OCaml/Obiektowość

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Obiektowość w OCamlu na przykładzie dwóch klas. Druga z nich dziedziczy metody i atrybuty od pierwszej.

open Printf

(* Klasa podstawowa *)
class pojazd model =
 object
  val model = model; (* Nie zmienny po utworzeniu... *)
  val mutable predkosc = 0; (* Musi być zainicjalizowane *)

  method gaz n = 
   predkosc <- n;
   printf "%s ma prędkość %d\n" model predkosc;

  method stop =
   predkosc <- 0;
   printf "%s zatrzymany\n" model
 end;;

(* Klasa dziedzicząca *)
class samochod model =
 object
 inherit pojazd ("Samochód " ^ model)
 (* Podajemy parametr klasie bazowej inicjalizując ją *)

 method swiatla w = 
 	if w = true then 
		printf "Światła włączone\n"
	else	printf "Światła wyłączone\n";

 end;;

(* Stworzenie instancji "pojazd" i wywołanie metod *)
let rower = new pojazd "Rower";;
rower#gaz 5;;
rower#stop;;

(* Stworzenie instancji klasy "samochód" *)
let volvo = new samochod "Volvo";;
volvo#swiatla true;
volvo#stop;;

(* Wynik działania programu: *)
Rower ma prędkość 5
Rower zatrzymany
Światła włączone
Samochód Volvo zatrzymany