nazwa_spisu)or(not numer_spisu) 
				or ((not glowny_spis_tresci_ksiazki)and((tonumber(numer_artykulu) or 1)>1))
					or((glowny_spis_tresci_ksiazki)and((numer_spisu or 1)>1))
			)then
				local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
				if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
			elseif((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
				if(glowny_spis_tresci_ksiazki)then
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				else
					local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
					tab_numer_artykulu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu);
					local numer_artykulu=table.concat(tab_numer_artykulu,".");
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				end;
			else
				local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
				if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then
					if(not args_kopia)then
						local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
						args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
					end;
					args_kopia[1]=nazwa_spisu;
					numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=p["PobierzNumerArtykułu"]({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
					if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
					tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
				else
					local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
					numer_spisu_tresci=tab_element[1];
					glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
				end;
				if((not numer_spisu_tresci)or((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)>1)))then 
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				end;
				local tab_numer_artykulu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu_tresci);
				tab_numer_artykulu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu) or tab_numer_artykulu;
				local numer_artykulu=table.concat(tab_numer_artykulu,".");
				local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
				if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
			end;
		end;
 end;
  local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,true);
  return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;
end;
p["PobierzDaneKsiążki"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,kodowanie_nie_json)
 local tab_dane_ksiazki=nil;
 local s=1;
 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args_kopia;
 local tab_spis;
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
 local pierwszy_spis_tresci=nil;
 
 local artykul_spisowy=nil;
 
 local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_podrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane)
 	 if((artykul_spisu)and(nazwa_spisu))then
 	 		if((artykul_spisu~=nazwa_spisu))then 
 	 			if(not artykul_spisowy)then return false;else return true;end;
 	 		elseif((not artykul_spisowy)and(artykul_spisu==nazwa_spisu))then
 	 			artykul_spisowy=true;
 	 		end;
 	 end;
 	 if(not tab_dane_ksiazki)then tab_dane_ksiazki={};end;
 	 if(not tab_dane_ksiazki[rozdzial])then tab_dane_ksiazki[rozdzial]={};end;
 	 local tab_rozdzial=tab_dane_ksiazki[rozdzial];
 	 local numer_rozdzialu=tab_numer and table.concat(tab_numer,".") or "";
 	 
 	 if((nazwa_spisu)and(numer_spisu)and(not glowny_spis_tresci_ksiazki)and(numer_rozdzialu~=""))then
 			local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
			if((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
					if(not glowny_spis_tresci_ksiazki)then
						local tab_numer_rozdzialu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_rozdzialu);
						tab_numer_rozdzialu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu);
						numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
					end;
			else
				if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then	
					if(not args_kopia)then
						local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
						args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
					end;
					args_kopia[1]=nazwa_spisu;
					numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=p["PobierzNumerArtykułu"]({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
					if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
					tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
				else
					local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
					numer_spisu_tresci=tab_element[1];
					glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
				end;
				if(((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and(numer_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)==1))or((glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)))then 
					local tab_numer_rozdzialu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_rozdzialu,numer_spisu_tresci);
					tab_numer_rozdzialu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu) or tab_numer_rozdzialu;
					numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
				end;
			end;
 	 elseif((not pierwszy_spis_tresci)and(nazwa_spisu)and(numer_spisu)and(glowny_spis_tresci_ksiazki)and(numer_rozdzialu~=""))then
 		 local czy_spis_tresci=tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial];
 		 if(czy_spis_tresci)then
 		 	pierwszy_spis_tresci=true;
 		 	local tab_numer_rozdzialu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_rozdzialu);
			tab_numer_rozdzialu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu);
			numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
 		 end;
 	 end;
 	 
 	 if(not tab_rozdzial[numer_rozdzialu])then
 			tab_rozdzial[numer_rozdzialu]={};
 	 end;
 	 local tab_numer_rozdzialu=tab_rozdzial[numer_rozdzialu];
 	 if(not tab_numer_rozdzialu[artykul])then 
 			tab_numer_rozdzialu[artykul]={}; 
 	 end;
 	 local tab_artykul=tab_numer_rozdzialu[artykul];
 	 local numer_artykulu=tab_poziomowo and table.concat(tab_poziomowo,".") or "";
 	 if(not tab_artykul[numer_artykulu])then
 			tab_artykul[numer_artykulu]={};
 	 end;	
 	 local tab_numer_artykulu=tab_artykul[numer_artykulu];
 	 local czy_tabelka=parametry_modul.TypeTable(przekierowanie);
 	 ----
 	 table.insert(tab_numer_artykulu,{["przekierowanie"]=czy_tabelka and przekierowanie[1] or ((not czy_tabelka) and przekierowanie or nil),["kod języka"]=czy_tabelka and przekierowanie[3] or nil,["kod projektu"]=czy_tabelka and przekierowanie[4] or nil,["pełna nazwa książki"]=(czy_tabelka and przekierowanie[2]) and nazwy_modul["NazwaModułu"](przekierowanie[2][1],przekierowanie[2][2],przekierowanie[2][3],"") or nil,["link"]=czy_tabelka and przekierowanie[5] or nil,["nazwa"]=nazwa,["spis treści"]=czy_nienilowy_rozdzial,["czy w podręczniku"]=(((artykul~="")or(numer_artykulu~="")) and ((czy_artykuly_podrecznikowe) and true or nil) or nil),["dodane"]=czy_dodane,["numer"]=s});
 	 ----
 	 s=s+1;
 	 return false;
 end;
 PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false,true);
 return (not kodowanie_nie_json) and mw.text.jsonEncode(tab_dane_ksiazki,mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS) or tab_dane_ksiazki;
end;
return p;