Moduł:StronicowyParser/NumerObiektu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.NumerObiektu(frame, nazwa_obiektu)
 local pf=frame:getParent();
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local uchwyt_obiektu=frame.args["uchwyt"];
 local bez_automatu=parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez automatu"]);
 local html_modul=require("Module:Html");
 uchwyt_obiektu=uchwyt_obiektu and html_modul.DecodeHtml(uchwyt_obiektu,true) or nil;
 
 local nazwa_strony;
 local html_modul=require("Module:Html");
 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
 local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
 local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 local nazwa_przestrzeni;local nazwa_przestrzeni_ksiazki;local nazwa_ksiazki;local nazwa_artykulu;
 
 nazwa_artykulu=frame.args["nazwa artykułu"];
 nazwa_ksiazki=frame.args["nazwa książki"];
 
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local czy_table_tablica_transportu=parametry_modul.TypeTable(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 local czy_aktualna_strona=nil;
 
 local nazwa_przestrzeni_nazw=pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 local nazwa_jednostki=pf.args["nazwa jednostki"];
 
 if((nazwa_przestrzeni_nazw) or (nazwa_jednostki))then
 		if(((not nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki)) or((nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki)))then
 			if(nazwa_przestrzeni_nazw)then
 				nazwa_przestrzeni_nazw=html_modul.DecodeHtml(nazwa_przestrzeni_nazw,true);
 			end;
		 	if(nazwa_jednostki)then
 				nazwa_jednostki=html_modul.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
 			end;
 			local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
 			local nazwa_przestrzeni=nazwa_przestrzeni or ksiazkowe_modul["NazwaPrzestrzeni"]();
 			local nazwa_jednostki=nazwa_jednostki or ksiazkowe_modul["NazwaArtykułu"]();
 			local strona=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_jednostki;
 			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 			strona=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](strona);
 			local aktualna_strona=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaArtykułu"]();
 			if(strona~=aktualna_strona)then
 				nazwa_artykulu=nazwa_artykulu or nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
 				local nazwa_ksiazki_aktualna=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaKsiążki"]();
 				local nazwa_ksiazki_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](strona);
 				if(nazwa_ksiazki_aktualna~=nazwa_ksiazki_strony)then
 					nazwa_ksiazki=nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki_strony;
 				end;
 			end;
 		end;
 end;
 if((not nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki))then
 		czy_aktualna_strona=1;
 	  nazwa_strony="";
 elseif((nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki))then
 	 	czy_aktualna_strona=2;
 	 	nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 	 	nazwa_przestrzeni_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu;
 		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu;
 		nazwa_artykulu=html_modul.DecodeHtml(nazwa_artykulu,true);
 	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
 	  nazwa_artykulu=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="",};
 	 	nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 	 	local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_strony);
 	 	if(strona)then
 	 		 nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
 	 		 nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona);
 			 nazwa_ksiazki=((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona));
 			 nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
 			 nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 			 if((nazwa_przestrzeni~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)or(nazwa_przestrzeni_ksiazki~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu)or(nazwa_ksiazki~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu))then
 				czy_aktualna_strona=nil;
 			 elseif(nazwa_artykulu==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu)then
 				czy_aktualna_strona=1;
 				nazwa_strony="";
 			end;
 	 	end;
 else
		local nazwa_modulu=nazwy_modul["NazwaModułu"](tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu);
		nazwa_ksiazki=html_modul.DecodeHtml(nazwa_ksiazki,true);
		
	 	nazwa_ksiazki=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=nazwa_ksiazki,[2]=nazwa_modulu,};
	 	
 	  local ksiazkawe_modul=require("Module:Książkowe");
 	  nazwa_ksiazki=ksiazkawe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](nazwa_ksiazki);
 		nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_ksiazki);
 		nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](nazwa_ksiazki);
		nazwa_ksiazki=(nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](nazwa_ksiazki) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](nazwa_ksiazki);
		
		nazwa_artykulu=html_modul.DecodeHtml(nazwa_artykulu,true);
		nazwa_artykulu=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="",};
		
		nazwa_strony=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_strony);
		if(strona)then
			 nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
 			 nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona);
			 nazwa_ksiazki=(nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona);
			 nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
			 
			 if((nazwa_przestrzeni~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)or(nazwa_przestrzeni_ksiazki~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu)or(nazwa_ksiazki~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu))then
 					czy_aktualna_strona=nil;
 					nazwa_strony=strona;
 			 elseif(nazwa_artykulu==tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu)then
 					czy_aktualna_strona=1;
 					nazwa_strony="";
 			 else
 			 		czy_aktualna_strona=2;
 					nazwa_strony=strona;
 			 end;
		end;
 end;
 local link = function(adres_linku,nazwa_linku,klasa,styl)
    local czy_klasa=parametry_modul.CzyTak(klasa);
    local czy_styl=parametry_modul.CzyTak(styl);
    if(czy_klasa or czy_styl)then
    		spanramka=mw.html.create('span');
    		if(czy_klasa)then spanramka:attr("class",klasa);end;
    		if(czy_styl)then spanramka:attr('style',styl);end;
    		spanramka:wikitext(nazwa_linku);
    		local kod_html=spanramka:allDone();
    		return "[["..adres_linku.."|"..tostring(kod_html).."]]";
    else
    		return "[["..adres_linku.."|"..nazwa_linku.."]]";
    end;
 end;
 local wzor = function(uchwyt,numeracja,styl_main,styl_odstepu,pole_odstepu,styl_wzoru,klasa_wzoru,wzor,opis,opis2,klasa_opisu,styl_opisu,styl_opisu_2,wzor_opisu,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu,styl_alternatywy_opisu_2,pozycja_numeracji,klasa_numeracji,styl_numeracji,bez_automatu)
 	  divramka=mw.html.create('div');
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local czy_pozycja_numeracji_prawa=parametry_modul.CzyTak(pozycja_numeracji);
 	  if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 	  		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  			divramka:attr('id',"wzór_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 	  		else
 	  			if(numeracja)then
 	  				divramka:attr('id',"wzór_"..numeracja);
 	  			else
 	  				divramka:attr('id',"niedopasowany-wzór_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 	  			end;
 	  		end;
 	  end;
 	  if(parametry_modul.CzyTak(styl_main))then
 	  		divramka:attr('style',styl_main);
 	  end;
 	  local uchwyt_fun=function()
 			if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 				local divuchwytramka=mw.html.create('div');
 				divuchwytramka:attr('class',klasa_numeracji);
 				divuchwytramka:attr('style',styl_numeracji);
 				if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  				divuchwytramka:wikitext('(',uchwyt..")");
 	  			else
 	  				if(numeracja)then
 	  					divuchwytramka:wikitext('('..numeracja..")");
 	  				else
 	  					divuchwytramka:wikitext("(Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt..")");
 	  				end;
 				end;
   			divramka:node(divuchwytramka);
 			end;
 	  end;
 	  local pole_odstepu_fun=function()
 			divramka:addClass("wzory");
 			local divramka2=mw.html.create('div');
 			divramka2:attr('style',styl_odstepu);
 			divramka2:wikitext(pole_odstepu);
 			divramka:node(divramka2);
 	  end;
 	  local opis_fun=function(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu)
 	    if(parametry_modul.CzyTak(opis))then
 	  			local divramka5=mw.html.create('div')
 	  			divramka5:attr('class',klasa_opisu)
 	  			divramka5:attr('style',styl_opisu)
 	  			divramka5:wikitext(wzor_opisu)
 	  			divramka:node(divramka5)
 			else
 	  			local divramka5=mw.html.create('div');
 	  			divramka5:attr('style',styl_alternatywy_opisu);
 	  			divramka:node(divramka5)
 	    end;
 	  end;
 	  if(not czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  opis_fun(opis2,styl_opisu_2,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu_2);
 	  local divramka4=mw.html.create('div');
 	  divramka4:attr('class',klasa_wzoru);
 	  divramka4:attr('style',styl_wzoru);
 	  divramka4:wikitext(wzor);
 	  divramka:node(divramka4);
    opis_fun(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu);
 	  if(czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local rysunek=function(uchwyt,numeracja,opis, rysunek, pozycja,rozmiar,klasa,styl,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local czy_uchwyt=parametry_modul.CzyTak(uchwyt);
 	if(czy_uchwyt)then
 		if(numeracja)then
 			if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 			else
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..numeracja);
 			end;
 		else
 			divramka:attr('id',"niedopasowany-rysunek_"..html_modul.EncodeHtml(uchwyt,true));
 		end;
 	end;
 	local czy_opis=parametry_modul.CzyTak(opis);
 	local wywolanie_rysunku="[[File:"..((rysunek)and rysunek or "Przykładowy rysunek.svg").."|thumb|"..(pozycja or "right").."|"..(rozmiar or "200px")..((czy_uchwyt or czy_opis)and ("|"..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt))and "(Rys. "..((numeracja)and (parametry_modul.CzyTak(bez_automatu) and uchwyt or numeracja) or "Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt)..")" or "").." "..opis) or "").."]]";
 	divramka:wikitext(wywolanie_rysunku);
 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local wypowiedzenie = function(uchwyt,przedrostek,numeracja,klasa,styl,przedrostek2,rodzaj,kogo,czego,jakie,styl_naglowka,styl_tekstu,tekst,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			divramka:attr('id',przedrostek.."_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 		else
 			divramka:attr('id',((not numeracja)and "niedopasowany-" or "")..przedrostek.."_"..(numeracja or html_modul.EncodeId(uchwyt,true)));
 		end;
 	end;
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local wikitext="";
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			wikitext="("..przedrostek2.." "..uchwyt..")";
 		else
 			if(numeracja)then
 				wikitext="("..przedrostek2.." "..numeracja..")";
 			else
 				wikitext="("..przedrostek2.." Niedopawany uchwyt: "..uchwyt..")";
 			end;
 		end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_naglowka))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_naglowka);
 		spanramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 	end;
 	divramka:wikitext('<BR>');
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_tekstu))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_tekstu);
 		spanramka:wikitext(tekst);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(tekst);
 	end;
 	 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local punkty = function(uchwyt,numeracja,przedrostek_id,klasa,styl,prefiks,bez_automatu)
 	local spanramka=mw.html.create('sup');
 	spanramka:attr('style',klasa);
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..numeracja);
 			else
 				spanramka:attr('id',"niedopasowany-"..przedrostek_id.."_"..html_modul.EncodeId(uchwyt,true));
 			end;
 		end;
 	end;
 	spanramka:attr('style',styl);
 	local smallramka=mw.html.create('small');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			smallramka:wikitext(prefiks..": "..uchwyt);
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": "..numeracja..']');
 			else
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopsowany uchwyt: "..uchwyt..']');
 			end;
 		end;
 	else
 		smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopasowany uchwyt: brak uchwytu]");
 	end;
 	spanramka:node(smallramka);
 	return tostring(spanramka:allDone());
 end;
 local nazwa_strony_fun=function(nazwa_strony)
 	 if((nazwa_strony)and(nazwa_strony==""))then return "";end;
 	 if(czy_aktualna_strona)then
 	 		if(czy_aktualna_strona==1)then 
 	 			return "";
 	 		elseif(czy_aktualna_strona==2)then
 	 			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu==nazwa_artykulu)then return "";end;
 	 		end;
 	 else
 			if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)
 	 			and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu==nazwa_przestrzeni_ksiazki)
      		and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu==nazwa_ksiazki)
   	  			and (tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu==nazwa_artykulu))then
   		  		return "";
   		end;
   end;
   return html_modul.EncodeId(nazwa_strony);
 end;
 local function BladTablicyTransportu(czy_table_tablica_transportu)
		if(not czy_table_tablica_transportu)then
 			local blad_modul=require("Module:Błąd");
			return blad_modul.error{tekst="Błąd stronicowego parsera: '''Moduł:StronicowyParser'''. Tablica silnika transportu lub jego składowe przyjmują wartość nietabelkową.",tag="strong",};
 		end;
 		return "";
 end;
 local function BezNumeracjiZUchwytami()
 		if(frame.args["obiekt"])then
 			if(frame.args["obiekt"]=="link")then
 				local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 				if(uchwyt_obiektu)then
 					local uchwyt_obiektu=html_modul.EncodeId(uchwyt_obiektu,true);
   	  		return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"]..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   	  	else
   	  		local uchwyt_obiektu=parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu) and html_modul.EncodeId(uchwyt_obiektu,true) or nil;
	      	return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_".."Nieznany uchwyt",frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..(uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 				end;
 			elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
   	  	return wzor(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 			elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
  			return rysunek(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 			elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
				return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
 			elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
				return punkty(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
    	else
    		return uchwyt_obiektu;
 			end;
  	else
  		return uchwyt_obiektu;
 		end;
 end;
 if((not czy_table_tablica_transportu)or(parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez automatu"])))then
	 return BezNumeracjiZUchwytami()..BladTablicyTransportu(czy_table_tablica_transportu);
 end;
 local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie;
 if(czy_aktualna_strona==nil)then
		local dane_analizy_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_stron;
		if(dane_analizy_artykulu)then
			local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
			if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then
				local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce_w_danej_przestrzeni_nazw_ksiazki=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
				if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce_w_danej_przestrzeni_nazw_ksiazki)then
					local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce_w_danej_przestrzeni_nazw_ksiazki[nazwa_ksiazki];
					if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce)then
						local lista_artykolow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce.lista_podstron_woluminu;
						if(lista_artykolow)then
							local tabela_listy_analizy_na_stronie=lista_artykolow[nazwa_artykulu]
							if(tabela_listy_analizy_na_stronie)then
								tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_analizy_na_stronie.uchwyty_i_numeracje;
							end;
						end;
					end;
				end;
			end;
		end;
 elseif(czy_aktualna_strona==1)then
		tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnego_artykulu;
		if(not parametry_modul.TypeTable(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie))then
			return BezNumeracjiZUchwytami()..BladTablicyTransportu(false);
		end;
 elseif(czy_aktualna_strona==2)then	
		tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_ksiazki;
		if(not parametry_modul.TypeTable(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce))then
			return BezNumeracjiZUchwytami()..BladTablicyTransportu(false);
		end;
		if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce)then
			local lista_artykolow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce.lista_podstron_woluminu;
			if(lista_artykolow)then
				local tabela_listy_analizy_na_stronie=lista_artykolow[nazwa_artykulu]
				if(tabela_listy_analizy_na_stronie)then
					tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_analizy_na_stronie.uchwyty_i_numeracje;
				end;
			end;
		end;
 end;
	local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie)then
 		local spis_uchwytow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie[nazwa_obiektu];
 		if(spis_uchwytow)then
 			if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  			for _, dany_artykul in ipairs(spis_uchwytow)do
   				if(dany_artykul[1]==uchwyt_obiektu)then
   						if(not stronicowyparser_obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_wprowadzenia_tekstu[nazwa_obiektu])then
   								if(frame.args["obiekt"])then
   										if(frame.args["obiekt"]=="link")then
   												local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 					    						if(not dany_artykul[2])then 
 					    								return "("..link(nazwa_strony.."#niedopasowany-"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 					    						end;
   					  						return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..dany_artykul[2],frame.args["przedrostek"]..dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   										elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 					  				  		return wzor(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 					  								return rysunek(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
														return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);	
										  elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
														return punkty(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
      								else
      											return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
   										end;
			      			else
			      				return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
			      			end;
      				else
      					if(dany_artykul[2])then
      							local tytul_szablonu=frame.args["nazwa szablonu"] or szablonowe_modul.NazwaSzablonu(frame:getParent():getTitle());
      							local tab_naglowek=stronicowyparser_obiekty_modul.linki_szablony_wprowadzenia_tekstu[nazwa_obiektu];
      							local adres=dany_artykul[2][2];
      							local czy_w_tym_szablony=mw.ustring.match(adres,"{{[^{}]+}}");
    								if(czy_w_tym_szablony)then
    									local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
    									adres=specjalne_modul["PrzetwórzNagłówek"](adres,true);
										end;
      							local adres=dany_artykul[2][1].."#"..adres;
      							if(tytul_szablonu==tab_naglowek[1])then
      									local naglowek=dany_artykul[2][3];
      									if(czy_w_tym_szablony)then
      										local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
													naglowek=specjalne_modul["PrzetwórzNagłówek"](naglowek,false);
      									end;
      									return link(adres,naglowek,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
      							elseif(tytul_szablonu==tab_naglowek[2])then
            	  				return link(adres,"tutaj",frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
            	  		end;
            	  end;
      				end;
      		end;
    		end;
 			end;	
   end;
  end;
 if(frame.args["obiekt"])then
	if(frame.args["obiekt"]=="link")then
		local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
		return "("..link(nazwa_strony.."#niedopasowany-"..frame.args["id"].."_"..html_modul.EncodeId(uchwyt_obiektu,true),frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
	elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 	   return wzor(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 		return rysunek(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
  elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
			return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],nil,frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
		 return punkty(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
 	else
 		 return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 	end;
 else 					  				  
 	return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 end;
end;
return p;