Moduł:StronicowyParser/Tekst

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={}
function p.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu,dokumentacja,inkludowana,__FUNKCJA,__FUNKCJA2,__FUNKCJA3,__FUNKCJA4,__FUNKCJA5)
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modulu);
  
  if(nazwy_np_modul.Module==nazwa_przestrzeni)then
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  		local nazwa_modulu_opisu=techniczne_modul["PełnaNazwaOpisuModułu"](nazwa_modulu);
  		if(nazwa_modulu_opisu~=nazwa_modulu)then
  			local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu_opisu,nazwa_modulu,false,nil,dokumentacja);
  			tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  			return tekst;
  		else
  			local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu_opisu,nil,not inkludowana,nil,dokumentacja);
  			tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  			return tekst;
  		end;
  elseif(nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni)then
  	  local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana,nil,dokumentacja);
  	  tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  	  return tekst;
  elseif(nazwy_np_modul.Template==nazwa_przestrzeni)then
  	  if(mw.ustring.match(nazwa_modulu,"^[^:]+:(.*/opis)%s*$"))then
  			local szablony_magiczne={};
  			local tekst_artykulu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana,szablony_magiczne,true);
  			if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
  			local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  			local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  			local tablica_obiektow_strony_dany_modul=((dokumentacja)and {} or nil);
  			tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KodowanieSzablonowegoTekstuZObiektamiWikikodu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,nil,function(szablon,obiekt,kod)
  				local nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
  				if(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryInstrukcjiWarunkowychSzablonowych(tabela_modyfikatorow))then
  					return ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(szablon);
  				end;
  			end);
  			if(dokumentacja and ((not __FUNKCJA2) and true or __FUNKCJA2(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)))then
  				tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul);
  			end;
  			tekst_artykulu_caly=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,false) or tekst_artykulu_caly;
  			return tekst_artykulu_caly;
  		else
  			local szablony_magiczne={};
  			local tekst_artykulu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana,szablony_magiczne,true);
  			if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
  			local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  			local tablica_obiektow_strony_dany_modul=((dokumentacja)and {} or nil);
  			local opis=nazwa_modulu.."/opis";
  			local przekierowanie_opis=nil;
  			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  			local liczba_istniejacych_zbiorow,tabela_uchwytow_stron=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=opis,};
  			if(liczba_istniejacych_zbiorow>0)then
  				przekierowanie_opis=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(opis);
  			else
  				opis=nil;
  			end;
  			----
  		local tablica_danych_parametrow_szablonu_strony=__FUNKCJA3 and __FUNKCJA3(nazwa_modulu) or nil;
			----
			local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
			local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  			tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KodowanieSzablonowegoTekstuZObiektamiWikikodu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,nil,function(szablon,obiekt,kod)
  				if(obiekt=="SZABLON")then
  					local tablica_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow;
  					if((__FUNKCJA4)or(__FUNKCJA5))then
  						tablica_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](szablon,nil,
  							function(nazwa_szablonu)
  								return __FUNKCJA4 and __FUNKCJA4(nazwa_szablonu,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony) or nil;
  							end,
  							function(nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  								return __FUNKCJA5 and __FUNKCJA5(nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony) or nil;
  							end,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
  					else
  						 nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
  					end;
  					if(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_dokumentacji[nazwa_szablonu])then
  						if(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryZElementamiSzablonowymiNormalnymiSzablonowe(tabela_modyfikatorow,nazwa_szablonu))then
  							if((not __FUNKCJA4)and(not __FUNKCJA5))then
  								tablica_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](szablon,nil,nil,nil,tablica_danych_parametrow_szablonu_strony,kod);
  							end;
  							local czy_nie_brak_parametrow=parametry_modul["CzySąElementyTablicy"](tablica_parametrow_szablonu);
  							if(not czy_nie_brak_parametrow)then
  								 local nazwa_strony_opisu=nazwa_modulu.."/opis";
  								 opis=nil;
  								 local szablony_magiczne={};
  								 local tekst_artykulu_opisu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu,nil,false,szablony_magiczne,true);
  								 return tekst_artykulu_opisu_caly;
  							else
  								local nazwa_strony_opisu=tablica_parametrow_szablonu[1];
		 	  				local zawartosc=tablica_parametrow_szablonu["zawartość"];
		 	  				----
		 	  				local czy_nazwa_strony_opisu=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_opisu);
		 	  				local czy_zawartosc=parametry_modul.CzyTak(zawartosc);
		 	  				if((czy_nazwa_strony_opisu)and(not czy_zawartosc))then
		 	  					local opis_tak=((opis) and (nazwa_strony_opisu==opis));
		 	  					local nazwa_strony_opisu_czy_przekierowanie=opis_tak and (przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu) or (techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_strony_opisu) or nazwa_strony_opisu);
		 	  					if((opis)and((opis_tak)or((przekierowanie_opis)and(nazwa_strony_opisu==przekierowanie_opis))))then opis=nil;end;
		 	  					----
		 	  					local szablony_magiczne={};
		 	 						local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony_opisu_czy_przekierowanie,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
		 	 						return tekst_artykulu_opisu;
		 	  				elseif(czy_zawartosc)then
						  		return zawartosc;
						  	else
						  		local nazwa_strony_opisu=nazwa_modulu.."/opis";
						  		opis=nil;
  									local szablony_magiczne={};
  									local tekst_artykulu_opisu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu,nil,false,szablony_magiczne,true);
  									return tekst_artykulu_opisu_caly;
		 	  				end;
							end;
  						end;
  					elseif(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryZElementamiSzablonowymiNormalnymiSzablonowe(tabela_modyfikatorow,nazwa_szablonu))then
  						if(opis)then
  							local pelna_nazwa_szablonu=szablonowe_modul["PełnaNazwaStronyNazwySzablonu"](nazwa_szablonu);
  							if((opis==pelna_nazwa_szablonu)or((przekierowanie_opis)and(przekierowanie_opis==pelna_nazwa_szablonu)))then 
	  							opis=nil;
  								local szablony_magiczne={};
  								local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or pelna_nazwa_szablonu,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
  								return tekst_artykulu_opisu;
  							end;
  						end;
  					end;
  					if(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryInstrukcjiWarunkowychSzablonowych(tabela_modyfikatorow))then
  						return ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(szablon);
  					end;
  				end;
  			end,nil,nil,function(tekst_artykulu,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)
  				if(opis)then
  					local szablony_magiczne={};
  					opis=przekierowanie_opis or opis;
  					local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,opis,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
  					return tekst_artykulu_opisu;
  				end;
  			end);
  			if(dokumentacja and ((not __FUNKCJA2) and true or __FUNKCJA2(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)))then
  				tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KompletowanieSzablonoweZakodowanegoTekstu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul);
  			end;
  			tekst_artykulu_caly=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,false) or tekst_artykulu_caly;
  			return tekst_artykulu_caly;
		end;
	end;
end;
function p.RekurencyjnyZakodowanoSpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,inkludowana,__FUNKCJA)
	local tablica_obiektow_strony_dany_modul_uzyskany=nil;
	local tablica_parametrow_szablonu_strony={};
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	local techniczne_modul=require("Module:techniczne");
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=p.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,true,inkludowana,function(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,czy_niezakodowana)
 				tablica_obiektow_strony_dany_modul=tablica_obiektow_strony_dany_modul or {};
 				tablica_obiektow_strony_dany_modul_uzyskany=tablica_obiektow_strony_dany_modul;
 				if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return;end;
 				local __self=szablonowe_modul:TablicaTransportuSzablonowe();
 				--if((__self)and(tablica_obiektow_strony_dany_modul)and(not czy_niezakodowana))then
 					--if(not __self.tablica_obiektow_strony_dany_modul)then __self.tablica_obiektow_strony_dany_modul={};end;
 					--__self.tablica_obiektow_strony_dany_modul[nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca]=tablica_obiektow_strony_dany_modul;
 				--end;
 				tekst_rozwiniety_calego_artykulu=tekst_rozwiniety_calego_artykulu and szablonowe_modul[czy_niezakodowana and "RozwijanieNiezakodowanegoSzablonu" or "RozwijanieZakodowanegoSzablonu"](__self,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,tablica_obiektow_strony_dany_modul,tablica_parametrow_szablonu_strony,
 				stronicowyparser_potrzebne_modul.DekodowanieNazwySzablonu,
 				stronicowyparser_potrzebne_modul.RozwijanieZakodowanejNazwySzablonu,
 				function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_parametrow_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  	  		local czy_nie_brak_parametrow=parametry_modul["CzySąElementyTablicy"](tabela_parametrow_szablonu);
  	  		if(czy_nie_brak_parametrow)then return true;end;
  			end,
				function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_parametrow_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  				local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_szablonu);
  				if(nazwa_artykulu=="")then
  					return true;
  				end;
  				local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(pelna_nazwa_szablonu);
  				if(strona)then
  					  local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
  					  if(nazwa_artykulu=="")then
  							return true;
  					  end;	
  				end;
				end,
				__FUNKCJA) or nil;
				return tekst_rozwiniety_calego_artykulu;
 		end, function(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)
 			return nil;
 		end,function(nazwa_modulu)
  		return tablica_parametrow_szablonu_strony;
 		end,stronicowyparser_potrzebne_modul.DekodowanieNazwySzablonu,
		stronicowyparser_potrzebne_modul.RozwijanieZakodowanejNazwySzablonu);
 	----
 	return tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul_uzyskany,tablica_parametrow_szablonu_strony;
end;
function p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony,nazwa_strony2,czy_noinclude,szablony_magiczne,dokumentacja,nazwa_modulu_szablonu_opisu,szablon_nie_opis)
  local czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^%s*$");
  local uchwyt_strony;
  local tekst_artykulu;
  local nazwa_strony_bez_kodow_html;
  if(not czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta)then
  	 nazwa_strony_bez_kodow_html=require("Module:Html")["TransformacjaKlasyZnakowejDoKoduHtmlCiągu"](nazwa_strony);
   
   uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony_bez_kodow_html);
   tekst_artykulu = uchwyt_strony and uchwyt_strony:getContent() or nil;
   local czy_istnieje = tekst_artykulu or (uchwyt_strony and uchwyt_strony.exists or nil);
   
   if(not czy_istnieje)then 
   	if(self and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
   		local stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul=require("Module:StronicowyParser/ZbieranieDanychStron");
    	if(not stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul.CzyJestTakiProblemowyElement(self,"strona nie istnieje"))then
     		stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul.UstawTakiProblemowyElement(self,"strona nie istnieje");
    	end;
    end;
    return nil;
   else
  	local czy_nie_istnieje_zawartosc=((uchwyt_strony)and(not tekst_artykulu));
  	if(czy_nie_istnieje_zawartosc)then
   		return nil;
  	end;
   end;
  else
   return nil;
  end;
  
  if(czy_noinclude)then
		tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  else
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->(.-)<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","%1");
  end;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>(.-)</[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>","");
  
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"\n[^%S\n]*<!--(.-)-->[^%S\n]*\n","\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<!--(.-)-->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  if(szablony_magiczne)then
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	szablony_magiczne["{{ROOTPAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWAKORZENIASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{NAMESPACE}}"]=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{PAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{FULLPAGENAME}}"]=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{SUBPAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWASUBSTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  end;
  if(szablony_magiczne)then 
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"{{[^{}]+}}",szablony_magiczne);
  	local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  	tekst_artykulu=ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(tekst_artykulu);
  end;
  if(not szablon_nie_opis)then
  	if(not dokumentacja)then
  		local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  		tekst_artykulu=szablonowe_modul:KodowanieSzablonowegoTekstuZObiektamiWikikodu(tekst_artykulu,nazwa_strony2 or nazwa_strony);
  	end;
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
return p;