Przejdź do zawartości

Moduł:StronicowyParser/SpisTreści

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
local function Ile(numer_rodzaju_artykulu,tabela_rozdzial_artykolow)
  local ile=0;
  for i=2,11,1 do
    ile=ile+#(tabela_rozdzial_artykolow[i] or {});
  end;
  return ile;
end;
local function WstawianieElementowychZarejestrowanychStronDoBazyWoluminu(self,__FUNKCJA_DO_WSTAWIANIA_DO_SPISU_RZECZY,tabela_rozdzial_artykolow,tablica_artykulow_zebranych,wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu,szablon,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,obiekt,kod,tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych,--[[]]przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,linia_artykokow--[[]])
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy,numer_rodzaju_artykulu,id,parametry_szablonu,kom=stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizujLinkSzablonyOrazLinki(szablon,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,nil,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,obiekt,kod,tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych);
	---
	local numer_rodzaju_artykulu_poprz=numer_rodzaju_artykulu;
	if(numer_rodzaju_artykulu)then
		--mw.log(szablon,numer_rodzaju_artykulu,wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu)
		numer_rodzaju_artykulu=(wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu)and numer_rodzaju_artykulu or (numer_rodzaju_artykulu+5);
	end;
	---
	--Rozdzialy początek
	local znaki_niedozwolone;
  local function ParametrPierwszy(tab_artykul,czy_niedozwolone)
  		local artykul=tab_artykul[1];
  		local parametry=tab_artykul[2];
  		local naglowek=tab_artykul[3];
  		local tablica_przekierowania=tab_artykul[4];
  		----
  		local znaki_niedozwolone;
  		if(czy_niedozwolone)then
  		  znaki_niedozwolone=mw.ustring.match(artykul,"[|<>{}%[%]]");
  		 end;
  		 ----
  		 --if(artykul)then
  		  	--artykul=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(artykul,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  		  	--artykul=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=artykul,[2]="tak",}
  	  			--artykul=html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](artykul);
  	   --end;
  	  	----
  	  --if(parametry)then
  	  		--	parametry=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(parametry,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul)
  	  		--	parametry=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=parametry,[2]="tak",}
  	  	  --	parametry=html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](parametry);
  		--end;
	  	----
  	  --if(naglowek)then
  	  		--	naglowek=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(naglowek,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  	  		--	naglowek=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=naglowek,[2]="tak",}
  	  		--	naglowek=html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](naglowek);
  	  	--end;
  	  	----
  	  tab_artykul=((artykul)and(parametry or naglowek))and{[1]=artykul,[2]=parametry,[3]=naglowek,["LINK"]=true,} or artykul;
	  return tab_artykul,znaki_niedozwolone,tablica_przekierowania;
  	end;
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  	local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
  	local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  local szablony_dozwolone_w_nazwach_linkowych=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_dozwolone_w_nazwach_linkowych;
  local szablony_rozwijane_przez_javascript_nazwowe_linkowe=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_rozwijane_przez_javascript_nazwowe_linkowe;
  
  	local function RozwijanieNazwy(szablon,obiekt,kod)
  		 if(obiekt=="SZABLON")then
  		  local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  				local wynik=stronicowyparser_rozdzialy_modul.ObiektySzablonoweFormatowaniaTekstu(szablon,szablony_dozwolone_w_nazwach_linkowych,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
				if(not wynik)then
					if(szablony_rozwijane_przez_javascript_nazwowe_linkowe[nazwa_szablonu])then
						local szablon=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(szablon,nil,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
						return szablon;
					end;
				elseif(nazwa_szablonu=="Br")then
					return " ";
				else
					return wynik;
				end;
  		  end);
  			if(wynik)then return wynik;end;
  		 elseif(obiekt=="ZNACZNIK")then
		  local nazwa,zawartosc,atrybuty=szablonowe_modul.WydzielanieNazwyTekstuOrazOpcjiAtrybutowychZeZnacznika(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
			if(nazwa=="br")then
				return " ";
			end;
  		end;
  	  return szablon;
  end;
  if((numer_rodzaju_artykulu_poprz)and(numer_rodzaju_artykulu_poprz==1)and(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy)and(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]))then
  		local numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku=numer_rodzaju_artykulu+1;
  	  local czy_tablica=nil;local tablica_przekierowania=nil;
	  if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1])then
  		  czy_tablica=parametry_modul.TypeTable(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]);
  		  if(not czy_tablica)then
  		  	--tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  		  	--tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],[2]="tak",}
  	  			--tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=html_modul["TransformacjaKoduHtmlDoZnakuCiągu"](tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]);
  	  			znaki_niedozwolone=mw.ustring.match(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],"[|<>{}%[%]]");
  	  			tablica_artykulow_zebranych={tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],0,false,};
  			else
  			  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],znaki_niedozwolone,tablica_przekierowania=ParametrPierwszy(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],true);
	  		  czy_tablica=parametry_modul.TypeTable(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]);
  		    if(not czy_tablica)then
  		  		tablica_artykulow_zebranych={tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],0,false,};
  		  	else
  		  		if(tablica_artykulow_zebranych[1]~=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][1])then
  	  					tablica_artykulow_zebranych={tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][1],0,false,};
  	  				else
  	  					tablica_artykulow_zebranych[3]=true;
  	  				end;
  	  			end;
  			 end;
	  end;
	 ----
   local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
   ----
  	 if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2])then
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,function(szablon,obiekt,kod)
  		  	return RozwijanieNazwy(szablon,obiekt,kod);
  		  end);
  		  local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=specjalne_modul["UsuńZnakiSpecjalne"](tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]);
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],[2]="tak",[4]="tak",};
  	  end;
  	  ----
  	  if(znaki_niedozwolone)then
  	  		local stronicowyparser_problemy_modul=require("Module:StronicowyParser/Problemy");
  	  		if(not stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"niedozwolone znaki w spisach treści"))then
    		stronicowyparser_problemy_modul.UstawTakiProblemowyElement(self,"niedozwolone znaki w spisach treści");
    	end;
    end;
  	  	local nazwa_jednostki=stronicowyparser_potrzebne_modul.UzyskanieTylkoNazwyLubTabeliNazwyLinkuStronyWoluminuZTabeliZParametramiOrazIdentyfikatorem(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],false);
    local stara_nazwa_jednostki=nazwa_jednostki;	
      					
    if(not tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku])then tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku]={};end;
    --local linia_artykokow=--[[(not przerwij) and ]]tab_linia[k]--[[ or szablon]];
    linia_artykokow=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(linia_artykokow,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
      				
    --local przekierowanie=pelna_nazwa_ksiazki..((nazwa_jednostki~="") and ("/"..nazwa_jednostki) or "");
    --local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(przekierowanie);
    --local strona=(tablica_przekierowania)
    if(--[[strona--]]tablica_przekierowania)then
      --nazwa_jednostki=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
    	--przekierowanie=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](przekierowanie)
      przekierowanie=tablica_przekierowania[2];
      if((czy_tablica)and(stara_nazwa_jednostki~=""))then
      	przekierowanie=przekierowanie and {przekierowanie, tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][2], tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][3],} or nil;
        nazwa_jednostki={nazwa_jednostki, tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][2], tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1][3],["LINK"]=true,};
        local czy_w_tab=tablica_artykulow_zebranych[2];
        local czy_wsadzac=tablica_artykulow_zebranych[3];
      	if((not czy_wsadzac)and(czy_w_tab==0)and(tablica_artykulow_zebranych[1]==stara_nazwa_jednostki))then
      		local tab_stare={{stara_nazwa_jednostki,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],tablica_przekierowania and (tablica_przekierowania[2] and przekierowanie or nil) or nil,((tablica_przekierowania)and(tablica_przekierowania[1])) and tablica_przekierowania[1] or nil,nil,nil,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5],true,},{#przedrostek_listy,przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,},linia_artykokow,id,true,};
    			--table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku],tab_stare);
    			--WsadzanieParametryDoTablicy(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    			 __FUNKCJA_DO_WSTAWIANIA_DO_SPISU_RZECZY(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    			tablica_artykulow_zebranych[2]=1;
      	end;
      end;
    else
      nazwa_jednostki=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1];
      if((czy_tablica)and(stara_nazwa_jednostki~=""))then
   			local czy_w_tab=tablica_artykulow_zebranych[2];
   			local czy_wsadzac=tablica_artykulow_zebranych[3];
      	if((not czy_wsadzac)and(czy_w_tab==0)and(tablica_artykulow_zebranych[1]==stara_nazwa_jednostki))then
      		local tab_stare={{stara_nazwa_jednostki,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],nil,nil,nil,nil,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5],true,},{#przedrostek_listy,przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,},linia_artykokow,id,true,};
    			--table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku],tab_stare);
    			--WsadzanieParametryDoTablicy(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    			 __FUNKCJA_DO_WSTAWIANIA_DO_SPISU_RZECZY(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    			tablica_artykulow_zebranych[2]=1;
    		end;
      end;
    end;
    local ile_dodac_do_poziomu_artykulu=tablica_artykulow_zebranych[2];
    local tab_stare={((tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2] or tablica_przekierowania or tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5]) and ({nazwa_jednostki,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],tablica_przekierowania and (tablica_przekierowania[2] and przekierowanie or nil) or nil,((tablica_przekierowania)and(tablica_przekierowania[1])) and tablica_przekierowania[1] or nil,nil,nil,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5],}) or nazwa_jednostki),{#przedrostek_listy+(ile_dodac_do_poziomu_artykulu and ile_dodac_do_poziomu_artykulu or 0),przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,},linia_artykokow,id,true,(numer_rodzaju_artykulu>1) and (Ile(numer_rodzaju_artykulu,tabela_rozdzial_artykolow)) or nil,};
    --table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku],tab_stare);
    --WsadzanieParametryDoTablicy(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    --mw.logObject(tab_stare,"TYTAN1")
    __FUNKCJA_DO_WSTAWIANIA_DO_SPISU_RZECZY(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykulu_w_podreczniku,tab_stare);
    --mw.logObject(tabela_rozdzial_artykolow,"TYTAN2")
  elseif((numer_rodzaju_artykulu_poprz)and(numer_rodzaju_artykulu_poprz>=2)and(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy)and(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]))then
    if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1])then
    	if(not parametry_modul.TypeTable(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]))then
    		--tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],[2]="tak",};
  		  	--tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  		  else
  		  	tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]=ParametrPierwszy(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],false);
  		  end;
    end;
  	  local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  	  if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2])then
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,function(szablon,obiekt,kod)
  		  	return RozwijanieNazwy(szablon,obiekt,kod);
  		  end);
  		  local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=specjalne_modul["UsuńZnakiSpecjalne"](tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]);
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],[2]="tak",[4]="tak",};
  		end;
  	  if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3])then
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  		  tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3],[2]="tak",[4]="tak",};
  		end;
  	  if(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4])then
	  		tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4]=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
	  		tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4]=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4],[2]="tak",[4]="tak",};
  		end;
    local wiki_modul=require("Module:Wiki");
    -----
    local numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku=numer_rodzaju_artykulu+1;
    -----
    if(not tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku])then 
    	tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku]={};
    end;
    --local linia_artykokow=--[[(not przerwij) and ]]tab_linia[k]--[[ or szablon]];
    linia_artykokow=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(linia_artykokow,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
      				
    local tab_stare={((tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1])and((tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2])or(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3])or(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4])or(tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5])))and({tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[2],nil,nil,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[3],tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[4],tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[5],}) or tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1],{#przedrostek_listy,przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,},linia_artykokow,false,false,Ile(numer_rodzaju_artykulu,tabela_rozdzial_artykolow),};
    --table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku],tab_stare);
    --WsadzanieParametryDoTablicy(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku,tab_stare);
    __FUNKCJA_DO_WSTAWIANIA_DO_SPISU_RZECZY(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku,tab_stare);
  end;
  --mw.logObject(tabela_rozdzial_artykolow,"TYTAN")
  return numer_rodzaju_artykulu_poprz,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy,tablica_artykulow_zebranych;
end;
function p.AnalizaNapisuWprowadzeniaTekstu(rozdzial,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony)
	local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	local html_modul=require("Module:Html");
  local rozdzial_na_tekst=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(rozdzial,nil,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,function(szablon,obiekt,kod)
  	if(obiekt=="SZABLON")then
  		-----
  		local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  		local szablony_dozwolone_w_napisach_do_wprowadzenia_tekstu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_dozwolone_w_napisach_do_wprowadzenia_tekstu;
  		local szablony_rozwijane_przez_javascript_w_napisach_wprowadzenia_tekstu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_rozwijane_przez_javascript_w_napisach_wprowadzenia_tekstu;
  		-----
  		local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
			local wynik=stronicowyparser_rozdzialy_modul.ObiektySzablonoweFormatowaniaTekstu(szablon,szablony_dozwolone_w_napisach_do_wprowadzenia_tekstu,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
			if(not wynik)then
				----
				local dodatek=stronicowyparser_rozdzialy_modul.ObiektySzablonoweUzyskiwaniaUruchomieniaTekstu(szablon,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
				if(dodatek)then return dodatek;end;
				local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
					----
					local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
					local tab_szablon_link_intelignetny=stronicowyparser_potrzebne_modul.PodzielNaElementyNazwowyWikiLinkInteligentny(nazwa_szablonu,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
					if(tab_szablon_link_intelignetny)then
						return (not tab_szablon_link_intelignetny[4]) and tabela_parametrow_szablonu[2] or tabela_parametrow_szablonu[1];
					end;
					----
					if(szablony_rozwijane_przez_javascript_w_napisach_wprowadzenia_tekstu[nazwa_szablonu])then 
						local szablon=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(szablon,nil,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
						return szablon;
					end;
				end);
				if(wynik)then return wynik;end;
				----
				local rozdzial_na_tekst=mw.ustring.gsub(szablon,"^{{[^{}|]*|([^{}|]*).*}}$","%1");
				return rozdzial_na_tekst;
			else
				return wynik;
			end;
  	elseif(obiekt=="NOWIKI")then
  		local nazwa,zawartosc,tab_atrybuty=szablonowe_modul.WydzielanieNazwyTekstuOrazOpcjiAtrybutowychZeTaguNowiki(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
  		if(zawartosc)then
  			local rozdzial_na_tekst=html_modul.ZnakiSpecjalneTaguNowiki(zawartosc);
				return rozdzial_na_tekst;
			else
				return "";
			end;
  	elseif(obiekt=="PRE")then
  		local nazwa,zawartosc,tab_atrybuty=szablonowe_modul.WydzielanieNazwyTekstuOrazOpcjiAtrybutowychZeTaguPre(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
  		if(zawartosc)then
  			local rozdzial_na_tekst=html_modul.ZnakiSpecjalneTaguNowiki(zawartosc);
				return rozdzial_na_tekst;
			else
				return "";
			end;
		elseif(obiekt=="ŹRÓDŁO")then
			local nazwa,zawartosc,tab_atrybuty=szablonowe_modul.WydzielanieNazwyTekstuOrazOpcjiAtrybutowychZeTaguSyntaxHighLight(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
			if(zawartosc)then
				local rozdzial_na_tekst=html_modul.ZnakiSpecjalneTaguNowiki(zawartosc);
				return rozdzial_na_tekst;
			else
				return "";
			end;
  		elseif((obiekt~="MATH")and(obiekt~="GALERIA")and(obiekt~="MAPAOBRAZU")and(obiekt~="INNEPRE"))then
  	  		local rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńKomentarze"](szablon);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["ZamieńLinkiWewnętrzneNaTekst"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["ZamieńLinkiZewnętrzneNaTekst"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńSzablonyStylów"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńZnaczniki"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńKategorie"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńWywołaniaPlików"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńInterwiki"](rozdzial_na_tekst);
			rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńZnakiSpecjalne"](rozdzial_na_tekst);
			return rozdzial_na_tekst;
		else
			return "";
		end;
  end);
  	----
	rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńZnakiSpecjalne"](rozdzial_na_tekst);
	rozdzial_na_tekst=specjalne_modul["UsuńZbędneBiałeZnaki"](rozdzial_na_tekst);
	return rozdzial_na_tekst;
end;
function p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if((not nazwa_przestrzeni)or(not nazwa_przestrzeni_ksiazki)or(not nazwa_ksiazki))then return 0;end;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local pelna_nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"");
  local nazwa_modulu=pelna_nazwa_ksiazki..((nazwa_spisu_tresci~="")and("/"..nazwa_spisu_tresci) or "");
  ---
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  local pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej=(nazwa_przestrzeni and nazwa_przestrzeni_ksiazki and nazwa_ksiazki and nazwa_spisu_tresci) 
                       and nazwy_modul["NazwaModułu"](((nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni) and (nazwa_przestrzeni) or ""),nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci) 
                          or nil;
  local pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa=pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej and (((nazwa_przestrzeni=="")and ":" or "")..pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej)or nil;
  ---
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_modulu);
  local przekierowanie_spisu_tresci=nil;
  
  local tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych={};
  --[[if(adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci)then
		if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni]={};end;
		if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki]={};end;
		if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki][nazwa_ksiazki])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki][nazwa_ksiazki]=true;end;
  end;]]
  --if(adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci)then
  	--	local nazwa_przestrzeni=adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci[1];
  	--	local nazwa_przestrzeni_ksiazki=adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci[2];
  	--	local nazwa_ksiazki=adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci[3];
  	--	if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni]={};end;
	--	if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki]={};end;
--		if(not tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki][nazwa_ksiazki])then tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki][nazwa_ksiazki]=true;end;
--  end;
  
  if(strona)then
  		local html_modul=require("Module:Html");
  		strona=html_modul.DecodeHtml(strona,true);
  		local pelna_nazwa_ksiazki_przekierowania=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](strona);
  		if(pelna_nazwa_ksiazki_przekierowania~=pelna_nazwa_ksiazki)then return 0;end;
  	nazwa_modulu=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](strona);
  	nazwa_spisu_tresci=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
  	przekierowanie_spisu_tresci=nazwa_spisu_tresci;
  	----
  	pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej=(nazwa_przestrzeni and nazwa_przestrzeni_ksiazki and nazwa_ksiazki and nazwa_spisu_tresci) 
                       and nazwy_modul["NazwaModułu"](((nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni) and (nazwa_przestrzeni) or ""),nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci) 
                          or nil;
		pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa=pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej and (((nazwa_przestrzeni=="")and ":" or "")..pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej)or nil;
  end;
  local stronicowyparser_tekst_modul=require("Module:StronicowyParser/Tekst");
  --local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modulu,true);
  local tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony=stronicowyparser_tekst_modul:RekurencyjnyZakodowanoSpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modulu,false,nil,nil,function(tekst_artykulu,nazwa_modulu_szablonu_opisu,nazwa_strony_bez_kodow_html,czy_glowna_strona)
  	return nil;
  end);
  if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
  if(__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH)then
		__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony);
	end;
  ----
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  ----
  local tabelalisty2=nil;
  local licencja_z_autorem=true;
  local tabela_artykulow=nil;
  local tabela_licencji_spisu_tresci=nil;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local html_modul=require("Module:Html");
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  
  local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  local linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy=stronicowyparser_obiekty_modul.linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy;
  local inne_linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy=stronicowyparser_obiekty_modul.inne_linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy;
  local szablony_kompletowania_stron_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_kompletowania_stron_woluminu;
	local szablony_licencji=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_licencji;
	local szablony_ozdobne_stron_woluminu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_ozdobne_stron_woluminu;
  
  local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały")
  
  --[[local pelna_nazwa_spisu_tresci_wzor="^("..((nazwa_przestrzeni~="")and techniczne_modul["WzórDanejPrzestrzeniNazw"](nazwa_przestrzeni) or "")
                  ..techniczne_modul["WzórNazwyStrony"](((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and(nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki)
                     ..((nazwa_spisu_tresci~="")and ("/"..nazwa_spisu_tresci) or "")
                         .."(/[Ss][Pp][Ii][Ss][%s_]+[Tt][Rr][Ee][ŚśSs][Cc][Ii]))$";]]
  --local tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul={};
  --local tablica_danych_parametrow_szablonu_strony={};
  local iterator,tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_rozdzialy_modul.IterTekst(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,true,true,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,--[[function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  	local pelna_nazwa_spisu_tresci,strona_ze_spisem_tresci=mw.ustring.match(pelna_nazwa_szablonu,pelna_nazwa_spisu_tresci_wzor);
  	if(pelna_nazwa_spisu_tresci and strona_ze_spisem_tresci)then
  		pelna_nazwa_szablonu=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(pelna_nazwa_szablonu) or pelna_nazwa_szablonu;
  		local tekst=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(nil,pelna_nazwa_szablonu,true);
			if(tekst)then
  			----
  			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_stron[nazwa_przestrzeni])then self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_stron[nazwa_przestrzeni]={};end;
				local tablica_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_stron[nazwa_przestrzeni];
  
      	if(not tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki])then tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki]={};end;
      	local tablica_przestrzeni_ksiazki=tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
        
				if(not tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki])then tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki]={};end;
				local tablica_ksiazki=tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki];
				if(not tablica_ksiazki.spis_tresci)then tablica_ksiazki.spis_tresci={};end;
				if(not tablica_ksiazki.spis_tresci[nazwa_spisu_tresci])then tablica_ksiazki.spis_tresci[nazwa_spisu_tresci]={};end
				local tablica_spis_tresci=tablica_ksiazki.spis_tresci[nazwa_spisu_tresci];
				tablica_spis_tresci.tekst=tekst;
				tablica_spis_tresci.adres_wzgledny_spisu_tresci=strona_ze_spisem_tresci;
  			----
  			return tekst;
  		end;
  	end;
  end]]nil,function(str,pelna_nazwa_strony,tablica_analizy_dany_modul,czy_naglowek)
  	  local FunkcjaIteratoraTekstuZakodowego=function(szablon,obiekt,kod)
  			if(obiekt=="SZABLON")then
  				local bez_kodow_linkow_wewnetrznych=not mw.ustring.match(szablon,szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu("LINKW")) 
  			                    	or not mw.ustring.match(szablon,"\n([#:*;]+)[^%S\n]*([%w%p]*)[^%S\n]*([^\n]+)")
  			                    		or not mw.ustring.match(szablon,"\n([#:*;]*)[^%S\n]*([%w%p]+)[^%S\n]*([^\n]+)")
  				if(bez_kodow_linkow_wewnetrznych)then return;end;
  				----
  				local bez_kodow=not mw.ustring.match(szablon,szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu());
  				if(bez_kodow)then return;end;
  				-----
  				--local czy_szablon,zawartosc=mw.ustring.match(szablon,"^{{%s*([^{}|]-)%s*|([^{}]*)}}$");
  				--if(not czy_szablon or not zawartosc)then return;end;
        	--local nazwa_szablonu=szablonowe_modul["SzablonowaNazwaStrony"](czy_szablon);
        	local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  			
  					local czy_szablony_ozdobne=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_ozdobne_stron_woluminu[nazwa_szablonu];
  					if(czy_szablony_ozdobne)then return true;end;
  				
  					--local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
  					--local wynik=stronicowyparser_rozdzialy_modul.ObiektySzablonoweFormatowaniaTekstu(szablon,nazwa_szablonu);
  					--if(wynik)then return wynik;end;
  					----
  					if((linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu])or(inne_linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu]))then return;end;
  					local tab_wyzyskane_od_nazwy_szablonu=stronicowyparser_potrzebne_modul.PodzielNaElementyNazwowyWikiLinkInteligentny(nazwa_szablonu,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
  					if(tab_wyzyskane_od_nazwy_szablonu)then return true;end;
        	end);
					if(wynik)then return;end;
  				-----
  				return "";
  			--[[elseif(obiekt=="WIKITABELA")then
  					szablon=mw.ustring.match(szablon,"^{|(.-)|}$");
  					szablon=mw.ustring.gsub(szablon,"[|!][|!]","\n\n");
  					szablon=mw.ustring.gsub(szablon,"\n|[%-%+][^%S\n]+[^|\n]*","\n\n");
  					szablon=mw.ustring.gsub(szablon,"\n|%-","\n\n");
  					szablon=mw.ustring.gsub(szablon,"\n|%+","\n\n");
  					szablon=mw.ustring.gsub(szablon,"\n|","\n\n");
					return szablon;]]
  			end;
  			return;
  	  end;
			if(not czy_naglowek)then
				str=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(str,pelna_nazwa_strony,tablica_analizy_dany_modul,function(szablon,obiekt,kod)
					local wynik=FunkcjaIteratoraTekstuZakodowego(szablon,obiekt,kod);
					if(wynik)then return wynik;end;
					return nil,true;
				end);
				return str;
			end;
			return str;
  end,function(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony)
  	local stronicowyparser_analizaspisu_modul=require("Module:StronicowyParser/AnalizaSpisuRzeczy");
  	local tekst=stronicowyparser_analizaspisu_modul.AnalizaSpisuRzeczy(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony);
  	return tekst;
  end);
	----
  local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	
	local odczyt_jakie_nie_rozdzialy=stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_nazw_napisu_wprowadzenia_tekstu_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_otwarcia_woluminu;
	local jakie_nie_rozdzialy=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_jakie_nie_rozdzialy);
	
	local odczyt_jakie_spisy_tresci=stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_nazw_wprowadzenia_tekstu_generalnego_spisu_rzeczy_woluminu;
	local jakie_spisy_tresci=parametry_modul["KopiujTabelęElementów"](odczyt_jakie_spisy_tresci);
  
  setmetatable(jakie_nie_rozdzialy,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);
	setmetatable(jakie_spisy_tresci,parametry_modul.metatablica_dla_elementowych_miar_tablicy_wedle_niewielkich_liter);

  local stronicowyparser_problemy_modul=require("Module:StronicowyParser/Problemy");
  local numer_rozdzialu_w_ksiazce=1;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local html_modul=require("Module:Html");
  
  local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  local tab_dozwolonych_szablonow_z_elementami_spisu_artykulow=stronicowyparser_obiekty_modul.tab_dozwolonych_szablonow_z_elementami_spisu_artykulow;
  
  local czy_jest_spis_tresci=nil;
  local poziom_spisu_tresci=nil;
  local dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci=nil;
  local wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=nil;
  local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
  
  local tablica_artykulow_zebranych={};
  local stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul=require("Module:StronicowyParser/ZbieranieDanychStron");
  ----
  --local szablony_dozwolone_w_napisach_do_wprowadzenia_tekstu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_dozwolone_w_napisach_do_wprowadzenia_tekstu;
  --local szablony_rozwijane_przez_javascript_w_napisach_wprowadzenia_tekstu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_rozwijane_przez_javascript_w_napisach_wprowadzenia_tekstu;
  ----
  
  local function AnalizaRozdzialu(rozdzial,linia_rozdzialu,text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja,czy_rozdzial_centrowany)
  	--rozdzial,_=mw.ustring.gsub(rozdzial,"{{[^|{}]+|([^|{}]+)[^{}]*}}","%1");
    
    --if(poziom_rozdzialu)then
    --	text=stronicowyparser_rozdzialy_modul.IntegrowanieLiniiTekstuWRamachJegoNapisuWprowadzenia(text,nil,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony);
    --end;
    
    if(not tabela_artykulow)then tabela_artykulow={};end;
    local spreparowany_uzyskany_tekst_rozdzialu=nil;
    ----
    local tabela_rozdzial_artykolow;

  	  	if(not tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce])then 
  	  		tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce]={};
  	  		----
  	  		tabela_rozdzial_artykolow=tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce];
  	  		----
  	  		local rozdzial_na_tekst=p.AnalizaNapisuWprowadzeniaTekstu(rozdzial,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony);
			----
  	  		tabela_rozdzial_artykolow[1]={rozdzial_na_tekst,{poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja,czy_rozdzial_centrowany,},rozdzial,};
  	  		spreparowany_uzyskany_tekst_rozdzialu=rozdzial_na_tekst;
  	  	end;
  	  
  	  if((poziom_rozdzialu)and(not czy_jest_spis_tresci)and(not dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci)and(jakie_spisy_tresci[spreparowany_uzyskany_tekst_rozdzialu]))then
  		poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
  		czy_jest_spis_tresci=true;
  	  elseif((czy_jest_spis_tresci)and(not dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci))then
  		if((((poziom_spisu_tresci>0)and(poziom_rozdzialu>0))or((poziom_spisu_tresci<=0)and(poziom_rozdzialu<=0)))and(math.abs(poziom_spisu_tresci or 0)<math.abs(poziom_rozdzialu)))then
  			wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=true;
  		else
  			wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=nil;
  			dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci=true;
  		end;
  	end;
  	  	
    local function iteratorTekstuNaglowka()
    	local re="([#:*;]*)[^%S\n]*([%d%.]*[^%S\n]*[^\n]+)";
    	local iter=nil;
    	local tak=nil;
    	local czy_rozdzial=nil;
    	return function()
    		if(not czy_rozdzial)then
    			if((poziom_rozdzialu or 0)>0)then
    				if(not iter)then
    					iter=mw.ustring.gmatch(rozdzial,"([^\n]+)");
    				end;
    				wartosc=iter();
    				if(not wartosc)then 
    					czy_rozdzial=true;
    					iter=nil;
    				else 
    					return "","",wartosc,true;
    				end;
    			else
    				czy_rozdzial=true;
    			end;
    		end;
    		local function dane_iteratora()
    			if(not iter)then
    				iter=mw.ustring.gmatch(text,"\n"..re);
	    		end;
  	  		local przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci=iter();
    			if(przedrostek_listy and tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci)then
    				local wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,tekstowy_przedrostek=stronicowyparser_rozdzialy_modul.RozdzieleniePrawidloweLiniiWeWprowadzenieTekstuNumeracjiOdJegoNapisu(tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci);
    				return przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,false;
    			else
    				return nil;
    			end;
    		end;
    		if(not tak)then
    			tak=true;
    			local przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci=mw.ustring.match(text,"^"..re);
    			if(przedrostek_listy and tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci)then
    				local wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,tekstowy_przedrostek=stronicowyparser_rozdzialy_modul.RozdzieleniePrawidloweLiniiWeWprowadzenieTekstuNumeracjiOdJegoNapisu(tekstowy_przedrostek_z_wyzyskanym_wywolaniem_szablonu_spis_tresci);
    				return przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,false;
    			else
    				return dane_iteratora();
    			end;
    		end;
    		return dane_iteratora();
    	end;
    end;
    
    ----
     local function LiniaArtykolow(linia) 
    	 local iter=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(linia,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
    	 local szablon,obiekt,kod=iter();
    	 
    	 if((not szablon) or (not kod) or(not obiekt))then return {};end;
    	 
    	 function SzablonAnalizujKompletnosc(szablon)
    	 	----
    		local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
						----
    	 		return stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_kompletowania_stron_woluminu[nazwa_szablonu];
    		end);
  	 		return wynik;
    	 end;
    	 -----
     	 local tak_pierwsze=((obiekt=="SZABLON") and SzablonAnalizujKompletnosc(szablon) or nil);
     	 -----
       for szablon,obiekt,kod in iter do
       	if(obiekt=="SZABLON")then
       		local szablon=tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul[obiekt][kod];
       	  	  
        		local tak_drugie=SzablonAnalizujKompletnosc(szablon);
      		if(tak_pierwsze)then
      			if(tak_drugie)then
       		  		linia=mw.ustring.gsub(linia,"(%s*"..szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu()..")(%s*)("..szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu(obiekt,kod)..")","%1,%2%3");
       			end;
       		else
       			if(tak_drugie)then
       	  			linia=mw.ustring.gsub(linia,"(%s*"..szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu(obiekt,kod)..")(%s*)(%s*"..szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu()..")","%1,%2%3");
       			end;
     	  		end;
       	end;
      end;
      local tabela_linii_artykolow=mw.text.split(linia,"%s*,%s*",false);
      for i=1,#tabela_linii_artykolow,1 do
       	tabela_linii_artykolow[i],_=mw.ustring.gsub(tabela_linii_artykolow[i],"&#"..mw.ustring.byte(',')..";",",");
      end;
      
      return tabela_linii_artykolow;
    end;
  	local iterator=iteratorTekstuNaglowka();
  	
  	local wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=((wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu)or(not jakie_nie_rozdzialy[rozdzial]));
  	
  	for przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,linia, w_rozdziale in iterator do
  		local ile=0;
			local linia_rozwazana=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstuZgodnieZJegoSzablonowymiElementami(linia,nil,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,function(szablon,obiekt,kod--[[,czy_sam_siebie]])
				if(obiekt=="SZABLON")then
					return szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
						----
						local czy_link=linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu] 
										or inne_linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu] 
													or stronicowyparser_potrzebne_modul.PodzielNaElementyNazwowyWikiLinkInteligentny(nazwa_szablonu,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
						local czy_szablon=czy_link or szablony_kompletowania_stron_woluminu[nazwa_szablonu] 
												or szablony_licencji[nazwa_szablonu]
													--or szablony_ozdobne_stron_woluminu[nazwa_szablonu];
						if(czy_link)then ile=ile+1;end;
						return czy_szablon,obiekt,kod;
					end);
				elseif(obiekt=="LINKW")then
					if(specjalne_modul["CzyLinkWewnętrzny"](szablon))then
						ile=ile+1;
						return true,obiekt,kod;
					end;
				end;
			end);
			----
			local czy_linia_uwzgledniana=mw.ustring.match(linia_rozwazana,"^%s*%-%-+(.*)%-%-+%s*$");
  		local czy_linia=((not czy_linia_uwzgledniana)and(mw.ustring.match(linia_rozwazana,"^%s*[%-%+%=%~]+.*$") 
  			                      or ((#przedrostek_listy==0)and((mw.ustring.match(linia_rozwazana,"!"))and(mw.ustring.match(linia_rozwazana,"[^!]%s*$"))))
  			       or mw.ustring.match(linia_rozwazana,"^%s*<")) or nil);
  		----
  		local nowa_linia=false;
  		local function WsadzanieParametryDoTablicy(linia,czy_linia_uwzgledniana)
  			return function(tabela_rozdzial_artykolow2,numer_podtablicy_w_tablicy,tab_stare)
  				if((czy_rozdzial_centrowany)and(w_rozdziale)and(czy_linia_uwzgledniana)and(tab_stare[2])and(tab_stare[2][1]))then
  					tab_stare[2][1]=tab_stare[2][1]+1;
  				end;
  				if(not w_rozdziale)then
  					local function CzyZaliczac()
  						return ((not mw.ustring.match(linia,"^%w+%p+")) 
  							     and mw.ustring.match(linia,"^%s*'*%s*%w+"))
  						   or mw.ustring.match(linia,"^%s*'*%s*"..szablonowe_modul.NormaWzoruKodowaniaTekstu("LINKZ"));
  					end;
  					if(nowa_linia)then
  						tab_stare[2][4]=true;
  						table.insert(tabela_rozdzial_artykolow2[numer_podtablicy_w_tablicy],tab_stare);
  					elseif(((poziom_rozdzialu)or(#(przedrostek_listy or "")>0))and((ile>1)or(CzyZaliczac())))then
  						nowa_linia=true;
  						numer_rozdzialu_w_ksiazce=numer_rozdzialu_w_ksiazce+1;
  					
  						tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce]={};
  	  						tabela_rozdzial_artykolow=tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce];
  	  		----
  	  						local rozdzial_na_tekst=p.AnalizaNapisuWprowadzeniaTekstu(linia,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony);
			----
  	  						tabela_rozdzial_artykolow[1]={rozdzial_na_tekst,{-#przedrostek_listy,przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,false,},linia,};
  	  						tab_stare[2][4]=true;
  	  						tab_stare[6]=(numer_podtablicy_w_tablicy>2) and 0 or nil;
  	  						tabela_rozdzial_artykolow[numer_podtablicy_w_tablicy]={};
  	  						table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_podtablicy_w_tablicy],tab_stare);
  	  					else
  	  						table.insert(tabela_rozdzial_artykolow2[numer_podtablicy_w_tablicy],tab_stare);
  					end;
  				else
  					table.insert(tabela_rozdzial_artykolow2[numer_podtablicy_w_tablicy],tab_stare);
  				end;
  			end;
  		end;
  		local function AnalizaLiniiObiekty(linia_rozwazana)
  			local tab_linia=LiniaArtykolow(linia_rozwazana);
	  	  for k=1,#tab_linia,1 do
  				local iterator2=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(tab_linia[k],nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
  				local tab_nieobslugiwane=nil;
	  			for szablon,obiekt,kod in iterator2 do
  					local czy_szablon=(obiekt=="SZABLON");local czy_link=(obiekt=="LINKW");
	  				if(czy_szablon or czy_link)then
	  					local przerwij=nil;
	  					if(czy_szablon)then
	  						----
								local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
									----
									--local przerwij=nil;
									local tabela_spisu=stronicowyparser_obiekty_modul.inne_linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu];
									if(tabela_spisu)then
										if(tabela_spisu[1]==true)then
											--local tabela_parametrow_wywolania=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](szablon,nil,nil,nil,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
											local numer_link=tabela_spisu["numer_link"];
									
											for name,value in pairs(tabela_parametrow_szablonu)do
												if(name~=numer_link)then
													local kod_w_nie_obslugiwanych=tabela_parametrow_szablonu[name];
													local iter=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(kod_w_nie_obslugiwanych,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
													if(not tab_nieobslugiwane)then tab_nieobslugiwane={};end;
													for szablon,obiekt,kod in iter do
														if(not tab_nieobslugiwane[obiekt])then tab_nieobslugiwane[obiekt]={};end;
														tab_nieobslugiwane[obiekt][kod]=true;
													end;
												end;
											end;
											local tyt=tabela_parametrow_szablonu[numer_link];
											przedrostek_listy="";
											tekstowy_przedrostek,szablon=mw.ustring.match(tyt,"^'*[^%S\n]*([%d%.]*)[^%S\n]*([^\n]-)'*$");
											przerwij=true;
										else
											przedrostek_listy="";
											tekstowy_przedrostek=tabela_parametrow_szablonu[tabela_spisu["numer"]];
											szablon=tabela_parametrow_szablonu[tabela_spisu["link"]];
											przerwij=true;
										end;
									end;
								end);
							end;
							--[[if(przerwij)then
								local iterator3=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(szablon,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);
								for szablon2,obiekt2,kod2 in iterator3 do
									if(obiekt2=="SZABLON")then
										local tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tablica_modyfikatorow=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](szablon2,nil,nil,nil,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod2);
										local tabela_linku=stronicowyparser_obiekty_modul.linki_szablony_elementy_spisu_rzeczy[nazwa_szablonu];
										if(tabela_linku)then
											szablon=szablon2;
											break;
										end;
									elseif(obiekt2=="LINKW")then
										szablon=szablon2;
										break;
									end;
								end;
							end;]]
							local pozycja_artykulu=nil;local nazwa=nil;
							local tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy;local numer_rodzaju_artykulu_poprz;local id;local parametry_szablonu;local kom;
							local link_szablon=nil;
							local czy_obslugiwane=nil;
							local CzyObslugiwane=function()
								local wartosc=((tab_nieobslugiwane[obiekt])and(tab_nieobslugiwane[obiekt][kod]));
								czy_obslugiwane=wartosc;
								return (not wartosc);
							end;
							if((--[[wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu]] true)and(not przerwij)and((not tab_nieobslugiwane)or(CzyObslugiwane())))then
								local linia_artykokow=tab_linia[k];
								numer_rodzaju_artykulu_poprz,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy,tablica_artykulow_zebranych=WstawianieElementowychZarejestrowanychStronDoBazyWoluminu(self,WsadzanieParametryDoTablicy(linia,czy_linia_uwzgledniana),tabela_rozdzial_artykolow,tablica_artykulow_zebranych,wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu,szablon,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_spisu_tresci,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,obiekt,kod,tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych,--[[]]przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,linia_artykokow--[[]]);
								--mw.log()
								if((not czy_obslugiwane)and(not numer_rodzaju_artykulu_poprz))then
									link_szablon=licencja_z_autorem and (czy_artykul_korzystany and mw.ustring.match(szablon,"({{[^{}]+}})") or nil) or nil;
								end;
								--mw.logObject(tabela_rozdzial_artykolow)
  	  						else
  	  							link_szablon=licencja_z_autorem and (czy_artykul_korzystany and mw.ustring.match(szablon,"({{[^{}]+}})") or nil) or nil;
							end;
						--[[if(przerwij)then break;end;]]
  						if((not numer_rodzaju_artykulu_poprz)and(not przerwij)and(link_szablon)and((not tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy)or(not 	tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy[1]))and(czy_artykul_korzystany)and(licencja_z_autorem))then
  							---
  							local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,function(tabela_parametrow_szablonu_licencji,nazwa_szablonu_licencji,tabela_modyfikatorow_licencji)
  							
    								if(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_licencji[nazwa_szablonu_licencji])then
    									if(tabela_parametrow_szablonu_licencji)then
    	  								local autor=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Autor"];
	    	  							local szkoly=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Ukończone szkoły"];
  	  	  							local email=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Email"];
    		  							local dotyczy=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Dotyczy"];
    	  								local licencjonowanie=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Licencjonowanie"];
    	  								local umowa_prawna=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Umowa prawna"];
    	  								local konsekwencje=tabela_parametrow_szablonu_licencji["Konsekwencje"];
    		  							local frame=mw.getCurrentFrame();
  	  	  							if(autor~=nil)then
	    	  								autor=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(autor,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
	    	  							end;	
  	  	  							if(szkoly~=nil)then
    		  								szkoly=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(szkoly,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
    	  								end; 
    	  								if(email~=nil)then
    	  									email=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(email,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
    	  								end;
    	  								if(dotyczy~=nil)then
    	  									dotyczy=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(dotyczy,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
	  	  	  						end;
  		 	  						if(licencjonowanie~=nil)then
	    		  							licencjonowanie=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(licencjonowanie,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
    	  								end;
    	  								if(umowa_prawna~=nil)then
    	  									umowa_prawna=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(umowa_prawna,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
    	  								end;
    	  								if(konsekwencje~=nil)then
    	  									konsekwencje=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(konsekwencje,nazwa_modulu,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul);}
	    	  							end;
  	  	  							if(autor~=nil)then 
    		 									tabela_licencji_spisu_tresci={autor, szkoly, email, dotyczy, licencjonowanie, umowa_prawna, konsekwencje};
		   	 								licencja_z_autorem=false; 
  		  	  						end;
  		  	  						return true;
    									elseif(not stronicowyparser_problemy_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"błąd wewnętrzny modułu lua stronicowego parsera"))then
	    	  								stronicowyparser_problemy_modul.UstawTakiProblemowyElement(self,"błąd wewnętrzny modułu lua stronicowego parsera");
	    	  							end;
    	  							end;
  							end);
  								if(wynik)then break;end;
    						end;
  					end;
  				end;
  			end;
  		end;
  		if(not czy_linia)then AnalizaLiniiObiekty(linia_rozwazana);end;
  	end;
  	numer_rozdzialu_w_ksiazce=numer_rozdzialu_w_ksiazce+1;
  end;
  local parsuj_rozdzialami=nil;
  for rozdzial_tab,text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja,czy_rozdzial_centrowany in iterator do
  	---rozdzial_tab[1]=rozdzial;rozdzial_tab[2]=linia rozdziału
  	AnalizaRozdzialu(rozdzial_tab[1],rozdzial_tab[2],text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja,czy_rozdzial_centrowany);
  	if(not parsuj_rozdzialami)then parsuj_rozdzialami=true;end
  end;
  if(not parsuj_rozdzialami)then
  	AnalizaRozdzialu("Spis treści",nil,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nil,nil,nil,nil);
  end;
  --mw.logObject(tabela_artykulow);
  if(czy_artykul_korzystany)then return tabela_artykulow, tabela_licencji_spisu_tresci,przekierowanie_spisu_tresci;else return tabela_artykulow,nil,przekierowanie_spisu_tresci;end;
end;
function p.ZbieranieInformacjiSpisuRzeczyWoluminuEwentualnieWedleAutonawigacji(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,czy_artykul_korzystany,__FUNKCJA_SPISU_RZECZY,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH)
	local adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci=nil;
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	
	local pelna_nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"");
  local ile2,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,};
	  if(ile2>0)then
  		local strona_spisu_tresci=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(pelna_nazwa_ksiazki);
  		if(strona_spisu_tresci)then
  			local html_modul=require("Module:Html");
  			strona_spisu_tresci=html_modul.DecodeHtml(strona_spisu_tresci,true);
  	 		local nazwa_przestrzeni2=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona_spisu_tresci);
  	 		local nazwa_przestrzeni_ksiazki2=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona_spisu_tresci);
  	 		local nazwa_ksiazki2=(nazwa_przestrzeni_ksiazki2=="") 
  	 			            and nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona_spisu_tresci) 
  	 			              or nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona_spisu_tresci);
  	 		---- 
  	 		if((nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni2)or(nazwa_przestrzeni_ksiazki~=nazwa_przestrzeni_ksiazki2)or(nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki2))then
  	 			if(((nazwa_przestrzeni2==nazwy_np_modul.Main)or(nazwa_przestrzeni2==nazwy_np_modul.Wikijunior))or(((nazwa_przestrzeni2==nazwy_np_modul.Wikibooks)or(nazwa_przestrzeni2==nazwy_np_modul.User))and(nazwa_przestrzeni_ksiazki2~="")))then
  	 					----
  						adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci={nazwa_przestrzeni2,nazwa_przestrzeni_ksiazki2,nazwa_ksiazki2,};
  						local wynik=__FUNKCJA_SPISU_RZECZY and __FUNKCJA_SPISU_RZECZY(nazwa_przestrzeni2,nazwa_przestrzeni_ksiazki2,nazwa_ksiazki2) or nil;
  						if((wynik or 0)==1)then
  							return 1;
  						end;
  	 					 ----
  	 					nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki=nazwa_przestrzeni2,nazwa_przestrzeni_ksiazki2,nazwa_ksiazki2;
  	 					pelna_nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"");
  	 			else
  	 				return 2;
  	 			end;
  	 	end;
  	end;
  end;

	local adres_ustawien=((nazwy_np_modul.Template~="")and (nazwy_np_modul.Template..":") or "").."NawigacjaSpecjalna/Nawigacja/"..pelna_nazwa_ksiazki;
	----
	adres_ustawien=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(adres_ustawien) or adres_ustawien;
	----
	local tekst=techniczne_modul["WikikodStrony"]{["przestrzeń"]="",["nazwa"]=adres_ustawien,};
	if(not tekst)then
		local tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"",czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
		return tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,(not przekierowanie_spisu_tresci) and "" or {przekierowanie_spisu_tresci,"",},nil,nil,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci;
	end;
	local tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul_uklad_autonawigacji={};
	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	local tekst_zakodowany=szablonowe_modul:KodowanieSzablonowegoTekstuZObiektamiWikikodu(tekst,adres_ustawien,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul_uklad_autonawigacji,nil,nil);
	local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData('Module:StronicowyParser/obiekty');
	local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(tekst_zakodowany,adres_ustawien,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul_uklad_autonawigacji);
	local szablon_uklad_autonawigacji;
	local tablica_danych_parametrow_szablonu_strony_uklad_autonawigacji={};
	local tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji,nazwa_szablonu_uklad_autonawigacji,tabela_modyfikatorow_uklad_autonawigacji;
	for szablon,obiekt,kod in iterator do
		if(obiekt=="SZABLON")then
			local wynik=szablonowe_modul.UzyskanieWynikuZOperacjiSzablonowychNaSzablonachOrazZnacznikachZDanychObiektuSZABLON(szablon,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,adres_ustawien,function(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
				tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji=tabela_parametrow_szablonu;
				nazwa_szablonu_uklad_autonawigacji=nazwa_szablonu;
				tabela_modyfikatorow_uklad_autonawigacji=tabela_modyfikatorow;
				if(nazwa_szablonu==stronicowyparser_obiekty_modul.uklad_autonawigacji)then 
					szablon_uklad_autonawigacji=szablon;
					return true;
				end;
			end);
			if(wynik)then break;end;
		end;
	end;
	if(not szablon_uklad_autonawigacji)then
		local tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"",czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
		return tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,(not przekierowanie_spisu_tresci) and "" or {przekierowanie_spisu_tresci,"",},nil,nil,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci;
	end;
	--local tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji,nazwa_szablonu_uklad_autonawigacji,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](szablon_uklad_autonawigacji);
	if(not tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji)then
		local tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"",czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
		return tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,(not przekierowanie_spisu_tresci) and "" or {przekierowanie_spisu_tresci,"",},nil,nil,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci;
	end;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local automat_manualny=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["automat manualny"];
	----
	local html_modul=require("Module:Html");
	----
	local czy_automat_manualny=(automat_manualny) and parametry_modul.CzyTak(automat_manualny) or nil;
	if(czy_automat_manualny)then
		local sub_nazwa_spis_tresci;
		local spis_tresci=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["spis treści"];
		spis_tresci=spis_tresci and html_modul.DecodeHtml(spis_tresci,true) or nil;
		if(parametry_modul.CzyTak(spis_tresci))then
			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
			local pelna_nazwa_ksiazki_spisu_tresci=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](spis_tresci);
			if(pelna_nazwa_ksiazki_spisu_tresci==pelna_nazwa_ksiazki)then
				sub_nazwa_spis_tresci=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](spis_tresci);
			else
				sub_nazwa_spis_tresci="";
			end;
		else
			sub_nazwa_spis_tresci="";
		end;
		local tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,sub_nazwa_spis_tresci,czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
		return tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,(not przekierowanie_spisu_tresci) and sub_nazwa_spis_tresci or {przekierowanie_spisu_tresci,sub_nazwa_spis_tresci,},nil,nil,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci;
	end;
	local frame=mw.getCurrentFrame();
	for name,value in pairs(tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji)do
		tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji[name]=frame:preprocess{text=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(value,adres_ustawien,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul_uklad_autonawigacji,function(szablon,obiekt,kod)
				if(obiekt=="ZMIENNA")then
					szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"{{{([^|{}]*)|([^{}]-)}}}","{{(((}}%1{{!}}%2{{)))}}");
					szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"{{{([^|{}]*)}}}","{{(((}}%1{{)))}}");
					return szablon;
				end;
			end),};
	end;
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local bez_spisow_tresci=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["bez spisów treści"];
	local czy_bez_spisow_tresci=(bez_spisow_tresci) and parametry_modul.CzyTak(bez_spisow_tresci) or nil;
	local bez_analizy_spisow_tresci=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["bez analizy spisów treści"];
	local czy_bez_analizy_spisow_tresci=(bez_analizy_spisow_tresci) and parametry_modul.CzyTak(bez_analizy_spisow_tresci) or nil;
	----
	local tab_inne_spisy;local nazwa_glownego_spisu;
	local tablista_artykolow;
	local licencja;
	local numer=1;
	----
	--local nazwa_modulu=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"");
	----
	local tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika,tabela_licencji_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika;
	if(not czy_bez_spisow_tresci)then
		local spis_tresci_main=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["spis treści"];
	
		if(spis_tresci_main)then
			spis_tresci_main=html_modul.DecodeHtml(spis_tresci_main,true);
  			---
  		spis_tresci_main=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=spis_tresci_main,[2]=pelna_nazwa_ksiazki,};
		end;
	
	
		local pelna_nazwa_ksiazki_wedlug_glownego_spisu_tresci=parametry_modul.CzyTak(spis_tresci_main) 
	                         and nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](spis_tresci_main) 
	                           or pelna_nazwa_ksiazki;
		if(pelna_nazwa_ksiazki~=pelna_nazwa_ksiazki_wedlug_glownego_spisu_tresci)then
			return 0;
		end;
		nazwa_glownego_spisu=parametry_modul.CzyTak(spis_tresci_main) 
	                         and nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](spis_tresci_main) 
	                           or "";
	 else
	 	nazwa_glownego_spisu="";
	 end;
	 if((not czy_bez_spisow_tresci)and(not czy_bez_analizy_spisow_tresci))then	                           
		tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika,tabela_licencji_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_glownego_spisu,czy_artykul_korzystany,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
		if(przekierowanie_spisu_tresci)then
			nazwa_glownego_spisu={przekierowanie_spisu_tresci,nazwa_glownego_spisu,};
		end;
		if((not tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika)or(tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika==0))then
			return tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika;
		end;

		local IteratorSpisTresci=function()
			liczba=1;
			return function()
				local spis_tresci=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji["spis treści "..liczba];
				liczba=liczba+1;
				return spis_tresci;
			end;
		end;
		
		local iter=IteratorSpisTresci();
		
		tablista_artykolow=tabela_artykolow_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika;
		licencja=tabela_licencji_ksiazek_wedlug_strony_glownej_podrecznika;
		
		function Spis(tablista_artykolow,spis_tresci)
			local czy_spis_tresci_table=parametry_modul.TypeTable(spis_tresci);
			local spis_tresci_strona=czy_spis_tresci_table and spis_tresci[1] or spis_tresci;
			----
			local przekierowanie_strona=czy_spis_tresci_table and spis_tresci[2] or nil;
			local tab_element={[1]={((not spis_tresci) and "Główny spis treści" or ("Spis treści - "..spis_tresci_strona)),{1,nil,nil,},["spis"]={spis_tresci_strona or nazwa_glownego_spisu or "",numer}},[2]=nil,[3]=nil,};
			---
			if((parametry_modul.TypeTable(tablista_artykolow)) and parametry_modul["CzySąElementyTablicy"](tablista_artykolow))then
				if(not tablista_artykolow[1][1][2][1])then
					for numer,tab_lista in ipairs(tablista_artykolow[1])do
						if(numer>1)then
							tab_element[numer]=tab_lista;
						end;
					end;
					table.remove(tablista_artykolow,1);
				end;
				---
				for _,tab_lista in ipairs(tablista_artykolow)do
					local numer_rozdzialu=tab_lista[1][2][1];
					local czy_rozdzial_centrowany=tab_lista[1][2][4];
					if(numer_rozdzialu>0)then 
						tab_lista[1][2][1]=numer_rozdzialu+1; 
					end;
					if(czy_rozdzial_centrowany)then break;end;
				end;
			
			end;
			---
			numer=numer+1;
			---
			if(not tablista_artykolow)then tablista_artykolow={};end;
			----
			table.insert(tablista_artykolow,1,tab_element);
			if(spis_tresci)then
				if(not tab_inne_spisy)then tab_inne_spisy={};end;
				table.insert(tab_inne_spisy,spis_tresci);
				if(not tablista_artykolow[1][2])then tablista_artykolow[1][2]={};end;
				local tab_stare={czy_spis_tresci_table and {spis_tresci_strona,nil,przekierowanie_strona} or spis_tresci,{1,"","",true,},"[[:"..pelna_nazwa_ksiazki.."/"..spis_tresci_strona.."]]",false,};
				table.insert(tablista_artykolow[1][2],1,tab_stare);
			end;
			return tablista_artykolow;
		end;
		if((not tablista_artykolow)or(tablista_artykolow==0))then tablista_artykolow={};end;
		tablista_artykolow=Spis(tablista_artykolow);
	
		for spis_tresci in iter do
  			---
  			local function ZbieranieDanychSpisowychRzeczy()
  				if(not parametry_modul.CzyTak(spis_tresci))then return;end;
  				spis_tresci=html_modul.DecodeHtml(spis_tresci,true);
  			spis_tresci=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=spis_tresci,[2]="",};
				---
				local tablista_artykolow_iter,tablica_licencji,przekierowanie_spisu_tresci=p.ZbieranieInformacjiWoluminuDanegoSpisuRzeczy(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,spis_tresci,false,nil,__FUNKCJA_ZBIERANIA_DANYCH);
				----
				if((tablista_artykolow_iter)and(tablista_artykolow_iter~=0))then
					local tablista_artykolow_iter=Spis(tablista_artykolow_iter,(not przekierowanie_spisu_tresci)and spis_tresci or {przekierowanie_spisu_tresci,spis_tresci,});
					for _,value in ipairs(tablista_artykolow_iter)do
						table.insert(tablista_artykolow,value);
					end;
				end;
  			end;
			ZbieranieDanychSpisowychRzeczy();
		end;
	end;
	----
	local IteratorFun=function()
		local liczba=1;
		local STRONA=function(liczba)return liczba*2-1;end;
		local NAZWA=function(liczba)return liczba*2;end;
		return function()
			local strona=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji[STRONA(liczba)];
			local nazwa=tabela_parametrow_szablonu_uklad_autonawigacji[NAZWA(liczba)];
			liczba=liczba+1;
			return strona,nazwa;
		end;
	end;
	local tablica_stron_ksiazki={};
	local tablica_stron_inne={};
	local iter=IteratorFun();
	local ksiazkawe_modul=require("Module:Książkowe");
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local dodatkowe_artykuly=nil;
	local tablica_artykulow_zebranych={};
	local tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych={};
	local dodatkowe_artykuly=nil;
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne")
	local tabela_rozdzial_artykolow=nil;
	----
	local pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej=(nazwa_przestrzeni and nazwa_przestrzeni_ksiazki and nazwa_ksiazki) 
                       and nazwy_modul["NazwaModułu"](((nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni) and (nazwa_przestrzeni) or ""),nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"")
                          or nil;
  local pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa=pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej and (((nazwa_przestrzeni=="")and ":" or "")..pelna_nazwa_spisu_tresci_bez_nazwy_przestrzeni_szablonowej)or nil;
	----
	local tablica_danych_parametrow_szablonu_strony_uklad_autonawigacji={};
	----
	for strona,nazwa in iter do
		local function ZbieranieDanychStronZAutonawigacji()
			if(not parametry_modul.CzyTak(strona))then return;end;
			strona=html_modul.DecodeHtml(strona,true);
			nazwa=parametry_modul.CzyTak(nazwa) and html_modul.DecodeHtml(nazwa,true) or nil;
			if(not dodatkowe_artykuly)then
				if(not tablista_artykolow)then tablista_artykolow={};end;
				table.insert(tablista_artykolow,{[1]={"Dodatkowe artykuły",{1,nil,nil},["dodatkowe"]="tak",},[2]=nil,});
				tabela_rozdzial_artykolow=tablista_artykolow[#tablista_artykolow];
			end;
  			---
  		strona=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=strona,[2]=pelna_nazwa_ksiazki,};
  		local WsadzanieParametryDoTablicy=function(tabela_rozdzial_artykolow,numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku,tab_stare)
  			if(not dodatkowe_artykuly)then dodatkowe_artykuly={};end;
  			----
  			local czy_table_baza_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(tab_stare[1]);
  			local adres=czy_table_baza_artykulu and tab_stare[1][1] or tab_stare[1];
  		
  			local czy_w_podreczniku=tab_stare[5];
  			local kod_jezyka_koncowy=czy_table_baza_artykulu and tab_stare[1][5] or nil;
  			local kod_projektu_koncowy=czy_table_baza_artykulu and tab_stare[1][6] or nil;
  			----
				table.insert(dodatkowe_artykuly,{((adres) and (kod_jezyka_koncowy or kod_projektu_koncowy) and({adres,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,}) or adres),nazwa,czy_w_podreczniku,});
				----
  			table.insert(tabela_rozdzial_artykolow[numer_rodzaju_artykolow_w_nie_podreczniku],tab_stare);
  		end;
  		local numer_rodzaju_artykulu_poprz,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy;
  		numer_rodzaju_artykulu_poprz,tab_pozycja_elementow_w_spisie_rzeczy,tablica_artykulow_zebranych=WstawianieElementowychZarejestrowanychStronDoBazyWoluminu(self,WsadzanieParametryDoTablicy,tabela_rozdzial_artykolow,tablica_artykulow_zebranych,true,{strona,nazwa,},nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"",pelna_nazwa_spisu_tresci_szablonowa,pelna_nazwa_ksiazki,tablica_analizy_obiektow_strony_dany_modul_uklad_autonawigacji,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony_uklad_autonawigacji,nil,nil,tab_nazwa_spisow_przekierowaniowych,--[[]]"*","",false,"[[:"..strona..((parametry_modul.CzyTak(nazwa))and("|"..nazwa) or "").."]]");
		end;
		ZbieranieDanychStronZAutonawigacji();
	end;
	----
	return tablista_artykolow,licencja,nazwa_glownego_spisu,tab_inne_spisy,dodatkowe_artykuly,adres_ksiazki_glownego_spisu_tresci;
end;
return p;