Moduł:StronicowyParser/NumerLubNazwaArtykułówKsiążek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
local function PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,typ)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryKonteneraWoluminu(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyStronWoluminu(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local poziomowo=parametry_modul.CzyTak(args["poziomowo"]);
 
 local ktory=(tonumber(args["który"]) or 1);
 
 local parametr_pierwszy_szablonu=typ and ((not poziomowo) and (tonumber(args[1]) or 1) or args[1]) or args[1];
 
 if(not typ)then
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"^[%s_]+","");
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"[%s_]+$","");
		parametr_pierwszy_szablonu,_=mw.ustring.gsub(parametr_pierwszy_szablonu,"[%s_]+"," ");
 end;
 
 local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 local HNumer_2=nil;
 local tab_numer_2=nil;
 local tab_numer={};
 local i=(not poziomowo) and 0 or nil;
 
 local i_2=nil;
 
 local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
 local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
 
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 
 local odczyt_tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu;
 local tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu);
 
 local odczyt_tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
 local tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu);
 
 setmetatable(tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 setmetatable(tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 
 local poziom_spisu_tresci=nil;
 
 local pierwszy_dodatni_spis_tresci=nil;
 
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
    local rozdzial=tab_lista[1][1];
    local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1] or 0;
    if(poziom_rozdzialu>0)then
    	  
    	  local czy_nie_ten_rozdzial=nil;
    	  
    	  local czy_jest_teraz_spis_tresci=tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial];local czy_nie_ten_rozdzial;
    	  if((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(czy_jest_teraz_spis_tresci))then
    			poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
    			juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=true;
    			czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    		elseif((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then
    			if((poziom_spisu_tresci<poziom_rozdzialu))then
    				czy_nie_ten_rozdzial=false;
    			else
    				juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=true;
    				czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    			end;
    		else
    			local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
					local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
    			czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    		end;
    		
    		if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
    			if(poziomowo)then
    				local hnumer=HNumer(poziom_rozdzialu);
    				if(#tab_numer<hnumer)then
    					for i=#tab_numer+1,hnumer,1 do
    						table.insert(tab_numer,1);
    					end;
    				elseif(#tab_numer>hnumer)then
    					for i=#tab_numer, hnumer+1,-1 do
    						table.remove(tab_numer,i);
    					end;
    					tab_numer[#tab_numer]=tab_numer[#tab_numer]+1;
    				else
    					tab_numer[#tab_numer]=tab_numer[#tab_numer]+1;
    				end;
    				----
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,parametr_pierwszy_szablonu,rozdzial);
    					----
    				if(wartosc)then return wartosc;end;
    				----
    				if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not pierwszy_dodatni_spis_tresci))then
    					HNumer_2=HNumer;
    					HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					tab_numer_2=tab_numer;
    					tab_numer={};
    					pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    				elseif((pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu))then
    					HNumer=HNumer_2;
    					HNumer_2=nil;
  	  				tab_numer=tab_numer_2;
	    				tab_numer_2=nil;
	    				pierwszy_dodatni_spis_tresci=false;
    				end;
    			else
    				i=i+1;
    				----
    				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,parametr_pierwszy_szablonu,rozdzial);
    				---
    				if(wartosc)then return wartosc;end;
    				---
    				if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not pierwszy_dodatni_spis_tresci))then
							i_2=i;
							i=0;
							pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    				elseif((pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu))then
							i=i_2;
							i_2=nil;
							pierwszy_dodatni_spis_tresci=false;
    				end;
    			end;
    		end;
    	end;
	 end;
end;
p["PobierzNumerNagłówka"]=function(frame)
	local s=1;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,naglowek,rozdzial)
		if(naglowek==rozdzial)then
			if(s==ktory)then
				if(poziomowo)then
					if(#tab_numer==0)then return;end;
					return table.concat(tab_numer,".");
				else
 					return i;
				end;
			end;
			s=s+1;
		end;
	end;
	return PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,false);
end;
p["PobierzNazwęNagłówka"]=function(frame)
	local s=1;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,tab_numer,ktory,numer,rozdzial)
		if(poziomowo)then
			if(#tab_numer==0)then return;end;
			if(numer==table.concat(tab_numer,"."))then
				if(s==ktory)then
					return rozdzial;
				else
					s=s+1;
				end;
			end;
		elseif(numer==i)then
			if(s==ktory)then
 				return rozdzial;
 			else
 				s=s+1;
 			end;
		end
	end;
	return PobiezNumerLubNazweNaglowka(frame,__FUNKCJA,true);
end;
local function PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,typ,zbieraj_dane)
 local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryKonteneraWoluminu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyStronWoluminu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return "(błąd)";end;
 
 local args=stronicowyparser_potrzebne_modul:Args(frame);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 local naglowek=parametry_modul.CzyTak(args["nagłówek"]);
 local artykul_spisu=args["spis"];
 artykul_spisu=artykul_spisu and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=artykul_spisu,[2]="tak",} or nil;
 
 local tab_artykul=(not naglowek)and {} or nil;
  
 local poziomowo=parametry_modul.CzyTak(args["poziomowo"]);
 local tab_poziomowo={};
 local tab_poziomowo_1={};
 local tab_poziomowo_2={};
 
 local html_modul=require("Module:Html");
 ----
 local function ParametrySzablonuPobierania()
 		if(not zbieraj_dane)then
			local pierwszy_parametr_szablonu=nil;local czy_nazwa=nil;
    	if(not typ)then
    		pierwszy_parametr_szablonu=args[1] and ((not naglowek) and mw.ustring.gsub(html_modul["PoprawAdresNagłówkaOrazParametrówStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](args[1]),true),"^([^#]*)#(.*)$","%1") or html_modul["PoprawAdresNagłówkaOrazParametrówStronyAdresu"](html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](args[1]),true)) or "Przykładowy artykuł";
    	else
    		pierwszy_parametr_szablonu=args[1] and ((not poziomowo) and (tonumber(args[1]) or 1) or args[1]) or ((not poziomowo) and 1 or "1");
    		czy_nazwa=parametry_modul.CzyTak(args["nazwa"]);
    	end;
			return function()
				return pierwszy_parametr_szablonu,czy_nazwa;
			end;
		end;
 end;
 local pierwszy_parametr_szablonu=ParametrySzablonuPobierania();
 ----
 local ktory=(tonumber(args["który"]) or 1);
 
 local i=(not poziomowo) and 1 or nil;
 
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local odczyt_tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu;
 local tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu);
 
 local odczyt_tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
 local tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu);
 
 setmetatable(tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 setmetatable(tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
 
 --local HNumer=poziomowo and stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer() or nil;
 local HNumerPoziomow_4=nil--poziomowo and stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer() or nil;
 local HNumerPoziomow_3=nil
 local HNumerPoziomow_2=nil;
 local HNumerPoziomow_1=nil;
 
 local HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 local HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 
 local HNumerPoziomowNaglowkow_1=nil;
 local HNumerPoziomowNaglowkow_2=nil;
 --local HNumerPoziomowInnychNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 
 local tab_numer=poziomowo and {} or nil;
 tab_numer_1=nil;
 tab_numer_3=nil
 tab_numer_4=nil;--poziomowo and {} or nil;
 
 local spis=false;
 
 local pierwszy_dodatni_naglowek=nil;
 local pierwszy_ujemny_naglowek=nil;
 
 local juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
 local juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
 local poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 local poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 
 local poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=0;
 local poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=0;
 
 local poziom_zerowego_naglowka=0;
 local poziom_srednikowego_naglowka=0;
 
 local poziom_spisu_tresci_naglowka=0;
 
 local ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
 local ostatni_rozdzial_centrowany=nil;
 local pierwszy_rozdzial_dodatni=nil;
 
 local glowny_dodatni_rozdzial=nil;
 local glowny_ujemny_rozdzial=nil;
 
 local spis_tresci=nil;
 
 local poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
 
 local ostatni_poczatek_artykulu=nil;
 local pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
 
 local rozdzial;
 
 local czy_pierwszy_nilowy=nil;
 local czy_nienilowy_rozdzial=nil;
 
 local pierwszy_dodatni_spis_tresci=nil;
 local pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
 
 local czy_poziom_dodatni_spisu_tresci=nil;
 local czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
 
 local poziom_spisu_tresci=nil;
 local spis_tresci_ksiazki=nil;
 local glowny_spis_tresci_ksiazki=nil;
 local poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=nil;
 local staly_dodatek_rozdzialu=0;
 
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce2=tab_lista_artykulow_w_ksiazce;
 tab_lista_artykulow_w_ksiazce={};
 function TabLista(tab_lista)
 		local max_ile=0;
 		for name,value in pairs(tab_lista)do
 			max_ile=math.max(max_ile,name);
 		end;
		function Iterator(tab_lista)
			local p2=0;
			local s=0;
			local pp=0;
			local function InneTablica(numer)
				local p1=0;
				return function()
					if((tab_lista[numer])and(tab_lista[numer][p1+1])and(tab_lista[numer][p1+1][5]==pp))then
 			  		p1=p1+1;
 			  		pp=pp+1;
 			  		return s,tab_lista[numer][p1];
 			  	end;
				end;
			end;
 			local function WszystkieInneTablica()
 				local tab={};
 				for i=1,max_ile-2,1 do
 					tab[i]=InneTablica(i+2);
 				end;
 				return function()
 					for i=1,max_ile-2,1 do
 						local wartosc,tab_artykul=tab[i]();
 						if((wartosc)and(tab_artykul))then
 							return wartosc,tab_artykul;
 						end;
 					end;
 				end;
 			end;
 			--local p1=0;
 			--local p2=0;
 			--local s=0;
 			
 			local iter_inne_tablice=WszystkieInneTablica();
 			return function()
 				s=s+1;
 				local wartosc,tab_artykul=iter_inne_tablice();
 				if((wartosc)and(tab_artykul))then
 					return wartosc,tab_artykul;
 				elseif((tab_lista[2])and(tab_lista[2][p2+1]))then
 			  	p2=p2+1;
 			  	pp=pp+1;
 			  	return s,tab_lista[2][p2];
 				else
 					return nil;  	
 				end;
 			end;
		end;
		local tab={};
		local iter=Iterator(tab_lista);
		for s,artykul_w_bazie in iter do
 			tab[s]=artykul_w_bazie;
		end;
		return tab;
	end;
	for s,tab_lista in ipairs( tab_lista_artykulow_w_ksiazce2)do
 		if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s])then tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s]={};end;
 		tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s][1]=tab_lista[1];
 		tab_lista_artykulow_w_ksiazce[s][2]=TabLista(tab_lista);
	end;
	----
	local function ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu)
		local numer_artykulu=tonumber(poziom_artykulu);
		local numer_dodatkowy=((numer_artykulu)and(numer_artykulu>0)) and 0 or 1;
		return (numer_artykulu or 0),numer_dodatkowy;
	end;
	local function OdejmnijOdDwukropka(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,numer_poprz,czy_w_trakcie_dwukropkowania,odejmnij_od_dwukropka)
		if((not czy_w_trakcie_dwukropkowania)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
			odejmnij_od_dwukropka=math.max((#poziom_poczatku_artykulu-(numer_poprz or 0)-1),0);
			czy_w_trakcie_dwukropkowania=true;
		elseif((czy_w_trakcie_dwukropkowania)and(not mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
			odejmnij_od_dwukropka=0;
			czy_w_trakcie_dwukropkowania=nil;
		end;
		if(odejmnij_od_dwukropka>0)then
			poziom_artykulu=poziom_artykulu-odejmnij_od_dwukropka;
			if(poziom_artykulu<1)then
				poziom_artykulu=1;
			end;
		end;
		return poziom_artykulu,odejmnij_od_dwukropka,czy_w_trakcie_dwukropkowania;
	end;
	local function PoziomNumeracji(numeracja_artykulu)
		if(numeracja_artykulu)then
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"^%s*%.*(.-)%.*%s*$","%1");
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"%s+","");
			numeracja_artykulu=mw.ustring.gsub(numeracja_artykulu,"%.+",".");
			local tab_numeracja_artykulu=numeracja_artykulu and mw.text.split(numeracja_artykulu,"%s*%.%s*",false);
			poziom_numeracji_artykulu=((numeracja_artykulu~="") and (#tab_numeracja_artykulu) or 0);
			return poziom_numeracji_artykulu;
		end;
		return 0;
 	end;
	-----
	local function UzyskajArtykul(artykul,pomin_link)
 		local artykul=(not naglowek)and stronicowyparser_potrzebne_modul.TylkoNazwaStronyWoluminuZTabeliPublikacji(artykul,pomin_link)
				or stronicowyparser_potrzebne_modul.UzykanieNazwyStronyWoluminuZParametramiOrazIdentyfikatoremZTabeliWoluminu(artykul,true,pomin_link);
		return artykul;
 	end;
	----
	local nazwa_spisu=nil;local numer_spisu=nil;
 
	for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
 		local poziom_rozdzialu;
 		local poziom_poczatku_rozdzialu=nil;
 		local poziom_znakowy_rozdzialu=nil;
 		local prawdziwy_poziom_rozdzialu=nil;
 	
		local poziom_naglowka=nil;
		local poziom_naglowka_bez_poprawki=nil;
		local numer_rozdzialu=nil;
		local tab_numer_zapasowe=nil;
 		local poziom_numeracji_rozdzialu=nil;
 		-----
 		function PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu)
 			local poziom_naglowka_z_numeracja=poziom_naglowka+poziom_numeracji_rozdzialu;
    	if((m>1)and((poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu>0)
    		or(poziom_numeracji_rozdzialu>0)
    	))then
 				local numer_poprz=poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu;
 				local numer=poziom_naglowka;
 				if(numer_poprz<numer)then
 					local roznica_rozdzialu=poziom_naglowka_z_numeracja-poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu;
 					if(roznica_rozdzialu<=0)then
 						 staly_dodatek_rozdzialu=math.abs(roznica_rozdzialu)+1
 						 poziom_naglowka_z_numeracja=poziom_naglowka_z_numeracja+staly_dodatek_rozdzialu;
 					end;
 				elseif(numer_poprz>numer)then
 					local roznica_rozdzialu=poziom_naglowka_z_numeracja-poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu;
 					if(roznica_rozdzialu>=0)then
 						staly_dodatek_rozdzialu=-roznica_rozdzialu-1;
 						poziom_naglowka_z_numeracja=poziom_naglowka_z_numeracja+staly_dodatek_rozdzialu;
 					end;
 				else
 					if(poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu==poziom_numeracji_rozdzialu)then staly_dodatek_rozdzialu=0;end;
 					poziom_naglowka_z_numeracja=poziom_naglowka_z_numeracja+staly_dodatek_rozdzialu;
 				end;
 			
 				if(numer>poziom_naglowka_z_numeracja)then
 					poziom_naglowka_z_numeracja=numer;
 					staly_dodatek_rozdzialu=0;
 				end;
 			else
 				poziom_naglowka_z_numeracja=poziom_naglowka_z_numeracja+staly_dodatek_rozdzialu;
    	end;
    	return poziom_naglowka_z_numeracja,staly_dodatek_rozdzialu;
 		end;
  	local function PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,poziom_rozdzialu,poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami)
  		local function JedenDwa(poziom_poczatku_rozdzialu,poziom_poczatku_artykulu)
  			  return ((poziom_poczatku_artykulu)and(poziom_poczatku_rozdzialu)
      				and(((mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^*"))
      				  and((mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:"))
      			  	   or(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^#"))
      			  	)
      					)or((mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^#"))and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))));
  		end;
    		if(JedenDwa(poziom_poczatku_rozdzialu,poziom_poczatku_artykulu))then
      	 local roznica=poziom_rozdzialu-poziom_artykulu;
      	 if(roznica>=0)then
      	 		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=roznica+1;
      	 else
      			staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;	
      	 end;
      	 return (poziom_artykulu+staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami),staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami;
    	elseif(JedenDwa(poziom_poczatku_artykulu,poziom_poczatku_rozdzialu))then
    		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    	elseif(#poziom_poczatku_artykulu==0)then 
    		staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    	end;
  		return (poziom_artykulu+(staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami or 0)),staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami;
  	end;
  	local function CzyWliczacBezPoziomowo(p,i)
  		if(naglowek)then return true;end;
  		local tab=tab_lista[2];
  		if(not tab)then return false;end;
  		if(p==i)then return true;end;
 			local tab_artykul2={};
 			for k=p+1,i,1 do
 				-----
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(tab[k][1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and tab[k][1][1] or tab[k][1];
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				-----
 				if(k==i)then
 					if((tab_artykul[artykul])or(tab_artykul2[artykul]))then
 						return false;
 					else
 						return true;
 					end;
 				else
 					tab_artykul2[artykul]=true;
 				end;
 			end;
 			return false;
  	end;
  	local function IleNajblizejDalejBezPoziomowo(p)
  		if(naglowek)then return (p+1);end;
  		local tab=tab_lista[2];
  		if(not tab)then return (p+1);end;
 			local tab_artykul2={};
 			local i=p+1;
 			while(true)do
 				if(not tab[i])then return i;end;
 				-----
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(tab[i][1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and tab[i][1][1] or tab[i][1];
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				-----
 				if((not tab_artykul[artykul])and(not tab_artykul2[artykul]))then
 					return i;
 				end;
 				tab_artykul2[artykul]=true;
 				i=i+1;
 			end;
 			return i;
  	end;
  		----
	function AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulowa,czy_rozdzial,__FUNKCJA)
    local poziom_zerowego_naglowka=poziom_zerowego_naglowka or 0;
    local poziom_srednikowego_naglowka=poziom_srednikowego_naglowka or 0;
    local staly_dodatek_artykulu=0;
    local poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka;
    local poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka_bez_poprawki;
    local staly_dodatek_rozdzialu=staly_dodatek_rozdzialu or 0;
    local poczatek_poprz=nil;
    local ostatni_rozdzial_dodatni=ostatni_rozdzial_dodatni;
    local ostatni_rozdzial_centrowany=ostatni_rozdzial_centrowany;
    local poziom_zerowego_artykulu=0;
    local staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
    for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista_artykulowa)do
      if((czy_rozdzial and (p>m)) or (not czy_rozdzial))then
      	 if((not czy_rozdzial) and (CzyWliczacBezPoziomowo(1,p)) or czy_rozdzial)then
      	 		if(czy_rozdzial)then
      	 			artykul_w_bazie=artykul_w_bazie[1];
      	 		end;
      	 		local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
      	 		local poziom_znakowy_artykulu=poziom_artykulu;
      	 		poziom_artykulu=math.abs(poziom_artykulu);
      	 		local poziom_poczatku_artykulu=artykul_w_bazie[2][2];
      	 		local w_rozdziale=artykul_w_bazie[2][4];
 				  	if(not czy_rozdzial)then
 				  		local __poziom_poczatku_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_poczatku_rozdzialu or poczatek_poprz;
 				  		local __poziom_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_rozdzialu or poziom_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,__poziom_rozdzialu,__poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami);
 				  	end;
 				  	if(czy_rozdzial)then
 				  		if(poziom_znakowy_artykulu)then
 				  			if(poziom_znakowy_artykulu==0)then
 				  				poziom_zerowego_naglowka=1;
 				  			elseif(poziom_znakowy_artykulu>0)then
 				  				poziom_zerowego_naglowka=0;
 				  				poziom_srednikowego_naglowka=0;
 				  			end;
 				  		end;
 				  	end;
 				  	
 				  	local czy_sredniki=poziom_poczatku_artykulu and mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^;+") or nil;
 				  	if(czy_sredniki)then poziom_srednikowego_naglowka=0;end;
						if((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu>0))then
							ostatni_rozdzial_dodatni=0;
							ostatni_rozdzial_centrowany=w_rozdziale and 0 or ostatni_rozdzial_centrowany;
						end;
						local id=(not czy_rozdzial)and artykul_w_bazie[4] or nil;

						if(not czy_rozdzial)then
							local poziom_zerowego_artykulu_poprz=poziom_zerowego_artykulu;
							poziom_artykulu,poziom_zerowego_artykulu=ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu);
							if(poziom_zerowego_artykulu==0)then poziom_zerowego_artykulu=poziom_zerowego_artykulu_poprz;end;
							poziom_artykulu=poziom_artykulu+poziom_zerowego_artykulu;
						end;
 				  	poziom_artykulu=(((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu<=0)or(not czy_rozdzial))and ((ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)) or 0)+poziom_artykulu+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka+staly_dodatek_rozdzialu+(id and 1 or 0);
 				  	if((czy_rozdzial)and(poziom_znakowy_artykulu>0))then
 				  		if(w_rozdziale)then
								ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
								ostatni_rozdzial_centrowany=poziom_znakowy_artykulu;
							else
								ostatni_rozdzial_dodatni=poziom_znakowy_artykulu;
							end;
						end;
 				  	
 				  	local czy_sredniki=poziom_poczatku_artykulu and mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^;+") or nil;
      	 		if(czy_sredniki)then poziom_srednikowego_naglowka=#poziom_poczatku_artykulu;end;
      	 		
      	 		poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_artykulu;
      	 					
      	 		local numeracja_artykulu=artykul_w_bazie[2][3];
    				local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
    				poziom_artykulu,staly_dodatek_artykulu=PoziomNumerNaglowka(poziom_artykulu,poziom_numeracji_artykulu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_artykulu);
    				poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_artykulu;
    				poczatek_poprz=poziom_poczatku_artykulu;
      	 		local wynik=__FUNKCJA(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_artykulu,w_rozdziale,czy_sredniki);
      	 		if(not parametry_modul.TypeNil(wynik))then return wynik;end;
      	 end;
      end;
    end;
	end;
	local function IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista_artykulowa,bez_sprawdzania)
		local ile_w_rozdziale=0;
		for s=1,#tab_lista_artykulowa[2],1 do
			if(bez_sprawdzania or CzyWliczacBezPoziomowo(1,s))then
				local w_rozdziale=tab_lista_artykulowa[2][s][2][4];
				if(w_rozdziale)then
					 ile_w_rozdziale=ile_w_rozdziale+1;
					 if(ile_w_rozdziale>1)then break;end;
				end;
			end;
		end;
		return ile_w_rozdziale
	end;
	----
 		-----
		if(poziomowo)then
			czy_nienilowy_rozdzial=tab_lista[1][2][1];
			czy_pierwszy_nilowy=(m==1)and (czy_nienilowy_rozdzial==nil) or czy_pierwszy_nilowy;
  	  poziom_rozdzialu=czy_nienilowy_rozdzial or 0;
    	prawdziwy_poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu;
    	poziom_poczatku_rozdzialu=tab_lista[1][2][2];
    	local numeracja_rozdzialu=tab_lista[1][2][3];
    	poziom_numeracji_rozdzialu=PoziomNumeracji(numeracja_rozdzialu);
    	local czy_rozdzial_centrowany=tab_lista[1][2][4];
    	----
    	local czy_sredniki;
    	----
    	rozdzial=tab_lista[1][1];
    	----
    
	    if((m==1)and(not numer_spisu)and(not nazwa_spisu))then
  	  	if(poziom_rozdzialu==1)then
    			local spis=tab_lista[1]["spis"];
    			if(spis)then
    				nazwa_spisu=spis[1];
    				numer_spisu=spis[2];
    			end;
    		end;
    	elseif((m>2)and(numer_spisu)and(nazwa_spisu))then
    		if(poziom_rozdzialu==1)then
      			local spis=tab_lista[1]["spis"];
      			if(spis)then
    				nazwa_spisu=spis[1];
    				numer_spisu=spis[2];
    			end;
    		end;
    	end;
    	--poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu+((poziom_rozdzialu>0)and (poziom_numeracji_rozdzialu or 0) or (-(poziom_numeracji_rozdzialu or 0)));
    	tab_poziomowo={};
    
    	--[[local czy_jest_teraz_spis_tresci=((m>1)and(not spis_tresci_zerowy or not poziom_zerowy)or((m==1)and(spis_tresci_zerowy)))
                         and ((m==1) and true or tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial])]]
    	local czy_jest_teraz_spis_tresci=(not juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci) 
                       and((m==1)and (czy_nienilowy_rozdzial and tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial] or ((not czy_nienilowy_rozdzial)and true or false))
                       	      or ((m>1)and tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial] 
                       	      	      or false));
    	if((m>1)and(czy_pierwszy_nilowy))then
    		 czy_jest_teraz_spis_tresci=tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial];
    		if(czy_jest_teraz_spis_tresci)then
    			juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=nil;
    			juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=nil;
    			czy_pierwszy_nilowy=nil;
    			pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
    		end;
    	end;
     
    	local czy_nie_ten_rozdzial;
    	if((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(czy_jest_teraz_spis_tresci))then
    		poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
    		juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci=true;
    		czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    		glowny_spis_tresci_ksiazki=true;
    	elseif((not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then
    		if((poziom_spisu_tresci<poziom_rozdzialu))then
    			czy_nie_ten_rozdzial=false;
    		else
    			glowny_spis_tresci_ksiazki=false;
    			juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci=true;
    			czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    		end;
    	else
    		 czy_nie_ten_rozdzial=tab_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu[rozdzial];
    	end;
    
    	--if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
    		poprzedni_poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_znakowy_rozdzialu;
    		poziom_znakowy_rozdzialu=poziom_rozdzialu;
      	poziom_rozdzialu=math.abs(poziom_rozdzialu);
      
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      		poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_rozdzialu;
      		poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(czy_rozdzial_centrowany and 0 or (ostatni_rozdzial_centrowany or 0));
      	  poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      	
      		poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=nil;
      		----
      		ostatni_poczatek_artykulu=nil;
      		pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      		----
      		if((m>2)or(not czy_pierwszy_nilowy))then
      			poprzedni_tab_poziomowo=nil;
      		end;
      	
      		poziom_zerowego_naglowka=0;
      		poziom_srednikowego_naglowka=0;
      	
      		if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      			HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
      			HNumerPoziomow_4=nil;
      			tab_numer=tab_numer_4;
      		
      			poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      			glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      			----
      			pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      			czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      		elseif(pierwszy_ujemny_spis_tresci)then
      			HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
      			HNumerPoziomow_2=nil;
      			tab_numer=tab_numer_2;
      			tab_numer_2=nil;
      			pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      			czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      		end;
      	
      		if(not glowny_dodatni_rozdzial)then
      			if((juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not czy_jest_teraz_spis_tresci)and(not spis_tresci))then
      				 numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,1);
      				 spis_tresci=true;
      			else
      				if(not pierwszy_rozdzial_dodatni)then
      					pierwszy_rozdzial_dodatni=1;
      					numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,1);
      				else
      					numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      				end;
      			end;
      		else
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,1);
      			glowny_dodatni_rozdzial=false;
      		end;
      		if(czy_rozdzial_centrowany)then
      			ostatni_rozdzial_dodatni=nil;
      			ostatni_rozdzial_centrowany=poziom_rozdzialu;
      		else
      			ostatni_rozdzial_dodatni=poziom_rozdzialu;
      		end;
      	elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      		czy_sredniki=mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^(;+)");
      		if(czy_sredniki)then
      			poziom_zerowego_naglowka=0;
      			----
      			ostatni_poczatek_artykulu=nil;
      			pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      			----
      			if((m>1)and((not mw.ustring.match(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2][2] or "","^;+.*$"))
      					or(#(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2][2] or "")==#(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m][1][2][2] or ""))))then
      				if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      					HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
	      				HNumerPoziomow_4=nil;
  	    				tab_numer=tab_numer_4;
    	  				poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      					glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      					----
      					pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      					czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      				elseif(pierwszy_ujemny_spis_tresci)then
      					HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
      					HNumerPoziomow_2=nil;
      					tab_numer=tab_numer_2;
      					tab_numer_2=nil;
      					pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      					czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      				end;
      			end;
      			----
      			poziom_srednikowego_naglowka=#czy_sredniki;
      			poziom_naglowka=(ostatni_rozdzial_centrowany or 0) + (ostatni_rozdzial_dodatni or 0) + poziom_zerowego_naglowka + poziom_srednikowego_naglowka;
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      		
      			poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_srednikowego_naglowka;
      			poziom_rozdzialu=poziom_srednikowego_naglowka;
      		
      		else
      			if(not pierwszy_rowny_rozdzial)then
      				if((ostatni_poczatek_artykulu)
      					 and(#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)
      			  			and(mw.ustring.match(ostatni_poczatek_artykulu,"^*"))
      			    			and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^:"))
      	  		)then
      					poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu+1;
      					poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_rozdzialu;
      					pierwszy_rowny_rozdzial=1;
      			
      					poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka;
      					poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      					poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      				else
      					 poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka;
      					 poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      					 poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      				end;
      			else
      				if((not ostatni_poczatek_artykulu)or((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^*"))))then 
	      	  		pierwszy_rowny_rozdzial=0;
  	    			elseif((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^:")))then
    		  			pierwszy_rowny_rozdzial=1;
    		  		elseif((#ostatni_poczatek_artykulu==#poziom_poczatku_rozdzialu)and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^#")))then
    	  				pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
      	  		end;
      			
      				poziom_rozdzialu=poziom_rozdzialu+(pierwszy_rowny_rozdzial or 0);
      				poziom_znakowy_rozdzialu=-poziom_rozdzialu;
      		
      				poziom_naglowka=poziom_rozdzialu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka;
      				poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      				poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			end;
      	
      			if(not glowny_ujemny_rozdzial)then
      			 --if((juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci)and(not juz_nie_rozwazaj_spisu_tresci)and(not spis_tresci))then
      			--	 numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_rozdzialu,1);
      			--	 spis_tresci=true;
      			--else
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      			--end;
      				local numer_rozdzialu_dodatniego=HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0;
      				if(numer_rozdzialu_dodatniego>=numer_rozdzialu)then
	      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,numer_rozdzialu_dodatniego+1);
  	    			end;
    	  		else
      				numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka,(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+1);
      				glowny_ujemny_rozdzial=false;
      			end;
      		end;
      	else
      		if((m>1)or((m==1)and(not czy_pierwszy_nilowy)))then
      			poziom_zerowego_naglowka=1;
      			poziom_naglowka= 1 + (ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0) + 0+poziom_srednikowego_naglowka;
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			poziom_naglowka,staly_dodatek_rozdzialu=PoziomNumerNaglowka(poziom_naglowka,poziom_numeracji_rozdzialu,poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek_rozdzialu);
      			numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poziom_naglowka);
      		
      			poziom_znakowy_rozdzialu=-1;
      			poziom_rozdzialu=1;
      		else
      			poziom_zerowego_naglowka=0;
      			numer_rozdzialu=0;
      			poziom_naglowka=(ostatni_rozdzial_centrowany or 0);
      			poziom_naglowka_bez_poprawki=poziom_naglowka;
      			staly_dodatek_rozdzialu=0;
      		end;
      	end;
      
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then 
      		local numer=HNumerPoziomowNaglowkow(poziom_znakowy_rozdzialu);
      		--HNumerPoziomowInnychNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
      	elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
      		--local numer=HNumerPoziomowInnychNaglowkow(-poziom_znakowy_rozdzialu);
      	end;
       
      	--if(m>1)then
    	  	--	 if((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])
    	  	--		and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2])
    	  	--			and(#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]>0)
    	    --				and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2][#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]][2][1]==0)
  			--	)then
  		  --		local lens_tab_numer=#tab_numer;
  		  --		local roznica=math.min(#(poprzedni_tab_poziomowo or {})+#tab_numer,numer_rozdzialu)-#tab_numer;
  		  --		roznica=((roznica>0) and roznica or 0);
    		--		for i=1,roznica,1 do
      		--			tab_numer[i+lens_tab_numer]=poprzedni_tab_poziomowo[i];
    		--		end;   
  			--	end;
  			--end;
      
      	if((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(juz_nie_rozwazaj_rozdzialu_spisu_tresci))then 
      		if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      			poziom_spisu_tresci_naglowka=poziom_rozdzialu;
      		else
      			poziom_pierwszego_ujemnego_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
      		end;
      	end;
    	
    		if(poziom_rozdzialu>0)then
    			if((((czy_poziom_dodatni_spisu_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))or((czy_poziom_ujemny_spisu_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)))
    					and(poziom_spisu_tresci)and(poziom_spisu_tresci>=poziom_rozdzialu)
    			)then
    				if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    					tab_numer=tab_numer_1;
	    				tab_poziomowo={};
  	  				poziom_spisu_tresci=nil;
    					HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_1;
    					HNumerPoziomowNaglowkow=HNumerPoziomowNaglowkow_1;
    					czy_poziom_dodatni_spisu_tresci=false;
    					----
      				pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
	      			czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
  	  			elseif(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
    					tab_numer=tab_numer_2;
    					tab_poziomowo={};
    					poziom_spisu_tresci=nil;
    					HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
	    				czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=false;
  	  				pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
    				end;
    			end;
    			local hnumer=numer_rozdzialu;
    
	    		if(poprzedni_tab_poziomowo)then
  	  			local lens=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo,hnumer-#tab_numer);
    				local len_tab_numer=#tab_numer;
    				local min_lens=math.min(#poprzedni_tab_poziomowo,lens);
    				for i=1,min_lens,1 do
    				 	tab_numer[len_tab_numer+i]=poprzedni_tab_poziomowo[i];
	    			end;
	    			for i=min_lens+1,#tab_numer do
  	  				tab_numer[len_tab_numer+i]=nil;
    				end;
    			end;
    			if(#tab_numer<hnumer)then
    				for i=#tab_numer+1,hnumer,1 do
    					table.insert(tab_numer,1);
	    			end;
  	  		elseif(#tab_numer>hnumer)then
    				for i=#tab_numer, hnumer+1,-1 do
    					table.remove(tab_numer,i);
    				end;
    				tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
	    		else
  	  			tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0) + 1;
    			end;
    		end;
    	local function CzyJestONumerzeMniejszymLubRownymPoziomieNizAktualnyRozdzial()
    		if(poziom_rozdzialu==0)then return true;end;
      	if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
      		local ile_w_rozdziale_w_naglowku_artykulow=IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista,true);
  				return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_aktualnego_naglowka,poziom_naglowka,poziom_znakowy_naglowka)
  					if(ile_w_rozdziale_w_naglowku_artykulow>0)then return true;end;
  					if(poziom_znakowy_naglowka>0)then
  						if(poziom_aktualnego_naglowka<=poziom_naglowka)then
  							return true;
  						end;
  					end;
  				end);
      	elseif(((m==1)
      				or((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1])
      						and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][1][2][1] or 0)>0)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2])and(#tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1][2]==IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m-1],true))))
      							and(poziom_znakowy_rozdzialu<0)
      	)then
      		if(tab_lista[2])then
    	 			local wynik=AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],nil,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,_,w_rozdziale)
    	 				if(not w_rozdziale)then
    	 					if(poziom_artykulu<=poziom_naglowka)then
      	 					return true;
    	 					end;
    	 				 end;
    	 			end);
    	 			if(wynik)then return true;end;
      	 	end;
  				return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_aktualnego_naglowka,poziom_naglowka,poziom_znakowy_naglowka)
  					if(poziom_znakowy_naglowka<=0)then
  						if(poziom_aktualnego_naglowka<=poziom_naglowka)then
  							return true;
  						end;
  					end;
  				end);
  			else
  				return true;
    		end;
    	end;
	 --   if(not czy_nie_ten_rozdzial)then
  			--[[if((tab_lista[2])
    				and(tab_lista[2][1])
    	  			and(tab_lista[2][1][2][1]==0)
    	  				and(not tab_lista[2][1][4])
    	    				and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
    	    				  and(((poziom_znakowy_rozdzialu>0)
    								and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)>0)
    		  						and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)>poziom_rozdzialu)
    		  					)or(
    		  						((poziom_znakowy_rozdzialu<0)
    										and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)<0)
    		  								and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)+poziom_zerowego_naglowka>poziom_rozdzialu)
    		  					)
    		  					)or(
    		  						(poziom_znakowy_rozdzialu==0)and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)~=0)
    		  					))
    		)then
    	  	if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				if(m==1)then
    					 tab_numer={0,}
    				else
    		 			 table.insert(tab_numer,0);
    				end;
    			
    		else]]--[[if((m==1)and(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1]))then
    			 if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    			tab_numer={};
    		else]]
    		local function DodajNaSamPoczatek()
    	  	if((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
    					and((
    		  	  		(poziom_znakowy_rozdzialu>0)
    		  	  			--[[and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)>0)
    			    			and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)>poziom_rozdzialu)]]
    			    	and AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu)
    	 							if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    	 								if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 								return true;
    	 								end;
    	 							end;
    	 							return false;
    	 						end)
    					)or(
    			  		(poziom_znakowy_rozdzialu<0) 
    			  			--[[and((tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][2])
    			  				and(poziom_poczatku_rozdzialu)
    			  					and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)<0)
    			  						and (mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^;+"))
    			  							and (mw.ustring.match(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][2],"^;+"))
    			    							and(math.abs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1] or 0)>poziom_rozdzialu)]]
    			    		and AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,_,czy_sredniki_aktualnego_rozdzialu)
    			    			if((czy_sredniki)and(czy_sredniki_aktualnego_rozdzialu))then
    	 								if(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
    	 									if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 									return true;
    	 									end;
    	 								end;
    	 							end;
    	 							return false;
    	 						end)
    					))
    			)then
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				table.insert(tab_numer,0);
    				return true;
    			else
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				return false;
    			end;
    		end;
    		if((m==1)and(czy_pierwszy_nilowy)and(poziom_znakowy_rozdzialu==0))then
    			 if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
  	  		tab_numer={};
    		elseif((czy_jest_teraz_spis_tresci)and(((not pierwszy_dodatni_spis_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))or((not pierwszy_ujemny_spis_tresci)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))))then
	    		function Poziom_dodatni_lub_ujemny()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,true,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu)
    	 				if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 				return true;
    	 				end;
  	 					return false;
	    			end);
  	 			end;
	    		local function czy_inaczej_numeruj_rozdzial_dodatni()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],false,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu,w_rozdziale,id)
	    				if(not w_rozdziale)then
    	 					if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 					return true;
    	 					end;
  	 						return false;
  	 					end;
	    			end);
  	  		end;
    	
	    		local function czy_inaczej_numeruj_rozdzial_ujemny()
	    			return AnalizaArtykulowaLubRozdzialowa(tab_lista[2],nil,function(poziom_artykulu,poziom_naglowka,poziom_znakowy_rozdzialu)
    	 				if(poziom_artykulu>poziom_naglowka)then
      	 				return true;
      	 			end;
	    			end);
    			end;
    			if((poziom_znakowy_rozdzialu>0)and((czy_inaczej_numeruj_rozdzial_dodatni())or(Poziom_dodatni_lub_ujemny())))then
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    			----
	    			tab_poziomowo_1=tab_poziomowo;
  	  			tab_poziomowo={};
    				czy_poziom_dodatni_spisu_tresci=true;
    	
    				HNumerPoziomow_1=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    	
    				HNumerPoziomowNaglowkow_1=HNumerPoziomowNaglowkow;
	    			HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    
	    			tab_numer_zapasowe=tab_numer;
  	  			tab_numer_1=tab_numer;
    				tab_numer={};
    				pierwszy_dodatni_spis_tresci=true;
    			elseif((poziom_znakowy_rozdzialu<0)and((czy_inaczej_numeruj_rozdzial_ujemny())or(Poziom_dodatni_lub_ujemny())))then
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				----
    				tab_poziomowo_2=tab_poziomowo;
	    			tab_poziomowo={};
  	  			czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=true;
    		
    				HNumerPoziomow_2=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    		
	    			tab_numer_zapasowe=tab_numer;
  	  			tab_numer_2=tab_numer;
	  	  		tab_numer={};
  	  			pierwszy_ujemny_spis_tresci=true;
    			end;
  		  	DodajNaSamPoczatek();
    		elseif(((not czy_jest_teraz_spis_tresci)and(((not pierwszy_dodatni_naglowek)and(poziom_znakowy_rozdzialu>0))
  						or((not pierwszy_ujemny_naglowek)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))))
  					and(not CzyJestONumerzeMniejszymLubRownymPoziomieNizAktualnyRozdzial()))then
      	if(poziom_rozdzialu>0)then
    				
    			if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				----
    				HNumerPoziomowNaglowkow_2=HNumerPoziomowNaglowkow;
    				HNumerPoziomowNaglowkow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    				tab_numer_zapasowe=tab_numer;
    				tab_numer_3=tab_numer;
	    			tab_numer={};
    				
    				HNumerPoziomow_3=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    				pierwszy_dodatni_naglowek=true;
    				poziom_pierwszego_dodatniego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    				glowny_dodatni_rozdzial=true;
    			else
    				if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				----
    				tab_numer_zapasowe=tab_numer;
    				tab_numer_4=tab_numer;
    				tab_numer=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](tab_numer);
	    			tab_numer[#tab_numer]=nil;
    				HNumerPoziomow_4=HNumerPoziomow;
    				HNumerPoziomow=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
    					
    				if(poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu)then
    					numer_rozdzialu=HNumerPoziomow(poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,#tab_numer);
    				end;
    				
    				pierwszy_ujemny_naglowek=true;
    				poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=poziom_rozdzialu;
    				glowny_ujemny_rozdzial=true;
    			end;
    			--else
    			--	if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    				--if(poziom_znakowy_rozdzialu>0)then pierwszy_dodatni_naglowek=true;else pierwszy_ujemny_naglowek=true;end;
    			--end;
    		else
    			if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
      	end;
    		DodajNaSamPoczatek();
    	elseif(DodajNaSamPoczatek())then
    	else
    		if(zbieraj_dane)then local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki); zbieraj_dane=false;end;
    	end;
  --  end;
  			zbieraj_dane=true;
  			poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_numeracji_rozdzialu;
  			poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka;
  			poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_naglowka_bez_poprawki;
  			if(prawdziwy_poziom_rozdzialu>0)then
  				pierwszy_dodatni_naglowek=true;
  			else
  				pierwszy_ujemny_naglowek=true;
  				pierwszy_dodatni_naglowek=true;
  			end;
  	else
  		local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,"",tab_numer,{},czy_nienilowy_rozdzial,nil,nil,nil,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki);
		end;
 		if((tab_lista[2])and(parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tab_lista[2])))then
 			local HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 			local HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 			local czy_dwukropek_artykulu=nil;
 			local stare_HNumerArtykulu=nil;
 			local stare_HNumerPoziomu=nil;

	 		local czy_tytul_rozdzial=nil;

 			local czy_ma_elementy=nil;
 		
 			ostatni_poczatek_artykulu=nil;
 		
 			local czy_zera=nil;
 			local ile_w_rozdziale=nil;
 		
 			local poprz_poziom_artykulu_bez_b=nil;
 		
 			local czy_poziomowo_z_innego=nil;
 			local czy_poziomowo_z_tego_samego=nil;
 		
	 		local b_poprzednie=nil;
 			local staly_dodatek=0;
 			local k=1;
 			-----
	 		local czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=nil;
	 		local artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=nil;
	 		local czy_sa_artykuly_w_rozdziale_wewnatrz_naglowka=nil;
 			-----
 			local numer_poprz=nil;
	 		local poczatek_poprz=nil;
 			local id_poprz=nil;
 			
 			local tab_poprzedni_artykul_w_bazie=nil;
 			local odejmnij_od_dwukropka=0;
 			-----
 			local czy_w_trakcie_dwukropkowania=nil;
 			-----
 			local poziom_zerowego_artykulu=0;
 			local staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=0;
 			local nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo=nil;
 			local czy_poza_podrecznikiem_poprz=nil;
 			-----
 			for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 				local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(artykul_w_bazie[1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 				local nazwa=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][2] or nil;
 				local Przekierowanie=function(przekierowanie)
 					return (((parametry_modul.TypeString(przekierowanie))and(przekierowanie))or(parametry_modul.TypeTable(przekierowanie)and(((przekierowanie[1])and((przekierowanie[2])or(przekierowanie[3])))or(przekierowanie[1]))and(przekierowanie[1]..(przekierowanie[2] and ("?"..(przekierowanie[2] or "")) or "")..(przekierowanie[3] and ("#"..(przekierowanie[3] or "")) or ""))));
 				end;
 				local czy_poza_podrecznikiem=artykul_w_bazie[5];
 				local przekierowanie=(not czy_poza_podrecznikiem) and (czy_table_baza_artykulu and ((not artykul_w_bazie[1][4]) and Przekierowanie(artykul_w_bazie[1][3]) or {Przekierowanie(artykul_w_bazie[1][3]),artykul_w_bazie[1][4],nil,nil,}) or nil) or (((czy_poza_podrecznikiem)and(czy_table_baza_artykulu)and(artykul_w_bazie[1][5])or(artykul_w_bazie[1][6])) and {nil,nil,artykul_w_bazie[1][5],artykul_w_bazie[1][6],} or nil);
 				---
 				local czy_dodane=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][7] or nil;
 				----
				artykul=UzyskajArtykul(artykul);
				----
				if(naglowek or not tab_artykul[artykul])then
					pierwszy_rowny_rozdzial=nil;
				
					czy_ma_elementy=true;
					if(not naglowek)then
						tab_artykul[artykul]=true;
					end;
					local tab_artykul_w_bazie;
				
					if(poziomowo)then
							local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
							local poziom_poczatku_artykulu=artykul_w_bazie[2][2];
							----
							local czy_poczatek_rozdzialu=(IleNajblizejDalejBezPoziomowo(p-1)>IleNajblizejDalejBezPoziomowo(0));
							
							poziom_artykulu,odejmnij_od_dwukropka,czy_w_trakcie_dwukropkowania=OdejmnijOdDwukropka(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,(czy_poczatek_rozdzialu and numer_poprz or 0),czy_w_trakcie_dwukropkowania,odejmnij_od_dwukropka);
							----
							local numeracja_artykulu=artykul_w_bazie[2][3];
							local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
					 
							local w_rozdziale=artykul_w_bazie[2][4];
							if(w_rozdziale)then
					 			function CzyRozdzialMaArtykulyNieWewnetrzNaglowka()
					 				for s,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
					 					if(s>p)then
					 						if((tab_lista[2][s])and(not tab_lista[2][s][2][4]))then
					 							return true;
					 						end;
					 					end;
					 				end;
					 				return false;
					 			end;
					 			function CzyRozdzialMaRozdzialyNieWewnetrzNaglowka()
					 				 for s,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
					 						if(s>m)then
					 							local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1] or 0;	
					 							if(poziom_rozdzialu<0)then
					 								return true;
					 							end;
					 			 			end;
					 				 end;
					 				 return false;
					 			end;
					 			if(not ile_w_rozdziale)then
					 				ile_w_rozdziale=IleArtykolowWRozdzialeWewnatrzNaglowka(tab_lista,false);
					 			end;
					 			if(ile_w_rozdziale==1)then
					 				local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer_zapasowe or tab_numer,{},nil,tab_lista[2][p][5],przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane);
					 				if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
					 				czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=true;
					 			elseif(not artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)then
					 				if(parametry_modul.TypeNil(czy_sa_artykuly_w_rozdziale_wewnatrz_naglowka))then
					 					czy_sa_artykuly_w_rozdziale_wewnatrz_naglowka=((CzyRozdzialMaArtykulyNieWewnetrzNaglowka())or(CzyRozdzialMaRozdzialyNieWewnetrzNaglowka()));
					 				end;
					 				if(czy_sa_artykuly_w_rozdziale_wewnatrz_naglowka)then
					 					if(not artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)then
					 						tab_numer[#tab_numer+1]=0;
					 						artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=true;
					 					end;
					 				else
					 					local wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer_zapasowe or tab_numer,{},nil,tab_lista[2][p][5],przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane);
					 					if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
					 					czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=true;
					 		  	end;
					 			end;
							elseif((artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)or(czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly))then
								if(artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka)then
					 				czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=nil;
					 				artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=nil;
					 				table.remove(tab_numer,#tab_numer);
					 				tab_poziomowo={};
					 				HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
					 				HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
								end;
				 				artykuly_w_rozdziale_nie_tylko_wewnatrz_naglowka=nil;
				 				czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly=nil;
				 				----
					 			k=1;
					 			b_poprzednie=nil;
					 			tab_poprzedni_artykul_w_bazie=nil;
					 			----
							end;
							local czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki=nil;
							if(not czy_zera)then
								if(not w_rozdziale)then
 									if((((not czy_nienilowy_rozdzial)and(m==1))or((czy_nienilowy_rozdzial)and(m>=1)))and(k==1))then
 					 					local numer=tab_lista[2][p][2][1];
 					 					local poczatek=tab_lista[2][p][2][2];
 					 					if(((not czy_nienilowy_rozdzial)and(mw.ustring.match(poczatek,"^:")))or(numer+poziom_numeracji_artykulu==0))then
 					 						for s=p+1,#tab_lista[2],1 do
 					 							if(CzyWliczacBezPoziomowo(p,s))then
 					 								local numer=tab_lista[2][s][2][1];
 					 								local poczatek=tab_lista[2][s][2][2];
 					 								local numeracja_artykulu=tab_lista[2][s][2][3];
													local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
 					 								if((mw.ustring.match(poczatek,"^#"))or(numer+poziom_numeracji_artykulu>0))then
 					 									if(((#tab_numer>0)and(tab_numer[#tab_numer]~=0))or(#tab_numer==0))then
 					 										table.insert(tab_numer,0);
 					 									end;
 					 									tab_poziomowo={};
 					 									czy_zera=true;
 					 									break;
 					 								elseif((not mw.ustring.match(poczatek,"^:"))and(not(#poczatek==0)))then
 					 									break;
 					 								end;
 					 							end;
 					 						end;
 					 					end;
 					 				end;
 					 			end;
 							else
 					 			--local numer_poprz=tonumber(tab_lista[2][p-1][2][1]);
 					 			--local poczatek_poprz=tab_lista[2][p-1][2][2];
 					 			--local id_poprz=tab_lista[2][p-1][4];
 					 			local numer=tonumber(tab_lista[2][p][2][1]);
 					 			local poczatek=tab_lista[2][p][2][2];
 					 			local id=tab_lista[2][p][4];
 					 			local function DodajUsunNumerek(jedno,drugie,trzecie)
 					 				if((not jedno)and(not drugie)and(not trzecie))then return;end;
 									if((#tab_numer>(HNumerPoziomowNaglowkow(0) or 0)+poziom_zerowego_naglowka+poziom_srednikowego_naglowka))then
 					 					czy_zera=false;
 					 					tab_poziomowo={};
 										table.remove(tab_numer,#tab_numer);
 										if(#tab_numer>0)then
 											tab_numer[#tab_numer]=(tab_numer[#tab_numer] or 0)+1;
 										end;
										czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki=true;
					 				end;
 					 			end;
 					 			local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=DodajUsunNumerek(((mw.ustring.match(poczatek_poprz,"^:"))and(mw.ustring.match(poczatek,"^#"))),((#poczatek_poprz==0)and(not id_poprz)and(#poczatek>0)and(not id)),((#poczatek_poprz+poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu==0)and(numer+poziom_numeracji_artykulu>0)));
 					 				if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
							end;
 							if((not czy_zera)
 								and((k==1)and(not w_rozdziale)and(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1])
 									and(((m==1)and(not czy_nienilowy_rozdzial)and(((artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu)==0)or(tab_lista_artykulow_w_ksiazce[m+1][1][2][1]>0)))
 											or((m>1)and(czy_nienilowy_rozdzial)and((artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu)==0)))
      							))then
      					local czy_puste=false;local czy_jeden=true;local ile=0;
      					local poziom_zerowy=artykul_w_bazie[2][1]+poziom_numeracji_artykulu;
      					if(poziom_zerowy)then
      						for h,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
      							if(h>p)then
      								czy_jeden=false;
      								local poziom_artykulu=artykul_w_bazie[2][1];
      								local poziom_numeracji_artykulu=PoziomNumeracji(numeracja_artykulu);
      								if(poziom_artykulu+poziom_numeracji_artykulu>0)then
      									czy_puste=true;
      									break;
      								end;
      							end;
      						end;
      						for h,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
      							if(h>=p)then
      								ile=ile+1;
      							end;
      						end;
      					end;
      					if(((poziom_zerowy==0)and(((czy_puste)and(not czy_jeden))or(czy_jeden)))or(poziom_zerowy>0))then
      						if(ile<=5)then
  									table.insert(tab_numer,0);
  								else
  									nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo=true;
  								end
  							end;
  						end;
							ostatni_poczatek_artykulu=poziom_poczatku_artykulu;
 				  		-----
 				  		local poziom_zerowego_artykulu_poprz=poziom_zerowego_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,poziom_zerowego_artykulu=ToNumberPoziomArtykulu(poziom_artykulu);
 				  		
 				  		if(poziom_zerowego_artykulu==0)then 
 				  			poziom_zerowego_artykulu=poziom_zerowego_artykulu_poprz;
 				  		end;
 				  		----
 				  		local czy_sredniki=mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^(;+)");
      				if(czy_sredniki)then
      		 			poziom_zerowego_naglowka=0;
      					if(glowny_ujemny_rozdzial)then
      						HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_4;
      						HNumerPoziomow_4=nil;
      						tab_numer=tab_numer_4;
      		
      						poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka=nil;
      						glowny_ujemny_rozdzial=nil;
      						----
      						pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      						czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      					elseif(pierwszy_ujemny_spis_tresci)then
      						HNumerPoziomow=HNumerPoziomow_2;
      						HNumerPoziomow_2=nil;
      						tab_numer=tab_numer_2;
      						tab_numer_2=nil;
      						pierwszy_ujemny_spis_tresci=nil;
      						czy_poziom_ujemny_spisu_tresci=nil;
      					end;
      				end;
 				  		----
 				  		local poziom_czysty_artykulu=poziom_artykulu;
 				  		----
 				  		local __poziom_poczatku_rozdzialu= (not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_poczatku_rozdzialu or poczatek_poprz;
 				  		local __poziom_rozdzialu=(not czy_poczatek_rozdzialu) and poziom_rozdzialu or poziom_artykulu;
 				  		poziom_artykulu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami=PlusIlesDoPoziomuArtykulu(poziom_artykulu,poziom_poczatku_artykulu,__poziom_rozdzialu,__poziom_poczatku_rozdzialu,staly_poziom_rozdzialu_z_artykulami);
 				  		----
 				  		poziom_zerowego_naglowka=czy_sredniki and 0 or poziom_zerowego_naglowka;
 				  		poziom_zerowego_artykulu=czy_sredniki and 0 or poziom_zerowego_artykulu;
 				  		----
 				  		poziom_srednikowego_naglowka=czy_sredniki and 0 or poziom_srednikowego_naglowka;
 				  		poziom_artykulu=poziom_artykulu+poziom_zerowego_artykulu+(ostatni_rozdzial_centrowany or 0)+(ostatni_rozdzial_dodatni or 0)+poziom_zerowego_naglowka+((not czy_sredniki)and poziom_srednikowego_naglowka or 0)+staly_dodatek_rozdzialu;
 				  		----
      	  		local poziom_podany_artykulu_bez_numeracji=poziom_artykulu;
      	  		poziom_artykulu=poziom_artykulu+(poziom_numeracji_artykulu or 0);
      	  		----
      	   		local __poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=((poziom_znakowy_rozdzialu>0) and poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu or poziom_naglowka);
      	   		local __poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=(poziom_znakowy_rozdzialu>0) and poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu or poziom_numeracji_rozdzialu;
      	   		poziom_artykulu,staly_dodatek=PoziomNumerNaglowka(poziom_podany_artykulu_bez_numeracji,poziom_numeracji_artykulu,__poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,__poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu,staly_dodatek);
 							----
 				  		local numer_poziomu=HNumerPoziomow(poziom_artykulu);
 							local prefix_poziom_artykulu=poziom_artykulu;
							local function WielopoziomowyAdres(artykul,tab_poprzedni_artykul_w_bazie,poprz_poziom_artykulu_bez_b,b_poprzednie,czy_poziomowo_z_tego_samego,czy_poziomowo_z_innego)
								local b=0;	
								local tab_artykul_w_bazie=mw.text.split(artykul,"/");
								if((tab_poprzedni_artykul_w_bazie)and((not czy_poza_podrecznikiem_poprz)and(not czy_poza_podrecznikiem)))then
									if((#tab_artykul_w_bazie~=1)or(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie~=1))then
 										for c=1,#tab_artykul_w_bazie,1 do
					 						local podstrona_artykul=tab_artykul_w_bazie[c];
					 						local podstrona_poprzedni_artykul=tab_poprzedni_artykul_w_bazie[c];
					 						if(podstrona_artykul==podstrona_poprzedni_artykul)then
					 	 						b=b+1;
					 	 					else
					 	 						break;
					 						end;
					 					end;
					 				end;
					 				if((poprz_poziom_artykulu_bez_b<poziom_artykulu)and(b>0)and(#tab_poprzedni_artykul_w_bazie==b))then
					 					czy_poziomowo_z_innego=true;
					 					b=b_poprzednie;
					 					czy_poziomowo_z_tego_samego=nil;
					 				elseif(poprz_poziom_artykulu_bez_b==poziom_artykulu)then
					 					if(czy_poziomowo_z_innego)then
					 						if(b>0)then
					 							b=b_poprzednie;
					 						end;
					 						czy_poziomowo_z_tego_samego=nil;
					 					elseif((#tab_poprzedni_artykul_w_bazie~=b)and(b_poprzednie<b))then
					 						b=b_poprzednie;
					 						czy_poziomowo_z_tego_samego=true;
					 					else
					 						if(czy_poziomowo_z_tego_samego)then
					 							b=b_poprzednie;
					 						else
					 							czy_poziomowo_z_innego=nil;
					 						end;
					 					end;
					 				else
					 					b=b_poprzednie;
					 					czy_poziomowo_z_innego=nil;
					 					czy_poziomowo_z_tego_samego=nil;
					 				end;
								end;
								return tab_artykul_w_bazie,b,b_poprzednie,czy_poziomowo_z_tego_samego,czy_poziomowo_z_innego;
							end;
							-----
							tab_artykul_w_bazie,b,b_poprzednie,czy_poziomowo_z_tego_samego,czy_poziomowo_z_innego=WielopoziomowyAdres(artykul,tab_poprzedni_artykul_w_bazie,poprz_poziom_artykulu_bez_b,b_poprzednie,czy_poziomowo_z_tego_samego,czy_poziomowo_z_innego);
							-----
 								if(poziom_znakowy_rozdzialu<0)then
 									if(#tab_numer~=0)then
 										if(poziom_artykulu<=(poziom_pierwszego_ujemnego_naglowka or 0))then
 											tab_poziomowo=tab_numer_4;
 											tab_numer={};
 											HNumerArtykulu=HNumerPoziomow_4;
 										elseif((numer_rozdzialu>=numer_poziomu)and(#tab_numer>=numer_poziomu))then
 											local tab_numer2={};
 											for i=1,numer_poziomu-1,1 do
 												tab_numer2[i]=tab_numer[i];
 											end;
 											local tab_poziomowo2={};
 											for i=numer_poziomu,numer_rozdzialu,1 do
 												tab_poziomowo2[i-numer_poziomu+1]=tab_numer[i];
 											end;
 											tab_numer=tab_numer2;
 											tab_poziomowo=tab_poziomowo2;
 											HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 										end;
 									end;
 								end;
 							local czy_z_rozdzialem=((not czy_poza_podrecznikiem)and(tab_artykul_w_bazie[1]==rozdzial));
 				  		if((p==1)and(czy_z_rozdzialem))then b=1;end;
 							czy_tytul_rozdzial=((p==1)and true or czy_tytul_rozdzial) and (czy_z_rozdzialem);
 							local dodatek=b-((czy_tytul_rozdzial)and 1 or 0);
 							b_poprzednie=b or 0;
 					 
 							dodatek=((dodatek>0)and dodatek or 0);
 							poprz_poziom_artykulu_bez_b=poziom_artykulu;
 					 		if(not czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly)then
 								if((poziomowo)and(poziom_znakowy_rozdzialu<0))then
 									if((numer_rozdzialu>=numer_poziomu)and(numer_poziomu>=1))then
 										HNumerPoziomu(poziom_artykulu,1);
 									end;
 								end;
 								
								local stala=poziom_artykulu;
								
								if((not czy_dwukropek_artykulu)
									and(poziom_poczatku_rozdzialu)
										and(poziom_poczatku_artykulu)
											and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_rozdzialu,"^[#:]"))
												and(mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
									stare_HNumerPoziomu=HNumerPoziomu;
									stare_HNumerArtykulu=HNumerArtykulu;
									HNumerArtykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 									HNumerPoziomu=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
 									local ustalona_wartosc=numer_poziomu-numer_rozdzialu;
 									ustalona_wartosc=((ustalona_wartosc>0)and ustalona_wartosc or 1);
 									HNumerArtykulu(stala,ustalona_wartosc);
 									HNumerPoziomu(stala,ustalona_wartosc);
 									czy_dwukropek_artykulu=true;
								elseif((czy_dwukropek_artykulu)and(not mw.ustring.match(poziom_poczatku_artykulu,"^:")))then
									HNumerPoziomu=stare_HNumerPoziomu;
									HNumerArtykulu=stare_HNumerArtykulu;
									stare_HNumerPoziomu=nil;
									stare_HNumerArtykulu=nil;
									czy_dwukropek_artykulu=nil;
								end;
								if(czy_rozdzial_z_poczatkiem_jedynki)then
									HNumerPoziomu(stala,1);
									HNumerArtykulu(poziom_artykulu,1);
								end;
								local numer_poziomu=HNumerPoziomu(stala);
								poziom_artykulu=stala+dodatek;
								local numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu);
								local roznica=numer_poziomu-numer;
								if(roznica>0)then
					 				numer=HNumerArtykulu(poziom_artykulu,numer_poziomu);
								end;
          			if(#tab_poziomowo<numer)then
           				for i=#tab_poziomowo+1,numer,1 do
           					table.insert(tab_poziomowo,1);
           				end;
          			else
           				if(#tab_poziomowo>numer)then
           	 				for i=#tab_poziomowo,numer+1,-1 do
           	 	  				table.remove(tab_poziomowo,i);
           	 				end;
           				end;
           				tab_poziomowo[#tab_poziomowo]=(tab_poziomowo[#tab_poziomowo] or 0)+1;
          			end;
 					 		end;
				      tab_poprzedni_artykul_w_bazie=tab_artykul_w_bazie;
          		poprz_numer_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_numeracji_artykulu;
          		poprz_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_artykulu;
          		poprz_czysty_poziom_rozdzialu_lub_artykulu=poziom_podany_artykulu_bez_numeracji;
          		poziom_srednikowego_naglowka=czy_sredniki and poziom_czysty_artykulu or poziom_srednikowego_naglowka;
          		numer_poprz=tonumber(tab_lista[2][p][2][1]);
 					 		poczatek_poprz=tab_lista[2][p][2][2];
 					 		id_poprz=tab_lista[2][p][4];
 					 		czy_poza_podrecznikiem_poprz=czy_poza_podrecznikiem;
 					 		if(not nilowanie_poprzedniego_rejestru_tab_poziomowo)then
 					 			poprzedni_tab_poziomowo=tab_poziomowo;
 					 		else
 					 			poprzedni_tab_poziomowo={1,};
 					 		end;
						end;
						local wartosc;
						if(not czy_w_rozdziale_rejestrowane_osobno_artykuly)then
							wartosc=__FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,nil,tab_lista[2][p][5],przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane);
							if(wartosc)then return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
						end;
						if(not poziomowo)then
							i=i+1;
						end;
						k=k+1;
				end;
 			end;
 			if(not czy_ma_elementy)then
 				poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 			end;
 		else
 			poprzedni_tab_poziomowo=nil;
 		end;
	end;
	return;
end;
function ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu)
	local tab_numer_artykulu=mw.text.split(numer_artykulu,".",true);
	return tab_numer_artykulu;
end;
function UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu)
	if(#tab_numer_artykulu<=1)then return tab_numer_artykulu;end;
	local stronicowyparser_modul=require("Module:StronicowyParser");
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local nazwa_glownego_spisu,tab_inne_spisy,dodatkowe_artykuly=stronicowyparser_modul["DaneUkładuAutonawigacji"](frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
	if((not tab_inne_spisy)or(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tab_inne_spisy)))then return tab_numer_artykulu;end;
	local tab_w_spis={};
	for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
		local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1];
		if(tab_lista[2])then
			for p,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
				if((m>1)and(poziom_rozdzialu==1))then break;end;
				local czy_table_baza_artykulu=parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]);
 				local artykul=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1];
 				local przekierowanie=czy_table_baza_artykulu and artykul_w_bazie[1][3] or nil;
 				local czy_artykul=nil;
 				for _,tab_lub_str in ipairs(tab_inne_spisy)do
 					local czy_tab_lub_str=parametry_modul.TypeTable(tab_lub_str);
 					if(czy_tab_lub_str)then
 						if(czy_tab_lub_str[1]==artykul)then
 							czy_artykul=true;
 						end;
 					else
 						if(tab_lub_str==artykul)then
 							czy_artykul=true;
 						end;
 					end;
 				end;
 				--czy_artykul=parametry_modul.CzyJestTakiElementNumerowanyTabeli(tab_inne_spisy,artykul);
 				--local czy_przekierowanie=(przekierowanie) and parametry_modul.CzyJestTakiElementNumerowanyTabeli(tab_inne_spisy,przekierowanie) or nil;
 				if(czy_artykul--[[ or czy_przekierowanie]])then
 					tab_w_spis[--[[czy_artykul and]] artykul --[[or przekierowanie]]]=true;
 				end;
			end;
		end;
	end;
	local czy_w_spis=true;
	for _,name in ipairs(tab_inne_spisy)do
		local czy_table_name=parametry_modul.TypeTable(name);
		czy_w_spis=czy_w_spis and tab_w_spis[czy_table_name and name[1] or name];
		if(not czy_w_spis)then break;end;
	end;
	if(not czy_w_spis)then
		return tab_numer_artykulu;
	end;
	if((tab_numer_artykulu)and(#tab_numer_artykulu>1)and(tab_numer_artykulu[1])and(tab_numer_artykulu[1]=='1'))then
		table.remove(tab_numer_artykulu,1);
	end;
	if((tab_numer_artykulu)and(#tab_numer_artykulu>1)and(tab_numer_artykulu[1])and(tab_numer_artykulu[1]=='1'))then
		local nazwa_spisu,numer_spisu;
		local czy_jedno=true;local pierwszy_rozdzial;
		for m,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
			local poziom_rozdzialu=tab_lista[1][2][1];
			if(m>1)then
				if(poziom_rozdzialu==1)then 
					break;
				elseif(m==2)then
					pierwszy_rozdzial=poziom_rozdzialu;
				elseif(m>2)then
					czy_jedno=czy_jedno and pierwszy_rozdzial and (pierwszy_rozdzial<poziom_rozdzialu);
				end;
			end;
		end;
		if(czy_jedno)then
			table.remove(tab_numer_artykulu,1);
		end;
	end;
	return tab_numer_artykulu;
end;
function LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu)
	local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
	if(#tab_numer_artykulu<=1)then return tab_numer_artykulu;end;
	local tab_numer_spisu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_spisu);
	local lens=#tab_numer_spisu;
	for i=lens,1,-1 do
		if(i==lens)then 
			tab_numer_artykulu[1]=tab_numer_spisu[i];
		else
			table.insert(tab_numer_artykulu,1,tab_numer_spisu[i]);
		end;
	end;
	return tab_numer_artykulu;
end;
p["PobierzNumerArtykułu"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
 local s=1;
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args_kopia;
 local tab_spis;
 local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_pozapodrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki)
 	  local nazwa_artykulu=pierwszy_parametr_szablonu();
 	  if((nazwa_artykulu==artykul)or(((przekierowanie)and(parametry_modul.TypeString(przekierowanie))and(przekierowanie==nazwa_artykulu))or(parametry_modul.TypeTable(przekierowanie)and(przekierowanie[1]==nazwa_artykulu))))then
 	  	  if(s==ktory)then
				if(poziomowo)then
					local numer_artykulu=(table.concat(tab_numer,".")..((#tab_numer>0) and ((#tab_poziomowo>0) and "." or "") or "")..table.concat(tab_poziomowo,"."));
					if((not nazwa_spisu)or(not numer_spisu) 
						or ((not glowny_spis_tresci_ksiazki)and((tonumber(numer_artykulu) or 1)>1))
							or((glowny_spis_tresci_ksiazki)and((numer_spisu or 1)>1))
					)then
						return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;
					elseif((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
						if(glowny_spis_tresci_ksiazki)then
							
							return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;
						else
							local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
							tab_numer_artykulu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu);
							return table.concat(tab_numer_artykulu,"."),glowny_spis_tresci_ksiazki;
						end;
					end;
					local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
					if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then
						if(not args_kopia)then
							local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
							args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
						end;
						args_kopia[1]=nazwa_spisu;
						if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
						tab_spis[nazwa_spisu]={};
						numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=PobierzNumerLubNazweArtykulu({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false);
						tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
					else
						local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
						numer_spisu_tresci=tab_element[1];
						glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
					end;
					if((not numer_spisu_tresci)or((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)>1)))then return numer_artykulu,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
					local tab_numer_artykulu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu_tresci);
					tab_numer_artykulu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu) or tab_numer_artykulu;
					return table.concat(tab_numer_artykulu,"."),glowny_spis_tresci_ksiazki;
				else
					return i,glowny_spis_tresci_ksiazki;
				end;
 	  	  end;
		  s=s+1;
		end;
 end;
 local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false);
 return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;
end;
p["PobierzNazwęArtykułu"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
	local s=1;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local args_kopia;
	local tab_spis;
	local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_pozapodrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki)
		local numer,czy_nazwa=pierwszy_parametr_szablonu();
		if((not poziomowo)and(i==numer))then
			if(s==ktory)then
				return (not czy_nazwa) and artykul or (nazwa or artykul);
			else
				s=s+1;
			end;
		elseif(poziomowo)then
			local function NumerArtykulu(tab_numer,tab_poziomowo)
				return (table.concat(tab_numer,".")..((#tab_numer>0) and "." or "")..table.concat(tab_poziomowo,"."));
			end;
			local function WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu)
				if(numer_artykulu==numer)then
			  	if(s==ktory)then
						return (not czy_nazwa) and artykul or (nazwa or artykul);
					else
						s=s+1;
					end;
				end;
			end;
			local numer_artykulu=NumerArtykulu(tab_numer,tab_poziomowo);
			if((not nazwa_spisu)or(not numer_spisu) 
				or ((not glowny_spis_tresci_ksiazki)and((tonumber(numer_artykulu) or 1)>1))
					or((glowny_spis_tresci_ksiazki)and((numer_spisu or 1)>1))
			)then
				local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
				if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
			elseif((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
				if(glowny_spis_tresci_ksiazki)then
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				else
					local tab_numer_artykulu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_artykulu);
					tab_numer_artykulu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu);
					local numer_artykulu=table.concat(tab_numer_artykulu,".");
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				end;
			else
				local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
				if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then
					if(not args_kopia)then
						local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
						args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
					end;
					args_kopia[1]=nazwa_spisu;
					numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=p["PobierzNumerArtykułu"]({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
					if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
					tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
				else
					local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
					numer_spisu_tresci=tab_element[1];
					glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
				end;
				if((not numer_spisu_tresci)or((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)>1)))then 
					local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
					if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
				end;
				local tab_numer_artykulu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_artykulu,numer_spisu_tresci);
				tab_numer_artykulu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_artykulu) or tab_numer_artykulu;
				local numer_artykulu=table.concat(tab_numer_artykulu,".");
				local wynik=WynikArtykulowyZNumeru(numer_artykulu);
				if(wynik)then return wynik,glowny_spis_tresci_ksiazki;end;
			end;
		end;
 end;
  local wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki=PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,true);
  return wartosc,glowny_spis_tresci_ksiazki;
end;
p["PobierzDaneKsiążki"]=function(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,kodowanie_nie_json)
 local tab_dane_ksiazki=nil;
 local s=1;
 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args_kopia;
 local tab_spis;
 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
 local tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
 local pierwszy_spis_tresci=nil;
 
 local function __FUNKCJA(poziomowo,i,ktory,pierwszy_parametr_szablonu,rozdzial,artykul,tab_numer,tab_poziomowo,czy_nienilowy_rozdzial,czy_artykuly_pozapodrecznikowe,przekierowanie,nazwa,artykul_spisu,nazwa_spisu,numer_spisu,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,glowny_spis_tresci_ksiazki,czy_dodane)
 	 if((artykul_spisu)and(nazwa_spisu)and(artykul_spisu~=nazwa_spisu))then return false;end;
 	 if(not tab_dane_ksiazki)then tab_dane_ksiazki={};end;
 	 if(not tab_dane_ksiazki[rozdzial])then tab_dane_ksiazki[rozdzial]={};end;
 	 local tab_rozdzial=tab_dane_ksiazki[rozdzial];
 	 local numer_rozdzialu=tab_numer and table.concat(tab_numer,".") or "";
 	 
 	 if((nazwa_spisu)and(numer_spisu)and(not glowny_spis_tresci_ksiazki)and(numer_rozdzialu~=""))then
 			local numer_spisu_tresci;local glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci;
			if((numer_spisu)and(numer_spisu==1))then
					if(not glowny_spis_tresci_ksiazki)then
						local tab_numer_rozdzialu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_rozdzialu);
						tab_numer_rozdzialu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu);
						numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
					end;
			else
				if((not tab_spis)or(not tab_spis[nazwa_spisu]))then	
					if(not args_kopia)then
						local args=parametry_modul.PobierzArgsParametry(frame,true);
						args_kopia=parametry_modul["KopiujRekurencyjnieTabelęElementów"](args);	
					end;
					args_kopia[1]=nazwa_spisu;
					numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=p["PobierzNumerArtykułu"]({args=args_kopia,},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
					if(not tab_spis)then tab_spis={};end;
					tab_spis[nazwa_spisu]={numer_spisu_tresci,glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci,};
				else
					local tab_element=tab_spis[nazwa_spisu];
					numer_spisu_tresci=tab_element[1];
					glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci=tab_element[2];
				end;
				if(((not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)and(numer_spisu_tresci)and((tonumber(numer_spisu_tresci) or 1)==1))or((glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci)))then 
					local tab_numer_rozdzialu=LaczNumeracjaArtykuluZNumeracjaSpisuTresci(numer_rozdzialu,numer_spisu_tresci);
					tab_numer_rozdzialu=(not glowny_spis_tresci_ksiazki_spisu_tresci) and UsuwajPoczatkoweJedynki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu) or tab_numer_rozdzialu;
					numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
				end;
			end;
 	 elseif((not pierwszy_spis_tresci)and(nazwa_spisu)and(numer_spisu)and(glowny_spis_tresci_ksiazki)and(numer_rozdzialu~=""))then
 		 local czy_spis_tresci=tab_nazw_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu[rozdzial];
 		 if(czy_spis_tresci)then
 		 	pierwszy_spis_tresci=true;
 		 	local tab_numer_rozdzialu=ZamienNumerArtykuluNaTabele(numer_rozdzialu);
			tab_numer_rozdzialu=UsuwajPoczatkoweJedynki(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_numer_rozdzialu);
			numer_rozdzialu=table.concat(tab_numer_rozdzialu,".");
 		 end;
 	 end;
 	 
 	 if(not tab_rozdzial[numer_rozdzialu])then
 			tab_rozdzial[numer_rozdzialu]={};
 	 end;
 	 local tab_numer_rozdzialu=tab_rozdzial[numer_rozdzialu];
 	 if(not tab_numer_rozdzialu[artykul])then 
 			tab_numer_rozdzialu[artykul]={}; 
 	 end;
 	 local tab_artykul=tab_numer_rozdzialu[artykul];
 	 local numer_artykulu=tab_poziomowo and table.concat(tab_poziomowo,".") or "";
 	 if(not tab_artykul[numer_artykulu])then
 			tab_artykul[numer_artykulu]={};
 	 end;	
 	 local tab_numer_artykulu=tab_artykul[numer_artykulu];
 	 local czy_tabelka=parametry_modul.TypeTable(przekierowanie);
 	 ----
 	 table.insert(tab_numer_artykulu,{["przekierowanie"]=czy_tabelka and przekierowanie[1] or ((not czy_tabelka) and przekierowanie or nil),["kod języka"]=czy_tabelka and przekierowanie[3] or nil,["kod projektu"]=czy_tabelka and przekierowanie[4] or nil,["pełna nazwa książki"]=(czy_tabelka and przekierowanie[2]) and nazwy_modul["NazwaModułu"](przekierowanie[2][1],przekierowanie[2][2],przekierowanie[2][3],"") or nil,["nazwa"]=nazwa,["spis treści"]=czy_nienilowy_rozdzial,["czy w podręczniku"]=((artykul~="") and ((not czy_artykuly_pozapodrecznikowe) and true or nil) or nil),["dodane"]=czy_dodane,["numer"]=s});
 	 ----
 	 s=s+1;
 	 return false;
 end;
 PobierzNumerLubNazweArtykulu(frame,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,__FUNKCJA,false,true);
 return (not kodowanie_nie_json) and mw.text.jsonEncode(tab_dane_ksiazki,mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS) or tab_dane_ksiazki;
end;
return p;