Moduł:StronicowyParser/Tekst

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={}
function p.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu,dokumentacja,inkludowana,__FUNKCJA,__FUNKCJA2)
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modulu);
  
  if(nazwy_np_modul.Module==nazwa_przestrzeni)then
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  		local nazwa_modulu_opisu=techniczne_modul["PełnaNazwaOpisuModułu"](nazwa_modulu);
  		if(nazwa_modulu_opisu~=nazwa_modulu)then
  			local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu_opisu,nazwa_modulu,false,nil,dokumentacja);
  			tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  			return tekst;
  		else
  			local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu_opisu,nil,not inkludowana and true or not inkludowana,nil,dokumentacja);
  			tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  			return tekst;
  		end;
  elseif(nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni)then
  	  local tekst=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana and true or not inkludowana,nil,dokumentacja);
  	  tekst=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst,nazwa_modulu,nil,dokumentacja,true) or tekst;
  	  return tekst;
  elseif(nazwy_np_modul.Template==nazwa_przestrzeni)then
  	  if(mw.ustring.match(nazwa_modulu,"^[^:]+:(.*/opis)%s*$"))then
  			local szablony_magiczne={};
  			local tekst_artykulu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana and true or not inkludowana,szablony_magiczne,true);
  			if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
  			local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  			local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  			local tablica_obiektow_strony_dany_modul=((dokumentacja)and {} or nil);
  			tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KodujStroneTekstuObiektowa(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,nil,function(szablon,obiekt,kod)
  				local nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
  				if(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryInstrukcjiWarunkowychSzablonowych(tabela_modyfikatorow))then
  					return ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(szablon);
  				end;
  			end);
  			if(dokumentacja and ((not __FUNKCJA2) and true or __FUNKCJA2(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)))then
  				tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:SkladajSzablonoweWywolaniaTekstu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul);
  			end;
  			tekst_artykulu_caly=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,false) or tekst_artykulu_caly;
  			return tekst_artykulu_caly;
  		else
  			local szablony_magiczne={};
  			local tekst_artykulu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modulu,nil,not inkludowana and true or not inkludowana,szablony_magiczne,true);
  			if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
  			local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  			local tablica_obiektow_strony_dany_modul=((dokumentacja)and {} or nil);
  			local opis=nazwa_modulu.."/opis";
  			local przekierowanie_opis=nil;
  			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  			local liczba_istniejacych_zbiorow,tabela_uchwytow_stron=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=opis,};
  			if(liczba_istniejacych_zbiorow>0)then
  				przekierowanie_opis=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(opis);
  			else
  				opis=nil;
  			end;
  			tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:KodujStroneTekstuObiektowa(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,nil,function(szablon,obiekt,kod)
  				local nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
  				if(nazwa_szablonu=="Dokumentacja")then
  					if(szablonowe_modul.CzyModyfikatorySzablonowe(tabela_modyfikatorow,nazwa_szablonu))then
  						local tablica_parametrow_dokumentacja,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](szablon);
  						local czy_nie_brak_parametrow=parametry_modul["CzySąElementyTablicy"](tablica_parametrow_dokumentacja);
  						if(not czy_nie_brak_parametrow)then
  							 local nazwa_strony_opisu=nazwa_modulu.."/opis";
  							 opis=nil;
  							 local szablony_magiczne={};
  							 local tekst_artykulu_opisu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu,nil,false,szablony_magiczne,true);
  							 return tekst_artykulu_opisu_caly;
  						else
  							local nazwa_strony_opisu=tablica_parametrow_dokumentacja[1];
		 	  			local zawartosc=tablica_parametrow_dokumentacja["zawartość"];
		 	  			----
		 	  			local czy_nazwa_strony_opisu=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_opisu);
		 	  			local czy_zawartosc=parametry_modul.CzyTak(zawartosc);
		 	  			if((czy_nazwa_strony_opisu)and(not czy_zawartosc))then
		 	  				local opis_tak=((opis) and (nazwa_strony_opisu==opis));
		 	  				local nazwa_strony_opisu_czy_przekierowanie=opis_tak and (przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu) or (techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_strony_opisu) or nazwa_strony_opisu);
		 	  				if((opis)and((opis_tak)or((przekierowanie_opis)and(nazwa_strony_opisu==przekierowanie_opis))))then opis=nil;end;
		 	  				----
		 	 					local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony_opisu_czy_przekierowanie,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
		 	 					return tekst_artykulu_opisu;
		 	  			elseif(czy_zawartosc)then
						  	return zawartosc;
						  else
						  	local nazwa_strony_opisu=nazwa_modulu.."/opis";
						  	opis=nil;
  								local szablony_magiczne={};
  								local tekst_artykulu_opisu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or nazwa_strony_opisu,nil,false,szablony_magiczne,true);
  								return tekst_artykulu_opisu_caly;
		 	  			end;
						end;
  					end;
  				else
  					if((opis)and((opis==nazwa_szablonu)or((przekierowanie_opis)and(przekierowanie_opis==nazwa_szablonu))))then 
  						opis=nil;
  						local szablony_magiczne={};
  						local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,przekierowanie_opis or nazwa_szablonu,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
  						return tekst_artykulu_opisu;
  					end;
  				end;
  				if(szablonowe_modul.CzyModyfikatoryInstrukcjiWarunkowychSzablonowych(tabela_modyfikatorow))then
  					return ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(szablon);
  				end;
  			end,nil,nil,function(tekst_artykulu,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)
  				if(opis)then
  					local szablony_magiczne={};
  					opis=przekierowanie_opis or opis;
  					local tekst_artykulu_opisu=p.LadujZawartoscStrony(self,opis,nil,false,szablony_magiczne,true,nazwa_modulu);
  					return tekst_artykulu_opisu;
  				end;
  			end);
  			if(dokumentacja and ((not __FUNKCJA2) and true or __FUNKCJA2(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)))then
  				tekst_artykulu_caly=szablonowe_modul:SkladajSzablonoweWywolaniaTekstu(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul);
  			end;
  			tekst_artykulu_caly=__FUNKCJA and __FUNKCJA(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,false) or tekst_artykulu_caly;
  			return tekst_artykulu_caly;
		end;
	end;
end;
function p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony,nazwa_strony2,czy_noinclude,szablony_magiczne,dokumentacja,nazwa_modulu_szablonu_opisu,szablon_nie_opis)
  local czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^%s*$");
  local uchwyt_strony;
  local tekst_artykulu;
  local nazwa_strony_bez_kodow_html;
  if(not czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta)then
  	 nazwa_strony_bez_kodow_html=require("Module:Html").TransformacjaKlasyZnakowej(nazwa_strony);
   
   uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony_bez_kodow_html);
   tekst_artykulu = uchwyt_strony and uchwyt_strony:getContent() or nil;
   local czy_istnieje = tekst_artykulu or (uchwyt_strony and uchwyt_strony.exists or nil);
   
   if(not czy_istnieje)then 
   	if(self and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
    	if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje==nil)then
     		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje=0
    	end;
    end;
    return nil;
   else
  	local czy_nie_istnieje_zawartosc=((uchwyt_strony)and(not tekst_artykulu));
  	if(czy_nie_istnieje_zawartosc)then
   		return nil;
  	end;
   end;
  else
   return nil;
  end;
  
  if(czy_noinclude)then
		tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  else
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->(.-)<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","%1");
  end;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>(.-)</[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>","");
  
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<!--(.-)-->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  --tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  if(szablony_magiczne)then
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	szablony_magiczne["{{ROOTPAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWAKORZENIASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{NAMESPACE}}"]=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{PAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{FULLPAGENAME}}"]=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{SUBPAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWASUBSTRONY"](nazwa_modulu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  end;
  if(szablony_magiczne)then 
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"{{[^{}]+}}",szablony_magiczne);
  	local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  	tekst_artykulu=ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(tekst_artykulu);
  end;
  if(not szablon_nie_opis)then
  	if(not dokumentacja)then
  		local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  		tekst_artykulu=szablonowe_modul:KodujStroneTekstuObiektowa(tekst_artykulu,nazwa_strony2 or nazwa_strony);
  	end;
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
return p;