Przejdź do zawartości

Niemiecki/Gramatyka/Rekcja-Przyimek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rekcja przyimków (Rektion der Präpositionen)

[edytuj]
 • Podobnie jak w języku polskim, tak i w języku niemieckim przyimki wymagają, by łączące się z nimi jednostki leksykalne w odpowiednim kontekście występowały w odpowiednim przypadku. Rekcja przyimka zależy przy tym od jego konkretnego znaczenia, kategorii języka (standardowy, potoczny, regionalny itp.), etapu rozwoju języka i innych czynników.


Przyimek Przypadek Przykład l. poj. (Singular) Przykład l. mn. (Plural)
angesichts Gen. angesichts des Krieges, angesichts Krieges, angesichts Krieg[1] angesichts der Kriege, angesichts Kriegen[2]
aufgrund Gen. aufgrund des Umstands, angesichts Umstandes, aufgrund Umstand[3] aufgrund der Umstände, aufgrund Umständen[4]
aufseiten Gen. aufseiten des Auftraggebers, aufseiten Auftraggebers, aufseiten Auftraggeber[5] aufseiten der Behörden, aufseiten Behörden
dank Gen./Dat. dank des Internets, dank dem Internet, dank Internets, dank Internet[6] dank der Fördermittel, dank den Fördermitteln, dank Fördermittel, dank Fördermitteln[7]
kraft Gen. kraft des Gesetzes, kraft Gesetzes, kraft Gesetz[8] kraft der Gesetze, kraft Gesetzen[9]
seitens Gen. seitens des Vermieters, seitens Vermieters, seitens Vermieter[10] seitens der Vermieter, seitens Vermietern[11]
vonseiten Gen. vonseiten des Ministers, vonseiten Ministers, vonseiten Minister[12] vonseiten der Minister, vonseiten Ministern[13]

Przyimki +Gen.

[edytuj]

Uwagi

[edytuj]

Przyimki łączące się z dopełniaczem (Genitiv) vs końcówka fleksyjna rzeczownika

[edytuj]
 • W l. poj. należy zwrócić uwagę, że jeżeli występujący przy przyimku rzeczownik jest rodzaju męskiego lub nijakiego i w Gen. posiada końcówkę fleksyjną tego przypadka -(e)s oraz występuje sam, to często traci tę końcówkę[14]
 • np. wegen Umbau

Przyimki łączące się z dopełniaczem (Genitiv) vs występowanie z celownikiem (Dativ)

[edytuj]
 • Przyimki, których rekcja z reguły wymaga przypadka Gen., w praktyce często łączą się z Dat.. Dzieje się tak z różnych powodów. Jednym z nich jest współcześnie generalna tendencja wypierania Gen. przez Dat., szczególnie w języku mówionym i potocznym. Poza tym decydującym kryterium może być aspekt regionalny oraz gramatyczne otoczenie całego wyrażenia przyimkowego.
 • Różnice regionalne
 • W Niemczech Południowych, Szwajcarii i Austrii przyimek trotz często występuje w połączeniu z Dat.[15].
 • Różnice w zależności od otoczenia gramatycznego
 • Jeżeli użyty przy przyimku rzeczownik w (głównie w l. mn.) występuje sam (tzn. bez rodzajnika, zaimka itp.) i przez to forma fleksyjna przypadka Genitiv nie jest jednoznacznie rozpoznawalna, to przyimki łączące się z reguły z przypadkiem Genitiv
 • mogą wystąpić w połączeniu z z przypadkiem Dativ
 • np. trotz Beweisen, trotz Atomkraftwerken
 • albo niektóre z nich mogą zostać zastąpione konstrukcją złożoną z tak samo brzmiącego przysłówka w połączeniu z przyimkiem von, który z kolei wymaga użycia przypadkaDativ
 • np. angesichts von Krise, aufgrund von Beweisen
 • Przyimki łączące się z reguły z przypadkiem Genitiv łączą się w praktyce z przypadkiem Dativ, gdy między przyimkiem a łączącym się z nim wyrażeniem występuje przydawka w dopełniaczu, aby uniknąć wypowiedzi z dwoma dopełniaczami.
 • np. trotz des Bootes heftigem Schwanken

Przypisy


Powrót do spisu treści