Moduł:StronicowyParser/ZbieranieDanychStron

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.ZaczynajAnalizowacArtykulyKsiazek(self)
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki={};
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu={};
  local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy={};
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_doloczonych_stron={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych={};
  for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=elementy_w_tablicy_obiekty[1];
  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc]={};
  end;
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja={};
  
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  local nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu;
  local function DaneNazw(pelna_nazwa_strony)
  	local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](pelna_nazwa_strony);
  	local nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_strony);
  	local nazwa_ksiazki=(nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_strony) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_strony);
  	local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_strony);
  	return nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu;
  end;
  local strona_aktualna=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaArtykułu"]();
  local nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu=DaneNazw(strona_aktualna);
  local pelna_nazwa_ksiazki="Szablon:Podręcznik/Ustawienia/"
                   ..((nazwa_przestrzeni~="")and(nazwa_przestrzeni..":") or "")
                        ..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and(nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")
                            ..nazwa_ksiazki;
                        
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=pelna_nazwa_ksiazki.."/config",};
  if(ile>0)then
  	local frame=mw.getCurrentFrame();
  	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  	local nazwa_szablonu=szablonowe_modul.NazwaSzablonu(pelna_nazwa_ksiazki);

    local ksiazka=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="książka",}};
    local artykul=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="artykuł",}};
    if(not mw.ustring.match(ksiazka,"^%s*$"))then
    	local strona=ksiazka..((artykul~="") and ("/"..artykul) or "");
    	local html_modul=require("Module:Html");
    	strona=html_modul.DecodeHtml(strona,true);
    	strona=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](strona);
    	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
    	strona=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=strona,[2]=strona_aktualna,};
    	local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=strona,};
    	if(ile>0)then
    		strona=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaArtykułu"](strona);
    		if(strona~=strona_aktualna)then
    			local aktualna_nazwa_przestrzeni,aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki,aktualna_nazwa_ksiazki,aktualna_nazwa_artykulu=nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu;
    			nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu=DaneNazw(strona);
    			local aktualna_nazwa_przestrzeni,aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki,aktualna_nazwa_ksiazki,aktualna_nazwa_artykulu=DaneNazw(strona_aktualna);
    			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni=aktualna_nazwa_przestrzeni;
    			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki=aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki;
    			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_ksiazki=aktualna_nazwa_ksiazki;
  				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_artykulu=aktualna_nazwa_artykulu;
  				if((aktualna_nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni)
  					or(aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki~=nazwa_przestrzeni_ksiazki)
  						or(aktualna_nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki)
  							or(aktualna_nazwa_artykulu~=nazwa_artykulu)
  				)then
  				  local zastepcza=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="zastępcza",}};
  				  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  				  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza=parametry_modul.CzyTak(zastepcza);
  				  if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza)then
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.inna_strona_aktualna_niz_biezaca=true;
  					end;
  				end;
    		end;
    	end;
    end;
  end;
  
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};
  local linkobiekt={};
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, true,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt);
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,})then
  		p:PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
  end;
  return self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.DodawanieElementowDoTablicy(self,element_tablicy,nazwa_obiektu,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy;
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy]={};
	end;
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy];
  
  	if(nazwa_obiektu)then
		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu])then
		   tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu]={};
		end;
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu];
	end;
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni]={};
	end;
	
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_w_danej_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni];
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_w_danej_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_w_danej_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki]={};
	end;
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_w_danej_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_ksiazki]=true;
end;
function p.SpisTresciWstep(self,tekst_artykulu,nazwa_strony,obiekty,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,czy_artukul_korzystany, tylko_naglowek)
	local nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca;
	if czy_artukul_korzystany then
		local nazwa_przestrzeni_aktualna_czy_biezaca=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni or self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
  		local nazwa_przestrzeni_ksiazki_aktualna_czy_biezaca=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki or self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki;
  		local nazwa_ksiazki_aktualna_czy_biezaca=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_ksiazki or self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
  		local nazwa_artykulu_aktualna_czy_biezaca=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_artykulu or self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
  		nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca=((nazwa_przestrzeni_aktualna_czy_biezaca~="") and (nazwa_przestrzeni_aktualna_czy_biezaca..":") or "")
  		   ..((nazwa_przestrzeni_ksiazki_aktualna_czy_biezaca~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki_aktualna_czy_biezaca.."/") or "")
  		     ..nazwa_ksiazki_aktualna_czy_biezaca..((nazwa_artykulu_aktualna_czy_biezaca~="") and ("/"..nazwa_artykulu_aktualna_czy_biezaca) or "");
  	else
  		nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca=nazwa_strony;
  	end;

  nazwa_strony=nazwa_strony and mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"(|)",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end) or nil;
  local tablica_spisu_tresci=nil;
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
  local uzyskany_w_wyniku_parsowania;  
  local tablica_powtarzajacych_sie_elementow={};
  local elementy_linku=nil;
  local frame=mw.getCurrentFrame();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  
  local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  local tab_szablony=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_stronicowego_parsera;
  
  local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
  
  local iterator=stronicowyparser_rozdzialy_modul.IterTekst(tekst_artykulu);

  local numeracja;

  local function SzablonNaglowkujWNaglowkuRozdzialu(szablon,powtorka)
    local nazwa_szablonu=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
    local jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_naglowka[nazwa_szablonu];
    if(jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu)then
    	local parametry_wywolania_szablonu_naglowek,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](szablon);
    	local numeracja_aktualna=parametry_wywolania_szablonu_naglowek["uchwyt"] or parametry_wywolania_szablonu_naglowek[1];
    	table.insert(numeracja,numeracja_aktualna);
    	if(powtorka>=1)then 
      	 if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
       		if(czy_artukul_korzystany)then
       			  if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej)then
       					 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej=0;
       					 if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       						 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=nazwa_szablonu..":"..(numeracja_aktualna or "");
       					end;
       				end;
       		else
	       		p:DodawanieElementowDoTablicy("powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
  	     		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
    	   			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=nazwa_szablonu..":"..(numeracja_aktualna or "");
      	 		end;
	       	end;
  	    end;
    	end;
    	powtorka=powtorka+1;
    end;
		return powtorka;
  end;
      
  local function SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu(szablon,obiekt,kod) 
    local nazwa_szablonu=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](szablon);
    local jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu=stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_naglowka[nazwa_szablonu];
    if(jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu)then
      local parametry_wywolania_szablonu_naglowek,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](szablon);
      local numeracja=parametry_wywolania_szablonu_naglowek["uchwyt"] or parametry_wywolania_szablonu_naglowek[1];
      if(czy_artukul_korzystany)then
      	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej)then
       		 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej=0;
       		 if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=nazwa_szablonu..":"..(numeracja or "");
       		 end;
       	end;
       else
       	p:DodawanieElementowDoTablicy("naglowek_w_tekscie_rozdzialu_w_stronie_doloczonej",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
       	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=nazwa_szablonu..":"..(numeracja or "");
       	end;
       end;
    end;
  end;
  for naglowek,text_rozdzialu,poziom_rozdzialu in iterator do
  	numeracja={};
  	if(self)then
			local naglowek=szablonowe_modul:SkladajSzablonoweWywolaniaTekstu(text_rozdzialu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,nil,SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu);
  	end;
    local powtorka=0;
    local function SzablonyWywolywane(szablon,obiekt,kod)
    	 if(obiekt=="TEMPLATE")then
    			powtorka=SzablonNaglowkujWNaglowkuRozdzialu(szablon,powtorka);
      		local parametry_wywolania_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](szablon);
      		if(tab_szablony[nazwa_szablonu_wywolania])then return "";end;
      		return szablon;
    	 end;
    	 return szablon;
    end;
    
    local function SzablonyWywolywaneOgolny(naglowek)
    	local naglowek=szablonowe_modul:SkladajSzablonoweWywolaniaTekstu(naglowek,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,nil,SzablonyWywolywane);
    	return naglowek;
    end;
    
    naglowek=SzablonyWywolywaneOgolny(naglowek);
    --naglowek,_=mw.ustring.gsub(naglowek,"({{[^{}]+}})",SzablonyWywolywaneOgolny);
       
    naglowek=frame:preprocess(naglowek);
       
    local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
    naglowek=specjalne_modul["UsuńKomentarze"](naglowek);
    naglowek=specjalne_modul["ZamieńLinkiWewnętrzneNaTekst"](naglowek);
		naglowek=specjalne_modul["ZamieńLinkiZewnętrzneNaTekst"](naglowek);
		naglowek=specjalne_modul["UsuńInterwiki"](naglowek);
		naglowek=specjalne_modul["UsuńKategorie"](naglowek);
		naglowek=specjalne_modul["UsuńWywołaniaPlików"](naglowek);
		
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"[{}|]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
    
    local nazwa_rozdzialu_w_artykule=specjalne_modul["UsuńSzablonyStylów"](naglowek);
		nazwa_rozdzialu_w_artykule=specjalne_modul["UsuńZnaczniki"](nazwa_rozdzialu_w_artykule);
		
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[<>]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'\'","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"^[%s_]*","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[%s_]*$","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"_"," ");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"|","&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";");
    local numer_tego_samego_naglowka=1;
    local nazwa_rozdzialu_w_artykule_p=mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule);
      
    local numer_tego_samego_naglowka=1;
    for s=1,#tablica_powtarzajacych_sie_elementow,1 do
      local element=tablica_powtarzajacych_sie_elementow[s];
      if(element==nazwa_rozdzialu_w_artykule)then
        numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
      end;
    end;
 
    if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
      elementy_linku={((not tylko_naglowek)and(((nazwa_strony)and(nazwa_strony~=""))and (":"..nazwa_strony) or "") or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule,naglowek};
    else
      elementy_linku={((not tylko_naglowek)and(((nazwa_strony)and(nazwa_strony~=""))and (":"..nazwa_strony) or "") or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule.."_"..numer_tego_samego_naglowka,naglowek};
    end;
    if((obiekty)and(numeracja))then
    	for _,value_numeracja in ipairs(numeracja)do
      	obiekty[#obiekty+1]={value_numeracja,{elementy_linku[1], elementy_linku[2]}};
      end;
    end;
    if((poziom_rozdzialu or 0)>0)then
    	local numer_rozdzialu_ustalony=HNumer(poziom_rozdzialu);
    	tablica_powtarzajacych_sie_elementow[#tablica_powtarzajacych_sie_elementow+1]=nazwa_rozdzialu_w_artykule; 
    	if(tablica_spisu_tresci==nil)then tablica_spisu_tresci={};end;
    	tablica_spisu_tresci[#tablica_spisu_tresci+1]={elementy_linku,numer_rozdzialu_ustalony};
    end;
  end;
  if(self)then
  	if(czy_artukul_korzystany)then
			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej)then
				local linia_poczatkowa=mw.ustring.match(tekst_artykulu,"^[^\n]+");
	 			if((linia_poczatkowa)and(mw.ustring.match(linia_poczatkowa,"^=+.+=+%s*")))then
	 				return tablica_spisu_tresci;
	 			end;
	 			local tekst_zerowy=mw.ustring.match(tekst_artykulu,"^(.-)\n=+[^=]+=+") or tekst_artykulu;
	 			SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu(tekst_zerowy);
	 		end;
		end;
	end;
  return tablica_spisu_tresci;
end;
function p.ObslugaSzczegolnaElementu(self,kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany)
  local lista_dwuelementowa={};
  lista_dwuelementowa[1]=kod_uchwytu;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_obiektu)and(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu])))then 
    if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)))then 
    			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
		end;
    	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_obiektu=true;
  end;
  table.insert(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu],lista_dwuelementowa);
end;
function p.ObsluzSzablonWzor(self,tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany,numer_numeracji)
	local kod_uchwytu=nil;
	if(tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"])then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    kod_uchwytu=parametry_modul["Odstępy"](tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"]);
  elseif(tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji])then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		kod_uchwytu=parametry_modul["Odstępy"](tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji]);
	end;
	if(kod_uchwytu and not mw.ustring.match(kod_uchwytu,"^%s*$"))then 
		p:ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany);
	end;
end;
function p.Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow(self,element, nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local tabela_problemow=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[element];
 	return (parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow,nazwa_przestrzeni)
 		    and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow[nazwa_przestrzeni],nazwa_przestrzeni_ksiazki)
 	  		   and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow[nazwa_przestrzeni][nazwa_przestrzeni_ksiazki],nazwa_ksiazki));
end;
function p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(self,nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
	if((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(nazwa_ksiazki))then
		if(nazwa_artykulu=="")then return;end;
 		local czy_element_wystepuje_w_tablicy=false;
 		local tablica_przestrzeni_wszystkiego=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu;
		if(tablica_przestrzeni_wszystkiego)then
			local tabela_przestrzeni_ksiazek=tablica_przestrzeni_wszystkiego[nazwa_przestrzeni];
			if(tabela_przestrzeni_ksiazek)then
				local tabela_ksiazek=tabela_przestrzeni_ksiazek[nazwa_przestrzeni_ksiazki]
				if(tabela_ksiazek)then
					local tab_ksiazki=tabela_ksiazek[nazwa_ksiazki];
					if(tab_ksiazki)then
						if(tab_ksiazki.spis)then
							czy_lista_niepusta=true;
				  		for _,tab_value1 in ipairs(tab_ksiazki.spis)do
				  			if(tab_value1[2])then
				  				for _,nazwa_artykulu1 in ipairs(tab_value1[2])do
 										if(nazwa_artykulu1[1]==nazwa_artykulu)then
 	        						czy_element_wystepuje_w_tablicy=true;
 	        						break;
 	        					end;
 	  							end;
				  			end;
				  			if(czy_element_wystepuje_w_tablicy)then break;end;
				  		end;
				  	end;
				  end;
         end;
 	  	end;
		end;
  	if(not czy_element_wystepuje_w_tablicy)then 
    	if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni)
    			 or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki~=nazwa_przestrzeni_ksiazki)
    			    or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki)
    			      or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=nazwa_artykulu))then
    		if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki)))then
	      	p:DodawanieElementowDoTablicy("brak_spisy_tresci_do_doloczanych_stron",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
	      end;
    	elseif(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron)then
    			if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)))then
      			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron=0;
    		end;
  		end;
  	end;
  end;
end;
function p.PusteParametryLinkow(self, nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu)
 local czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_ksiazki)and mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*$") or nil;
 local czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_artykulu)and mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^%s*$") or nil;
 local czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(uchwyt_obiektu)and mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$") or nil;
 if(czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then
 		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1])then
	 		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1]=0;
		end;
 end;
 if(czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then 
		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2])then
	 			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2]=0;
 		end;
 end;
 if(czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then
		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3])then
			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3]=0;
		end;
 end;
end;
function p.ZbieranieInformacjiArtykolowKsiazek(self,tabela_parametrow_szablonu)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
 
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local html_modul=require("Module:Html");
  if(nazwa_artykulu)then
  		nazwa_artykulu=html_modul.DecodeHtml(nazwa_artykulu,true);
		nazwa_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
  	  nazwa_artykulu=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="tak",};
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		nazwa_artykulu=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="",};
  end;
  if(pelna_nazwa_ksiazki)then
  		pelna_nazwa_ksiazki=html_modul.DecodeHtml(pelna_nazwa_ksiazki,true);
		pelna_nazwa_ksiazki=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",};
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		pelna_nazwa_ksiazki=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]=self.nazwa_modulu_biezaca,};
  end;
  
  
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  pelna_nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  nazwa_artykulu=nazwa_artykulu or ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"]();
 
  local strona=pelna_nazwa_ksiazki..(parametry_modul.CzyTak(nazwa_artykulu) and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
  
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
  local nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona);
  local nazwa_ksiazki=nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona);
  local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
end;
function p.ZbieranieInformacjiPudelek(self,tabela_parametrow_szablonu)
	local nazwa_przestrzeni=tabela_parametrow_szablonu["nazwa przestrzeni nazw"];
	local nazwa_jednostki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"];
	if((not nazwa_przestrzeni)and(not nazwa_jednostki))then return;end;
	
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(nazwa_jednostki and not parametry_modul["CzyTakCiąg"](nazwa_jednostki))then return;end;
	
	
	local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	if((nazwa_jednostki and mw.ustring.match(nazwa_jednostki,szablonowe_modul.OgolnyWzor()))
		 or (nazwa_przestrzeni and mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni,szablonowe_modul.OgolnyWzor()))
	)then return;end;
	
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
	local html_modul=require("Module:Html");
	if(nazwa_jednostki)then
		nazwa_jednostki=html_modul.DecodeHtml(nazwa_jednostki,true);
		nazwa_jednostki=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_jednostki);
  	  nazwa_jednostki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_jednostki,[2]="tak",};
	end;
	
	local nazwa_jednostki=(nazwa_jednostki
		             and mw.ustring.gsub(nazwa_jednostki,"^([^#]*)#(.*)$","%1") 
		              or nil
		         ) or ksiazkowe_modul["NazwaArtykułu"]();
	if(nazwa_przestrzeni)then
		nazwa_przestrzeni=html_modul.DecodeHtml(nazwa_przestrzeni,true);
		nazwa_przestrzeni=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_przestrzeni);
  	  nazwa_przestrzeni=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_przestrzeni,[2]="tak",};
	end;
	local nazwa_przestrzeni=nazwa_przestrzeni or ksiazkowe_modul["NazwaPrzestrzeni"]();
	
	local strona=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_jednostki;
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  strona=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=strona,[2]=self.nazwa_modulu_biezaca,};
	
	strona=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaArtykułu"](strona);
	
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
  local nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona);
  local nazwa_ksiazki=(nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona);
  local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
  
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
end;
function p.LinkowanieOgolnie(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,nazwa_obiektu, linkobiekt)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[3];
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  uchwyt_obiektu=(uchwyt_obiektu)and parametry_modul["Odstępy"](uchwyt_obiektu) or nil;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local html_modul=require("Module:Html");
  if(nazwa_artykulu)then 
  	  nazwa_artykulu=html_modul.DecodeHtml(nazwa_artykulu,true);
  	  nazwa_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
  	  nazwa_artykulu=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="tak",};
  	  
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
    nazwa_artykulu=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="",};
  end;
  local nazwa_ksiazki;local nazwa_przestrzeni_ksiazki;local nazwa_przestrzeni;
  
  if(pelna_nazwa_ksiazki)then
    pelna_nazwa_ksiazki=html_modul.DecodeHtml(pelna_nazwa_ksiazki,true);
    pelna_nazwa_ksiazki=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pelna_nazwa_ksiazki);
    pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",};
    
    local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
    pelna_nazwa_ksiazki=techniczne_modul["PrzeszkałćAdresWzględnyStronyNaBezwzględny"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]=self.nazwa_modulu_biezaca,};
    ----
  	  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  	  pelna_nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  
  	  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  nazwa_ksiazki=nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  end;
  if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  	if(nazwa_artykulu)then
  		if(nazwa_artykulu~="")then
    		if(not nazwa_ksiazki)then
    			nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    			nazwa_przestrzeni_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki;
    			nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    		elseif(nazwa_ksiazki=="")then
    		  p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		  return;
    		end;
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~=""))then
    		nazwa_artykulu="";
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==""))then
    		 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		 return;
    	else
    		nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    		nazwa_przestrzeni_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki;
    		nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    	end;
    	if((nazwa_przestrzeni~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)
    		  or(nazwa_przestrzeni_ksiazki~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki)
    		    or(nazwa_ksiazki~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)
    		       or(nazwa_artykulu~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
    		p:LinkowanieNastepne(nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    	else	
    		p:LinkowanieDalszePrace(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt);
    		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
    	end;
  	else 
  		p:LinkowanieDalszePrace(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt) 
  		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
  	end;
  elseif((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu==""))then
  	  	 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  elseif(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu])then
  	 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu]=0;
  end;
end;
function p.LinkowanieDalszePrace(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt,Funkcja_sprawdzania_parametrow_linkow)
	local linkobiekttab=linkobiekt[nazwa_obiektu];
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_linku)and(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](linkobiekttab)))then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
		local nazwa_przestrzeni_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki;
		local nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
		local nazwa_artykulu=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
		if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki)))then 
			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
		end;
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_linku=true;
	end;
  table.insert(linkobiekttab,uchwyt_obiektu);
end;
function p.LinkowanieNastepne(self, nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu)
	if(((nazwa_przestrzeni)and(((nazwa_przestrzeni~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_przestrzeni=="")))
		and((nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_przestrzeni_ksiazki=="")))
			and((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"[|<>{}%[%]]")))
				and((nazwa_artykulu)and(((nazwa_artykulu~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_artykulu=="")))
	)then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		if((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))and(nazwa_artykulu))then
			local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={}
  		local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2);
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0)then 
    			if(not parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0,})then return;end;
    			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    			local czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu];
    			local ile_razy=0;
      		if(czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2)then                 
      			for _, parametry_obiektu in pairs(czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2) do
        			if(parametry_obiektu[1]==uchwyt_obiektu)then
          			ile_razy=ile_razy+1;
          			if(ile_razy>1)then break;end;
        			end;                   
      			end;
      		end
    			if(ile_razy~=1)then
      			if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]=0;
      			end;
  				  p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    			end;
  		else
  			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then
  				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
  			end;
  		end;
		else
  		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	end;
  else
    if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron==nil)then
    	if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)
    		   and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki==nazwa_przestrzeni_ksiazki)
    		     and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)
    		       and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then 
 		  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron=0;
 	  	else
 		    self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron=0;
    	end;
    end;
  end;
end;
function p.ZbieranieInformacji(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, czy_artukul_korzystany,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt)
	local function __FUNKCJA_ARTYKULU(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni])then self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni]={};end;
		local tablica_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
  
		if(not tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki])then tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki]={};end;
		local tablica_przestrzeni_ksiazki=tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
  
		if(not tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki])then tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki]={};end;
		local tablica_ksiazki=tablica_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki];
  
		if(not tablica_ksiazki.lista_artykolow)then tablica_ksiazki.lista_artykolow={};end;
		if(not tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu])then tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu]={};end;
  
		local artykul_analizowany=tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu];
		return tablica_przestrzeni,tablica_przestrzeni_ksiazki,tablica_ksiazki,artykul_analizowany;
	end;
	local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	local function __FUNKCJA(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
		if(not czy_artukul_korzystany)then
  			if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu)then
  				if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki==nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then
	  	    	return 0; 
  				else
  	 				 if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci)then
  	 	  			  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=true;
  	 				 end;
  				end;
  			else
  				return nil;
  			end;
		end;
		if((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Main)
  	  	and(nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikijunior)
  	    	and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.User)or(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$")))
  	    		and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikibooks)or(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/([^/]+)$")))
  	    	)then
    		p:DodawanieElementowDoTablicy("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)
		end;
		if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
  		if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)then
   			local tabela_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
   			if(tabela_przestrzeni)then
   				local tabela_przestrzeni_ksiazki=tabela_przestrzeni[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
   				if(tabela_przestrzeni_ksiazki)then
   					local tabela_ksiazka=tabela_przestrzeni_ksiazki[nazwa_ksiazki];
    				if(tabela_ksiazka)then
    					local lista_artykolow=tabela_ksiazka.lista_artykolow;
    					if(lista_artykolow)then
     						local tabela_artykul=lista_artykolow[nazwa_artykulu];
     						if(tabela_artykul)then
     							return 0;
   	  					end;
     					end;
    				end;
   				end;
  			end;
  		else	
    		return nil; 
  		end;
		else 
  		return nil; 
		end;
		return true;
	end;
	local wartosc_wyniku=__FUNKCJA(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
	if((not wartosc_wyniku)or(wartosc_wyniku==0))then return wartosc_wyniku;end;
	----
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_modulu=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
	if(czy_artukul_korzystany)then
		self.nazwa_modulu_biezaca=nazwa_modulu;
	end;
	
	if(not czy_artukul_korzystany)then
		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		local strona=techniczne_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_modulu);
		if(strona)then
			if(strona~=nazwa_modulu)then
				----
				local tablica_przestrzeni,tablica_przestrzeni_ksiazki,tablica_ksiazki,artykul_analizowany=__FUNKCJA_ARTYKULU(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
    		----
				nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
				nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"](strona);
				nazwa_ksiazki=((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"](strona) or nazwy_modul["NAZWAKSIĄŻKI"](strona));
				nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
				local wartosc_wyniku=__FUNKCJA(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
				if((not wartosc_wyniku)or(wartosc_wyniku==0))then return wartosc_wyniku;end;
				nazwa_modulu=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
			else
				return 0;
			end;
		end;
	end;
	----
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  		if((not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)and(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
  	 		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni=nazwa_przestrzeni;
  	 		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwa_przestrzeni_ksiazki;
  	  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki=nazwa_ksiazki;
  	  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=nazwa_artykulu;
  		end;
  end;
  local nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and nazwy_modul["NazwaModułu"](self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_ksiazki,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_artykulu) or nazwa_modulu;
-- przydzielanie tablicy
  local tablica_przestrzeni,tablica_przestrzeni_ksiazki,tablica_ksiazki,artykul_analizowany=__FUNKCJA_ARTYKULU(nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
  if(czy_artukul_korzystany)then
		artykul_analizowany.artykul_biezacy=true;
		tablica_ksiazki.ksiazka_analizowana=true;
  end;							
--koniec

  --local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2)then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};end;
  local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  for _,element_w_tablicy_obiekt in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=element_w_tablicy_obiekt[1];
  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[wartosc]={};
  	if(czy_artukul_korzystany)then linkobiekt[wartosc]={};end;
  end;
  local function InneInformacjePrzebneDoAnalizowanejKsiazki()
    	if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki)))then
  		if((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_przestrzeni_ksiazki)and(nazwa_ksiazki))then
  			local czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=((tablica_ksiazki)and(tablica_ksiazki.spis))and true or false;
    		if(not czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy)then
    			local stronicowyparser_spistresci_modul=require("Module:StronicowyParser/SpisTreści");---
   				local tabela_artykulow,tabela_licencji_spisu_tresci,nazwa_glownego_spisu,tab_inne_spisy=stronicowyparser_spistresci_modul.ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
   				if(tabela_artykulow==0)then 
   					if(czy_artukul_korzystany)then
	   					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje=0;
  	 				else
   						p:DodawanieElementowDoTablicy("doloczone_strony_glowne_nie_istnieja",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
   					end;
   				else
   					if(tabela_artykulow)then 
   						if(czy_artukul_korzystany)then
   							tablica_ksiazki.spis=tabela_artykulow;
   	 					  tablica_ksiazki.licencja=tabela_licencji_spisu_tresci;
   	 					  tablica_ksiazki.nazwa_glownego_spisu=nazwa_glownego_spisu;
   	 					  tablica_ksiazki.tab_inne_spisy=tab_inne_spisy;
   	 					  tablica_ksiazki.dodatkowe_artykuly=dodatkowe_artykuly;
   						else 
   							tablica_ksiazki.spis=tabela_artykulow;
   	 					  tablica_ksiazki.nazwa_glownego_spisu=nazwa_glownego_spisu;
   	 					  tablica_ksiazki.tab_inne_spisy=tab_inne_spisy;
   	 					  tablica_ksiazki.dodatkowe_artykuly=dodatkowe_artykuly;
  						end;
  					else
  						if(czy_artukul_korzystany)then
   	 						if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)then 
	   	 					  if(((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=="")and(nazwa_artykulu~=""))or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=""))then
	   	 		  							self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych=0;
  	 	 		  				end;
   		 					end;
  						else
        				p:DodawanieElementowDoTablicy("brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
  						end;
  					end;
   				end;
				end;
  		end;
  	end;
  end;
  
  function StronaZbiorcza()
  	 if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 	  local stronicowyparser_stronasubst_modul=require("Module:StronicowyParser/StronaSubst");
        local TakFun=function(frame) return true;end;local NieFun=function(frame) return nil;end;
        return stronicowyparser_stronasubst_modul.AnalizaStronaSubst(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nil,TakFun,NieFun,nil);
  	 end;
  	 return nil;
  end;
  InneInformacjePrzebneDoAnalizowanejKsiazki();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local strona_zbiorcza=StronaZbiorcza();
  
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  local pelna_nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NazwaModułu"](nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,"");
  
  local stronicowyparser_tekst_modul=require("Module:StronicowyParser/Tekst");                
  local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,true,(((czy_artukul_korzystany)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.inna_strona_aktualna_niz_biezaca))and true or nil),function(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,tablica_obiektow_strony_dany_modul,dokumentacja,czy_niezakodowana)
 				if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return;end;
 				local __self=szablonowe_modul:TablicaModuluSzablonowe();
 				if((__self)and(tablica_obiektow_strony_dany_modul)and(not czy_niezakodowana))then
 					if(not __self.tablica_obiektow_strony_dany_modul)then __self.tablica_obiektow_strony_dany_modul={};end;
 					__self.tablica_obiektow_strony_dany_modul[nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca]=tablica_obiektow_strony_dany_modul;
 				end;
 				tekst_rozwiniety_calego_artykulu=tekst_rozwiniety_calego_artykulu and szablonowe_modul[czy_niezakodowana and "RozwinNiezakodowanySzablon" or "RozwinZakodowanySzablon"](__self,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,tablica_obiektow_strony_dany_modul,function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_parametrow_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  	  		local czy_nie_brak_parametrow=parametry_modul["CzySąElementyTablicy"](tabela_parametrow_szablonu);
  	  		if(czy_nie_brak_parametrow)then return true;end;
  			end,
				function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_parametrow_szablonu,tabela_modyfikatorow)
  				local nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](pelna_nazwa_szablonu);
  				if(nazwa_artykulu=="")then
  					return true;
  				end;
				end,
				function(pelna_nazwa_szablonu,tabela_parametrow_szablonu,tabela_modyfikatorow)
					if(strona_zbiorcza)then
  	 				local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  					if((tablica_ksiazki.spis_tresci)and(parametry_modul["CzySąElementyNazwaneTablicy"](tablica_ksiazki.spis_tresci)))then
  						for nazwa_spisu_tresci,tablica in pairs(tablica_ksiazki.spis_tresci)do
  							local adres_wzgledny_spisu_tresci=tablica.adres_wzgledny_spisu_tresci;
  							if(adres_wzgledny_spisu_tresci)then
  								local nazwa_artykulu_spisu_tresci=pelna_nazwa_ksiazki..((nazwa_spisu_tresci~="")and ("/"..nazwa_spisu_tresci) or "")..adres_wzgledny_spisu_tresci;
 	  							if(pelna_nazwa_szablonu==nazwa_artykulu_spisu_tresci)then
 	  								return tablica.tekst;
 	  							end;
 	  						end;
  						end;
  					end;
  				end;
				end) or nil;
				return tekst_rozwiniety_calego_artykulu;
 		end, function(tekst_artykulu_caly,nazwa_modulu,tablica_obiektow_strony_dany_modul)
 			return nil;
 	end);
 		
 	if(not czy_artukul_korzystany)then
 		if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
 	end;
  
  if(czy_artukul_korzystany)then
 		if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then 
 			if(strona_zbiorcza)then
 				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"]="tak";
 			end;
 			return nil;
 		end;
  end;
 
   if((czy_artukul_korzystany)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.inna_strona_aktualna_niz_biezaca))then
   	local aktualna_nazwa_modulu=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepcza and nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca or nazwy_modul["NazwaModułu"](self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_ksiazki,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_artykulu);
   	local tekst=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(self,aktualna_nazwa_modulu);
   	if(tekst)then
   		 local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowTekstu(tekst,aktualna_nazwa_modulu);
   		 for szablon,obiekt,kod in iterator do
   		 	if(obiekt=="TEMPLATE")then
   		 		local tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](szablon);
   		 		if(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_start_ze_spisem_tresci[nazwa_szablonu_wywolania])then
   		 			 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  					 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
  					 break;
  				elseif(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_start[nazwa_szablonu_wywolania])then
    				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie=tabela_parametrow_szablonu["formatowanie"];
    				local boczne_menu=tabela_parametrow_szablonu["boczne menu"] or "";
    				local spis_tresci=tabela_parametrow_szablonu["spis treści"] or "TOC";
    				if((parametry_modul.CzyTak(boczne_menu))or(parametry_modul.CzyTak(spis_tresci)))then
    				  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
    				end;
  					break;
  				end;
 		 		end;
   		 end;
   	end;
   end;
	 
  local uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu;
  
  local analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=nil;
  
  local stronastart=nil;
  
  local tablica_modulu_szablonowe=szablonowe_modul:TablicaModuluSzablonowe();
  local tablica_szablonow;
  if(not tablica_modulu_szablonowe.tablica_szablonow)then 
  	tablica_modulu_szablonowe.tablica_szablonow={};
  	tablica_szablonow=tablica_modulu_szablonowe.tablica_szablonow;
  else
  	tablica_szablonow=tablica_modulu_szablonowe.tablica_szablonow;
  end;
  local tablica_parametrow_szablonu_strony=tablica_szablonow[nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca];
  
  --local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowTekstu(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca);
  for uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,obiekt,kod in iterator do
  	local function AnalizaParametrowSzablonuISzablonu(tabela_parametrow_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania,uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu)
  		if(czy_artukul_korzystany)then
  			if(tabela_parametrow_szablonu)then
  				if((not stronastart)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie==nil))then
  					if(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_start[nazwa_szablonu_wywolania])then
    					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie=tabela_parametrow_szablonu["formatowanie"];
    				  stronastart=true;
    				  local boczne_menu=tabela_parametrow_szablonu["boczne menu"] or "";
    				  local spis_tresci=tabela_parametrow_szablonu["spis treści"] or "TOC";
    				  if((parametry_modul.CzyTak(boczne_menu))or(parametry_modul.CzyTak(spis_tresci)))then
    				  	 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
    				  end;
    					return;
  					elseif(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_start_ze_spisem_tresci[nazwa_szablonu_wywolania])then
  					  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  					  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
  						stronastart=true;
  						return;
  					elseif(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_start_inne[nazwa_szablonu_wywolania])then
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  						stronastart=true;
  						return;
						elseif((strona_zbiorcza)and(not analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)and(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_zbiorcza[nazwa_szablonu_wywolania]))then
  						  analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=true;
  						  return;
  					end;
  				elseif((strona_zbiorcza)and(not analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)and(stronicowyparser_obiekty_modul.strona_zbiorcza[nazwa_szablonu_wywolania]))then
  						  analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=true;
  						  return;
  				end;
  			end;
  		end;
  		
  		--local nazwa_szablonu,tabela_modyfikatorow,czy_z_parametrami=szablonowe_modul["NazwaSzablonuWywołania"](uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu);--mw.ustring.match(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
  		local plik=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^:");
    	if(plik==nil)then
    		if(tabela_parametrow_szablonu)then
      		if(not parametry_modul.CzyTak(tabela_parametrow_szablonu["bez automatu"]))then
      			local czy_wypowiedzenie=(nazwa_szablonu_wywolania=="Wypowiedzenie");
      			local linkobiekt2;
      			local link;
      			if(czy_wypowiedzenie)then 
      				linkobiekt2=false;
      				link=false;
      			else
      				linkobiekt2=(nazwa_szablonu_wywolania=="LinkObiekt");
      				if(linkobiekt2)then
      					link=true;
      				else
      					link=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^Link");
      				end;
      			end;
      			local czy_obsluzone=true;
      			local funkcja_aliasow=function(nazwa_szablonu_wywolania,elementy_w_tablicy_obiekty)
      				--local wzor_nazwy_szablonu1=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  		--local czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	  		local czy_aliasy=(nazwa_szablonu_wywolania==elementy_w_tablicy_obiekty[1]);
        	  		if(not czy_aliasy)then
        	  	  	if(elementy_w_tablicy_obiekty[2])then
        	  	  		if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[2])=="table")then
        	  					for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[2])do
        	  	  				--local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  				--czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  				czy_aliasy=(alias==nazwa_szablonu_wywolania);
        	  	  				if(czy_aliasy)then
        	  	  					break;
        	  	  				end;
        	  					end;
        	  				else
        	  	  			--local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  			--czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  			czy_aliasy=(nazwa_szablonu_wywolania==elementy_w_tablicy_obiekty[2]);
      	    				end;
        	    		end;
        	    	end;
    	    	  	return czy_aliasy;
      			end;
      			for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_mozliwych_obiektow_bez_obiektu_nienazwanego)do
       				local wartosc_elementu=elementy_w_tablicy_obiekty[1];
       				if(not link)then
      	    			local czy_aliasy=czy_wypowiedzenie or funkcja_aliasow(nazwa_szablonu_wywolania,elementy_w_tablicy_obiekty);
       					if(czy_aliasy)then
       						if(not stronicowyparser_obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[wartosc_elementu])then
       			  			if((not czy_wypowiedzenie)
       			  		  	or((czy_wypowiedzenie)and(
       			  		    	(tabela_parametrow_szablonu["rodzaj"]==wartosc_elementu)
       			  				  ))
       			  			)then
       								p:ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,wartosc_elementu, czy_artukul_korzystany,elementy_w_tablicy_obiekty[5]);
       					  		czy_obsluzone=false;
       								if(czy_artukul_korzystany)then
       						  		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       						   			local uchwyt_obiektu= tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[5]];
       						    		if(uchwyt_obiektu and not mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$"))then
       						   	 			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       						    		end;
       						  		end;			
       								end;
       								break;
       			  			end;
     							else
     								self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
     								break;
       			  		end;
       					end;
       				elseif(czy_artukul_korzystany)then
       					if(link)then
       						local funkcja_aliasow_2=function(zmienna)
       								if(wartosc_elementu~=zmienna)then return false;end;
      								local wzor_nazwy_szablonu1="Link"..wartosc_elementu;
        	  						--local czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	  						local czy_aliasy=(nazwa_szablonu_wywolania==wzor_nazwy_szablonu1);
        	  						local szablon;
        	  						if(not czy_aliasy)then
        	  	  					if(elementy_w_tablicy_obiekty[3])then
        	  	  						if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[3])=="table")then
        	  									for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[3])do
        	  	  								--local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  								--czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  								czy_aliasy=(nazwa_szablonu_wywolania==alias);
        	  	  								if(czy_aliasy)then
        	  	  									szablon=alias
        	  	  									break;
        	  	  								end;
        	  									end;
        	  								else
        	  	  							--local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[3],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  							--czy_aliasy=mw.ustring.match(nazwa_szablonu_wywolania,"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  							czy_aliasy=(nazwa_szablonu_wywolania==elementy_w_tablicy_obiekty[3]);
        	  	  							if(czy_aliasy)then szablon=elementy_w_tablicy_obiekty[3];end;
        	  	  						end;
    	    								end;
      	    						else
      	    							szablon="Link"..wartosc_elementu;
        	    					end;
    	    	  					return czy_aliasy,szablon;
      							end;
       							if(not stronicowyparser_obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[wartosc_elementu])then
       								local typ=mw.getContentLanguage():lcfirst(wartosc_elementu);
       								local alias,szablon=funkcja_aliasow_2(wartosc_elementu);
       								if((alias)or((linkobiekt2)and(tabela_parametrow_szablonu["typ"]==typ)))then
       									p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,wartosc_elementu, linkobiekt);
       									
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=((alias)and szablon or "LinkObiekt")..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       									end;
     				  		  		czy_obsluzone=false;
       									break;
       								end;
       							else
       								local tak=nil;
       								for naglowek,_ in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_naglowka)do
       									local alias,szablon=funkcja_aliasow_2(naglowek);
       									if(alias)then
       										tak=tak or true;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=true;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									
       										p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,naglowek, linkobiekt);
       									
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=nil;
       										if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone)then
       											self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
       											self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       										else
       											self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       										end;
       										czy_obsluzone=false;
       										if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       											local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[5]];
       											self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=szablon..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       										end;
     				  					end;
       								end;
       								if(tak)then break;end;
       							end;
       						end;
       					end;
      				end;
      				if(czy_obsluzone)then
        				if(czy_wypowiedzenie)then
		        				p:ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,"Obiekt", czy_artukul_korzystany,stronicowyparser_obiekty_modul.obiekty[5]);
		        				if(czy_artukul_korzystany)then
       							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       				  			 local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[stronicowyparser_obiekty_modul.obiekty[5]];
       				  			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Obiekt"..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       							end;			
     			  			end;
        					elseif(czy_artukul_korzystany)then
        						if(linkobiekt2)then
        							p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,"Obiekt", linkobiekt);
        							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       								local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[1]] or tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"];
       			  				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Link"..wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
    	    						end;
    	    					else
    	    						--for wartosc_elementu,_ in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_z_lokalnym_spisem_tresci)do
    	    							 --local wzor_artykolow_ksiazek=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
    	    							 if(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_z_lokalnym_spisem_tresci[nazwa_szablonu_wywolania])then
    	    							 		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
    	    							 		--break;
    	    							 end;
    	    						--end;
    	    						--for wartosc_elementu,_ in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.bez_uchwytow_spis_tresci)do
       								--local wzor_artykolow_ksiazek=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
       								if(stronicowyparser_obiekty_modul.bez_uchwytow_spis_tresci[nazwa_szablonu_wywolania])then
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=true;
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									p:ZbieranieInformacjiArtykolowKsiazek(tabela_parametrow_szablonu);
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=nil;
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone)then
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									else
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									end;
       									
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2] or "";
       										local artykul=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1] or "";
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="ArtykułKsiążki:"..nazwa_ksiazki..((artykul)and ("/"..artykul) or "")
       									end;
       									--break;
       			  				end;
        						--end;
        					
        						--for wartosc_elementu,_ in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_pudelka)do
       								--local wzor_szablonu_pudelka=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
       								if(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_pudelka[nazwa_szablonu_wywolania])then
       									p:ZbieranieInformacjiPudelek(tabela_parametrow_szablonu);
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
       										local nazwa_przestrzeni=tabela_parametrow_szablonu["nazwa przestrzeni nazw"] or "";
       										local nazwa_jednostki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"] or "";
       										local nazwa_symulacyjnej_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_jednostki;
       										local uchwyt=nazwa_szablonu_wywolania..":"..nazwa_symulacyjnej_strony;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=uchwyt;
       									end;
       									--break;
       			  				end;
        						--end;
        				end;
        			end;
        		end;
      		end;
    		end;
    	end; 
  	end;
  	stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizaSzablonuStronicowegoParsera(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,obiekt,kod,nazwa_modulu_aktualna_czy_biezaca,tablica_parametrow_szablonu_strony,AnalizaParametrowSzablonuISzablonu);
  end;
  tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu].uchwyty_i_numeracje=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2;
  
  if(czy_artukul_korzystany)then
  	  if(analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)then
	  		local stronicowyparser_stronasubst_modul=require("Module:StronicowyParser/StronaSubst");
	  		tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_stronasubst_modul.LiczOperacjeStronZbiorczych(self,tekst_rozwiniety_calego_artykulu);
  	  end;	
  end;
  
  	local strona;
  if(czy_artukul_korzystany)then strona="";else strona=nazwa_modulu;end;
  
  local toc;
  if(((czy_artukul_korzystany)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane))
  	 or((not czy_artukul_korzystany)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone)))then
  	  	 for naglowek,dane_naglowka in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.szablony_naglowka)do
  		local toc=require("Module:"..dane_naglowka[1])[dane_naglowka[2]](self,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,strona,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[naglowek], nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki, nazwa_artykulu, czy_artukul_korzystany);
  		tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu].TOC=toc;
  	end;
  end;
  if(czy_artukul_korzystany)then
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnego_artykolu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2;
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_przestrzeni_nazw=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_ksiazek_w_danej_przestrzeni_nazw_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_przestrzeni_nazw[nazwa_przestrzeni_ksiazki];
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_ksiazek_w_danej_przestrzeni_nazw_ksiazki[nazwa_ksiazki];
  end;
  return self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.SprawdzLinki(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,link_obiekt_lub_wypowiedzenie, nazwa_obiektu1, nazwa_obiektu2, nazwa_przestrzeni, nazwa_przestrzeni_ksiazki, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
  if((not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2])or(nazwa_artykulu==""))then
  	for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie in ipairs(link_obiekt_lub_wypowiedzenie) do
  			local czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=true;
  		for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2 in ipairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu1]) do
      	if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie==elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[1])then
        		if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[2])then
        			czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=false;
        		break;
          end;
      	end;
  		end;
    	if(czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane)then
    		local czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste=mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie,"^%s*$");
    		if(czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste)then
    	  	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]) then
        		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]=0;
        	end;
        	return;
    		elseif(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]==nil)then
      		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]=0;
          return;
      	end;
    	end;
  	end;
  end;
end;
function p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(self, dane_artykulu,biezacy_artykul,numer_artykulu_w_ksiazce,stronicowyparser_obiekty_modul,__Funkcja)
  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	  local element_obiekty=element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1];
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:Sprawdzanie_i_numerowanie(dane_artykulu,biezacy_artykul,element_obiekty,numer_artykulu_w_ksiazce,stronicowyparser_obiekty_modul,__Funkcja);
  end;
end;
function p.PrzetworzZebraneInformacje(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni2,nazwa_przestrzeni_ksiazki2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2)
	 local stronicowyparser_obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	 for nazwa_przestrzeni,tablica_nazw_przestrzeni_ksiazek in pairs(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)do
	 	for nazwa_przestrzeni_ksiazki, tablica_nazw_ksiazek in pairs(tablica_nazw_przestrzeni_ksiazek)do
			for nazwa_ksiazki,tablica_nazw_artykulow in pairs(tablica_nazw_ksiazek)do
  			for nazwa_artykulu, dane_artykulu in pairs(tablica_nazw_artykulow.lista_artykolow) do
  		  	local biezacy_artykul=dane_artykulu.artykul_biezacy;
  				local numer_obiektu_w_ksiazce=1;local czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci =false;
  				if(nazwa_ksiazki)then
  					if(nazwa_artykulu=="")then 
  						czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=false;
  					else
   						local tab_ksiazki=tablica_nazw_artykulow.spis;
   						if(tab_ksiazki)then
   							for _,tab_rozdzialu in pairs(tab_ksiazki)do
   								if(tab_rozdzialu[2])then
   							 		for _,nazwa_artykulu1 in ipairs(tab_rozdzialu[2])do
   										if((parametry_modul.TypeTable(nazwa_artykulu1[1])and nazwa_artykulu1[1][1] or nazwa_artykulu1[1])~=nazwa_artykulu)then 
	   										numer_obiektu_w_ksiazce=numer_obiektu_w_ksiazce+1;
	   									else 
  	 										czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=true;break;
   										end;
   								 	end;
   								end;
 	  								if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then break;end;
	   						end;	
 		  					end;
  					end;
   					local function Problemy_z_doloczonymi_uchywtami(nazwa_obiektu)
   					  p:DodawanieElementowDoTablicy("bledy_uchwytow_doloczonych_stron",nazwa_obiektu,nazwa_przestrzeni,nazwa_przestrzeni_ksiazki,nazwa_ksiazki);
	   				end;
  	 				if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
   						p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,numer_obiektu_w_ksiazce,stronicowyparser_obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
  					elseif(not czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
      				p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,0,stronicowyparser_obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
	   	  		end;
  				else
    	  		p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,0,stronicowyparser_obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
  				end;
	    	end;
			end;
		end;
	 end;
  for _,obiekt in pairs(stronicowyparser_obiekty_modul.tablica_obiektow)do
   	local obiekt2=obiekt[1];
    p:SprawdzLinki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt[obiekt2],obiekt2,"Link"..obiekt2, nazwa_przestrzeni2,nazwa_przestrzeni_ksiazki2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2);
  end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.Sprawdzanie_i_numerowanie(self, dane_artykulu, biezacy_artykul, nazwa_obiektu, numer_artykulu_w_ksiazce,stronicowyparser_obiekty_modul,__Funkcja)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(not dane_artykulu.uchwyty_i_numeracje)then return;end;
	local tabela_obiektu=dane_artykulu.uchwyty_i_numeracje[nazwa_obiektu];
	if(not tabela_obiektu)then return;end;
	
	if(stronicowyparser_obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[nazwa_obiektu])then
		return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
	end;
	
	for licznik,element_obiektu in pairs(tabela_obiektu)do
  	local czy_numerowac=true;
		for licznik2=1, licznik-1,1 do
  	  	if((tabela_obiektu[licznik2][1])and(element_obiektu[1]==tabela_obiektu[licznik2][1]))then
      	if(biezacy_artykul)then
      		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu])then
        		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu]=0;
        	end;
      	else
					__Funkcja(nazwa_obiektu);
      	end;
      	tabela_obiektu[licznik2][1]=nil;
      	czy_numerowac=false;
    	end;
		end;
  	if(czy_numerowac)then
   		if(numer_artykulu_w_ksiazce>0)then
   			element_obiektu[2]=numer_artykulu_w_ksiazce.."."..licznik;
   		elseif(numer_artykulu_w_ksiazce==0)then
   			element_obiektu[2]=licznik
  		elseif(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==nil)then
      	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0
   		end;	
  	end;
	end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
return p;