Moduł:StronicowyParser/Potrzebne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
--zamykanie
local znak_127=mw.ustring.char(127);
function p.ZamieniajSzablonyStart(self)
	 self.numer_szablonu=1;
end;
function p.ZamieniajSzablony(self,szablon1,szablon2,szablon3)
	local lewy=znak_127.."'\"`UNIQ--tzp-"..self.numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
	local prawy=znak_127.."'\"`UNIQ--tzk-"..self.numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
	local rownosc=znak_127.."'\"`UNIQ--tr-"..self.numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
	local pionowa=znak_127.."'\"`UNIQ--tp-"..self.numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
  local szablon2,_= mw.ustring.gsub(szablon2,"{{",lewy);
  local szablon2,_= mw.ustring.gsub(szablon2,"}}",prawy);
  local szablon2,_= mw.ustring.gsub(szablon2,"=",rownosc);
  local szablon2,_= mw.ustring.gsub(szablon2,"|",pionowa);
  self.numer_szablonu=self.numer_szablonu+1;
  return szablon1..szablon2..szablon3;
end;
function p.AnalizaSzablonu(numer_szablonu)
  local function LewyPrawyRownoscPionowa()
		local lewy=znak_127.."'\"`UNIQ--tzp-"..numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
		local prawy=znak_127.."'\"`UNIQ--tzk-"..numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
		local rownosc=znak_127.."'\"`UNIQ--tr-"..numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
		local pionowa=znak_127.."'\"`UNIQ--tp-"..numer_szablonu.."-QINU`\"'"..znak_127;
  	local zamykanie={
    	[lewy]="{{",
    	[prawy]="}}",
    	[rownosc]="=",
    	[pionowa]="|",
    };
    return zamykanie;
  end;
  return LewyPrawyRownoscPionowa();
end;
function p.OgolnyWzor(numer_szablonu)
	if(not numer_szablonu)then
		local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-t%a+%-(%d+)%-QINU`\"'"..znak_127;
  	return wzor;
	end;
  local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-t%a+%-"..numer_szablonu.."%-QINU`\"'"..znak_127;
  return wzor;
end;
function p.WzorRownosc(numer_szablonu)
  if(not numer_szablonu)then
  	local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tr%-(%d+)%-QINU`\"'"..znak_127;
  	return wzor;
  end;
  local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tr%-"..numer_szablonu.."%-QINU`\"'"..znak_127;
  return wzor;
end;
function p.WzorPionowa(numer_szablonu)
  if(not numer_szablonu)then
  	local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tp%-(%d+)%-QINU`\"'"..znak_127;
  	return wzor;
  end;
  local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tp%-"..numer_szablonu.."%-QINU`\"'"..znak_127;
  return wzor;
end;
function p.WzorSzablon(numer_szablonu,ktore)
  if(not numer_szablonu)then
  	if(not ktore)then
  		local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tzp%-(%d+)%-QINU`\"'"..znak_127;
  		return wzor;
  	else
  		local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tzk%-(%d+)%-QINU`\"'"..znak_127;
  		return wzor; 
  	end;
  end;
  if(not ktore)then
  	local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tzp%-"..numer_szablonu.."%-QINU`\"'"..znak_127;
  	return wzor;
  else
   	local wzor=znak_127.."'\"`UNIQ%-%-tzk%-"..numer_szablonu.."%-QINU`\"'"..znak_127;
  	return wzor;  		
  end;
end;
function p.MinMaxSzablon(zmienna)
  local numer_szablonu=1;
  local iterator=mw.ustring.gmatch(zmienna,p.WzorSzablon(nil,false));
  local __min=nil;
  local __max=0;
  for numer_zamykania in iterator do
  	numer_zamykania=tonumber(numer_zamykania) or 0;
  	if(not __min)then __min=numer_zamykania;else __min=math.min(__min,numer_zamykania) end;
  	__max=math.max(numer_zamykania,__max);
  end;
  return __min,__max;
end;
function p.KodujStroneSzablonowa(tekst_artykulu)
  p:ZamieniajSzablonyStart();
  local function ZamieniajSzablony(szablon1,szablon2,szablon3)
    return p:ZamieniajSzablony(szablon1,szablon2,szablon3);
  end;
  while mw.ustring.match(tekst_artykulu,"{{[^{}|]-|.-{{[^{}]-}}[^{}]-}}") do
    tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"({{[^{}|]-|.-)({{[^{}]-}})([^{}]-}})",ZamieniajSzablony);
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
--koniec zamykanie
function p.LiczonyHNumer()
	local ulozenie=nil;
	local ostatnie=0;
	local h_numer_zapamietane=nil;
	return function(h_numer,h_numer_nowe,jakie)
		if(not h_numer_nowe)then
			if(not jakie)then
				if(h_numer==0)then
					return h_numer_zapamietane;
				elseif(h_numer<0)then
					h_numer=math.abs(h_numer);
				end;
			else
				if(h_numer==0)then 
					h_numer_zapamietane=0;
					return 0;
				end;
			end;
			if((ulozenie==nil)or(ulozenie>=h_numer))then
				ulozenie=h_numer-1;
    	elseif(ostatnie+1<h_numer-ulozenie)then
        ulozenie=h_numer-ostatnie-1;
	  	end;
  		ostatnie=h_numer-ulozenie;
  		h_numer=h_numer-ulozenie;
  		h_numer_zapamietane=h_numer;
  		return h_numer;
  	else
  		ulozenie=h_numer-h_numer_nowe;
  		ostatnie=h_numer-ulozenie;
  		return h_numer_nowe;
  	end;
	end;
end;
function p.PoziomAdresu(adres)
	local lens=#adres;
	local i=1;
	for p=1, lens,1 do
		local znak=mw.ustring.sub(adres,p,p);
		if(znak=="/")then
			i=i+1;
		end;
	end;
	return i;
end;
function p.NazwaNadStrony(adres,numer)
	if((numer)and(numer==1))then return nil;end;
	if((not numer)and(numer<1)or(numer~=math.floor(numer)))then return adres;end;
	local lens=#adres;
	local i=1;
	for p=1, lens,1 do
		local znak=mw.ustring.sub(adres,p,p);
		if(znak=="/")then
			i=i+1;
		end;
		if(i==numer)then
			return mw.ustring.sub(adres,1,p-1);
		end;
	end;
	return adres;
end;
function p.SubNazwaNadStrony(adres,numer,krok)
	if((not numer)or(numer<1)or(numer~=math.floor(numer)))then return adres;end;
	krok=krok or 1;
	if((krok<1)or(krok~=math.floor(krok)))then return adres;end;
	local lens=#adres;
	local i=1;
	local a=nil;local b=nil;
	for p=1, lens,1 do
		local znak=mw.ustring.sub(adres,p,p);
		if(znak=="/")then
			i=i+1;
			if(i==numer)then
				if(not a)then a=p+1;end;
			end;
			if(i==numer+krok)then 
				if(not b)then b=p-1;break;end;
			end;
		end;
	end;
	if(not a)then a=1;end;
	if(not b)then b=lens;end;
	return mw.ustring.sub(adres,a,b);
end;
function p.ParametryPudelkaKsiazki(self,frame)
 local nazwa_przestrzeni=self.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 local nazwa_jednostki=self.args["nazwa jednostki"];
 if(((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_jednostki))or((nazwa_przestrzeni)and(not nazwa_jednostki))or((not nazwa_przestrzeni)and(nazwa_jednostki)))then
	  if(nazwa_jednostki)then
	  	local html_modul=require("Module:Html");
			self.naglowek=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](nazwa_jednostki,true);
			self.parametry=html_modul["ParametryStronyAdresu"](nazwa_jednostki);
	  end;
	  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Pełna nazwa jednostki 2"](frame);
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		self.nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
		self.nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](nazwa_jednostki);
		self.nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](nazwa_jednostki);
 else
 	 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
 	 self.nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
	 self.nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
	 self.nazwa_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
 end;
end;
function p.TabelaListyArtykulowKsiazki(self,frame)
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;	
 local nazwa_przestrzeni;local nazwa_ksiazki;
 if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
		nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni;
		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki;
 else
 		nazwa_przestrzeni=self.nazwa_przestrzeni;
		nazwa_ksiazki=self.nazwa_ksiazki;
 end;
 local lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
 if(not lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then return nil;end;
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return nil;end;
 return tab_lista_artykulow_w_ksiazce.spis;
end;
function p.AnalizujArgumentySzablonu(self,frame)
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 self.args=frame and ((frame.getParent and ((parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyspecjalizowana"]))and frame or frame:getParent()) or frame).args or frame) or {};
end;
function p.Args(self)
	return self.args;
end;
function p.PelnaNazwaKsiazki(self,frame)
  return ((self.nazwa_przestrzeni~="")and(self.nazwa_przestrzeni..":") or "")..self.nazwa_ksiazki
end;
function p.NazwaArtykuluKsiazki(self,frame)
  return self.nazwa_artykulu..(self.parametry and ("?"..self.parametry) or "")..(self.naglowek and ("#"..self.naglowek) or "");
end;
function p.ObliczeniaInformacje(self,frame)
 p:AnalizujArgumentySzablonu(frame);
 p:ParametryPudelkaKsiazki(frame);
 local tab_lista_artykulow_w_ksiazce=p:TabelaListyArtykulowKsiazki(frame);
 if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce)then return nil;end;
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local args=parametry_modul.CzyTak(self.args["nagłówek"]);
 local tab_artykul_bez_naglowka=(not naglowek) and {} or nil;
 self.tab_artykul={};
 local html_modul=require("Module:Html");
 for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
	if(tab_lista[2])then
 		for _,artykul_w_bazie in ipairs(tab_lista[2])do
 			local artykul=(not naglowek) and html_modul["NazwaStronyAdresu"](artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1]) or (artykul_w_bazie[1][1] or artykul_w_bazie[1]);
 			if(naglowek or not tab_artykul_bez_naglowka[artykul])then
 				if(not naglowek)then
 					tab_artykul_bez_naglowka[artykul]=true;
 				end;
 				table.insert(self.tab_artykul, parametry_modul.TypeTable(artykul_w_bazie[1]) and {artykul,artykul_w_bazie[1][2],} or artykul);
 			end;
 		end;
 	end;
 end;
 self.len_tab_artykul=#self.tab_artykul;
 return true;
end;
function p.PomiedzyArtykul(self,frame)
 self.numer=tonumber(frame.args[1]) or 1;
 self.reszta=math.fmod(self.numer,self.len_tab_artykul-2)+1;
 return self.tab_artykul[self.reszta+1];
end;
function p.LosowyArtykul(self,frame)
	self.numer=tonumber(frame.args[1]) or 1;
	self.reszta=math.fmod(self.numer,self.len_tab_artykul)+1;
	return self.tab_artykul[self.reszta];
end;
function p.TOCSilnik(lista_elementow_spisu_tresci, atrybuty)
    if(lista_elementow_spisu_tresci==nil)then return nil;end;
    local twor_listy="";
    local liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=lista_elementow_spisu_tresci[1][2];
    local poziom=1;
    local num={};
    for licznik, element_w_tablicy in ipairs(lista_elementow_spisu_tresci) do
    	if(licznik==1)then
    		  num[#num+1]=1;
          twor_listy=(atrybuty and '<ul '..atrybuty..'>' or '<ul>')..'<li class=\"toclevel-1 tocsection-1\">'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|<span class=\"tocnumber\">"..table.concat(num,".").."</span><span class=\"toctext\">"..element_w_tablicy[1][2].."</span>]]";
        else
         if(element_w_tablicy[2]==liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
         	  num[#num]=num[#num]+1;
            twor_listy=twor_listy..'</li><li class="toclevel-'..poziom..' tocsection-'..licznik..'">'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|<span class=\"tocnumber\">"..table.concat(num,".").."</span><span class=\"toctext\">"..element_w_tablicy[1][2].."</span>]]";
         elseif(element_w_tablicy[2]>liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
         	 num[#num+1]=1;
         	 poziom=poziom+1;
           twor_listy=twor_listy..'<ul><li class="toclevel-'..poziom..' tocsection-'..licznik..'">'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|<span class=\"tocnumber\">"..table.concat(num,".").."</span><span class=\"toctext\">"..element_w_tablicy[1][2].."</span>]]";
           liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         elseif(element_w_tablicy[2]<liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
         	  local num_length=#num;
         	  for i=num_length,num_length-liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci+element_w_tablicy[2]+1,-1 do 
         	  	  table.remove(num);
         	  end;
         	  num[#num]=num[#num]+1;
         	  
         	  local roznica_poziomow=liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci-element_w_tablicy[2];
         	  poziom=poziom-roznica_poziomow;
         	  
            twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ul>',roznica_poziomow)..'</li><li class="toclevel-'..poziom..' tocsection-'..licznik..'">'
                       .."[["..element_w_tablicy[1][1].."|<span class=\"tocnumber\">"..table.concat(num,".").."</span><span class=\"toctext\">"..element_w_tablicy[1][2].."</span>]]";
            liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         end;
        end;	
    end;
    twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ul>',liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci);
    return twor_listy;
end;
function p.TOC(lista_elementow_spisu_tresci,czy_nie_aktualny,toc_czy_tocramka,spis_artykulu,rozciagnij)
	  local twor_listy=p.TOCSilnik(lista_elementow_spisu_tresci);
	  if(not toc_czy_tocramka)then
	  	local czy_ukryte=twor_listy;
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	local frame=mw.getCurrentFrame();
    	local args=frame.args;
    	local funkcja=args["funkcja"] or "UkrytaWikitabelowaListaMenu";
    	local wysokosc=parametry_modul.CzyTak(args["wysokość"]) and args["wysokość"] or "700px";
    	local szerokosc=parametry_modul.CzyTak(args["szerokość"])and args["szerokość"] or "100%";
    	local spis_tresci=parametry_modul.CzyTak(args["spis treści"])and args["spis treści"] or "Spis treści";
    	twor_listy='<div class="toc_ogólnie_spis '..(not czy_nie_aktualny and 'toc_spis' or 'toc_inny_spis')..'" style="width:'..szerokosc..';max-height:'..wysokosc..';overflow:auto;padding-right:5px;box-sizing:border-box;">'..(czy_ukryte or "<ul></ul>").."</div>";
    	local wikikod_menu='{{Tabela nawigacyjna|styl=display:'..(czy_ukryte and "table" or "none")..';font-size:14px;background-color:white;line-height:1.2em;width:'..(rozciagnij and "100%" or "auto")..';box-sizing:border-box'..(spis_artykulu and ';border:#aaa 1px solid' or '')..'|tytuł=<div style="text-align:left;font-size:14px;background-color:white;line-height:1.2em;'..(spis_artykulu and ';border-bottom:#aaa 1px solid' or '')..';white-space:nowrap;min-width:130px;">'..spis_tresci..'</div>|spis='..twor_listy..'|funkcja='..funkcja..'|klasa=spis_treści}}';
    	local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wikikod_menu);
	  	return rozwiniety_wikikod;
	  else
	  	return (twor_listy and ('\n=Spis treści=\n<div class="toc_ogólnie_spis '..(not czy_nie_aktualny and 'toc_spis' or 'toc_inny_spis')..'" style="margin-left:10px">'..twor_listy..'</div>') or "");
	  end;
end;
function p.AnalizaSzablonuStronicowegoParsera(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,__Funkcja, __Funkcja2)
	uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu=mw.ustring.gsub(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"\n+","");
	local tab_wywolania={};
	local function GlownaFunkcja(wywolanie,oznaczenie_szablonu)
		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  	local tabela_parametrow_szablonu=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie);
  	if(not tabela_parametrow_szablonu)then return nil;end;
  
    __Funkcja(tabela_parametrow_szablonu,wywolanie);
  
  	if(__Funkcja2)then
  		__Funkcja2(oznaczenie_szablonu,wywolanie,tabela_parametrow_szablonu,uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu);
  	end;
  	for parametrs,wartosc in pairs(tabela_parametrow_szablonu) do
  		local __min,__max=p.MinMaxSzablon(wartosc);
  		if((__min~=nil)and(__max~=0)and(__max>=__min))then
  			for ss=__max,__min,-1 do
  				local parametr2,ile=mw.ustring.gsub(wartosc,p.OgolnyWzor(ss),p.AnalizaSzablonu(ss));
  				if((ile)and((tonumber(ile) or 0)>0))then
  					local iterator2=mw.ustring.gmatch(parametr2,"{{[^{}]+}}");
  					for wywolanie in iterator2 do
  						if(not tab_wywolania[ss])then
								GlownaFunkcja(wywolanie,ss);
							end;
  					end;
  					if(not tab_wywolania[ss])then
  				  	tab_wywolania[ss]=true;
  				  end;
  				end;
  	  	end;
  		end;
  	end;
	end;
  GlownaFunkcja(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu);
end;
function p.AnalizujLinkSzablonyOrazLinki(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,__FUNKCJA)
	local pozycja_artykulu=nil;local nazwa=nil;
	local pozycja_artykulu,nazwa=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^%[%[([^%[%]{}]+)|([^%[%]{}]+)%]%]$") 
	if(not((pozycja_artykulu)and(nazwa)))then
		pozycja_artykulu=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^%[%[([^%[%]{}]+)%]%]$");
	end;
	local function Artykul(strona)
    local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
    local html_modul=require("Module:Html");
    local parametry=html_modul["ParametryStronyAdresu"](strona);
    local naglowek=html_modul["NagłówekStronyAdresu"](strona);
    local nazwa_przestrzeni_strony=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
    local nazwa_ksiazki_strony=nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona);
    local nazwa_artykulu_strony=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
    if((nazwa_przestrzeni_strony==nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki_strony==nazwa_ksiazki))then
    	 return nazwa_artykulu_strony..(parametry and ("?"..parametry) or "")..(naglowek and ("#"..naglowek) or "");
    else
    	return;
    end;
	end;
	local id=nil;
	local parametry;
	if(not pozycja_artykulu)then
		local link_szablon=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"({{[^{}]+}})");
		if(link_szablon)then
				local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
      	parametry=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](link_szablon);
      	local szablon=parametry[0];
      	if(szablon=="SpisTreści")then
        	  pozycja_artykulu=parametry[1];
        	  id=true;
      	elseif(szablon=="Sekcja referencyjna")then
        		local podstrona=parametry[3] or parametry["podstrona"];
        		local strona=parametry[1] or parametry["strona"];
        		if(not strona)then
          		pozycja_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"]();
          	else
          		pozycja_artykulu=(((podstrona) and (podstrona~="")) and (podstrona..((not mw.ustring.match(strona,"^#")) and "/" or "")) or "")..strona;
          	end;
          	nazwa=parametry["nazwa"] or parametry[2];
        else
          if(szablon=="Link wewnętrzny")then
          		local strona=parametry["strona"];
          		nazwa=parametry["nazwa"];
          	  pozycja_artykulu=Artykul(strona);
          elseif(szablon=="LinkOgólne")then
          		local strona=parametry[1];
          		nazwa=parametry[2];
          		local miano_przestrzeni_nazw=parametry["miano przestrzeni nazw"];
          		if(miano_przestrzeni_nazw)then
          			pozycja_artykulu=Artykul(((miano_przestrzeni_nazw~="")and(miano_przestrzeni_nazw..":") or "")..parametry[1]);
          		else
          		  pozycja_artykulu=Artykul(parametry[1])
          		end;
          elseif(szablon=="LinkGłówna")then
          		pozycja_artykulu=Artykul(parametry[1])
          		nazwa=parametry[2];
          elseif((szablon=="LinkWikijunior")or(szablon=="LinkWikijunior2"))then
          		local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
          		pozycja_artykulu=Artykul(nazwy_np_modul.Wikijunior..":"..parametry[1]);
          		nazwa=parametry[2];
          elseif((szablon=="LinkProjekt")or(szablon=="LinkProjekt2"))then
          		local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
          		pozycja_artykulu=Artykul(nazwy_np_modul.Wikibooks..":"..parametry[1]);
          		nazwa=parametry[2];
          elseif((szablon=="LinkUżytkownik")or(szablon=="LinkUżytkownik2"))then
          		local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
          		pozycja_artykulu=Artykul(nazwy_np_modul.User..":"..parametry[1]);
          		nazwa=parametry[2];
          elseif((__FUNKCJA)and(__FUNKCJA(parametry)))then
          	return nil,nil,parametry,false,true;
          end;
        end;
    end;
  else
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    pozycja_artykulu=mw.getContentLanguage():ucfirst(parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pozycja_artykulu,[2]="tak",});
    local czy_pozycja_artykulu=mw.ustring.match(pozycja_artykulu,"^/(.-)/+$") or mw.ustring.match(pozycja_artykulu,"^/(.+)$");
    if(czy_pozycja_artykulu)then
    	if(parametry_modul["CzyTakCiąg"](czy_pozycja_artykulu))then
  	    pozycja_artykulu=czy_pozycja_artykulu;
  	  else
  	  	pozycja_artykulu=nil;
  	  end;
     else
    		pozycja_artykulu=Artykul(pozycja_artykulu);
     end;
	end;
	return pozycja_artykulu,nazwa,parametry,id,false;
end;
function p.NumerObiektu(frame, nazwa_obiektu)
 local pf=frame:getParent();
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local uchwyt_obiektu=(frame.args["uchwyt"])and parametry_modul["Odstępy"](frame.args["uchwyt"]) or nil;
 local nazwa_strony;
 local html_modul=require("Module:Html");
 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
 local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
 local nazwa_przestrzeni;local nazwa_ksiazki;local nazwa_artykulu;
 
 nazwa_artykulu=frame.args["nazwa artykułu"];
 nazwa_ksiazki=frame.args["nazwa książki"];
 
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Module:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 if(not parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,})then
	 return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 end;
 local czy_aktualna_strona=nil;
 if((not nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki))then
 		czy_aktualna_strona=1;
 	  nazwa_strony="";
 elseif((nazwa_artykulu)and(not nazwa_ksiazki))then
 	 	czy_aktualna_strona=2;
 	 	nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
 	  nazwa_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
 	  nazwa_artykulu,_=mw.ustring.gsub(nazwa_artykulu,"([_%s]+)"," ");
 	 	nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 else
 	  nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](nazwa_ksiazki);
 		nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_ksiazki);
		nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](nazwa_ksiazki);
		nazwa_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
		nazwa_artykulu,_=mw.ustring.gsub(nazwa_artykulu,"([_%s]+)"," ");
		
		nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 end;
 local link = function(adres_linku,nazwa_linku,klasa,styl)
    local czy_klasa=parametry_modul.CzyTak(klasa);
    local czy_styl=parametry_modul.CzyTak(styl);
    if(czy_klasa or czy_styl)then
    		spanramka=mw.html.create('span');
    		if(czy_klasa)then spanramka:attr("class",klasa);end;
    		if(czy_styl)then spanramka:attr('style',styl);end;
    		spanramka:wikitext(nazwa_linku);
    		local kod_html=spanramka:allDone();
    		return "[["..adres_linku.."|"..tostring(kod_html).."]]";
    else
    		return "[["..adres_linku.."|"..nazwa_linku.."]]";
    end;
 end;
 local wzor = function(uchwyt,numeracja,styl_main,styl_odstepu,pole_odstepu,styl_wzoru,klasa_wzoru,wzor,opis,opis2,klasa_opisu,styl_opisu,styl_opisu_2,wzor_opisu,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu,styl_alternatywy_opisu_2,pozycja_numeracji,klasa_numeracji,styl_numeracji,bez_automatu)
 	  divramka=mw.html.create('div');
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local czy_pozycja_numeracji_prawa=parametry_modul.CzyTak(pozycja_numeracji);
 	  if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 	  		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  			divramka:attr('id',"wzór_"..uchwyt);
 	  		else
 	  			if(numeracja)then
 	  				divramka:attr('id',"wzór_"..numeracja);
 	  			else
 	  				divramka:attr('id',"wzór_"..uchwyt);
 	  			end;
 	  		end;
 	  end;
 	  if(parametry_modul.CzyTak(styl_main))then
 	  		divramka:attr('style',styl_main);
 	  end;
 	  local uchwyt_fun=function()
 			if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 				local divuchwytramka=mw.html.create('div');
 				divuchwytramka:attr('class',klasa_numeracji);
 				divuchwytramka:attr('style',styl_numeracji);
 				if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  				divuchwytramka:wikitext('(',uchwyt..")");
 	  			else
 	  				if(numeracja)then
 	  					divuchwytramka:wikitext('('..numeracja..")");
 	  				else
 	  					divuchwytramka:wikitext("(Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt..")");
 	  				end;
 				end;
   			divramka:node(divuchwytramka);
 			end;
 	  end;
 	  local pole_odstepu_fun=function()
 			divramka:addClass("wzory");
 			local divramka2=mw.html.create('div');
 			divramka2:attr('style',styl_odstepu);
 			divramka2:wikitext(pole_odstepu);
 			divramka:node(divramka2);
 	  end;
 	  local opis_fun=function(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu)
 	    if(parametry_modul.CzyTak(opis))then
 	  			local divramka5=mw.html.create('div')
 	  			divramka5:attr('class',klasa_opisu)
 	  			divramka5:attr('style',styl_opisu)
 	  			divramka5:wikitext(wzor_opisu)
 	  			divramka:node(divramka5)
 			else
 	  			local divramka5=mw.html.create('div');
 	  			divramka5:attr('style',styl_alternatywy_opisu);
 	  			divramka:node(divramka5)
 	    end;
 	  end;
 	  if(not czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  opis_fun(opis2,styl_opisu_2,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu_2);
 	  local divramka4=mw.html.create('div');
 	  divramka4:attr('class',klasa_wzoru);
 	  divramka4:attr('style',styl_wzoru);
 	  divramka4:wikitext(wzor);
 	  divramka:node(divramka4);
    opis_fun(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu);
 	  if(czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local rysunek=function(uchwyt,numeracja,opis, rysunek, pozycja,rozmiar,klasa,styl,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local czy_uchwyt=parametry_modul.CzyTak(uchwyt);
 	if(czy_uchwyt)then
 		if(numeracja)then
 			if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..uchwyt);
 			else
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..numeracja);
 			end;
 		else
 			divramka:attr('id',"rysunek_"..uchwyt);
 		end;
 	end;
 	local czy_opis=parametry_modul.CzyTak(opis);
 	local wywolanie_rysunku="[[File:"..((rysunek)and rysunek or "Przykładowy rysunek.svg").."|thumb|"..(pozycja or "right").."|"..(rozmiar or "200px")..((czy_uchwyt or czy_opis)and ("|"..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt))and "(Rys. "..((numeracja)and (parametry_modul.CzyTak(bez_automatu) and uchwyt or numeracja) or "Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt)..")" or "").." "..opis) or "").."]]";
 	divramka:wikitext(wywolanie_rysunku);
 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local wypowiedzenie = function(uchwyt,przedrostek,numeracja,klasa,styl,przedrostek2,rodzaj,kogo,czego,jakie,styl_naglowka,styl_tekstu,tekst,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			divramka:attr('id',przedrostek.."_"..uchwyt);
 		else
 			divramka:attr('id',przedrostek.."_"..(numeracja or uchwyt));
 		end;
 	end;
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local wikitext="";
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			wikitext="("..przedrostek2.." "..uchwyt..")";
 		else
 			if(numeracja)then
 				wikitext="("..przedrostek2.." "..numeracja..")";
 			else
 				wikitext="("..przedrostek2.." Niedopawany uchwyt: "..uchwyt..")";
 			end;
 		end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_naglowka))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_naglowka);
 		spanramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 	end;
 	divramka:wikitext('<BR>');
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_tekstu))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_tekstu);
 		spanramka:wikitext(tekst);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(tekst);
 	end;
 	 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local punkty = function(uchwyt,numeracja,przedrostek_id,klasa,styl,prefiks,bez_automatu)
 	local spanramka=mw.html.create('sup');
 	spanramka:attr('style',klasa);
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..uchwyt);
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..numeracja);
 			else
 				spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..uchwyt);
 			end;
 		end;
 	end;
 	spanramka:attr('style',styl);
 	local smallramka=mw.html.create('small');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			smallramka:wikitext(prefiks..": "..uchwyt);
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": "..numeracja..']');
 			else
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopsowany uchwyt: "..uchwyt..']');
 			end;
 		end;
 	else
 		smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopasowany uchwyt: brak uchwytu]");
 	end;
 	spanramka:node(smallramka);
 	return tostring(spanramka:allDone());
 end;
 local nazwa_strony_fun=function(nazwa_strony)
 	 if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)
     and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)
   		and (tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then
   		 return "";
   end;
   return nazwa_strony;
 end;
 if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez automatu"]))then
 	 if(frame.args["obiekt"])then
 		if(frame.args["obiekt"]=="link")then
 			local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 			if(uchwyt_obiektu)then
   	  	return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"]..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   	  else
	      return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_".."Nieznany uchwyt",frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 			end;
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
   	  return wzor(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
  		return rysunek(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
			return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
		 return punkty(uchwyt_obiektu,uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
    else
    	return uchwyt_obiektu;
 		end;
  else
  	return uchwyt_obiektu;
  end;
 end;
 
 local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie;
 if(czy_aktualna_strona==nil)then
		local dane_analizy_artykulu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu;
		if(dane_analizy_artykulu)then
			local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
			if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then
				local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
				if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce)then
					local lista_artykolow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce.lista_artykolow;
					if(lista_artykolow)then
						local tabela_listy_analizy_na_stronie=lista_artykolow[nazwa_artykulu]
						if(tabela_listy_analizy_na_stronie)then
							tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_analizy_na_stronie.uchwyty_i_numeracje;
						end;
					end;
				end;
			end;
		end;
 elseif(czy_aktualna_strona==1)then
		tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnego_artykolu;
		if(not parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie,})then
			return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
		end;
 elseif(czy_aktualna_strona==2)then	
		tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_ksiazki;
		if(not parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce,})then
			return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
		end;
		if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce)then
			local lista_artykolow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce.lista_artykolow;
			if(lista_artykolow)then
				local tabela_listy_analizy_na_stronie=lista_artykolow[nazwa_artykulu]
				if(tabela_listy_analizy_na_stronie)then
					tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_analizy_na_stronie.uchwyty_i_numeracje;
				end;
			end;
		end;
	end;
	if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie)then
 		local spis_uchwytow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie[nazwa_obiektu];
 		if(spis_uchwytow)then
 			if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  			for _, dany_artykul in ipairs(spis_uchwytow)do
   				if(dany_artykul[1]==uchwyt_obiektu)then
   						if(nazwa_obiektu~="Śródtytuł")then
   								if(frame.args["obiekt"])then
   										if(frame.args["obiekt"]=="link")then
   												local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 					    						if(not dany_artykul[2])then 
 					    								return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 					    						end;
   					  						return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..dany_artykul[2],frame.args["przedrostek"]..dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   										elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 					  				  		return wzor(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 					  								return rysunek(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
														return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);	
										  elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
														return punkty(uchwyt_obiektu,dany_artykul[2],frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
      								else
      											return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
   										end;
			      			else
			      				return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
			      			end;
      				else
      					if(dany_artykul[2])then
      							local tytul_szablonu=frame.args["nazwa szablonu"] or techniczne_modul.NazwaSzablonu(frame:getParent():getTitle());
      							if(tytul_szablonu=="LinkŚródtytuł")then
      									return link(dany_artykul[2][1],dany_artykul[2][2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
      							elseif(tytul_szablonu=="LinkŚródtytułTutaj")then
            	  				return link(dany_artykul[2][1],"tutaj",frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
            	  		end;
            	  end;
      				end;
      		end;
    		end;
 			end;	
   end;
  end;
 if(frame.args["obiekt"])then
	if(frame.args["obiekt"]=="link")then
		local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
		return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
	elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 	   return wzor(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 		return rysunek(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
  elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
			return wypowiedzenie(uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek id"],nil,frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
		 return punkty(uchwyt_obiektu,nil,frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
 	else
 		 return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 	end;
 else 					  				  
 	return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 end;
end;
return p;