Przejdź do zawartości

OCaml

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Spis treści[edytuj]

Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: OCaml (edycja), w wersji do druku.

Wstęp[edytuj]

O podręczniku Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.05.2007)
- Dla kogo, od kogo i o czym.
Wybór języka Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.05.2007)
- Który język funkcyjny i dlaczego OCaml?
Konfiguracja środowiska pracy Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.05.2007)
- Przegląd narzędzi przydatnych przy tworzeniu kodu w OCamlu.
Najważniejsze cechy języka Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Przegląd najważniejszych cech, które charakteryzują Camla

Objective Caml[edytuj]

Pierwsze kroki w OCamlu Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.05.2007)
- Przykłady, opisy, rozważania
Funkcje jako wartości Etap rozwoju: 50% (w dniu 16.05.2007)
- Co sprawia, że język nazywamy funkcyjnym?
Rekurencja i iteracje Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Przykłady funkcji rekurencyjnych

Struktury danych w języku[edytuj]

Listy Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Przykłady i opisu list wraz ze zwięzłym wstępem do polimorfii
Krotki Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Charakterystyka "krotek".
Tablice Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Opis imperatywnych tablic.
Typy wariacyjne i dopasowywanie Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Jeśli nazwać mielibyśmy jedną cechę, która czyni ten język wartym uwagi to byłyby to typy wariacyjne.
Rekordy i zmienne Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Rekordy w OCamlu i imperatywne zmienne.
Pierwszy program Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Opis podstawowych I/O oraz kompilacji programów napisanych w OCamlu.

Mechanizmy języka[edytuj]

Wyjątki Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Coś co każdy nowoczesny język posiadać powinien
Nazwane i opcjonalne argumenty funkcji Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.05.2007)
- Ułatwiacze życia

TODO[edytuj]

Polimorficzne typy wariacyjne
- Wykorzystanie polimorficznych typów wariacyjnych
Funktory
Leniwe obliczanie wartości i strumienie danych
Dzielenie programu na moduły
- Moduły, przestrzenie nazw
Wstęp do obiektowości
- Miła, prosta, szybka
Tworzenie lekserów
- naturalnie za pomocą ocamllex
Parsowanie języków
- z wykorzystaniem ocamlyacc

Linki zewnętrzne[edytuj]