OGRE/Środowisko pracy skompilowanej aplikacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacje ogólne[edytuj]

Skompilowany do formy binarnej program korzystającey z systemu Ogre, na przykład gra, wymaga do swej pracy odpowiednio skonfigurowanego środowiska pracy. Próba uruchomienia takiego programu bez właściwie skonfigurowanego środowiska prawdopodobnie zakończy się komunikatem błędu z informacją o braku odpowiednich bibliotek (np. OgreMain.dll).

Zawartość katalogów programu[edytuj]

Pliki konfiguracyjne[edytuj]

W katalogu z programem muszą znaleźć się następujące pliki konfiguracyjne:

 • resources.cfg - Plik tekstowy określający ścieżki do materiałów, tekstur, modeli itp.
 • plugins.cfg - Plik tekstowy określający biblioteki renderingu, z których ma korzystać OGRE

Biblioteki[edytuj]

W katalogu razem z tym programem, lub w innym katalogu dostępnym na ścieżce plików wykonywalnych muszą się znajdować wszystkie biblioteki dynamicznie wykorzystywane przez program. Są to:

 • libOgreMain.so (Linux) lub OgreMain.dll (Windows)
 • libz.so (Linux, debian: zlib1g, zlib1g-dev) lub zlib1.dll (Windows)
 • libIL.so, libILU.so (Linux, debian: libdevil1, libdevil-dev) lub devil.dll, ilu.dll, ilut.dll (Windows)
 • libOgrePlatform.so (Linux) lub OgrePlatform.dll (Windows)
 • wszystkie biblioteki zdefiniowane w plugins.cfg

Pliki mediów[edytuj]

W zależności od konfiguracji zapisanej w pliku resource.cfg muszą w odpowiednich podkatalogach pliki mediów czyli pliki zawierające grafikę, czcionki itp. (lub jeśli tak zdefiniowano mogą też być w samym katalogu programu). Ścieżki w resource.cfg mogą być podawane w sposób bezwzględny lub względny w stosunku do katalogu programu. Takimi plikami są (w większości przypadków):

 • OgreCore.zip - potrzebny, jeśli masz zamiar używać panelu debugowania OGRE lub profilera. Domyślnie zdefiniowany w resources.cfg
 • Pozostałe pliki znajdujące się w podkatalogu media\packs
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\fonts
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\materials
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\models
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\overlays
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\particle
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\gui
 • Pliki znajdujące się w podkatalogu media\DeferredShadingMedia

Wykorzystanie systemu CEGUI[edytuj]

W przypadku wykorzystywania systemu CEGUI w naszym programie w pliku plugins.cfg musimy posiadać wpis Plugin=Plugin_CgProgramManager a w katalogu programu musimy posiadać jeszcze następujące pliki:

 • libCg.so (Linux np. od nvidii, debian: nvidia-cg-toolkit) lub cg.dll (Windows)
 • libCEGUIBase.so (Linux) lub CEGUIBase.dll (Windows)
 • libCEGUIOgreRenderer.so (Linux) lub OgreGUIRenderer.dll (Windows)
 • libxerces-c.so (Linux, debian: libcegui-mk2-0, libcegui-mk2-dev, libxerces26, libxerces26-dev) lub CEGUITaharezLook.dll, CEGUIWindowsLook.dll, xerces-c_2_5_0.dll (Windows)

Dodatkowe biblioteki[edytuj]

W pracach z Ogre wykorzystuje się także niekiedy:

 • OpenEXR: (Linux, debian: libopenexr-dev libopenexr2 )
 • ReferenceApp: ReferenceAppLayer.dll (Windows)

Biblioteki Visual C++[edytuj]

Kompilatory Microsoft Visual C++ tworzą binaria do których uruchomienia wymagane są dodatkowe biblioteki dynamiczne. Są to (wybieramy jeden z każdej podanej linii w zależności od wersji kompilatora):

 • stlport_vc646.dll lub stlport_vc746.dll (tylko do wersji VC++ 5)
 • msvcp60.dll lub msvcp70.dll lub msvcp71.dll lub msvcp80.dll
 • msvcrt.dll lub msvcr70.dll lub msvcr71.dll

Biblioteki w wersji testowej (dla debbugingu)[edytuj]

Większość wyżej wymienionych bibliotek posiada swoje wersje przeznaczone do debbugowania tworzonego programu. Nazwy tych bibliotek składają się wówczas z właściwej nazwy, przyrostka '_d' lub 'D' lub 'd' lub '_stldebug' a następnie właściwego rozszerzenia '.dll'. Biblioteki takie posiadają dodatkowy kod umożliwiający obserwowanie wykonywanego kodu. Raczej nie powinny być dołączane do właściwej końcowej dystrybucji programu.